+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 24

Konu: Uslup ve Kavl-i Leyyin

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Murterem kardeşlerim.Temmuz 2006 tarihinden beridir bu forumda siz muhtrem kardeşlerimle yaz?lar paylş?yoruz.?nan?n ki çok k?ymetli kardeşlerimle tan?şmak ve hasbihal nasip oldu.Hakiki uhuvvet esintileri yaşad?ğ?m? beyan etmek istiyorum.Ancak zaman zaman hiç tarz?m olmad?ğ? halde baz? usluplara bende tak?ld?m ve yaz?lar?n bir k?m? bu uslup yüzünden yöneticimiz taraf?ndan kilitlenmek mecburiyetinde kald? hakl? olarak.Aç?k söylemem gerekirse ben şahsi olarak baz? yorumlara fakl? anlay?ş ve düşüncedir diye tahammül ediyorum.Çünkü baz? üyeler Risale-i Nurlara çok aşina olmad?klar? için farkl? uslup ve yaz?lar,fikirler girebiliyorlar.Bizlerde medenice bu fikrin Risalelerden izah?n? yaparak kat?lmad?ğ?m?z? beyan ediyoruz.Bu kardeşlerimizden çok incitici geri bildirimler alm?yoruz.Ancak Risale-i Nurlara talebe olmay? kendsine gaye edinmiş kardeşlerimizden emir verir konumunda ve kendi anlad?klar?n? onaylat?r uslup ve tarz?ndan ben incindiğim gibi başka kardeşlerinde incindiğini görüyorum.Ve düşünmeye başl?yorum.Bu kardeşlerimiz biz kardeşlerine karş? böyle uslup kullan?yorsa diğer insanlara karş? nas?l bir uslup kullan?yor acaba.Bu uslup Risale-i Nurlara zarar verir mi diye düşünmemiz gerekir diye böyle bir konuyu f?oruma taş?ma gereği duydum.Lütfen şu uslup meselemizi Risale-i Nurlar?n uslubuna yak?ş?r seviyeye getirmek için neler yapmam?z gerekirse burada konuşal?m.Ben istediğimi yazar?m,kabul eden eder,etmeyen çeker gider anlay?ş? inşallah yoktur ümit ediyorum.Hz.Musa'ya Cenab-? Hak O'na kavl-i leyyinle,yumuşak söz söyle buyurur.Risale-i Nur'un metoduda budur.Heleki ehl-i iman kardeşlerine karş? bu ilahi emir varken başka usluplara dikkat etmemiz gerekiyor.

  Envâr-? Kur'âniyenin suhulet-i intişarlar? için irşad ve nasihatinde( "Ona yumuşak söz söyleyin." Tâhâ Sûresi, 20:44. ) âyetindeki lûtf-u irşad? kendine rehber etsin.(Barla Lâhikas? - Mektup No: 209)

  Risale-i Nur'un mesleği, nezihâne ve nazikâne ve kavl-i leyyindir.(23.Lema-Haşiye)
  Konu elff tarafından (23.12.07 Saat 01:57 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Yani, "Dünya öyle bir metâ değil ki nizâa değsin." Çünkü, fâni ve geçici olduğundan k?ymetsizdir. Koca dünya böyle ise, dünyan?n cüz'î işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu anlars?n.
  Hem demiş:
  Yani, "?ki cihan?n rahat ve selâmetini iki harf tefsir eder, kazand?r?r: dostlar?na karş? mürüvvetkârâne muaşeret ve düşmanlar?na sulhkârâne muamele etmektir."
  Sen mesleğini ve efkâr?n? hak bildiğin vakit, "Mesleğim hakt?r veya daha güzeldir" demeye hakk?n var. Fakat "Yaln?z hak benim mesleğimdir" demeye hakk?n yoktur.

  1

  s?rr?nca, insafs?z nazar?n ve düşkün fikrin hakem olamaz, başkas?n?n mesleğini butlan ile mahkûm edemez.(22.mektup)
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 12:31 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Bu sözler üzerine söz mü söylenir kardeşlerim.
  Adâvet etmek istersen, kalbindeki adâvete adâvet et, onun ref'ine çal?ş. Hem en ziyade sana zarar veren nefs-i emmârene ve hevâ-i nefsine adâvet et, ?slah?na çal?ş. O muz?r nefsin hat?r? için mü'minlere adâvet etme. Eğer düşmanl?k etmek istersen, kâfirler, z?nd?klar çoktur; onlara adâvet et. Evet, nas?l ki muhabbet s?fat? muhabbete lây?kt?r. Öyle de, adâvet hasleti, herşeyden evvel kendisi adâvete lây?kt?r.(22.Mektup)
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 12:31 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Kullar?ma, sözün en güzel olan?n? söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralar?n? aç?p bozmaktad?r. Şüphesiz şeytan insan?n aç?kça bir düşman?d?r. (?sra, 53)


