+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Bir Nur Talebesinde Üç Şahsiyet Bulunması Ne Demek

 1. #1
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart Bir Nur Talebesinde Üç Şahsiyet Bulunması Ne Demek

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Şimdi arkadaşlar,Mektubat'? okurken bir yer gözüme çarpt?.26.Mketubun 2.Mebhas'?nda..Geçenlerde de bir vak?f ablam?zla bu konuyu mütalaa etmiştik.
  Mesela bir insan ?man hizmetinde çok ileri seviyede ama gece namaz?na kalkam?yor.Diğer şahsiyet ise s?radan bir yaşant?s? var ama nafile ibadetlerde çok sebatkar.Bunu çok görüyoruz günümüz ve de söyleniyor da.Bunun hikmeti nedir neden böyle oluyor diye düşünürken elhm Risale-i Nur'da üstte geçen yerleri okuyunca çok rahatlad?k...
  Sizlerle de paylaşmak istedim ve hep beraber mütalaa edelim dedim..
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Şu Mebhas, bana daimî hizmet edenlerin, ahlâk?mda gördükleri acip ihtilâftan gelen hayretlerine karş?, hem iki talebemin benim hakk?mda haddimden fazla hüsnüzanlar?n? tâdil etmek için yaz?lm?şt?r.
  Ben görüyorum ki: Kur'ân-? Hakîmin hakaikine ait baz? kemâlât, o hakaike dellâll?k eden vas?talara veriliyor. Şu ise yanl?şt?r. Çünkü, mehaz?n kudsiyeti, çok bürhanlar kuvvetinde tesirat gösteriyor, onunla ahkâm? umuma kabul ettiriyor. Ne vakit dellâl ve vekil gölge etse, yani onlara teveccüh edilse, o mehazdaki kudsiyetin tesiri kaybolur. Bu s?r içindir ki, bana karş? haddimden çok fazla teveccüh gösteren kardeşlerime bir hakikati beyan edeceğim. Şöyle ki:
  Bir insan?n müteaddit şahsiyeti olabilir. O şahsiyetler ayr? ayr? ahlâk? gösteriyorlar. Meselâ, büyük bir memurun, memuriyet makam?nda bulunduğu vakit bir şahsiyeti var ki, vakar iktiza ediyor, makam?n izzetini muhafaza edecek etvar istiyor. Meselâ, her ziyaretçi için tevazu göstermek tezellüldür, makam? tenzildir. Fakat kendi hanesindeki şahsiyeti, makam?n aksiyle baz? ahlâk? istiyor ki, ne kadar tevazu etse iyidir. Az bir vakar gösterse, tekebbür olur. Ve hâkezâ...
  Demek bir insan?n, vazifesi itibar?yla bir şahsiyeti bulunur ki, hakikî şahsiyetiyle çok noktalarda muhalif düşer. Eğer o vazife sahibi o vazifeye hakikî lây?ksa ve tam müstaid ise, o iki şahsiyeti birbirine yak?n olur. Eğer müstaid değilse, meselâ bir nefer bir müşir makam?nda oturtulsa, o iki şahsiyet birbirinden uzak düşer; o neferin şahsî, âdi, küçük hasletleri, makam?n iktiza ettiği âli, yüksek ahlâkla kabil-i telif olam?yor.
  ?şte, bu biçare kardeşinizde üç şahsiyet var. Birbirinden çok uzak, hem de pek çok uzakt?rlar.
  * Birincisi: Kur'ân-? Hakîmin hazine-i âlisinin dellâl? cihetindeki muvakkat, s?rf Kur'ân'a ait bir şahsiyetim var. O dellâll?ğ?n iktiza ettiği pek yüksek ahlâk var ki, o ahlâk benim değil; ben sahip değilim. Belki o makam?n ve o vazifenin iktiza ettiği seciyelerdir. Bende bu neviden ne görseniz benim değil; onunla bana bakmay?n?z, o makam?nd?r.
  * ?kinci şahsiyet: Ubudiyet vaktinde, dergâh-? ?lâhiyeye müteveccih olduğum vakit, Cenâb-? Hakk?n ihsan?yla bir şahsiyet veriliyor ki, o şahsiyet baz? âsâr? gösteriyor. O âsâr, mânâ-y? ubudiyetin esas? olan "kusurunu bilmek, fakr ve aczini anlamak, tezellül ile dergâh-? ?lâhiyeye iltica etmek" noktalar?ndan geliyor ki, o şahsiyetle, kendimi herkesten ziyade bedbaht, âciz, fakir ve kusurlu görüyorum. Bütün dünya beni medh ü senâ etse beni inand?ramaz ki ben iyiyim ve sahib-i kemâlim.
  Üçüncüsü: Hakikî şahsiyetim, yani Eski Said'in bozmas? bir şahsiyetim var ki, o da Eski Said'den irsiyet kalma baz? damarlard?r. Bazen riyâya, hubb-u câha bir arzu bulunuyor. Hem, asil bir hanedandan olmad?ğ?mdan, h?sset derecesinde bir iktisat ile, düşkün ve pest ahlâklar görünüyor.

