Konu Kapatılmıştır
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Usame Kime Sarıklı Genç Diyor ?

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Yazd?klar?na bakarak öğrendim;

  El Hac Molla Muhammed muş'lu.

  Buna hem alim,hemde sar?kl? genç diyor.

  tabiat risalesini şerh etmiş Molla muhammed,ordan aktar?yor.

  mehdiyi üç k?sma ay?randa molla muhammed,
  bu kardeş dersini ondan alm?ş,
  b?rakal?m,
  kendi haline,
  Allah istikamet versin.amin.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:39 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  abilerin tavsiyesi;Bu zattan uzak durmakt?r.
  Şerh ettiklerini okumamakt?r.
  Abdulkadir bad?ll? abinin,onlar?n yazd?klar?na cevaplar? vard?r.
  isteyen ittihad.com a bakar öğrenir.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:39 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Ya ben meslek itibari ile bu laflar? etmemem laz?m.Ama söylemeden de edemiyorum.

  Üstad demiş her mesleğin Raf?zisi vard?r. Malesef, Risale-i Nur'un da rafizileri türedi.

  Bunu suçlusuda Risale-i Nurda ikinci ve üçüncü derecede önemi olsa da siyasi ve içtimai talimin men edilmesidir. Yasakl? bölge ilan edilmesidir. Bunlar? tarif etmeye çal?şana malesef çok olmusuz ç?k?şlar yap?l?yor.

  Malesef, Nur mesleğinin Raf?zileri siyasi ve içtimai yorumlar?n iyi yap?lamamas?ndan ç?km?şt?r. Bu hakikatlerin yeterince izah edilemememsinden ç?km?şt?r. Siyasi ve içtimai anlay?ş farkl?l?klar?n böylece bölünmeye yol açabileceği ortaya ç?km?şt?r.
  Hizmet anlay?ş? anlam?nda meşrebler caizdir. Hakt?r. Şartt?r. Ancak her birinin siyasi ve içtimai noktalarda meşveretle hareket etmesi, tan?mlar ve oy noktas?nda, ortak kararlar al?p bu türden bat?l inançlar?n Nur Cemaatine girmesine engel olmak laz?m. Zira, bir konuyu yasakl? bölge ilan etmek istibdatt?r. Üstad?n deyişi ile, ?sdibdat dalalet f?rkalar?n? intac eder. Meşrebler aras? meşveretin ne kadar luzumlu olduğu tahakkuk etti.
  Lahikalar?n ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya ç?km?şt?r.


  Evet,büyük kusurlar?mdan bir tek suçum Vatan ve millet ve din nam?na mükellef olduğum büyük vazifeyi , dünyaya bakmad?ğ?m için yapmad?ğ?mdan hakikat noktas?nda affolunmaz bir suç olduğuna ve bilmemek bana bir özür teşkil etmediğine, şimdi bu Afyon hapsinde kanaatim geldi.(On Dördüncü Şua Mektuplar?ndan )

