+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3
Like Tree3Beğeni
 • 1 tarafından fanidünya...
 • 1 tarafından fanidünya...
 • 1 tarafından fanidünya...

Konu: Onlar bir mu’cize görseler yüz çevirir ve ...

 1. #1
  Ehil Üye fanidünya... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Yaş
  39
  Mesajlar
  4.292

  Standart Onlar bir mu’cize görseler yüz çevirir ve ...

  Şakk-ı Kamer Mu'cizesine Dairdir
  (Ondokuzuncu ve Otuzbirinci Sözlerin Zeyli)
  ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ
  ﺍِﻗْﺘَﺮَﺑَﺖِ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔُ ﻭَ ﺍﻧْﺸَﻖَّ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮُ ٭ ﻭَﺍِﻥْ ﻳَﺮَﻭْ ﺍَﻳَﺔً ﻳُﻌْﺮِﺿُﻮﺍ ﻭَ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﺍ ﺳِﺤْﺮٌ ﻣُﺴْﺘَﻤِﺮٌّ
  Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla Kıyâmet yaklaştı, ay yarıldı. · Onlar bir mu’cize görseler yüz çevirir ve "Bu kuvvetli bir sihirdir" derler. (Kamer Sûresi:1.2.)

  Kamer gibi parlak bir mu'cize-i Ahmediye (A.S.M.) olan inşikak-ı Kamer'i, evham-ı faside ile inhisafa uğratmak isteyen feylesoflar ve onların muhakemesiz mukallidleri diyorlar ki: "Eğer inşikak-ı Kamer vuku bulsa idi umum âleme malûm olurdu. Bütün tarih-i beşerin nakletmesi lâzım gelirdi?"
  Kamer: Ay.
  Mu'cize-i Ahmediye: Hz.Muhammedin(asm) mucizesi.
  İnşikak-ı Kamer: Ayın ikiye ayrılması (Peygamberimizin (asm) mucizesi olarak parmak işareti ile ayın ikiye bölünmesi).
  Evham-ı faside: Bozucu ve yanlış kuruntular.
  İnhisaf: Gölgelenme, kararma.
  Feylesof: Felsefe ile uğraşan.
  Muhakemesiz: Aklını çalıştırmayan, düşünmeyen, düşüncesiz.
  Mukallid: Taklitçi, birine benzemeye çalışan.
  Umum: Bütün.
  Malûm: Belli olan, bilinen.
  Tarih-i beşer: İnsan (insanlık) tarihi.
  Nakletmesi: Aktarması, bildirmesi.

  Elcevab:
  İnşikak-ı Kamer; dava-yı nübüvvete delil olmak için o davayı işiten ve inkâr eden hazır bir cemaate, gecede, vakt-i gaflette âni olarak gösterildiğinden; hem ihtilaf-ı metali' ve sis ve bulut gibi rü'yete mani esbabın vücudu ile beraber, o zamanda medeniyet taammüm etmediğinden ve hususî kaldığından ve tarassudat-ı semaviye pek az olduğundan; bütün etraf-ı âlemde görülmek, umum tarihlere geçmek, elbette lâzım değildir. Şakk-ı Kamer yüzünden bu evham bulutlarını dağıtacak çok noktalardan şimdilik beş noktayı dinle.
  Dava-yı nübüvvet: Peygamberlik iddiası.
  Vakt-i gaflet: Uyku zamanı.
  İhtilaf-ı metali': Doğuş yeri farklılığı.
  Rü'yet: Görmek.
  Esbab: Sebepler.
  Taammüm: Genelleşme.
  Hususî: Özel.
  Tarassudat-ı semaviye: Gökle ilgili gözlemler.
  Etraf-ı âlem: Dünyanın her tarafı.
  Evham: Kuruntular, olmayanı var zannetme.

