+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Kainatın Alemleri?

 1. #1
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Kâinat?n âlemleri, envâlar? ve unsurlar? öyle birbiri içine girift olarak girmiştir ki, kâinat?n heyet-i mecmuas?na mâlik olmayan bir sebep, hiçbir nevine, hiçbir unsuruna hakikî tasarruf edemez. Adeta ism-i Ferdin cilve-i vahdeti, bütün kâinat? bir vahdet içine alm?ş, herşey o vahdeti ilân ediyor.
  Meselâ, bu kâinat?n lâmbas? olan güneşin bir olmas?, umum kâinat birinin olmas?na işaret ettiği gibi; zîhayatlar?n çevik ve çalak hizmetçileri olan hava unsuru bir olmas?; ve aşç?lar? olan ateş bir olmas?; ve zemin bahçesini sulayan bulut süngeri bir olmas?; ve umum zîhayat?n imdad?na yetişen yağmur bir olmas? ve her yere yetişmesi; ve ekser hayvânat ve nebâtat taifelerinin herbirisi umum zemin yüzünde serbest yay?lmalar?, vahdet-i nev'iyeleri ve meskenleri bir bulunmas? gayet katî bir surette işaretler, şehadetlerdir ki, meskenleriyle beraber umum o mevcudat, birtek Zât?n mal? olduğuna delâlet ederler.


  kainat?n alemleri , envalar?, unsurlar? birbirine girift olarak girmişler
  bunlara nas?l bir örnek verebiliriz.

  birde kainat?n güneşinin bir olmas?, yagmurunun bir olmas?, havas?n?n bir olmas? deniyor burda bize ne anlat?lmak isteniyor elbette ikitane hava unsuru

  güneş unsuru olmazki bulut parça parça olmas?na ragmen bir tanedir Alah?n bir olmas? k?rm?z? renkte ikinci bir bulut olmamas?nam? bagl?d?r


  ablalar abiler buray? aç?klayabilirmisiniz şimdiden teşekkürler Allah raz? olsun
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 14:21 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  kainat?n alemleri , envalar?, unsurlar? birbirine girift olarak girmişler
  bunlara nas?l bir örnek verebiliriz.

  Muhterem Kardeşim,

  Bu konuda şöyle bir örnek akl?ma geliyor: Kâinat iç içe geçmiş alemlerle dolu. Güneş sistemi kendi baş?na bir âlem olduğu gibi, güneş tek baş?yla da ayr? bir âlemdir. Dünya da tek baş?na bir alemdir. Diğer bütün nevîler ve fertler de ayr? ayr? âlemlerdir diye düşünüyorum. Öyle ki ?nsan nevi bir âlem olduğu gibi, her bir insan da tek baş?yla ayr? bir âlemdir.
  ?şte bütün bu ayr? ayr? âlemler, birbirine bağl?, biri birisiz olamaz, biri olmadan diğeri fazla birşey ifade etmez âlemlerdir diye düşünülebilir. Meselâ ?nsan olmazsa, güneşin ya da dünyan?n ve dünya üzerindeki diğer mahlûkat?n ne kadar değeri olabilir ki? On birinci sözün baş?n? hat?rlayacak olursak; orada Üstad?m?z, Cenab-? Hakk'?n kâinat? yaratmas?ndaki gayelerinden birinin de "kendi cemâl ve kemâl-i mânevîsini gayr?n nazar?yla görmek istemesi" olarak belirtiyor. ?şte Allah'?n cemâl ve kemâl-i mânevîsini görecek olan "gayr"lardan birisi de insand?r. Buradan anl?yoruz ki insan olmazsa dünyan?n da, güneş sisteminin de olmas? fazla birşey ifade etmiyor.
  Bununla beraber güneş sistemi olmay?nca da (hattâ kâinat olmay?nca) insan?n yaşamas? mümkün değil. Zira insan?n yaşamas? için dünyan?n hayata elverişli olmas?, arz?n hayata elverişli olmas? için güneş sisteminin olmas?, onun için de kâinat?n olmas? gerekiyor. Yani konumuzun baş?ndaki birbiri içine girmiş girift âlemler karş?m?za ç?k?yor.
  Benim bu konuda anlayabildiklerim k?saca bunlar. Daha detayl? aç?klama yapabilecek veya bizim yazd?klar?m?zda hata varsa düzeltebilecek kardeşlerimizin de yard?m ve katk?lar?n? bekleriz.
  Allah'a emanet olunuz.

