+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 19

Konu: Teröre Çare

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ?çtimaî ve siyasî hayat terörden nas?l kurtulur?Risâle-i Nur ve ondan tam ders alan biz şakirtleri, değil dünya siyasetlerine, belki bütün dünyaya karş? da Risâle-i Nur’u âlet edemeyiz ve şimdiye kadar da etmemişiz. Biz ehl-i dünyan?n dünyalar?na kar?şm?yoruz. Bizden zarar tevehhüm etmek divaneliktir.
  Evvelâ: Kur’ân bizi siyasetten men etmiş, tâ ki elmas gibi hakikatleri, ehl-i dünyan?n nazar?nda cam parçalar?na inmesin.
  Saniyen: Şefkat, vicdan, hakikat bizi siyasetten men ediyor. Çünkü tokata müstehak dinsiz münaf?klar onda iki ise, onlarla müteallik yedi sekiz masum biçare, çoluk çocuk, zay?f, hasta, ihtiyarlar var. Belâ ve musibet gelse, o sekiz masumlar o belâya düşecekler. Belki o iki münaf?k dinsiz, daha az zarar görecek. Onun için, siyaset yoluyla, idare ve âsâyişi ihlâl tarz?nda, neticenin husûlü de meşkûk olduğu halde girmek, Risâle-i Nur’un mahiyetindeki şefkat, merhamet, hak, hakikat şakirtlerini men etmiş.
  Salisen: Bu vatan, bu millet ve bu vatandaki ehl-i hükümet, ne şekilde olursa olsun, Risâle-i Nur’a eşedd-i ihtiyaçla muhtaçt?rlar. Değil korkmak veyahut adâvet etmek, en dinsizleri de, onun dindârâne, hakperestane düsturlar?na taraftar olmak gerektir. Meğer ki, bütün bütün millete, vatana, hâkimiyet-i ?slâmiyeye h?yanet ola.
  Çünkü bu millet ve vatan, hayat-? içtimaiyesi ve siyasiyesi anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halâs olmak için, beş esas lâz?m ve zarurîdir.
  Birincisi: Merhamet.
  ?kincisi: Hürmet.
  Üçüncüsü: Emniyet.
  Dördüncüsü: Haram ve helâl? bilip haramdan çekilmek.
  Beşincisi: Serseriliği b?rak?p itaat etmelidir.
  ?şte Risâle-i Nur, hayat-? içtimaiyeye bakt?ğ? vakit bu beş esas? temin edip, hem âsâyişin temel taş?n? tesbit ve temin eder. Risâle-i Nur’a ilişenler kat’iyen bilsinler ki, onlar?n ilişmesi, anarşilik hesab?na, vatan ve millete ve asâyişe düşmanl?kt?r.
  Kastamonu Lâhikas?, s. 186
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:34 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Sâlisen: Bu vatan?n ve bu milletin hayat-? içtimaiyesi bu acip zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lâz?m ve zaruridir: Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği b?rak?p itaat etmektir. Risale-i Nur hayat-? içtimaiyeye bakt?ğ? zaman, bu beş esas? kuvvetli ve kudsî bir surette tesbit ve tahkim ederek, âsâyişin temel taş?n? muhafaza ettiğine delil ise, bu yirmi sene zarf?nda Risale-i Nur'un, yüz bin adam? vatan ve millete zarars?z birer uzv-u nâfi haline getirmesidir. Isparta ve Kastamonu vilayetleri buna şahittir. Demek Risale-i Nur'un, ekseriyet-i mutlaka eczalar?na ilişenler herhalde bilerek veya bilmeyerek anarşilik hesab?na vatana ve millete ve hâkimiyet-i ?slâmiyeye h?yanet ederler. Risale-i Nur'un, yüz otuz risalelerinin bu vatana yüz otuz büyük faydas?n? ve hasenesini vehham ehl-i gafletin sathî nazarlar?nda kusurlu tevehhüm edilen iki üç risalenin mevhum zararlar? çürütemez. Onlar? bunlarla çürüten, gayet derecede insafs?z bir zâlimdir.
  şular 14.şua-307
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:34 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Bak ne güzel bir paylaşım yapmışsın. Karıştıracağına bu güzel şeyleri yaz ve okuyanlar istifade etsin. Kafa karıştırmaktan daha iyi değil midir?