  BİRİNCİ NOKTA:
  O zaman, o zemindeki küffarın gayet şedid derecede inadları, tarihen malûm ve meşhur olduğu halde; Kur'an-ı Hakîm'in ﻭَ ﺍﻧْﺸَﻖَّ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮُ Ay yarıldı. (Kamer Süresi:1.)

  demesiyle şu vak'ayı umum âleme ihbar ettiği halde; Kur'anı inkâr eden o küffardan hiçbir kimse, şu âyetin tekzibine, yani ihbar ettiği şu vakıanın inkârına ağız açmamışlar. Eğer o zamanda o hâdise, o küffarca kat'î ve vaki' bir hâdise olmasa idi; şu sözü serrişte ederek, gayet dehşetli bir tekzibe ve Peygamber'in ibtal-i davasına hücum göstereceklerdi. Halbuki şu vak'aya dair siyer ve tarih, o vak'a ile münasebetdar küffarın adem-i vukuuna dair hiçbir şey'ini nakletmemişlerdir.
  Yalnız ﻭَ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﺍ ﺳِﺤْﺮٌ ﻣُﺴْﺘَﻤِﺮٌّ "Bu kuvvetli bir sihirdir" derler. (Kamer Süresi:2.)
  âyetinin beyan ettiği gibi, tarihçe menkul olan şudur ki: O hâdiseyi gören küffar, "Sihirdir" demişler ve "Bize sihir gösterdi. Eğer sair taraflardaki kervan ve kafileler görmüşlerse hakikattır. Yoksa bize sihir etmiş." demişler. Sonra sabahleyin Yemen ve başka taraflardan gelen kafileler ihbar ettiler ki: "Böyle bir hâdiseyi gördük." Sonra küffar, Fahr-i Âlem (A.S.M.) hakkında (hâşâ) "Yetim-i Ebu Talib'in sihri, semaya da tesir etti." dediler.
  Küffar: İnkarcılar, kafirler.
  Şedid: Şiddetli, kuvvetli.
  Tarihen: Tarihçe.
  Kur'an-ı Hakîm: Hikmetlerle dolu Kur'an.
  Vak'a: Olay, hadise.
  Umum: Bütün.
  Tekzib: Yalanlamak.
  Kat'î: Kesin.
  Vaki': Gerçekleşmiş.
  Serrişte: Bahane.
  İbtal-i dava: İddianın çürütülmesi.
  Siyer: Tarzlar, gidişler, yollar.
  Münasebetdar: Alakalı, ilgili.
  Adem-i vuku: Meydana gelmiş olmama.
  Menkul: Anlatılmış, aktarılmış.
  Fahr-i Âlem: Alemin övündüğü ve şeref duyduğu Hz.Muhammed(asm).
  Yetim-i Ebu Talib: Ebu Talib'in yetimi (Hz.Muhammed'e (asm) ait bir nam).

  Mektubat
  *SAHRA* bunu beğendi.

 2. #2
  Ehil Üye fanidünya... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Yaş
  39
  Mesajlar
  4.292

  Standart

  İKİNCİ NOKTA:
  Sa'd-ı Taftazanî gibi eazım-ı muhakkikînin ekseri demişler ki: İnşikak-ı Kamer; parmaklarından su akması umum bir orduya su içirmesi, câmide hutbe okurken dayandığı kuru direğin müfarakat-ı Ahmediyeden (A.S.M.) ağlaması umum cemaatin işitmesi gibi mütevatirdir. Yani, öyle tabakadan tabakaya bir cemaat-ı kesîre nakletmiştir ki, kizbe ittifakları muhaldir. Hâle gibi meşhur bir kuyruklu yıldızın bin sene evvel çıkması gibi mütevatirdir. Görmediğimiz Serendib Adası'nın vücudu gibi tevatürle vücudu kat'îdir, demişler. İşte böyle gayet kat'î ve şuhudî mesailde teşkikat-ı vehmiye yapmak, akılsızlıktır. Yalnız muhal olmamak kâfidir. Halbuki şakk-ı Kamer, bir volkanla inşikak eden bir dağ gibi mümkündür.


  Mektubat
  *SAHRA* bunu beğendi.

