Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 41

Konu: Harun Yahya'nın Hatası

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Şimdi, Mehdî gibi eşhâs?n hakk?ndaki rivâyât?n ihtilâfât? ve s?rr? şudur ki: Ehâdisi tefsir edenler, metn-i ehâdisi tefsirlerine ve istinbâtlar?na tatbik etmişler. Meselâ, merkez-i saltanat o vakit Şam'da veya Medîne'de olduğundan, vukuât-? Mehdiye ve Süfyâniyeyi merkez-i saltanat civâr?nda olan Basra, Kûfe, Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. Hem de, o eşhâs?n şahs-? mânevîsine veya temsil ettikleri cemaate âit âsâr-? azîmeyi o eşhâs?n zâtlar?nda tasavvur ederek öyle tefsir etmişler ki, o eşhâs-? hârika ç?kt?klar? vakit bütün halk onlar? tan?yacak gibi bir şekil vermişler. Halbuki, demiştik, bu dünya tecrübe meydan?d?r. Akla kap? aç?l?r, fakat ihtiyâr? elinden al?nmaz. Öyle ise, o eşhas, hattâ o müthiş Deccâl dahi ç?kt?ğ? zaman çoklar?, hattâ kendisi de bidâyeten deccâl olduğunu bilmez. Belki nur-u imân?n dikkatiyle o eşhâs-? âhir zaman tan?nabilir.
  ALTI Ç?Z?L? YERE D?KKATLE BAKIN VE HARUNYAHYANIN R?SALEDEK? MEHD? ?ZAHLARINA BAKIN?

  HALA ŞAHSA VER?YOR MEHD?Y? HARUNYAHYA?
  Başka hata bulan varsa aktars?n.bende aktaray?m?
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:46 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Şimdi hat?ra geldi ki, eğer şeddeli 'lar ve ikişer say?lsa, bundan bir as?r sonra zulümat? dağ?tacak zatlar ise, Hazret-i Mehdînin şakirtleri olabilir. Her ne ise... Bu nurlu âyetin çok nuranî nükteleri var(1.şua 28.ayetin sonu)


  ALTI YAZILI CÜMLEY? HARUNYAHYA TAHR?P ED?YOR D?YOR K?;
  hem mehdi hemde şakitleri beraber olacak.yoksa mehdi olmazsa şakirtleri nas?l olacak.
  ona göre ikisi beraber yani mehdi ve şakirtleri bir anda ortaya ç?kacak.

  Halbuki okuma yazmas? olan herkes bilirki belirtilen o tarihlerde zülamat?
  dağ?tacak olanlar?n mehdinin şakirtleridir.diye anlar.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:46 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hem mahkemede Denizli ehl-i vukufu, baz? şakirtlerin bu itikatlar?na göre, bana karş? demişler ki:
  "Eğer Mehdilik dava etse, bütün şakirtleri kabul edecekler."
  Ben de onlara demiştim: "Ben, kendimi seyyid bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zaman?n o büyük şahs?, Al-i Beytten olacakt?r

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3654&a=seyyid%20bilemiyorum%20nesil&t=2 &b=2&k=10&sp=&ep=&s=10&l=2

  Burda üstad diyorki mahkemede ;ben kendimi seyyid bilemiyorum ,
  devam?nda bu zamanda nesiller bilinmiyor diyor.

  Seyyidim dese mahkeme delil istiyecek.onun için değilim demiyor.
  Bilemiyorum diyor.gerekçesi nesiller bilinmiyor.

  Harunyahya bunuda tevil etmiş.
  Diyorki bediüzzaman ben seyyid değilim demiş.
  Allah aşk?na yukarda öyle ifade var m??
  ve devam?nda üstad seyyid olduğunu söylüyor.

  Gerçi manen ben Hazret-i Ali nin (r.a.) bir veled-i manevisi hükmünde ondan hakikat dersini ald?m ve Al-i Muhammed Aleyhisselam bir manada hakiki Nur şakirtlerine şamil olmas?ndan, ben de Al-i Beytten say?labilirim.diyor

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=...esil&k=10&p=14
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:47 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi, Mehdi-i Al-i Resulün temsil ettiği kudsi cemaatinin şahs-ı manevisinin üç vazifesi var. Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler cemaati yapacağını rahmet-i İlahiyeden bekliyoruz. Ve onun üç büyük vazifesi olacak:
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı ZÜLF?KAR Nickli Üyeden Alıntı
  mehdi olma sevdas?yla yola ç?kanlardan zaten bu yorum beklenirdi..
  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı
  Çok defa mektuplar?mda işaret ettiğim gibi, Mehdi-i Al-i Resulün temsil ettiği kudsi cemaatinin şahs-? manevisinin üç vazifesi var. Eğer çabuk k?yamet kopmazsa ve beşer bütün bütün yoldan ç?kmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti ve seyyidler cemaati yapacağ?n? rahmet-i ?lahiyeden bekliyoruz. Ve onun üç büyük vazifesi olacak:
  bURDA ÜSTAD NE D?YOR?