  Not: Konunun diğer bölümlerine de vaktim oldukça kendi çap?mda aç?klama getirmeye çal?ş?r?m inşaallah.
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 14:22 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 3. #3
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Abi sözlerin Risale-i Nur kokuyor.  Allah razı olsun

  Muhabbetle


  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 4. #4
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  birde kainat?n güneşinin bir olmas?, yagmurunun bir olmas?, havas?n?n bir olmas? deniyor burda bize ne anlat?lmak isteniyor elbette ikitane hava unsuru

  güneş unsuru olmazki bulut parça parça olmas?na ragmen bir tanedir Alah?n bir olmas? k?rm?z? renkte ikinci bir bulut olmamas?nam? bagl?d?r

  Kardeşim, meselenin püf noktas?n? çözmüşsünüz san?yorum. Eğer kâinata ikinci bir el kar?şm?ş olsa idi, güneşin de, havan?n da, bulutlar?n da, yağmurun da en az?ndan baz?lar?n?n farkl? özelliklerde olmas? gerekirdi. Zira herkes sahip olduğu mala kendi damgas?n? ve mührünü vurmak ister. Halbûki gözümüzle görüyoruz ki, atomdan güneş sistemine kadar ayn? kanun ve ayn? özellikteki maddeler kullan?lm?ş. Bu da herşeyin ve bütün sistemlerin sahibinin ayn? zat olduğunu gösteriyor. Evet ikinci bir mâlik veya usta olsa idi en basitinden değişik renkte (belki dediğiniz gibi k?rm?z?) bir bulut tercihi yapabilirdi diye anlaş?labilir san?r?m.
  Muhabbetle...
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 14:22 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 5. #5
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  ''birde kainat?n güneşinin bir olmas?, yagmurunun bir olmas?, havas?n?n bir olmas? deniyor burda bize ne anlat?lmak isteniyor elbette ikitane hava unsuru

  güneş unsuru olmazki bulut parça parça olmas?na ragmen bir tanedir Alah?n bir olmas? k?rm?z? renkte ikinci bir bulut olmamas?nam? bagl?d?r ''

  şeklidneki sorunuzu bende çok merak ediyorum , sanki burda ince bir nükte var gibi geliyor , ama bir türlü hissettiğim şeyi akl?m görmüyor???
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 14:22 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  gÜNEŞ B?R ,HAVA B?R,YAĞMUR B?R
  BUNLAR birbirine ne benziyorlar,nede ayn? özellikleri taş?yorlard?r.

  ama bunlar? beraber bir vazifede hizmet ettiren biri vard?r.

  şayet O bir olmazsa bunlar? beraber hizmet ettiremez.

  bunlardan birini yaratan diğerlerini de yaratm?şt?r.
  çünkü hepsini beraber olarak ayn? hikmet etraf?nda çal?şt?r?yor.

  güneş kimin için canl?lar için,
  hava,canl?lar için,
  yağmur,canl?lar için.

  işte bunlar hep beraber ayn? vazifede görev yap?yorlar,

  ayn? görevi yapt?klar? halde; yani canl?lar için ayn? görevi yapt?klar? halde kar?ş?kl?k olmuyor.

  ne güneş havaya engel oluyor,ne hava güneşin ?ş?klar?n?n yay?lmas?na engel oluyor.ne hava ne güneş yağmurun yağmas?na engel oluyor.
  şimdi dikkat etsen bunlarda birbirlerine muhtac.
  güneş hava olmadan ?ş?ğ?n? nas?l yayar.
  güneş olmadan yağmur nas?l ouşur,hava olmadan yağmur nas?l oluşur.

