+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Hizb-İ Nuride

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,
  Hizb-i Nurîde, hem . s?rr?, hem küllî bir ubudiyet bulunduğundan; şimdi bu vakitte, kuvvetli bir emareyi müşahede ettim. Bugün Risale-i Nur'un Hizb-i Nurîsinden bir k?sm?n? ve Cevşenü'l-Kebîr'den dahi bir k?sm?n? okurken gördüm ki, kâinat?n enva?n? ve âlemlerini Yirmi Dokuzuncu Mektubun ahir k?sm? ve . ayetinin beyan?nda, seyahat-? kalbiyeyle, herbir ism-i ?lahi bu kâinattaki bir âlemi nurland?rd?ğ?n? ve zulümat? dağ?tt?ğ?n? gördüğüm gibi; aynen ve daha başka bir şekilde, Cevşenü'l-Kebîr ve Risale-i Nur ve Hizb-i Nurî dahi kâinat? baştan başa nurland?r?yor, zulümat karanl?klar?n? dağ?t?yor, gafletleri, tabiatlar? parça parça ediyor; ehl-i gaflet ve ehl-i dalâletin alt?nda saklanmak istedikleri perdeleri y?rt?yor gördüm, kâinat? envâ?yla pamuk gibi hallaç ediyor, taraklarla tar?yor müşahede ettim. Ehl-i dalâletin boğulduğu en son ve en geniş kâinat perdelerinin arkas?nda envâr-? tevhidi gösteriyor.
  Ezcümle: ?ki gün evvel, ism-i Hakem nüktesini okuyan bir Nakşî dervişi, güneşin ve manzumesinin bahsini, Risale-i Nur mesleğine veçh-i tatbikini anlamam?ş. Demiş: "Bu da ehl-i fen ve kozmoğrafyac?lar gibi bahseder" tevehhüm etmiş. Yan?mda ona okundu, ay?ld?. "Bu bütün bütün başkad?r" dedi. Demek kozmoğrafyac?lar gibi, ehl-i fennin en son ve geniş nokta-i istinatlar? ve medâr-? gafletleri olan perdelerde nûr-u ehadiyeti gösteriyor. Orada da düşmanlar?n? takip ediyor, en uzak tahassungâhlar?n? bozuyor. Her yerde, huzura bir yol gösteriyor. Eğer güneşe kaçsa, ona der: "O bir soba, bir lâmbad?r. Odununu, gazyağ?n? veren kimdir? Bil, ay?l!" Baş?na vurur.
  Hem kâinat? baştan başa aynalar hükmünde tecellîyat-? esmâya mazhariyetlerini öyle gösteriyor ki, gafletin imkân? olmuyor. Hiçbir şey huzura mâni olmuyor. Ehl-i tarikat ve hakikat gibi huzur-u daimi kazanmak için kâinat? ya nefyetmek veya unutmak daha hat?ra getirmemek değil, belki kâinat kadar geniş bir mertebe-i huzuru kazand?rd?ğ?n? ve geniş ve küllî ve daimi kâinat vüs'atinde bir ubudiyet dairesini açt?ğ?n? gördüm
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 19:11 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hizb-i Nurîde, hem . s?rr?, hem küllî bir ubudiyet bulunduğundan

  Yani;bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten hay?rl?d?r manas? hizbi nuride vard?r,

  hemde rububiyete karş? külli ibadet vard?r.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 17:35 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Cevşenü'l-Kebîr ve Risale-i Nur ve Hizb-i Nurî dahi kâinat? baştan başa nurland?r?yor, zulümat karanl?klar?n? dağ?t?yor,
  gafletleri, tabiatlar? parça parça ediyor;

  ehl-i gaflet ve ehl-i dalâletin alt?nda saklanmak istedikleri perdeleri y?rt?yor gördüm,
  kâinat? envâ?yla pamuk gibi hallaç ediyor, taraklarla tar?yor müşahede ettim.
  Ehl-i dalâletin boğulduğu en son ve en geniş kâinat perdelerinin arkas?nda envâr-? tevhidi gösteriyor.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 19:13 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Aziz kardeşlerim,
  Bu Hizb-i Nuriye benim şahs?ma ait pek büyük bir keramet-i maneviyesi var. Şimdi beyan etmek zaman? geldi.
  Yirmi üç sene evvel, Eski Said, Yeni Said'e ink?lâp ettiği zaman, tefekkür mesleğinde gittiği için s?rr?n? arad?m. Her bir-iki senede o s?r, ya Arabî, ya Türkçe bir risaleyi netice verip suret değişiyordu. Arabî Katre Risalesinden, ta Âyetü'l--Kübrâ risalesine kadar, o hakikat devam edip suretler değiştirerek, ta Hizbü'l-Ekber-i Nuriye suret-i daimesine girdi. ÜSTAD Ş?MD? FAYDALARINI ANLATIYOR H?ZB? NUR? N?N
  Yirmi üç seneden beridir ki,
  ne vakit s?k?lsam
  ve fikir ve kalbe yorgunluk ve usanç gelse,
  bu hizbin (yani hizbi nurinin)bir k?sm?n? mütefekkirâne okumuşsam,

  o s?k?nt?y? ve usanç ve yorgunluğu izale ediyordu.

