+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 49

Konu: Vahiy, İlham, İhtar, Sünuhat, Feyz-i Kur'an Nedir?

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Bu başl?k alt?nda;"Vahiy,?lham,?htar,Sünuhat,?lm-i Ledün,ilm-i vehbi ve Feyz-i Ku'an nedir?" incelemeye çal?şacağ?z.Bu çal?şmam?zde bizlere Risale-i Nur hakikatleri yol gösterecektir.Çünkü bu zamanda anlam?ş?z ki;"Bu durûs-u Kur'âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yaln?z yaz?lan şu Sözlerin şerhleri ve izahlar?d?r veya tanzimleridir. Çünkü, çok emârelerle anlam?ş?z ki, bu ulûm-u imaniyedeki fetvâ vazifesiyle tavzif edilmişiz. Eğer biri, dairemiz içinde nefsin enâniyet-i ilmiyeden ald?ğ? bir hisle, şerh ve izah haricinde birşey yazsa, soğuk bir muaraza veya nâk?s bir taklitçilik hükmüne geçer. Çünkü, çok delillerle ve emârelerle tahakkuk etmiş ki, Risale-i Nur eczalar? Kur'ân'?n tereşşuhât?d?r; bizler, taksimü'l-a'mâl kaidesiyle, herbirimiz bir vazife deruhte edip o âb-? hayat tereşşuhât?n? muhtaç olanlara yetiştiriyoruz.(Yirmi Dokuzuncu Mektup) s?rr?nca fetva vazifesiyle Üstad hazretleri vazifelidir.Bizler de bu hakikate binaen Çal?şmam?za Risale-i Nurlar? mihenk yapacağ?z inşallah.

  Bu çal?şmam?z?n sebebi genellikle" Risale-i Nurlar?n telifindeki ilham ve ihtar ne demektir?Risale-i Nurlar vahiy midir ki bu kadar ehemmiyet veriliyor??htarda hata olamaz m??Bu eserlere Kur'an gibi niçin değer veriliyor?" gibi sorulan sorulara yine Risale-i Nu?r müellifinin yapt?ğ? aç?klamalarla cevap vermeye çal?şacağ?z.Bu çal?şmalarla inşallah Risale-i Nurlar?n telif durumu ve Risalelerin mahiyeti anlaş?l?r.Bizler daha çok Risalelerden al?nt?lara yer vereceğiz.gerektiği yerlerde de izahlar yapmaya çal?şacağ?z.
  Konu Abdulbaki tarafından (13.08.07 Saat 18:00 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  VAHY

  Vahy: Bir fikrin, bir hakikat?n veya bir emrin Allah (c.c.) taraf?ndan peygamberlere bildirilmesi. Cenab-? Hakk?n dilediği hükümleri, s?rlar? ve hakikatleri peygamberlere bildirmesi şeklinde izah edilmektedir.

  Vahy-? mahz-? Rabbânî doğrudan doğruya Allah taraf?ndan gönderilen, vahiy olan bilinmektedir..

  Vahy-i sarîhî: Hem sözü, hem mânas? tam ve aç?k olan vahiydir.

  Vahy-i z?mnî: Z?mnî vahiy, örtülü, gizli vahiy. Vahye dayal?, vahiy kaynakl?, vahiy etkisi ile olan vahiy. Hadis-i kudsiler gibi.

  ?LHAM

  ?lhâm: ?çe, gönüle doğma, kalbe gelme, gönle doğan şey. Belli bilgi vas?talar?na başvurmadan Allah taraf?ndan insan?n kalbine veya zihnine indirilen mânâ. Feyiz yoluyla kalbe gelen mana, kalbte meydana gelen, delilsiz olarak anlaş?lan ve insan? ibadet ve amel etmeğe götüren ilim manalar?nda anlaş?lmaktad?r.

  ?lhâmât ise: ?lhamlar, gönle doğmalar, kalbe gelmeler. Allah taraf?ndan kalbe gelen mânalar olarak aç?klanmaktad?r.