  Mehdinin cemaatinin şahsi manevisinin üç vazifesi var diyor? değil mi?

  Bu vazifeyi kim yapacak?sonras?nda devam ediyor.

  mehdinin cemati ile seyyidler cemaati yapacakt?r.

  sonra anlat?yor üç vazifeyi;iman,şeriat,hilafet .

  harunyahya bunu da yanl?ş yorumluyor?
  Yok diyor mehdi hayatta olacak ve bu üç vazifeyede öncülük edecek ve etraf?nda talebeleri olacak beraber yapacaklard?r diyor?

  Hiç böylemidir yukardaki ifadeler.
  demek kas?dl? yorumluyor harunyahya veya risalei nurun dilini anlam?yor?
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:48 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Birisi: Nifak perdesi alt?nda risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) inkâr edecek, Süfyan nam?nda müthiş bir şah?s, ehl-i nifak?n baş?na geçecek, şeriat-? ?slâmiyenin tahribine çal?şacakt?r. Ona karş?, Âl-i Beyt-i Nebevînin silsile-i nuranîsine bağlanan ehl-i velâyet ve ehl-i kemâlin baş?na geçecek, Âl-i Beytten Muhammed Mehdî isminde bir zât-? nuranî, o Süfyan?n şahs-? mânevîsi olan cereyan-? münaf?kaneyi öldürüp dağ?tacakt?r.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=764&a=mehdi%20süfyan&t=2&b=2&k=2&sp=&ep =&s=10&l=2

  Burda süfyan ç?kt?m??
  Ona karş? mehdi ç?kacağ?n? ve mücadele edileceği yaz?yor.
  AMA HARUNYAHYA HALA MEHD? BEKL?YOR.

  SÜFYAN K?MSE,KARŞISINDA ONUNLA MÜCADELE EDENDE MEHD?DEN BAŞKA K?MD?R
  YA HARUNYAHYA?
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:48 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hazret-i Mehdînin cemiyet-i nuraniyesi, Süfyan komitesinin tahribatç? rejim-i bid'akârânesini tamir edecek, Sünnet-i Seniyyeyi ihyâ edecek, yani Âlem-i ?slâmiyette risalet-i Ahmediyeyi (a.s.m.) inkâr niyetiyle şeriat-? Ahmediyeyi (a.s.m.) tahribe çal?şan Süfyan komitesi, Hazret-i Mehdî cemiyetinin mucizekâr mânevî k?l?c?yla öldürülecek ve dağ?t?lacak.
  bURDA SÜFYAN KOM?TES?N?,MEHD? CEM?YET?N?N ÖLDÜRECEĞ?N? YAZIYOR.

  Ama hala harunyahya mehdi bekliyor.
  kendisi süfyan?n kim olduğunu biliyor.
  Onunla mücadele eden zata 13.asr?n müceddidi diyor.
  Ama mehdinin bediüzzamandan sonra geleceğini iddia ediyor.

  Bilmem 5.şuay? veya yukardan buraya kadar olan yerleri anlamam?şt?r herhalde.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1130&a=mehdi%20süfyan&t=2&b=2&k=2&sp=&e p=&s=10&l=2
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:48 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Dost Levent Bağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  27

  Standart

  29.Mektubta Telvihat ? Tis'a bahsinde şöyle izahat vard?r..