 3. #3
  Ehil Üye fanidünya... - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2013
  Yaş
  39
  Mesajlar
  4.292

  Standart

  ÜÇÜNCÜ NOKTA:
  Mu'cize dava-yı nübüvvetin isbatı için, münkirleri ikna etmek içindir, icbar etmek için değildir. Öyle ise dava-yı nübüvveti işitenler için, ikna edecek bir derecede mu'cize göstermek lâzımdır. Sair taraflara göstermek veyahut icbar derecesinde bir bedahetle izhar etmek, Hakîm-i Zülcelal'in hikmetine münafî olduğu gibi, sırr-ı teklife dahi muhaliftir. Çünki "Akla kapı açmak, ihtiyarı elinden almamak" sırr-ı teklif iktiza ediyor. Eğer Fâtır-ı Hakîm, inşikak-ı Kamer'i, feylesofların hevesatına göre bütün âleme göstermek için bir-iki saat öyle bıraksa idi ve beşerin umum tarihlerine geçse idi, o vakit sair hâdisat-ı semaviye gibi ya dava-yı nübüvvete delil olmazdı ve risalet-i Ahmediyeye (A.S.M.) hususiyeti kalmazdı veyahut bedahet derecesinde öyle bir mu'cize olacaktı ki, aklı icbar edecek, aklın ihtiyarını elinden alacak, ister istemez nübüvveti tasdik edecek. Ebucehil gibi kömür ruhlu, Ebubekir-i Sıddık gibi elmas ruhlu adamlar bir seviyede kalıp, sırr-ı teklif zayi' olacaktı. İşte bu sır içindir ki: Hem âni, hem gece, hem vakt-i gaflet, hem ihtilaf-ı metali' ve sis ve bulut gibi sair mevanii perde ederek umum âleme gösterilmedi veyahut tarihlere geçirilmedi.
  ----------------------------------------------

  Dava-yı nübüvvet: Peygamberlik iddiası.
  Münkir: İnkar eden, inkarcı.
  İcbar: Zorlama.
  Sair: Diğer, başka.
  Bedahet: Açıklık, apaçıklık, bellilik.
  İzhar: Meydana çıkarma, gösterme.
  Hakîm-i Zülcelal: Sonsuz büyüklük, güç ve üstünlük sahibi olan ve herşeyi gayelerle ve faydalarla düzenleyen Allah(cc).
  Münafî: Zıt, ters, aykırı.
  Sırr-ı teklif: İnsanın sorumlu tutulmasındaki gizli gerçek.
  Muhalif: Zıt, karşı.
  İktiza: Gerekme, lazım gelme.
  Fâtır-ı Hakîm: Sonsuz hikmet sahibi yaratıcı.
  İnşikak-ı Kamer: Ayın ikiye ayrılması (Peygamberimizin (asm) mucizesi olarak parmak işareti ile ayın ikiye bölünmesi).
  Feylesof: Felsefeci.
  Hevesat: Gelip geçici istekler, hevesler.
  Beşer: İnsan.
  Umum: Bütün.
  Hâdisat-ı semaviye: Gök olayları.
  Risalet-i Ahmediye: Hz.Muhammedin(asm) peygamberliği.
  Hususiyet: Özellik, özel olma.
  Bedahet: Apaçıklık, bellilik.
  Nübüvvet: Peygamberlik.
  Zayi': Ziyan.
  Vakt-i gaflet: Uyku zamanı.
  İhtilaf-ı metali': Güneş, ay gibi gök cisimlerinin ufukta doğdukları yerin farklı oluşu.
  Mevanii: Manileri, engelleri.


  (Ondokuzuncu Mektub / Şakk-ı Kamer Mu'cizesine Dair')den
  *SAHRA* bunu beğendi.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Niyet, âdetleri ibadete çevirir
  By gamze-i_dilruzum in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 18.08.19, 16:20
 2. Onlar Öncüler,Onlar Öndeler...
  By aksiyon in forum Şiirler
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 03.06.14, 23:02
 3. Niyet, Âdetleri İbadete Çevirir
  By *SAHRA* in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 17.11.09, 16:16
 4. Onlar Gibi Olabilmek,Onlar Gibi Yaşamak...
  By zulmeteveda in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 28
  Son Mesaj: 22.06.08, 15:53
 5. Türkceye Çevirir misiniz Lutfen?
  By uSuLca in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 08.01.08, 19:44

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0