  ?lhâm-? ?lâhî: Allah taraf?ndan kalbe indirilen ilhamd?r.
  Konu Abdulbaki tarafından (13.08.07 Saat 18:01 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  SÜNUHAT

  Sünûhât:Sünûhlar, akla, hat?ra gelen, hat?rlanan şeyler.?çe doğan bilgiler,duygulard?r.

  Sünûhât-? ilhâmiye: ?lham olan hat?rlay?şlar, ilhamla akla gelenler, ilham olarak kalbe doğanlar.

  Sünûhât-? kalbiye: Kalbe ait hat?rlay?şlar, içe doğuşlar. Kalbe gelen bilgiler,duygular,manalar.

  ?HTAR

  ?htâr: Hat?rlatma, bir konuda hat?rlatma yapmad?r.

  ?htârât: ?htarlar, hat?rlatmalar.

  ?htâr-? Kur'ânî: Kur'ân' a ait ihtar, Kur'ân'?n hat?rlatmas?, uyarmas?, bildirmesi, dikkat çekmesi.Kur’an’a ait manalar?n kalbe gelmesi.

  ?htâr-? mânevî: Manevî uyar?, bildirim; Cenab-? Hakk'?n imâna ve Kur'ân'a ait meselelerde kullar?n? uyarmas?.
  Konu Abdulbaki tarafından (13.08.07 Saat 18:01 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  FEYZ

  Feyz: Allah'?n kuluna bağ?şlad?ğ? marifet ve dinî heyecand?r.Bolluk, bereket, verimlilik. Artma, çoğalma. ?lim, irfan.?hsan, bağ?ş, kerem. ?lerleme, olgunlaşma. Feyz-i ?lâhî:Allah'?n feyzi, bolluğu, lütfu.

  Feyz-i Kur'ân:Kur'ân'?n feyzi, Kur'ân'?n verdiği ilham, bereket ve ilim bolluğudur.

  Feyz-i tecellî: Tecelliden doğan bereket, ilim, irfan, kudrettir.

  ?L?M

  ?lm: Bilme, biliş, bilgi; bir şeyin doğrusunu bilme. Kâinat içinde meydana gelen olaylar?n sebep, oluş, sonuç ve tesirleri konusunda, akl?n ölçüleri çerçevesinde tahsil ve tecrübe ile edinilen doğru bilgi, bilim. Kulun marifet sayesinde idrâk ettiği şey.

  ?lm-i ekmel: En mükemmel ilim, tam bilme.?man ilmi.

  ?lm-i Kesbî: Çal?şarak elde edilen ilim.
  Konu Abdulbaki tarafından (13.08.07 Saat 18:02 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  VEHB

  Vehb: Vergi, bağ?şlama. Hediye, bağ?ş, hibe.

  Vehbî: Doğuştan, çal?şmakla kazan?lmay?p Allah'?n (c.c.) lütfu ile olan. Allah vergisi, f?trî.

  LEDÜN

  Ledün: Allah’?n kat?, Allah'?n huzuru, Allah'a yak?nl?k. Allah'?n s?rlar?na ait manevî bilgi, gayb ilmi.

  Ledünnî: Allah’?n bilgisine ve s?rlar?na ait, onunla ilgili, ilâhî s?rlara âit olan.

  Ledünniyât: ?lahi bilgiler, ilahi s?rlar. Bir işin gizli yönleri, iç yüzü.

  ?lm-i ledün: Ledün ilmi, ?lahî ilim; ak?l veya nakil yoluyla değil; kalble ve Hak'dan öğrenilen ilimdir. Allahü teâlân?n ihsân? olup, çal?şmadan kavuşulan ilim.