  işte bunlar? beraber hizmet ettiren; B?R TEK ZATIN OLDUĞU ORTAYA ç?k?yor.
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 14:22 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  katk?lar?n?z için teşekkür ederim Allah sizlerden raz? olsun
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 14:23 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  Vefakar Üye fezapilotu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2009
  Bulunduğu yer
  ankara
  Yaş
  29
  Mesajlar
  433

  Standart

  "Kainatin en muhim neticesi


  ve meyvesi
  ve hikmet i hilkat-i hayattir"

  Her tarafindan hayat kaynayan bir dunyada yasiyoruz Gozle gorulmeyen mikro-organizmalardan fillere, sineklerden kartallara, rengarenk ciceklerden cesit cesit meyvelere varincaya kadar gayet zengin bir hayat goruntusuyle karsi karsiyayiz Butun bu hayat goruntuleri, Cenabi Hakkin hayat sifatiyla alakadardir

  Hayat sifati,
  * Butun sifatlarin esasi ve menbai,
  * Ism-i azamin masdari ve medaridir
  Cenabi Hakkin diger sifatlari, Onun hayat sifatiyla ilgilidir Hayatin tecellisi, ilim, irade, kudret gibi sifatlarin tecellisini de beraberinde getirmektedir
  Hayat,
  * Su kainatin en ehemmiyetli gayesi
  * en buyuk neticesi
  * en parlak nuru
  * en latif mayesi
  * gayet suzulmus bir hulasasi
  * en mukemmel meyvesi
  * en yuksek kemali
  * en guzel cemali
  * en guzel zineti
  * Sirr-i vahdeti (birlik Sirri)
  * rabita-i ittihadi
  * kemalatinin mensei (kainattaki mukemmelliklerin kaynagi)
  * san'at ve mahiyetce en harika bir ziruhu
  * en kucuk bir mahluku, bir kainat hukmune getiren mu'cizekar bir hakikati
  * En harika bir kudret mucizesi
  * Harika bir san'at-i Ilahiye
  * Kainatin mahiyetleri icinde Zat-i Hayy u Kayyum'un varligina, birligine ve Ehadiyetine sehadet eden delillerin en parlagi, en kat'isi ve en mukemmeli
  * Ilahi sanatlar icinde en hafisi ve en zahiri (yani, hem gizli, hem asikar Gozumuz onunde o kadar canlilar yaratiliyor, fakat hala gunumuze kadar hayatin mahiyeti ve sirri cozulebilmis degil); en kiymettari ve en ucuzu; en nezihi ve en parlak ve en manidar bir naks-i sanat-i Rabbaniye
  * Diger varliklari kendine hizmet ettiren, Allahin rahmetinin nazenin, nazdar, nazik bir cilvesi
  * Allahin terbiye edici suunatinin gayet cami' bir aynasi
  * Bu kainatin buyuk tezgahinda bir istihale makinesi (Bir donusum makinesi Belediyelerin cop problemini hala halledemedigi bir dunyada, Cenabi Hak olu ve kokusmus maddeleri bazi canlilara rizik yaparak, ekolojik dengeyi gostermektedir Oyle ki, beserin bulasik eli karismadigi yerler piril piril ve tertemizdir)
  * Kesrette bir cesit tecelli-i vahdet (Coklukta birligin bir cesit tecellisi Su alem, bir kesretler toplulugudur Yani birbirinden farkli gunes, hava, su, toprak gibi seylerden meydana gelmistir Fakat butun bu farkli seyler hayata hizmet ederek, en kucuk canliyi yaratanin, butun kainati yaratan olmasi lazim geldigini gosterirler Seker fabrikasindan elde edilen sekerin, butun sistemlerden suzulerek elde edilmesi gibi, hayat dahi kainat fabrikasinin tamamindan elde edilmektedir)
  * Vucudun kemali, hatta vucudun hakiki vucudu
  * Vucudun nuru
  * Mevcudatin kessafi (Hayat ile varliklarin varligi bilinir Isik olmasa esya gorulmedigi gibi, hayat olmasa varliklarin farkina varilmaz)
