[COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Marangoz Ahmed’in ikinci rüyası, Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm ile [/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]alâkadarlık[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)] ve [/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]sürurlu[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)] olduğu [/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]cihet[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]inden [/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]rüya-yı sadıka[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)] olduğuna, o medrese-i Nuriyenin civarlarındaki kardeşlerin ve [/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]hemşire[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]lerin maddî hizmetleri canlı ve ruhlu bir [/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]suret[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)] alıp, Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmın sünnet-i seniyesinin [/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]ihya[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]sına [/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]medar[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)] olacağına işaret verdiği [/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]münasebet[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]iyle, mektubunuzu almadan, iki gün evvel gördüğüm bir rüyayı [/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)]beyan[/COLOR][COLOR=rgba(0, 0, 0, 0.87)] ediyorum.

Maddi hizmet nasıl ruhlu oluyor ve sünnet-i seniyyeyle irtibatını anlayamadım?
[/COLOR]