  ?lm-i Vehbî: Çal?şmadan öğrenilen, Allahü teâlâ taraf?ndan ihsân edilen ilim.
  Konu Abdulbaki tarafından (13.08.07 Saat 18:02 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Allah raz? olsun abi. Ele ald?ğ?n?z konu Özellikle nur talebelerinin bu zamanda kavramakta zorland?klar? müşkülat-? hadisiyeden... Fakat sizler gibi müşkülküşa abilerimiz sayesinde hamdolsun bu zorluklar?n üstesinden gelmekteyiz. Sizler bu zamanda Risale-i Nur'un münevver kalemlerini teşkil ediyorsunuz inşallah. Çal?şman?z? ilgi ve heyecanla takip edeceğim. Allah raz? olsun tekrardan...
  Konu MuhammedSaid tarafından (31.05.07 Saat 17:48 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  BURADA R?SALE-? NURLARDAN VAHY?N HAK?KAT? ŞÖYLED?R;
  Vahyin hakikat? beş hakikat-? kudsiyeyi ifade ve ifaza ediyor :

  Birincisi: ... denilen, beşerin ak?llar?na ve fehimlerine göre konuşmak, bir tenezzül-ü ?lâhîdir. Evet, bütün zîruh mahlûkat?n? konuşturan ve konuşmalar?n? bilen, elbette kendisi dahi o konuşmalara konuşmas?yla müdahale etmesi, rububiyetin muktezas?d?r.

  ?kincisi: Kendini tan?tt?rmak için, kâinat? bu kadar hadsiz masraflarla, baştan başa harikalar içinde yaratan ve binler dillerle kemâlât?n? söylettiren, elbette kendi sözleriyle dahi kendini tan?tt?racak.

  Üçüncüsü: Mevcudat?n en müntehab? ve en muhtac? ve en nâzenini ve en müştak? olan hakikî insanlar?n münacatlar?na ve şükürlerine fiilen mukabele ettiği gibi, kelâm?yla da mukabele etmek, hâl?k?yetin şe'nidir.

  Dördüncüsü: ?lim ile hayat?n zarurî bir lâz?m? ve ?ş?kl? bir tezahürü olan mükâleme s?fat?, elbette ihatal? bir ilmi ve sermedî bir hayat? taş?yan Zâtta, ihatal? ve sermedî bir surette bulunur.

  Beşincisi: En sevimli ve muhabbetli ve endişeli ve nokta-i istinada en muhtaç ve sahibini ve malikini bulmaya en müştak, hem fakir ve âciz bulunan mahlûkatlar?na, acz ve iştiyak?, fakr ve ihtiyac? ve endişe-i istikbali ve muhabbeti ve perestişi veren bir Zât, elbette kendi vücudunu onlara tekellümüyle iş'ar etmek, ulûhiyetin muktezas?d?r.
  ?şte, tenezzül-ü ?lâhî ve taarrüf-ü Rabbânî ve mukabele-i Rahmânî ve mükâleme-i Sübhânî ve iş'âr-? Samedânî hakikatlerini tazammun eden umumî, semavî vahiylerin, icmâ ile Vâcibü'l-Vücudun vücûduna ve vahdetine delâletleri öyle bir hüccettir ki, gündüzdeki güneşin şuâât?n?n güneşe şehadetinden daha kuvvetlidir.(Ayet'ül Kübra)
  Konu Abdulbaki tarafından (13.08.07 Saat 18:14 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  BURADA DA VAHY VE ?LHAMIN FARKLARINI SUNALIM;
  Sâd?k ilhamlar, gerçi bir cihette vahye benzerler ve bir nevi mükâleme-i Rabbâniyedir; fakat iki fark vard?r.

  Birincisi: ?lhamdan çok yüksek olan vahyin ekseri melâike vas?tas?yla; ve ilham?n ekseri vas?tas?z olmas?d?r. Mesela, nas?l ki, bir padişah?n iki suretle konuşmas? ve emirleri var.