  ?şte hakikat noktas?nda affolunmaz suç tabirini çok iyi anlayal?m. Siyaseti talim ve içtimai meseleleri izah etmek işi ihmal edilmemelidir. Diye düşünüyorum
  Baki Selam
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:40 ) değiştirilmiştir.
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Destur bismillah. Yunusum sen utanm?yormusun şunlar? yazmaya? Kim iddia edebilirki ben Molla Muhammede sar?kl? genç demişim? Evel elhak alimdir, kendisini tan?mamakla beraber şerhlerinden gayet guzel anlayabiliyorum, akl? olan da anlar zaten. Daha güzel bir çal?şma varsa onu gosterin, onlar? da okuyal?m. Benim bu konuda taassubum yok, her kitab? okurum. Ustad?n dediği gibi şeriat mizan?na vurur, uymazsa almam reddederim. Maksad?m?z risalei nurlar? doğru ve guzel öğrenmek olduktan sonra. Şerhlerini neden okumayacakm?ş?m? Bad?ll? abinin sitesinde bişey yok.
  Hem de bakal?m hangi abi neden bu molladan uzak durulmas?n? tavsiye etmiş? Şer'i şerife ayk?r? birşeyi varsa söyleyin hepimiz bilelim. Ona göre tedbir alal?m.
  Şimdi yunusum kardeş, senin tarz?n hiç ilmi değil kusura bakma. Abiler uzak durun dedi diye uzak durulmaz. ?lmi olmak, karş? ç?kt?ğ?n bir kitab? veya şerhi veya fikri, al?rs?n, edille-i şeriyye ile tartars?n, varsa itiraz?n, delille yapars?n. Abiler dedi çok komik bir laf.
  Sen zannetmeki ben Molla Muhammed Hocan?n cemaatindeyim. Kendisiyle tan?şm?yorum, görmemişim bile. Bir arkadaş?m vas?tas?yla tabiat risalesi ve tesettür risalesi şerhleri elime geçti, çok beğendim, istifade ettim, buraya da ast?m.
  Sena kardeşim siz ne diyorsunuz Allah aşk?na? Siz Molla Muhammede bu mesleğim raf?zisi mi diyorsunuz? Bunu söylemek için taassub derelerinin en derinlerinde gezmeniz gerektir. Bu sözümü de sadece tabiat risalesinin şerhini okuyarak söylüyorum size. Ay?pt?r, yapmay?n...Molla Muhammedin siyaset ve içtimaiyatla ilgili en ufak olumsuz bir şeyini görmedim. Gören varsa söylesin, bizde bilelim. Şimdi avukatl?k yapm?ş gibi olmay?m da valla bu tav?rlar çok kan?ma dokundu.
  peki kim sar?kl? genç dediğin bizi daha merakland?rma,
  hiç olmazsa özel mesaj at,sitesini haber ver,rica ederim.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:40 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Ben kimseye sar?kl? genç demiyorum, dememde. Zira bu gaybi bir meseledir, ancak Allah bilir. Amma velakin vas?flar? bellidir.
  1. Oncelikle bir zatt?r, kişdir, şahs? manevi değildir.
  2. Hulusi abiyele omuz omuza vermiştir. Demekki onunla beraber çal?şm?ş veya tarz-? hizmetini aynen benimsenmiş olmal?d?r. Zorlama tevillere girmnin manas? yok.
  3. Naşirler ve talabeler aras?na girmeye namzettir. Demekki öyle bir zatt?r ki talbelik vas?flar?n? taş?yor.
  4. Kuvve-i velayet sahibidir. Yani evliyad?r. Sar?kl?d?r hem alimdir. Ben böyle birini ar?yorum, bulursam sizede söylerim, fikrimi paylaş?r?m.

  Yukardaki sorular?ma cevap isterim Yunusum kardeş. Madem itham ettin, Molla olan birinden istikametsiz diye bahsettin, delilleriyle ortaya koyacaks?n. Çünkü ben bu zat?n şerhlerini okudum, ve kendisine muhabbetim has?l oldu. Şeriatle konuşuyor anlad?m. Sen başka bişey söylüyorsun. Şimdi gidip butun ne kadar kitab? varsa alacam, tedkik edecem. Değil abiler feriştah? gelse herhangi biri hakk?nda uzak durun dediler diye okumaktan vazgeçmem taki aksi yonde şeriatle bir delil bulana kadar. Eger ki müddeiler kendi delillerini ortaya koyarlar, bizde ikna oluruz o ayr?d?r. Amma şah?slar?n ipiyle kuyuya inmem, kim olursa olsun. Cemaatteki son hadiseler malum. Hele hele Ustad?n masonlara alet olacaks?n?z diye dovduğu şah?slar?n ipleriyle asla inmem.

  Şimdi buyur iddialar?n? şer-i şerifle ispatla, yanl?ş?m?z varsa dönelim...
  Ayr?ca şunuda belirteyim, diyelimki birisi sar?kl? genç olma şartlar?n? haiz bir adamd?r, bunu Allah diledikten sonra kim engelleyebilir? Bizim yorumlar?m?z m?? Aynen öyle, eger Molla Muhammed sar?kl? genç ise bunu ne yaparsak yapal?m engelleyemeyiz. Eger değilse ne yaparsa yaps?n boştur.