  Ey kardeşler! Sizi bütün bütün kaç?rmamak için, bu şahsiyetimin gizli çok fenal?klar?n? ve sû-i hallerini söylemeyeceğim. ?şte, kardeşlerim, ben müstaid ve makam sahibi olmad?ğ?m için, şu şahsiyetim, dellâll?k ve ubudiyet vazifelerindeki ahlâktan ve âsârdan çok uzakt?r.
  Hem -1- kaidesince, Cenâb-? Hak, merhametkârâne, kudretini benim hakk?mda böyle göstermiş ki, en ednâ bir nefer gibi bu şahsiyetimi, en âlâ bir makam-? müşiriyet hükmünde olan hizmet-i esrar-? Kur'âniyede istihdam ediyor. Yüz binler şükür olsun! Nefis cümleden süflî, vazife cümleden âlâ.

  -2-


  1- Allah vergisi için kabiliyet şart değildir.
  2- Allah'a hamd olsun. Bu Rabbimin fazl ve ihsan?ndand?r.
  Alıntı ZÜLF?KAR Nickli Üyeden Alıntı
  kardeşim allah raz? olsun.çok manidar ve medar? hikmet
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Evet,hizmetteki kardeşlerimizi yarg?larken bunu düşünerek hareket edersek çok rahat ederiz ve gizli bir adavet oluşmas?na izin vermeyiz değil mi?
  Yani her insan?n üç yönü farkl? olabiliyor.Vazife-Ubudiyet-Şahsi hayat
  Alıntı seyyah-? alem Nickli Üyeden Alıntı
  ilk önce kendimizi yad?rgam?z gerekmez mi? neden ben yapm?yorum
  vazife ile nefis aras?ndaki ters oran?t?y? unutmamak elzemdir...
  inşirah demişki


  Hakikî şahsiyetim, yani Eski Said'in bozmas? bir şahsiyetim var ki, o da Eski Said'den irsiyet kalma baz? damarlard?r. Bazen riyâya, hubb-u câha bir arzu bulunuyor. Hem, asil bir hanedandan olmad?ğ?mdan, h?sset derecesinde bir iktisat ile, düşkün ve pest ahlâklar görünüyor.  bende diyordumki risale i nura muhabbetim oldugu halde neden adam olam?yorum şimdi daha iyi anlad?m biraz rahatlad?m eyvallah inşirah

  üstad? tenzih ederim
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 13:17 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı karatoprak1975 Nickli Üyeden Alıntı
  bende diyordumki risale i nura muhabbetim oldugu halde neden adam olam?yorum şimdi daha iyi anlad?m biraz rahatlad?m eyvallah inşirah