  Birisi: Haşmet-i saltanat ve hakimiyet-i umumiye haysiyetiyle bir yaverini, bir valiye gönderir. O hakimiyetin ihtişam?n? ve emrin ehemmiyetini göstermek için, bazan, vas?ta ile beraber bir içtima yapar, sonra ferman tebliğ edilir.

  ?kincisi: Sultanl?k ünvan?yla ve padişahl?k umumî ismiyle değil, belki kendi şahs?yla hususî bir münasebeti ve cüz'î bir muamelesi bulunan has bir hizmetçisiyle veya bir âmi raiyetiyle ve hususî telefonuyla hususî konuşmas?d?r.
  Öyle de, Padişah-? Ezelînin, umum âlemlerin Rabbi ismiyle ve kâinat Hâl?k? ünvan?yla, vahiyle ve vahyin hizmetini gören şümullü ilhamlar?yla mükâlemesi olduğu gibi; herbir ferdin, herbir zîhayat?n Rabbi ve Hâl?k? olmak haysiyetiyle, hususi bir surette, fakat perdeler arkas?nda onlar?n kabiliyetine göre bir tarz-? mükâlemesi var.

  ?kinci fark: Vahiy gölgesizdir, sâfidir, havassa hast?r. ?lham ise gölgelidir, renkler kar?ş?r, umumîdir. Melâike ilhamlar? ve insan ilhamlar? ve hayvanat ilhamlar? gibi, çeşit çeşit, hem pek çok envâlar?yla, denizlerin katreleri kadar kelimat-? Rabbâniyenin teksirine medar bir zemin teşkil ediyor.
  (De ki: Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden o denizler tükenirdi." Kehf Sûresi, 18:109.)âyetinin bir vechini tefsir ediyor anlad?.
  Sonra, ilham?n mahiyetine ve hikmetine ve şehadetine bakt?, gördü ki: Mahiyeti ile hikmeti ve neticesi dört nurdan terekküp ediyor.

  Birincisi: Teveddüd-ü ?lâhî denilen kendini mahlûkat?na fiilen sevdirdiği gibi, kavlen ve huzuren ve sohbeten dahi sevdirmek, vedûdiyetin ve rahmâniyetin muktezas?d?r.
  ?kincisi: ?bâd?n?n dualar?na fiilen cevap verdiği gibi, kavlen dahi perdeler arkas?nda icabet etmesi, rahîmiyetin şe'nidir.

  Üçüncüsü: Ağ?r beliyelere ve şiddetli hallere düşen mahlûkatlar?n?n istimdatlar?na ve feryatlar?na ve tazarruatlar?na fiilen imdat ettiği gibi, bir nevi konuşmas? hükmünde olan ilhâmî kavillerle de imdada yetişmesi, rububiyetin lâz?m?d?r.

  Dördüncüsü: Çok âciz ve çok zay?f ve çok fakir ve çok ihtiyaçl? ve kendi malikini ve hâmisini ve müdebbirini ve hâf?z?n? bulmaya pek çok muhtaç ve müştak olan zîşuur masnular?na, vücudunu ve huzurunu ve himayetini fiilen ihsas ettiği gibi, bir nevi mükâleme-i Rabbâniye hükmünde say?lan bir k?s?m sad?k ilhamlar perdesinde ve mahsus ve bir mahlûka bakan has ve bir vecihte, onun kabiliyetine göre, onun kalb telefonuyla, kavlen dahi kendi huzurunu ve vücudunu ihsas etmesi, şefkat-i ulûhiyetin ve rahmet-i rubûbiyetin zarurî ve vâcip bir muktezas?d?r diye anlad?.(Ayet'ül Kübra)
  Konu Abdulbaki tarafından (03.09.07 Saat 13:24 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 9. #9
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  ?LHAMIN R?SALE-? NUR'DAN ÇOK ÖNEML? HAK?KATLER?,H?KMETLER? VE NET?CELER?:
  1.Sâd?k ilhamlar, gerçi bir cihette vahye benzerler ve bir nevi mükâleme-i Rabbâniyedir.

