+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 19

Konu: Risale'den Anlayamadığım Bir Yer...?

 1. #1
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  S.a
  Değerli Kardeşler Risale-i nur külliyat?ndan işaretül icaz adl? eserde şöyle bir bölüm var :

  '' Mabudun vücuduna dair olan delilleri Kuran-? Kerim iki k?sma ay?rm?şt?r.
  Birisi hariçten al?nan delillerdir ki buna ''afaki'' deniilir.?kincisi, insanlar?n nefislerinden al?nan bürhanlard?r ki bunda '' enfüsi'' tesmiye edilir.Enfüsi olan k?sm?da biri '' nefsi'' diğer '' usuli'' olmak üzere iki k?sma taksim etmiştir.Demek Mabudun vücuduna üç türlü delil var.''

  Şimdi burda '' afaki'' tamam ikinci k?s?m olan enfüsi'den de '' nefsi'' bölümüde tamam onu anlad?m ( anlad?m derken hasbel kader afaki delillere örnek olarak asay-? musa, ensüfi bürhanlara delil olarak mesnev-i nuriye eserleri örnek verilebilir.) ama enfüsinin 2. k?sm? olan '' usuli'' yi anlayamad?m .
  Kitapdan bölük olarak ald?ğ?m bu k?sm?n tam olarak anlaş?lmas? için önceki paragrafalr?nda okunmas? laz?m en az?ndan konun geçtiği bölüm tamamen okunmadan yorumlar eksik kal?r zann?nday?m o yüzden tam olarak nerde geçiyor onu söyliyim işaretül icazda sözler yay?ndan sayfa (büyük boy) 84 de.diğr yay?n evlerinden de şöle : konu olarak '' Ya eyyühannsü'budü Rabbekümüllezi...ilaahir ayet-i kerimesinin tefsirinin ''Rabbeküm'' kelimesinin izah-? sayfas?nda.

  şunuda söyliyim okuyunca sanki ''usul'' diye tesmiye edilen deliller galiba insan?n ilk yarad?l?ş? yani ; ayette diyor ya '' sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinizie ibadet edin..'' sizi yaratmas? nefsi delil k?sm?na , sizden öncekileri yaratmas? da '' usuli'' delil k?sm?na giriyor biraz kar?ş?k oldu galiba neyse sab?rl? bi arkadaş ilgilenirse sevinirim , paylaş?r?z fikirlerimizi
  teşekkürler şimdiden.
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 00:48 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart  Enfüsi tefekkürün iki safhası ruh ve beden değil mi? Yoksa bu dediğinize göre ikisi de nefsi tefekküre mi dahildir?

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  meyvenin zeyli kardeşim selamünalykm
  Dediğiniz yani ruh ve beden ikiside nefsiye deliller içerisinde (Allhualem ) eserin o k?sm?nda üstad usuli deliller k?sm?na '' ilk yarad?l?ş? '' daha doğrusu Kuran öle alm?ş üstad da defsir etmiş ama ben anlayamad?m yani insan?n ilk yarad?l?ş? diye niye özel olarak ay?rm?ş , mesela o ayette diyor Cenab-? mevla ; ''sizi ve sizden öcekileri yaradan Rabbinize ibadet edin'' , acaba diyorum hani insan belki der beni anam babam yapt? onada ozaman peki ilk insan? kim yapt? ? şeklinde bi delil getirmişler ya kelam alimleri acaba bu usuli deliller denen deliller kelam alimlerinin kulland?ğ? şeymi ? yaa kusura bakmay?n pek ii ifade edemedim .Alah raz? olsun
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 00:48 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Ya ben o bölüme bakmadan söyledim şimdi. Haklısınız aslında kastedilen mütekellim uleması olabilir. Marifetullaha götüren yollar 4 ana sınıfta toplanmış. Kelam, tasavvuf, felsefe ve Kur'an. Ve kelamcılar hudus ve imkan delilleriyle Allah'ın varlığı ispatlanmaya çalışmışlar. BU deliller de sizin dediğiniz gibi ilk yaratılışla alakalı. Yaanladım aslında biraz da ifade edemiyorum

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Ama klasik kelamc?lar?n bu delilleri yaln?zca Allah'?n varl?ğ?n? ispat için araç yapt?klar? görülmektedir şu an. Fakat Risale-i Nur kendine has yeni bir kelam metodu geliştirmiş, ve marifetullaha götüren yollardan biri haline gelmiştir böylece kelam ilmi. Hatta bir yerde Risale-i Nur için ilm-i kelam eseri gibi bir ifade kullan?lm?ş. Kelam ilminin gelişmesindeki bu rolü tefekkür sayesindedir diyebilir miyiz? Klasik kelamc?lar aklî ve fikrî mülahazalar?n? işin içine kat?nca biraz yetersiz kalm?şlar bu konuda. ?şte Risale-i Nur tefekkürün usulünü anlat?yor. Risale-i Nur kelamc?lar gibi yaln?z akl? kullanmam?ş, ak?l ve kalp bütünlüğü içerisinde bu yolu takip etmiş.
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 00:48 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 6. #6
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Yani, benim anlad?ğ?m şu,

  Sizden öncekileri kim yaratm?şsa ,sizi de o yaratt?. Yani, bir usul var. Nas?l eskiler yaşam?ş gitmiş, yerlerine siz gelmişsiniz,onlar?n benzer s?navlar?na tabisiniz.Suretçe birbirine benzemesede düzen hep ayn?d?r. Demek tek bir Sanatkarden geliyor.Geçmişi kim yaratt? ise sizi ve istikbali ve vaad ettiği haşride yaratand?r.(fehm ediyorum ifham edemiyorum en iyisi risale-i Nura b?rakmak)
  Mesela Haşir Risalesinde var
  ?şte, o iki zaman?n iki silsilesi birbirine karş? mukabele edilse, nas?l ki dünkü günü halk eden ve o güne mahsus mevcudât? icâd eden Zât, yar?nki günü mevcudât?yla halk etmeye muktedir olduğu hiçbir vecihle şüphe getirmez; öyle de, şüphe yoktur ki, şu meydan-? garâib olan zaman-? mazinin mevcudât? ve hârikalar? bir Kadîr-i Zülcelâlin mu'cizât?d?r. Katî şehâdet ederler ki; o Kadîr, bütün istikbâlin, bütün mümkinât?n icâd?na, bütün acâibinin izhâr?na muktedirdir.