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Risale-i Nur şakirtlerinin değil emniyete ve âsâyişe zarar vermek, belki bütün kuvvet ve kanaatleriyle milleti anarşilikten muhafaza ve emniyet ve âsâyişi temin etmek için çal?şt?klar?na delil ise, birinci esasta beyan edilmiş.
  Evet, biz bir cemaatiz. Hedefimiz ve program?m?z, evvelâ kendimizi, sonra milletimizi idam-? ebedîden ve daimî, berzahî haps-i münferitten kurtarmak ve vatandaşlar?m?z? anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki hayat?m?z? imhâya vesile olan z?nd?kaya karş? Risale-i Nur'un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhafazad?r

  şualar-14.şua-319
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:35 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Serapa hakikat olan sözler. Allah cümlemizi ıslah eylesin yunusum kardeş. Üstad ne güzel ifade ediyor. ''Bizden zarar tevehhüm etmek divaneliktir.''

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hem ehl-i siyasete hiç münasebetimiz olmad?ğ? halde, kat'î bilsinler ki, bu memlekette, bu as?rda, milleti anarşilikten, tereddî ve tedennî-i mutlakadan kurtaracak yegâne çaresi, Risale-i Nur'un esasat?d?r
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3322&a=anarşilik&t=2&b=2&k=0&sp=&ep=&s= 10&l=2
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:35 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı
  Hem ehl-i siyasete hiç münasebetimiz olmad?ğ? halde, kat'î bilsinler ki, bu memlekette, bu as?rda, milleti anarşilikten, tereddî ve tedennî-i mutlakadan kurtaracak yegâne çaresi, Risale-i Nur'un esasat?d?r Sadakta ve bil hakki natakte. kardeşim. Ne kadar güzel.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3322&a=anarşilik&t=2&b=2&k=0&sp=&ep=&s= 10&l=2

  ..............
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:35 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Sizler, ey ehl-i siyaset ve hükümet, evham edip bizlerle uğraşmay?n?z. Bilâkis teshilât göstermeniz laz?m. Çünkü hizmetimiz, emniyet ve hürmet ve merhameti tesisle hem âsâyişi, hem inzibat?, hem hayat-? içtimaiyeyi anarşilikten kurtarmaya çal?ş?p, sizin hakikî vazifenizin temel taşlar?n? tesbit ediyor, takviye ve teyid ediyor. http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3324&a=anarşilik&t=2&b=2&k=0&sp=&ep=&s= 10&l=2
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:35 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hayat-? içtimaiyeyi idâre eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sars?lm?ş. Baz? yerlerde, gayet elîm ve biçare ihtiyarlar, peder ve valideler hakk?nda dehşetli neticeler veriyor.
  Cenab-? Hakka şükür ki, Risale-i Nur, bu müthiş tahribata karş? girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Sedd-i Zülkarneynin tahribiyle Ye'cüc ve Me'cüclerin dünyay? fesada vermesi gibi, şeriat-? Muhammediye (a.s.m.) olan sedd-i Kur'ani'nin tezelzülüyle ve Ye'cüc ve Me'cücden daha müthiş olarak ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başl?yor.
  Risale-i Nur'un şakirtleri, böyle bir hadisede manevi mücahedeleri, inşaallah zaman-? Sahâbedeki gibi, az amelle, pek büyük sevap ve âmâl-i sâlihaya medar olur. http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3334&a=anarşilik&t=2&b=2&k=0&sp=&ep=&s= 10&l=2
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:35 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Kur'ân-? Hakimin s?rr-? hakikatiyle ve i caz?n?n t?ls?m?yla, benim ve Risale-i Nur'un program?m?z ve mesleğimiz ve bilfiil semeresini gördüğümüz ve çal?şt?ğ?m?z ve gaye-i hareketimiz ve hedefimiz, ölümün idam-? ebedisinden iman-? tahkiki ile biçareleri kurtarmak ve bu mübarek milleti de her nevi anarşilikten muhafaza etmektir.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3449&a=anarşilik&t=2&b=2&k=0&sp=&ep=&s= 10&l=2
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:36 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Teröre Bediüzzaman seferberliği
  By YİĞİDO in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 05.01.12, 12:50
 2. Bediuzzaman Said Nursi'den Teröre Cözümler
  By SeRDeNGeCTi in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 24.10.08, 16:16
 3. Ne Çare ???
  By MütevekkiL in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.10.08, 22:35
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03.06.07, 12:07
 5. Risale-i Nur'da Teröre Çözümler
  By muntehab in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 20.10.06, 13:51

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0