  2.?lham?n ekseri vas?tas?z olmas?d?r.

  3.Padişah-? Ezelînin, umum âlemlerin Rabbi ismiyle ve kâinat Hâl?k? ünvan?yla, vahiyle ve vahyin hizmetini gören şümullü ilhamlar?yla mükâlemesi olduğu gibi; herbir ferdin, herbir zîhayat?n Rabbi ve Hâl?k? olmak haysiyetiyle, hususi bir surette, fakat perdeler arkas?nda onlar?n kabiliyetine göre bir tarz-? mükâlemesidir.

  4.?lham gölgelidir, renkler kar?ş?r, umumîdir.

  5.Melâike ilhamlar? ve insan ilhamlar? ve hayvanat ilhamlar? gibi, çeşit çeşit, hem pek çok envâlar?yla, denizlerin katreleri kadar kelimat-? Rabbâniyenin teksirine medar bir zemin teşkil ediyor.

  6.?lham;"(De ki: Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden o denizler tükenirdi." Kehf Sûresi, 18:109.)âyetinin bir vechini tefsir ediyor ."

  7.Teveddüd-ü ?lâhî denilen kendini mahlûkat?na fiilen sevdirdiği gibi, kavlen ve huzuren ve sohbeten dahi sevdirmek, vedûdiyetin ve rahmâniyetin muktezas?d?r.

  8.?bâd?n?n dualar?na fiilen cevap verdiği gibi, kavlen dahi perdeler arkas?nda icabet etmesi, rahîmiyetin şe'nidir.

  9.Ağ?r beliyelere ve şiddetli hallere düşen mahlûkatlar?n?n istimdatlar?na ve feryatlar?na ve tazarruatlar?na fiilen imdat ettiği gibi, bir nevi konuşmas? hükmünde olan ilhâmî kavillerle de imdada yetişmesi, rububiyetin lâz?m?d?r.

  10.Çok âciz ve çok zay?f ve çok fakir ve çok ihtiyaçl? ve kendi malikini ve hâmisini ve müdebbirini ve hâf?z?n? bulmaya pek çok muhtaç ve müştak olan zîşuur masnular?na, vücudunu ve huzurunu ve himayetini fiilen ihsas ettiği gibi, bir nevi mükâleme-i Rabbâniye hükmünde say?lan bir k?s?m sad?k ilhamlar perdesinde ve mahsus ve bir mahlûka bakan has ve bir vecihte, onun kabiliyetine göre, onun kalb telefonuyla, kavlen dahi kendi huzurunu ve vücudunu ihsas etmesi, şefkat-i ulûhiyetin ve rahmet-i rubûbiyetin zarurî ve vâcip bir muktezas?d?r .
  Konu MuhammedSaid tarafından (31.05.07 Saat 17:50 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 10. #10
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Bir kaç gündür, Abdülbaki hocam pek ortalıkta görünmüyordu. Acaba nerelerdedir diye merak etmekle birlikte, her an yeni bir çalışmasıyla karşımıza çıkabilir diye de bekliyordum. Demek Abdülbaki hocamı iyi tanımışız çok şükür. Yine harika bir çalışmasıyla bizleri mesrur etti. Allah sizden razı olsun hocam. Devam inşaallah.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hz.Ali'ye Yazdırılan Vahiy..Vahiy Sadece Kur'an'dan İbaret Değil mi?
  By elff in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 80
  Son Mesaj: 14.05.09, 11:24
 2. Prof. Dr. Ahmet Akgündüz - Sünuhat'tan yaptığı ders
  By acemimuhendis in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.02.09, 23:40
 3. Vahiy Gölgesiz,İlham İse Gölgelidir
  By BiKeS_ in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 45
  Son Mesaj: 04.09.07, 13:19
 4. Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 25.08.07, 03:58
 5. Üç Aylar'ın Feyz ve Bereketi....
  By mizyaL in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 15.07.07, 14:52

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0