  Evet, nas?l ki bir elmay? halk edecek, elbette dünyada bütün elmalar? halk etmeye ve koca bahar? icâd etmeye muktedir olmak gerektir. Bahar? icâd etmeyen, bir elmay? icâd edemez. Zîrâ o elma, o tezgâhta dokunuyor. Bir elmay? icâd eden, bir bahar? icâd edebilir.

  Yani siz bir tohumsunuz, sizin ceddiniz olan o geçmişte yaşayanlar? dahi o yaratm?şt?r. Sizi kim yaratm?şsa nevinizi de o yartm?şt?r.
  Hem demiş;
  Hattâ, eğer hayalen bin sene evvel kendini farz etsen, sonra zaman?n iki cenâh? olan mazi ile müstakbeli birbirine karş?laşt?rsan, as?rlar, günler adedince misâl-i haşir ve K?yâmetin numunelerini göreceksin.

  Hem yine demiş;

  Evet, her kim fikren tarihe binip mazi cihetine gitse, şu zaman-? haz?rda gördüğümüz menzil-i dünya, meydan-? ibtilâ, meşher-i eşya gibi, seneler adedince vefât etmiş menziller, meydanlar, meşherler, âlemler görecek. Sûretçe, keyfiyetçe birbirinden ayr? olduklar? halde, intizamca, acâibçe, Sâniin kudret ve hikmetini göstermekçe birbirine benzer. Hem görecek ki, o sebats?z menzillerde, o devams?z meydanlarda, o bekâs?z meşherlerde o kadar bâhir bir hikmetin intizamât?n?, o derece zâhir bir inâyetin işârât?n?, o mertebe kâhir bir adâletin emârât?n?, o derece vâsi bir merhametin semerât?n? görecek.

  Anlatamad?ysam bile bir fikir verebilir

  Baki Selam
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 00:49 ) değiştirilmiştir.
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 7. #7
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  tekrar merhaba
  Meyvenin zeyli kardeş dediğiniz gibi kelam ilmi gerçekten şu asr?n maruz kald?ğ? fitneler göz önüne al?nd?ğ?nda ( hele hele bizim gibi 14 - 15 y?l sadece ateist bir eğitim sisteminde okumuşlar için) nekadar yetersiz kal?r Rabbimize çok şükür ki her derdin derman?n? gönderen Allah risale-inur lar? göndermiş yoksa darwinzm saçmal?ğ?na karş? kelam ilmi yeterli, tesir gösteremezdi.Hatta bilmiyorum sizlerde fark ediyormusunuz harun yahyan?n sadece ak?l ayağ?yla gitmesi bile insana yeterli gelmiyor , eserlerini okurken diğer latifeler (kalp, ruh,s?r vs.)tabiri caizse bağ?r?yorlar bunlar bize yaramazlar bizim g?dam?z başka diye...
  Seha kardeş Allah raz? olsun . Fikirlerinz aynen benimde içime doğmuştu hatta haşir risalesindeki o bölümler akl?ma gelmişti siz de teyid etmiş oldunuz.
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 00:49 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Evvela, en zahir ve en yak?n olan nefsi delile -3O Rabbiniz ki, sizi yaratm?şt?r- cümlesiyle,

  usuli delile de -4Sizden öncekileri de... - cümlesiyle işaret etmiştir.
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 00:49 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Nefsi delili kuvvetleştirmek için,usuli delili kullan?yor.
  Dünkü insanlar? yaratan kimse beni yaratm?şt?r.

  Burda dünkü insanlara evya benden evvelki insanlar usuli delil oluyor.

  taki nefsi delil tatmin olsun.

  evvelki insanlar? kim yaratm?şsa ,benide yaratn o'dur.ondan başkas? olamaz.
  çünkü hepimizde ayn? azalar ve cihazlar vard?r.

  işte nefsi delil,bizi yaratm?şt?r oluyor.

  usuli delil,evvelkilerini yaratan oluyor.
  Konu HakanBa tarafından (04.06.07 Saat 00:49 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  Sonra, Kur'an-ı Kerimde Mabudun vücuduna ait afaki delillerin en karibine -2Yeri size döşek yaptı.- cümlesiyle işaret edilmiştir


  buna göre seha kardeşin verdiği deliller afaki oluyor.


  enfüsü delil sadece insana bakıyor.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Anlayamadığım Bir Niyet Mevzusu
  By kainatınmeyvesi in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.12.09, 00:28
 2. Risale-i Nurda Bir Risale Var ki Bir Kutb-u Azamdan Beklenen Feyzi Verebilir....?
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 22.02.09, 00:47
 3. Münazarat'tan Anlayamadığım Bir Mesele..
  By Katreler in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 31.03.07, 17:52
 4. Anlayamadığım Bir Bölüm
  By gulsah in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 29
  Son Mesaj: 17.02.07, 15:18

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0