  Hatta, bilâistisna, her gece sabaha yak?n dört beş saat meşguliyetten gelen usanç ve yorgunluk, o hizbin alt?s?ndan birisini okumas?yla hiçbir eseri kalmad?ğ? bin defa tekerrür etmiş.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3399&a=hizb-i%20nuri&t=2&b=2&k=9&sp=&ep=&s=10&l=2
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 19:14 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hizb-i Nuriye baş?ndaki Türkçe parças?n?n "tam Arabî bilen" kelimesinden sonra bu yaz?ls?n: "Veyahut, Âyetü'l-Kübrâ ve Münâcat ve Yirminci Mektup risaleleri yan?nda bulunan ve okuyan."
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 19:14 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  BÜYÜK CEVŞENDEK? HULASATUL HULASAYI ANLATIYOR;
  bu Ramazan-? Şerifte Ayetü'l-Kübrâdan ç?kan ve bir saat tefekkür bir sene ibadet manas?n? taş?yan Hizb-i Nuriye Ayetü'l-Kübrâ dan ç?kt?ğ? misilli, bizim tesbihat?m?zda otuzüç defa Ayetü'l-Kübrâ n?n berekat? ve feyziyle on dakikada ayn? hakikat-? tevhidi veren iki sayfa kadar Ramazan ?n nuruyla kalbe ihtar edildi. Ben de on dakikada(H?ZB? NUR?DE) Ayetü'l-Kübrâ n?n tamam?n? okuyor gibi ve herbir mertebede, mukaddemesinde denildiği gibi küre-i arz?n külli dili benim hayalen lisan?m olup der; ve denizler ve dağlar, o unsurlar?n ve insan tabakatlar?n?n lisan-? halleri benim dillerim olup der diye, ben de herbir dedikçe, ya bilisan-? arz, ya bilisan-? semavat, ya bilisan-? cev, ya bilisan-? anas?r derim; gibi. ?nşaallah, sonra size gönderilecek.
  EM?RDAĞ LAH?KASI 54-55 SAYFA
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 19:25 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Size yazm?şt?m ki: Nas?l Hizb-i Nuriye Risale-i Nur'un ve Ayetü'l-Kübrâ n?n bir hülasas?d?r; öyle de, on dakika zarf?nda Hizb-i Nuriyenin bir hülasas?, bu Ramazan-? Şerifin feyzinden ve Ramazan da telif edilen ve yeni intişar eden Ramazaniye Risalesi olan Ayetü'l-Kübrâ n?n otuz üç mertebe-i vücub ve vücud ve tevhid otuz üç elsine-i külliye ile tezahür ettiği gibi, ruh ve hayal ve kalb o noktadan öyle bir inbisat ve inkişaf etti ki, herbir mertebenin söylediği şehadetini dediğim vakit, o külli lisan benim oluyor gibi azametli bir tevhid hissettiğimden, Ayetü'l-Kübrâ, güneş gibi ?mân nurlar?n? ruhlara telkin edebilir. Şeksiz şüphesiz kanaat ettim ve gördüm ve ?mam-? Ali nin (r.a.) ona verdiği ehemmiyetin s?rr?n? bildim.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3484&a=hizb-i%20nuri&t=2&b=2&k=10&sp=&ep=&s=10&l=2
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 19:25 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Üçüncü mesele : Geçen üç sene evvel Ramazan da telif edilen ve yine bu sene Ramazan da serbest intişar eden Ayetü'l-Kübrâ n?n bir hülasas? olan Hizb-i Nuriyeyi okudum. Fakat bir saatten fazla çekerdi. Birden o hülasan?n da bir hülasas?, on veya onbeş dakika ayn? Ramazan da tezahür etti. Onu okuduğum zaman, bütün Ayetü'l-Kübrâ y? okuyorum gibi bir inkişafat-? imaniye ve s?rr?na mazhar iki veya üç sayfal?k Arabiyyü l-ibare okuyorum. Vakit bulam?yorum, kendi kalemimle size yazay?m. ?nşaallah bir zaman size yazacağ?m. O parçay? benim gibi anlayanlar, kendisine mahsus nüshalar?ndan ya Ayetü'l-Kübrâ ya, ya Hizbü n-nuriyenin ahirinde yazar, tesbihattan ve duadan sonra otuz üç defa tesbihat?m?z?n yerinde-yaln?z sabah tesbihat?nda, manas?n? düşünerek-onu okuyabilir

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=...=&ep=&s=10&l=2
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 19:25 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Benim şüphem kalmad? ki: ... s?rr?n? taş?yan Hizb-i Nuriyenin on beş dakika zarf?nda bu hülasatü l-hülasas? (BÜYÜK CEVŞENDEK? HULASATUL HULASAYI ANLATIYOR,ONUN KIYMET?N?.)dahi ayn? s?rr? taş?yor. Arabi bilmeyenler, Ayetü'l-Kübrâ n?n mertebelerini güzelce anlasalar, bu Arabi parça tam anlaş?l?r. Arabi bilmeyen, birkaç defa ikisine baksa, tam anlayacak. Bunu ben yirmi dört saatte bir defa ya sabah namaz?n?n tesbihat?nda veya başka vakitte, en ziyade usand?ğ?m ve s?k?nt? zaman?nda okuyorum. Bana ulvi bir inşirah verir, usanc? izale eder. Ayetü'l-Kübrâ ve Hizb-i Nuriyenin ahirinde yaz?lsa, münasip olur. Manidard?r ki, Ayetü'l-Kübrâ ve Risale-i Nur'un ekser hakikatleri, Ramazan da ve tesbihat?nda zuhuru gibi, bu Hülasatü l-Hülasa, aynen Ramazan da ve tesbihatta zuhur etti.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3524&a=hizb-i%20nuri&t=2&b=2&k=10&sp=&ep=&s=10&l=2
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 19:25 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevşen-ül Kebir ve Risale-i Nur ve Hizb-i Nurî
  By yozgati in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 19.12.13, 18:34
 2. Cevaplar: 230
  Son Mesaj: 20.10.09, 09:04
 3. Üç Aylarda Hizb-i Kur’ân ve Hizb-i Nûriye’yi Okumak
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 02.07.09, 08:01

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0