  ..hem ben müteaddit insanlar? gördüm ki, bir nevi mehdî kendilerini biliyorlard? ve "Mehdî olacağ?m" diyorlard?. Bu zatlar yalanc? ve aldat?c? değiller; belki aldan?yorlar. Gördüklerini hakikat zannediyorlar. Esmâ-i ?lâhînin nas?l ki tecelliyât?, Arş-? Âzam dairesinden tâ bir zerreye kadar cilveleri var; ve o esmâya mazhariyet de, o nispette tefavüt eder. Öyle de, mazhariyet-i esmâdan ibaret olan merâtib-i velâyet dahi öyle mütefavittir. Şu iltibas?n en mühim sebebi şudur:
  Makamât-? evliyadan baz? makamlarda Mehdî vazifesinin hususiyeti bulunduğu ve Kutb-u Âzama has bir nispeti göründüğü ve Hazret-i H?z?r'?n bir münasebet-i hassas? olduğu gibi, baz? meşâhirle münasebettar baz? makamat var. Hattâ o makamlara Makam-? H?z?r, Makam-? Üveys, Makam-? Mehdiyet tabir edilir.
  ?şte bu s?rra binaen, o makama ve o makam?n cüz'î bir numunesine veya bir gölgesine girenler, kendilerini o makamla has münasebettar meşhur zatlar zannediyorlar. Kendini H?z?r telâkki eder veya Mehdî itikad eder veya Kutb-u Âzam tahayyül eder. Eğer hubb-u caha talip enâniyeti yoksa, o hâlde mahkûm olmaz. Onun haddinden fazla dâvÂlar? şatahat say?l?r; onunla belki mesul olmaz. Eğer enâniyeti perde ard?nda hubb-u caha müteveccih ise, o zat enâniyete mağlûp olup, şükrü b?rak?p fahre girse, fahirden git gide gurura sukut eder. Ya divanelik derecesine sukut eder veyahut tarik-i haktan sapar. Çünkü, büyük evliyay? kendi gibi telâkki eder, haklar?ndaki hüsn-ü zann? k?r?l?r. Zira, nefis ne kadar mağrur da olsa, kendisi, kendi kusurunu derk eder. O büyükleri de kendine k?yas edip kusurlu tevehhüm eder. Hattâ, enbiyalar hakk?nda da hürmeti noksanlaş?r.
  ?şte bu hâle giriftar olanlar, mizan-? şeriat? elde tutmak ve usulü'd-din ulemas?n?n düsturlar?n? kendine ölçü ittihaz etmek ve ?mam-? Gazâlî ve ?mam-? Rabbânî gibi muhakk?kîn-i evliyan?n talimatlar?n? rehber etmek gerektir. Ve daima nefsini itham etmektir. Ve kusurdan, acz ve fakrdan başka nefsin eline vermemektir.
  Bu meşrepteki şatahat, hubb-u nefisten neş'et ediyor. Çünkü muhabbet gözü kusuru görmez. Nefsine muhabbeti için, o kusurlu ve liyakatsiz bir cam parças? gibi nefsini bir p?rlanta, bir elmas zanneder.. ila ahir devam eder..

  Kardeşim bazen sekir halinde söylenen sözler vard?r ki sahibi de bilmez o vaziyette olduğunu. Belki hakikaten öyle zanneder. Onun için ziyade tenkid etmemek laz?m. Baz? hatalar? ile beraber mühim kitaplar neşrederek islamiyete hizmete çal?şm?ş.. Belki yaln?z hakikat ? hali beyan etmek gerektir ki yanl?ş gidilmesin.. Umuma selam..
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:48 ) değiştirilmiştir.

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,
  Evvelâ: Nurun fevkalâde has şakirtleri, Sikke-i Gaybiye müştemilât?yla, o evliya-y? meşhûreden, k?rk günde bir defa ekmek yiyip k?rk gün yemeyen Osman-? Hâlidî'nin sarih ihbar? ve evlâtlar?na vasiyetiyle ve Isparta'n?n meşhur ehl-i kalb âlimlerinden Topal Şükrü'nün zahir haber vermesiyle çok ehemmiyetli bir hakikat? dâvâ edip, fakat iki iltibas içinde, bu biçare, ehemmiyetsiz kardeşleri Said'e bin derece ziyade hisse vermişler. On seneden beri kanaatlerini tâdile çal?şt?ğ?m halde, o bahad?r kardeşler kanaatlerinde ileri gidiyorlar. Evet, onlar, On Sekizinci Mektuptaki iki ehl-i kalb çoban?n maceras? gibi, hak bir hakikati görmüşler; fakat tabire muhtaçt?r. O hakikat de şudur:

  Ümmetin beklediği, âhirzamanda gelecek zât?n üç vazifesinden en mühimi ve en büyüğü ve en k?ymettar? olan iman-? tahkikîyi neşir ve ehl-i iman? dalâletten kurtarmak cihetiyle, o en ehemmiyetli vazifeyi aynen bitemâmihâ Risale-i Nur'da görmüşler. ?mam-? Ali ve Gavs-? âzam ve Osman-? Hâlidî gibi zatlar, bu nokta içindir ki, o gelecek zat?n makam?n? Risale-i Nur'un şahs-? mânevîsinde keşfen görmüşler gibi işaret etmişler. Bazan da o şahs-? mânevîyi bir hâdimine vermişler, o hâdime mültefitane bakm?şlar. Bu hakikatten anlaş?l?yor ki, sonra gelecek o mübarek zat, Risale-i Nur'u bir program? olarak neşir ve tatbik edecek.

