+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Havanın Her Bir Zerresi Yaprakta Nasıl İşler?

 1. #1
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  1

  anâs?r?n her bir zerresi, her bir cism-i zîhayatta muntazam işler veya işleyebilir. Eşyan?n intizamât? ve kavânîn-i teşekkülât? birbirine muhâliftir. Onlar?n nizâmât? bilinmezse, işlenilmez; işlenilse de, yanl?şs?z yap?lmaz. Halbuki, yanl?şs?z yap?l?yor. Öyle ise, o hizmet eden zerreler, ya bir ilm-i muhît sahibinin izin ve emriyle ve ilim ve irâdesiyle işliyorlar, veyahut kendilerinde öyle bir muhît ilim ve kudret bulunmak lâz?m geliyor.  2 Evet, havan?n her bir zerresi, her bir zîhayat?n cismine, her bir çiçeğin her bir meyvesine, her bir yaprağ?n binâs?na girip işleyebilir. Halbuki, onlar?n teşkilâtlar? ayr? ayr? tarzdad?r, başka başka nizâmât? var. Bir incir meyvesinin fabrikas?, farazâ çuha makinesi gibi olsa, bir nar meyvesinin fabrikas? da şeker makinesi gibi olacakt?r. Ve hâkezâ, o binâlar?n, o cisimlerin programlar? birbirinden başkad?r. Şimdi şu zerre-i havâiye, bütün onlara girer veya girebilir ve gayet hakîmâne ve üstadâne yanl?şs?z olarak işler, vaziyetler al?r. Vazifesi bittikten sonra kalkar gider.
  ?şte, müteharrik havan?n müteharrik zerresi, ya nebâtâta ve hayvanâta, hattâ meyvelerine ve çiçeklerine giydirilen sûretlerin, miktarlar?n teşkilât?n?, biçimini bilmesi lâz?m geldiği; veyahut onlar bir bilenin emir ve irâdesiyle memur olmas? lâz?m geldiği gibi:
  www.risaleara.com
  yukar?daki bahisleri nas?l anlamaly?z birde havan?n her bir zerresi herbir zihayat?n herbir çiçegin herbir meyvesine herbir yaprag?n binas?na girip işleyebilir deniyor bu işleme yaprag?n ve meyvenin zahirinemi yoksa kökten yapraga yans?yan bir işlememi
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 03:48 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  1

  anâs?r?n her bir zerresi, her bir cism-i zîhayatta muntazam işler veya işleyebilir. Eşyan?n intizamât? ve kavânîn-i teşekkülât? birbirine muhâliftir. Onlar?n nizâmât? bilinmezse, işlenilmez; işlenilse de, yanl?şs?z yap?lmaz. Halbuki, yanl?şs?z yap?l?yor. Öyle ise, o hizmet eden zerreler, ya bir ilm-i muhît sahibinin izin ve emriyle ve ilim ve irâdesiyle işliyorlar, veyahut kendilerinde öyle bir muhît ilim ve kudret bulunmak lâz?m geliyor.

  Onuncu sözün birinci işaretinde şöyle bir bölüm var:

  Şu kâinat nihayetsiz hakîm, alîm, kadîr bir Sâni ister. Çünkü, şu muhteşem kâinat öyle bir sarayd?r ki, ay, güneş lâmbalar?, y?ld?zlar mumlar?, zaman bir ip, bir şerittir ki, o Sâni-i Zülcelâl her sene bir başka âlemi ona tak?p gösteriyor. O takt?ğ? âlemin içinde üç yüz altm?ş tarzda muntazam sûretlerini tecdid ediyor, kemâl-i intizamla ve hikmetle değiştiriyor. Yeryüzünü bir sofra-i nimet yapm?ş ki, her bahar mevsiminde üç yüz bin envâ-? masnuât?yla tezyin ediyor, had ve hesâba gelmez envâ-? ihsanât?yla dolduruyor. Öyle bir tarzda ki, nihayet ihtilât içinde ve kar?şm?ş olduklar? halde, nihayet derecede imtiyaz ve farkla birbirlerinden ayr?l?yor.