  Vallahi bu tavr?n?zdan öyle üzüldüm anlatamam. Bir risalei nur okuyucusu en başta Ustad?n? örnek al?r, tassubla davranmaz. En k?sa zamanda Molla Muhammedle tan?şacağ?m, şerhlerinin tamam?n? okuyacağ?m. Sizde bildikleriniz söyleyin, bakal?m işin asl? nas?lm?ş?
  Bediüzzaman?n sözleri ancak,kendisi izah eder .
  konferasda okumad?n m??

  Yoksa molla efendiyi üstad kadar ilmi var,şerh yapabilir mi,
  demek istiyorsunuz?

  Hem konferasda vard?r;kim söylemiş,kime söylemiş,niçin söylemiş,hangi makamda söylemiştir.

  Kim söylemiş;molla muhammed.kimdir bu zat,tan?yormusun?
  Kime söylemiş;izahlar? kime yapm?şt?r,
  niçin söylemiş;?zahlar? niçin yapm?şt?r,kimden izin alm?ş,üstad kadar ilmi var m? ki,şerh yaps?n.

  hangi makamda söylemiş;can al?c? nokta buras?,usame molla efendinin makam? nedir?biliyormusun.bizi ayd?nlatsan sevinirim.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:41 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Bir dakika Usame kardeş, sana destur. Ortal?ğ? velveleye vermek luzumsuz.
  Hakl?s?n biraz abartt?k ,ama sende işi masumlaşt?rmaya çal?şma.

  Yunusum kardeşim, az önce çok muhterm bir abiyi ziyaret ettim. Bana çok harika dersler verdi.
  Mesela dedi, sen kardeşini hata yapar görsen ona k?z?p terk edeceğine yada avazlanacağ?na merhamet et. Bizim görevimiz budur. Yahu, dedi biz sokaktan geçen adamlara m? merhamet etmeliyiz, Busham?, kime merhamet edelim. Tabiki yanl?ş içinde olan kardeşimize merhamet etmemiz laz?m. Bizimle omuz omuza vermiş adama yanl?ş?nda merhamet etmessek, Allah'a hangi merhametimizi gösterebiliriz.
  Ya o kardeşine zaman veririsin. Yada usulüne uygun uyar?rs?n. Gerisini Allah'a b?rak?rs?n.

  Yolda gelirken ağlayacak gibiydim.

  Şimdi kendime ve sana bak?yorum. Ay?p etmişiz. Teat-i efkardan tut , kardeşlik mesleğine her şeye muhalefet ettik.

  Allah affetsin.

  Bir türlü karar vermiyorum. Forumlar? b?rakmam? nefsim mi istiyor, vicdan?m m? istiyor?

  Muhabbetle
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:42 ) değiştirilmiştir.
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Aziz kardeşlerim,bu mevzuyu ?hlas Risalesinden bir bölümle lütfen sonland?ral? inşallah.Çünkü araya hisler ve duygular ve başka sebepler girebiliyor.?şte o bölüm:

  "Fenn-i âdâb ve ilm-i münazaran?n ulemas? mâbeynindeki hakperestlik ve insaf düsturu olan şu "Eğer bir meselenin münazaras?nda kendi sözünün hakl? ç?kt?ğ?na taraftar olup ve kendi hakl? ç?kt?ğ?na sevinse ve hasm?n?n haks?z ve yanl?ş olduğuna memnun olsa, insafs?zd?r." Hem zarar eder. Çünkü hakl? ç?kt?ğ? vakit, o münazarada bilmediği birşeyi öğrenmiyor. Belki gurur ihtimaliyle zarar edebilir. Eğer hak hasm?n?n elinde ç?ksa, zarars?z, bilmediği bir meseleyi öğrenip menfaattar olur, nefsin gururundan kurtulur. Demek insafl? hakperest, hakk?n hat?r? için nefsin hat?r?n? k?r?yor. Hasm?n?n elinde hakk? görse, yine r?za ile kabul edip taraftar ç?kar, memnun olur. ?şte bu düsturu ehl-i din, ehl-i hakikat, ehl-i tarikat, ehl-i ilim kendilerine rehber ittihaz etseler, ihlâs? kazan?rlar. Ve vazife-i uhreviyelerinde muvaffak olurlar. Ve bu fecî sukut ve musibet-i haz?radan rahmet-i ?lâhiye ile kurtulurlar.(Yirminci Lema)
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:42 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Seha kardeşim, özel mesaj kutunuz dolu. Acaba boşaltabilir misiniz?
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 9. #9
  Yasaklı Üye Şakird - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  194