  Allah'tan bir rahmet dolay?s?yla, onlara yumuşak davrand?n. Eğer kaba, kat? yürekli olsayd?n onlar çevrenden dağ?l?r giderlerdi. Öyleyse onlar? bağ?şla, onlar için bağ?şlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen art?k Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. (Al-i ?mran ,159)

  ?yilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaşt?r; o zaman, (görürsün ki) seninle onun aras?nda düşmanl?k bulunan kimse, sanki s?cak bir dost(un) oluvermiştir. (Fussilet, 34)
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 12:31 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Gerçekten çok ehemmiyetli bir husus. Kavl-i Leyyin (yumuşak söz) Hz. Musa'ya Cenab-ı Hakk'ın emriydi hatırladığım kadarıyla. Hz. Musa'ya Firavuna gitmesi emrediliyor ve ardından bu emir geliyor. Firavun ki küfrün uç noktasında ilahlık iddiasında bulunmuş biri. Cenab-ı Hakk ona tahrik ve tahkir edici sözler yerine yumuşak söz söylemesini emrediyor Musa (a.s.)'a. Burdan alacağımız esas ders firavun-misal insanlara kavli leyyinle yaklaşmak. Ama bizhenüz kendi içimizdekilerle bu tarz konuşmayı beceremiyoruz...

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  mukabele edersen, husumet tezayüd eder. Zâhiren mağlûp bile olsa, kalben kin bağlar, adâveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedâmet eder, sana dost olur.

  2

  hükmünce, mü'minin şe'ni, kerîm olmakt?r. Senin ikram?nla sana musahhar olur. Zâhiren leîm bile olsa, iman cihetinde kerîmdir. Evet, fena bir adama "?yisin, iyisin" desen iyileşmesi ve iyi adama "Fenas?n, fenas?n" desen fenalaşmas? çok vuku bulur. Öyleyse,

  3
  4

  gibi desâtir-i kudsiye-i Kur'âniyeye kulak ver. Saadet ve selâmet ondad?r.(22.Mektup)
  Dipnotlar:
  2.?yi ve izzetli birine iyilik edersen, onu elde edersin. Kötü birine iyilik edersen, o daha da azar.(Bu beyit Mütenebbi'ye aittir. Bkz. el-Orfü't-Tayyib fî Şerhi Dîvâni't-Tayyib, s.387.)
  3 "Boş sözlerle, çirkin davran?şlarla karş?laşt?klar? zaman, izzet ve şereflerini muhafaza ederek oradan geçip giderler." Furkan Sûresi, 25:72.
  4 "Eğer onlar? affeder, kusurlar?na bakmaz ve bağ?şlarsan?z, şüphesiz ki Allah da çok bağ?şlay?c? ve çok merhamet edicidir." Teğabün Sûresi, 64:14.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 12:32 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  ?yi ve izzetli birine iyilik edersen, onu elde edersin. Kötü birine iyilik edersen, o daha da azar

  kötü birisine iyilik yapmak onun zarar?n? aza indirmek degilmidir onu

  yapt?g?m?z iyilikle kazanabiliriz diye düşünüyorum fakat burda başka bir

  mana var san?r?m


  not _ al?nt? yapmak için hangi işlemi yapmak gerek
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 12:32 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Birde irşad metodu dedinizya bunun için Abdulbaki abi. O halde müslaman hususan Kur'an şakirdi, Kavl-i leyyinin yanında hal-i leyyin, tavr-ı leyyini de rehber edinmesi gerekir değil mi? Yoksa temelde kavl-i leyyin hepsini ihtiva ediyor mu?

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 9. #9
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  kartatoprak1975 yukarıdaki cümle Risale-i Nurlarda 22.Mektupta vardır.Lütfen oratya bir bakınız.Bu beyti Üstad hazretleri 22.Mektuba aldığına göre elbetteki mütacaviz bir mizaca sahip olanlara iyiylik yapılmaz.Çünkü onlar yılan gibi zehirlemekten zevk alırlar.Onlara karşı şecaat denilen vakar korunmalıdır.Kişinin niyeteine göre bu manayı iyi tahlil etmemiz gerekir.İyi niyetli olanlar muhatımızdır,onlara karşı iyi davranırız.Niyeti kötü olanlara iyiylik fayda vermez daha da azarlar.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 10. #10
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Elhas?l: El-hubbu lillâh, ve'l-buğzu fillâh, ve'l-hükmü lillâh6 olan desâtir-i âliye düstur-u harekât olmazsa, nifak ve şikak meydan al?r. Evet, el-buğzu fillâh, ve'l-hükmü lillâh7 demezse, o düsturlar? nazara almazsa, adalet etmek isterken zulmeder.(22.Mektup)
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 12:32 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ayn'ı Zaman Kavl-i Mekân...
  By m_safiturk in forum Şiirler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 22.04.09, 03:29

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0