  Buradan şunu anl?yoruz ki, Sanî-i Zülcelâl'in her gün her an bir yenisini yaratt?ğ? bütün mevcudat?n birbirine benzeyen tohumlar?n?, hayvanat?n nutfelerini görüyoruz ki, bunlar yap?sal olarak birbirine benziyorlar. Bunlar? teşhis ve tefrik etmek, bunlar? tan?mayan, çal?şma kurallar?n?, hayat şartlar?n? bilmeyen kimseler için mümkün değildir. Örnek olarak birtek haşhaş tohumunu ele alal?m: Büyüklük ve şekil itibariyle birbirinin ayn? olan iki tohumun teşekkülât?ndan önce, nas?l bir keyfiyette olacağ?n? biz bilemeyiz. Ancak onlar? toprağa at?p muamele-yi kimyeviyeye tabi tuttuğumuz zaman görüyoruz ki, o tohumlardan birisi beyaz, diğeri eflâtun renkte çiçek aç?yor. Sonra bak?yoruz ki birinden beyaz, diğerinden siyah renkte haşhaş meyveleri (tohumlar?) elde ediyoruz. ?şte bizler haşhaş?n program?n? bilmediğimiz için hangi şartlar?n o bitkiye değişik renkler, değişik yaprak şekilleri, diğer bitkilerden farkl? yap?da bir süt verdiğini de anlayam?yoruz. O zaman iki ihtimal var : ya bu bitkinin içine kök vas?tas?yla veya yapraklar?ndan ald?ğ? hava vas?tas?yla giren değişik madde ve unsurlar nas?l hareket ederlerse hangi şekli ve rengi teşkil edebileceklerini biliyorlar; veya onlar? emir taht?nda hareket ettiren, herşeyin başlang?ç, işleyiş ve sonucunu bilen bir Alîm-i küll-i şey, bir Kadîr-i küll-i şey onlar? işlettiriyor. ?şte şuursuz zerrelere bu ilim ve kudreti veremiyeceğimize göre, onlar? çal?şt?ran ve her şeye gücü yeten bir yarat?c?y? kabul etmek zorunday?z.

  Asl?nda bu konu kitaplar uzunluğunda işlenebilir ama buna ne bizim ilmimiz, ne de okuyacak olanlar?n vakti yeter. Bu konu ancak yaşad?ğ?m?z sürece temâşâ'ya devam ederek anlaş?labilir. Onun için Cenab-? Hakk ilk emir olarak "OKU" emrini vermiş. Bizler de Risale-i Nur'un rehberliğinde kâinat kitab?n? okumaya ömrümüzün sonuna kadar devam etmeliyiz diye düşünüyorum.
  Selâm ve muhabbetlerimle...
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 03:48 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  HERŞEY?N yap?taş? atom.
  herşeyi ATOMLARDAN yarat?yor ALLAH.
  ATOMLARDA perde,çünkü Allah?n izzetini ve Azametini koruyorlar.
  bunlar?n arkas?nda iş gören ALLAHIN kudretidir.
  işte bu pencereden bak,
  bakal?m ,anlamak kolaylaş?yor mu?
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 03:48 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı harisbinharras Nickli Üyeden Alıntı
  kainattaki herşeyin yap?s? hava, su , toprak ve güneştir veya yeni fenle oksijen, hidrojen, karbon ve azottur. Havan?n her bir zerresi her bir mahlukatta ayr? ayr? işler, yapar. Huve nüktesine müracaat edilmesi gerekir.
  Alıntı harisbinharras Nickli Üyeden Alıntı
  işler yapar olacakt?, virgul manay? değiştirmesin.
  Evet, havan?n her bir zerresi, her bir zîhayat?n cismine, her bir çiçeğin her bir meyvesine, her bir yaprağ?n binâs?na girip işleyebilir.

  bu sorunun cevab? hüve nüktesinde yoktur HAR?S EFEND?,

  BURDA NE ANLATILMAK ?STEN?YOR..