  Standart

  s.a. bu forumda bu tür şeylerin yap?lmas? çok yanl?ş
  aram?zdaki uhuvvet sars?lmas?n!!!
  üstad bütün kötü sözleri üstüne al?yor ALLAH RAZI OLSUN!!!
  SELAMETLE

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı
  abilerin tavsiyesi;Bu zattan uzak durmakt?r.

  Şerh ettiklerini okumamakt?r.
  Şimdi kardeşlerim konu başl?ğ?na dikkat ediniz, "Usame kime sar?kl? genç diyor?"

  Ondan sonra kendisini tan?mad?ğ?m, iki 3 şerhini okuduğum ama alim olduğuna kanaatim gelmiş bir Mollaya ithamlar?n? savunmak zorunda b?rak?l?yorum. Ustelik buMolla şerhleri yaparken iznini Ustaddan alm?ş;


  Bu durûs-u Kur'âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yaln?z yaz?lan şu Sözlerin şerhleri ve izahlar?d?r veya tanzimleridir. Çünkü, çok emârelerle anlam?ş?z ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enâniyet-i ilmiyeden ald?ğ? bir hisle, şerh ve izah haricinde bir şey yazsa, soğuk bir muaraza veya nâk?s bir taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü, çok delillerle ve emârelerle tahakkuk etmiş ki, Risale-i Nur eczalar? Kur'ân'?n tereşşuhât?d?r; bizler, taksimü'l-a'mâl kaidesiyle, herbirimiz bir vazife deruhte edip o âb-? hayat tereşşuhât?n? muhtaç olanlara yetiştiriyoruz.

  Bir çal?şma yapm?ş, okursun istifade edersen edersin, etmezsen b?rka?rs?n bir kenara. Yunusum kardeş direk diyorki abiler uzak durun dedi. Kim bu abi? Neye istinaden bunu dedi? Sen bu abinin sözünü dinlerken konferanstaki dusturlar? kontrol ettinmi? yok, once nefsine soyle kardeşim, sonra bana de.
  Varsa itiraz?n edille-i şeriyye ile delilini yazar, yay?nevine veya mollaya yollars?n, ilmin yetiyorsa tabi. Abilere de bi dan?şmak laz?m tabi. Varsa itiraz?n bana değil bizzat mollan?n kendine yap. Git muşa, yap?ş yakas?na sen yanl?şm?şs?n, abiler oyle dedi de. Hasbunallah yahu!
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:43 ) değiştirilmiştir.

 10. #10
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart

  Hüsn-ü zan etmekte hepimiz serbestiz.Delilsiz su-i zanda ise yasak vardır.Delil yoksa itham etmeden tedbir vardır.. ...ve Risale-i nurlardan anladıklarımızı yazarak şerh etmektede serbestiz...Ya isabet ederiz yada edemeyiz ancak müdakkik kardeşlerimiz ölçüye vurmalıdırlar.....

  Biz birini tanıyoruz söylerdim ama sırran tenevverete terstir.....

Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Sarıklı Genç Meselesi...
  By muhammedyahya in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 223
  Son Mesaj: 19.08.12, 02:26
 2. ‘Sarıklı genç’ kim ola?
  By ismailce in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03.08.12, 05:00
 3. "Sarıklı genç" kim?
  By tazarru in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 22.02.09, 13:14
 4. Sarıklı Genç
  By aseyda in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.04.07, 03:49

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0