  * En harika bir kudret mu'cizesi (Oyle harika ki, laboratuarlarda en kucuk ve basit bir canlinin bile taklidi yapilamiyor Bir hucreli bir canlinin yapisinda yer alan elementler, uygun sartlarda bir araya getirildiginde, o canli meydana gelmiyor Bu yonuyle hayat, en harika bir mu'cizedir, madde otesi bir manadir)
  * Butun kainattan suzulmus en safi bir hulasadir
  Hayatta bir tasfiye ameliyesi vardir Bir gul fabrikasinda ilk etapta gul suyu, sonraki merhalelerde degisik kalitelerde gul yagi elde edilmesi gibi;
  * Hayat, kainattan suzulmus bir hulasa
  * Suur ve his, hayattan suzulmus, hayatin bir hulasasi
  * Akil, suurdan ve hisden suzulmus suurun bir hulasasi
  * Ruh, hayatin halis ve safi bir cevheri, sabit ve mustakil zatidir
  Peygamberimizin maddi ve manevi hayati
  * Kainatin hayat ve ruhundan ve suzulmus ozun ozu
  Peygamberimizin Risaleti
  * Kainatin, his ve suur ve aklindan suzulmus en safi hulasasi
  * Suur-u kainatin suuru ve nuru
  Kur'anin Vahyi
  * Kainatin hayatinin ruhu
  * Kainatin suurunun akli hukmundedir
  "Eger kainattan risalet-i Muhammediyenin (asm), nuru ciksa gitse, kainat vefat edecek Eger Kur'an gitse kainat divane olacak ve kure-i arz kafasini, aklini kaybedecek Belki suursuz kalmis basini bir seyyareye (gezegene) carpacak, bir kiyameti koparacak"
  Ustteki ifadeler, Peygamberimizin (asm) butun kainattan suzulmus bir hulasa oldugunu gostermektedir O'nun getirmis oldugu esaslar, kainatin akil ve ruhu mesabesindedir Dunyadan bu esaslar caktiginda, aklini kaybetmis olacak ve boylece kiyamet kopacaktir
  Hayatla ilgili bu derin mutalaalardan sonra, her bir hayat sahibinin ne olduguna bakabiliriz Soyle ki:
  Her bir canli,
  * Gayet anlamli bir kelime, bir mektup
  * Bir kaside-i Rabbani (Allah'in medhini yapan Rabbani bir kaside)
  * Ilahi bir i'lanname
  * Birer tevhid sikkesi
  * Birer vahdet hatemi
  * Birer Ehadiyet muhru
  * Birer Samediyet turrasi
  * Birer muvazzaf (gorevli) mesrur asker
  * Birer mustakim memnun memur
  * Butun kainattan gayet hassas mizanlarla suzulmus bir katre (bir damla)
  * Sems-i Ezeli'nin sualari hukmunde olan isimlerinin odak noktasidir
  Ayrica,
  * Kainatin kucultulmus birer ornegi
  * Alemin bir cekirdegi
  * Birer kudret mucizesidir
  * Her biri zihayat bir kainattir (Yani, her biri, canli bir kainattir Evet, "dunya oyle bir misafirhanedir ki, zihayat kainatlar ona misafir olurlar ve seyyah alemler ve seyyar dunyalar ona gelirler, vazifelerini gorurler, giderler"
  * Herbiri kucuk bir alemdir
  Hayata ve hayat sahiplerine genel bir bakistan sonra, bazi canlilara daha yakindan bakabiliriz  Ey gönül Hakk'a Aşk'ı olmayanın,
  Aşk'a Hakkı olur mu..?


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bir Sorum Var! Bütün Vücut Alemleri...
  By Abı-Hayat in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 45
  Son Mesaj: 11.08.19, 18:43
 2. Kainatın matematiğidir.
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.11.13, 18:29
 3. Nur-u Muhammedî (asm) kâinatın mürekkebidir
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.02.12, 02:30
 4. Kainatın Meyvesi
  By ecrin54 in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.10.08, 19:44
 5. Kainat'ın Sırlı Alemleri
  By SeRDeNGeCTi in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 47
  Son Mesaj: 22.06.08, 16:23

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0