  üstad? tenzih ederim
  Üçüncü adam ve meselesi: Bizlerle pek çok alâkadar bir zat, çok defa dehşetli şekvâ ediyor ki: "Ben adam olam?yorum, gittikçe fenalaş?yorum, manevi hizmetlerimin neticelerini göremiyorum" diye medet istiyor.
  Ona yaz?yoruz ki: "Bu dünya darü'l-hizmettir; ücret almak yeri değildir. A'mâl-i sâlihan?n ücretleri, meyveleri, nurlar? berzahta, ahirettedir. O bâki meyveleri bu dünyaya çekmek ve bu dünyada onlar? istemek, ahireti dünyaya tabi etmek demektir. O amel-i salihin ihlas? k?r?l?r, nuru gider. Evet, o meyveler istenilmez, niyet edilmez. Verilse, teşvik için verildiğini düşünüp şükreder."
  Evet, bu as?rda, bir iki mektupta beyan edildiği gibi, o derece hayat-? dünyeviye damar?na dokunmuş ve yaralam?ş ve heyecana getirmiş ki, mübarek ve ihtiyar ve hoca ve ehl-i salâhat olan bir zat dahi, dünyada bir nevi hayat-? uhreviye ezvâk?n? istiyor; birinci derecede, dünyada zevk-i hayat onda hükmediyor.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3320&a=adam%20olam?yorum%20gittikçe&k=9 &p=4
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 13:17 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  [QUOTE=yunusum]
  Alıntı karatoprak1975 Nickli Üyeden Alıntı

  bende diyordumki risale i nura muhabbetim oldugu halde neden adam olam?yorum şimdi daha iyi anlad?m biraz rahatlad?m eyvallah inşirah

  üstad? tenzih ederim
  Üçüncü adam ve meselesi: Bizlerle pek çok alâkadar bir zat, çok defa dehşetli şekvâ ediyor ki: "Ben adam olam?yorum, gittikçe fenalaş?yorum, manevi hizmetlerimin neticelerini göremiyorum" diye medet istiyor.
  Ona yaz?yoruz ki: "Bu dünya darü'l-hizmettir; ücret almak yeri değildir. A'mâl-i sâlihan?n ücretleri, meyveleri, nurlar? berzahta, ahirettedir. O bâki meyveleri bu dünyaya çekmek ve bu dünyada onlar? istemek, ahireti dünyaya tabi etmek demektir. O amel-i salihin ihlas? k?r?l?r, nuru gider. Evet, o meyveler istenilmez, niyet edilmez. Verilse, teşvik için verildiğini düşünüp şükreder."
  Evet, bu as?rda, bir iki mektupta beyan edildiği gibi, o derece hayat-? dünyeviye damar?na dokunmuş ve yaralam?ş ve heyecana getirmiş ki, mübarek ve ihtiyar ve hoca ve ehl-i salâhat olan bir zat dahi, dünyada bir nevi hayat-? uhreviye ezvâk?n? istiyor; birinci derecede, dünyada zevk-i hayat onda hükmediyor.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3320&a=adam%20olam?yorum%20gittikçe&k=9 &p=4
  [/QUOTE]
  her ruh sorununa çare risalelerde
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 13:18 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Başka hastane yok ki,orda bulal?m şifay?.

  Elhamdulillah risalei nur,kur'andan o şifalar? ortaya ç?karm?ş,
  bize dağ?t?yor.
  hadi topluyal?m şifalar?.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 13:18 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Emsalsiz Örnek Şahsiyet
  By Ramazann in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.01.09, 18:15
 2. Risale-i Nur'da Adı Geçen 3 Şahsiyet
  By sevilay in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 23.08.08, 03:38
 3. Nur Talebesinde Mukavemet ve Kayyumiyet Felsefesi...
  By insirah in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 04.08.08, 14:17
 4. Resul Ne Demek?Nebi Ne Demek?
  By mihrali in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 143
  Son Mesaj: 09.12.07, 09:58

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0