  BUNU BANA ANLATK?,ÖĞRENEY?M...

  SAKIN ola imtihan ediyorum demeyin,

  benim ne kadar az anlad?ğ?m? herkes biliyor
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 03:49 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı harisbinharras Nickli Üyeden Alıntı
  Ben cevab? hüve nüktesinde buldum kardeşim, sende çal?ş sende bul. Öyle armut piş, ağz?ma düş yok, akl?nla yanaş bakal?m... yavaş yavaş...
  ..........................
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 03:49 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  cevab?n?z? bekliyorum, ne buldunuz ,
  bulduğunuzu anlat?n.
  istifade edelim...
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 03:49 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı harisbinharras Nickli Üyeden Alıntı
  Sen istifade için sormuyorsun, derdin başka senin. Kendin düşün bul yunusum efendi..
  kalbimi aç?p YARDIN MI ki böyle söylüyorsun..
  derdim başka ne olabilir ki,
  ANLADIĞINI ANLATIRSIN,HERKES istifade eder.
  rica ederim.hadi ne anlad?nsa anlat..
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 03:51 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Pürheves sinepuryan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  171

  Standart

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı

  ANLADIĞINI ANLATIRSIN,HERKES istifade eder.
  Genel manada yukar?daki sözün böyle olmad?ğ? ve anlad?ğ?n? anlat?rs?n bizde yanl?ş anlam?şs?n doğrusu benim anlad?ğ?nd?r tarzda yaklaş?mlar bütünforum aleminin ana kaidesi olmuş . Tüm forumlarda delil olsada dahi eneler ön plana ç?km?ş . Kal?p halindeki fikirlere deliller yerleştirilerek sunulmaktad?r. Kimse al?nmas?n sözüm genee hitapt?r. Özele al?nmas?n !!!
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 03:51 ) değiştirilmiştir.
  Elde Kur\'an gibi bir mucize-i Baki varken,
  Başka burhan aramak aklıma zaid görünür
  Elde Kur\'an gibi bir burhan\'ı hakikat varken,
  Münkirleri ilzam için gönlüme sıkletmi gelir?
  Zülfikar Mecmuası

 9. #9
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Orjinalini yazan: sinepuryan

  Orjinalini yazan: yunusum

  ANLADIĞINI ANLATIRSIN,HERKES istifade eder.  Genel manada yukar?daki sözün böyle olmad?ğ? ve anlad?ğ?n? anlat?rs?n bizde yanl?ş anlam?şs?n doğrusu benim anlad?ğ?nd?r tarzda yaklaş?mlar bütünforum aleminin ana kaidesi olmuş . Tüm forumlarda delil olsada dahi eneler ön plana ç?km?ş . Kal?p halindeki fikirlere deliller yerleştirilerek sunulmaktad?r. Kimse al?nmas?n sözüm genee hitapt?r. Özele al?nmas?n !!!


  Hiçbirşey anlamad?m ben buradan. Biraz açar m?s?n?z?
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 03:52 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  bURDA SİNEPURYAN,ene ile ilgili bir şey demedim ki.


  dedim ki,herkes her konuyu aynı anlamaz,farklı anlar.


  farklı anladığı için ,anladığını anlatır.


  ama deseki,benim anladığım tarzdadır.o zaman ene olur.


  biz diyoruzki,biz burda bunu anlıyoruz.siz ne anlıyorsunuz.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Küre-i havanın şiddetli soğuğu
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.01.12, 12:03
 2. Önemsiz İşler
  By hafız halime in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.04.08, 22:12
 3. Orhanize İşler (Nur Dublaj)
  By terennüm in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 22
  Son Mesaj: 11.06.07, 12:15
 4. Havanın Hikmeti
  By Meyvenin Zeyli in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 02.12.06, 20:56
 5. Boş Sözler, Boş İşler
  By elff in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 28.08.06, 23:41

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0