  BURDA YUKARDA ANLATILAN HAK?KATLERDEN ANLAŞILIYOR K? SONRA GELECEK O ZAT R?SALE? NURU YAZACAK,R?SALE? NUR ONUN PROGRAMI OLACAK VE R?SALE? NURU NEŞREDECEK D?YOR.
  VE MEHD?N?N MAKAMININ R?SALE? NURUN ŞAHS? MANEV?S?NDE OLDUĞUNU BEYAN ED?YOR ÜSTAD;SONRA HATALARI OLARAK MEHD?YET? KEND?S?NE VERMELER?N? SÖYLÜYOR.

  AMMA HARUNYAHYA ise diyorki mehdi gelecek risalei nuru program? yapacak.Bununla birinci vazifeyi tam yapacak.diyor

  Halbuki bu birinci vazife 1925 y?l?ndan beri başlanm?şt?r.o zamandan beri çok ehli iman?n iman?n? muhafaza etmiştir risalei nur.

  Dikkatle okuyan anlarki sonradan biri gelmiyor,risalei nur o vazifeyi yapacak.
  O zat?n ikinci vazifesi, şeriat? icra ve tatbik etmektedir. Birinci vazife, maddî kuvvetle değil, belki kuvvetli itikad ve ihlâs ve sadakatle olduğu halde, bu ikinci vazife gayet büyük maddî bir kuvvet ve hakimiyet lâz?m ki, o ikinci vazife tatbik edilebilsin.
  O zat?n üçüncü vazifesi, hilâfet-i ?slâmiyeyi ittihad-? ?slâma bina ederek, ?sevî ruhanîleriyle ittifak edip din-i ?slâma hizmet etmektir. Bu vazife, pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakârlarla tatbik edilebilir. Birinci vazife, o iki vazifeden üç-dört derece daha ziyade k?ymettard?r. Fakat o ikinci, üçüncü vazifeler pek parlak ve çok geniş bir dairede ve şaşaal? bir tarzda olduğundan, umumun ve avâm?n nazar?nda daha ehemmiyetli görünüyorlar. ?şte o has Nurcular ve bir k?sm? evliya olan o kardeşlerimizin tâbire ve tevile muhtaç fikirlerini ortaya atmak, ehl-i dünyay? ve ehl-i siyaseti telâşe verir ve vermiş; hücumlar?na vesile olur. Çünkü, birinci vazifenin hakikatini ve k?ymetini göremiyorlar; öteki cihetlere hamlederler.
  Kardeşlerimin ikinci iltibas?: Fâni ve çürütülebilir bir şahsiyeti, baz? cihetlerle birinci vazifede pişdarl?k eden Nur şakirtlerinin şahs-? mânevîsini temsil eden o âciz kardeşine veriyorlar. Halbuki bu iki iltibas da Risale-i Nur'un hakikî ihlâs?na ve hiçbir şeye, hattâ mânevî ve uhrevî makamata dahi âlet olmamas?na bir cihette zarar verdiği gibi, ehl-i siyaseti de evhama düşürüp Risale-i Nur'un neşrine zarar gelir. Bu zaman, şahs-? mânevî zaman? olduğu için, böyle büyük ve bâkî hakikatler, fâni ve âciz ve sukut edebilir şahsiyetlere bina edilmez. Yani mehdilik bu zamanda bir şah?sa verilmez.
  Çünkü bu zaman cemaat zaman? olduğu için şahsi maneviye verilir.Şah?s?n tek baş?na bu üç vazifeyi yapmas? mümkün değildir.
  Demek risalei nurun şahsi manevisi mehdiyet vazifesini görüyor ki imam? ali ve gavs? azam abdulkadir geylani hazretleri haber vermişlerdir.

  Amma harunyahya diyor mehdi gelecek risalei program yapacak,sonra etraf?nd cemaat teşekkül edecek.hayatteyken bu üç vazifeyi bitirmiş olacak,
  isa as önünde namaz k?lacak vesaire.

  Hiç üstad böylemi anlat?yor kardeşler?

  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 23:50 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  bunu okumanızı tavsiye ediyorum mesheret kardeşim,


  taki harunyahyanın hataları görülsün.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Harun Yahya'dan Ergenekonla İlgili Tespitler
  By ademyakup in forum Gündem
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 14.12.09, 11:18
 2. Harun Yahya Kimdir? Mesih mi?
  By neri in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 73
  Son Mesaj: 18.01.08, 21:55

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0