Risale-i nur hizmeti sohbet üzerina kurulmuştur.
Bir nur talebesinin asıl vazifesi, Risale-inuru
okumak,
anlamak,
anlatmak,
tezekkür ve
tefekkür etmek ve yaşamaktır.

Nur talebesi bu mihverden çıkarsa, daha önce elli sene hizmet etmiş olsada ,
derhal kabuk bağlamaya başlar...


Şener Dilek.