+ Konu Cevaplama Paneli
2. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var BirinciBirinci 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 11 ile 20 ve 24

Konu: Uslup ve Kavl-i Leyyin

 1. #11
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  "Ancak mü'minler kardeştirler. Siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete erişesiniz."( Hucurat, 10 )
  "Kötülüğe iyiliğin en güzeli ile karşılık ver; bir de bakarsın, aranızda düşmanlık bulunan kimse candan bir dost oluvermiştir."(Fussilet, 34)
  "O takva sahipleri, bollukta ve darlıkta bağışta bulunanlar, öfkelerini yutanlar ve insanların kusurlarını affedenlerdir. Allah da iyilik yapanları sever." (Âl-i İmran, 134 )

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #12
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı Meyvenin Zeyli Nickli Üyeden Alıntı
  Birde irşad metodu dedinizya bunun için Abdulbaki abi. O halde müslaman hususan Kur'an şakirdi, Kavl-i leyyinin yan?nda hal-i leyyin, tavr-? leyyini de rehber edinmesi gerekir değil mi? Yoksa temelde kavl-i leyyin hepsini ihtiva ediyor mu?
  Evet kardeşim,lisan?m?z hakikatleri söylerken etvar?m?z o hakikatleri yalanmamal?.Lisan-? kalimizi,lisan-? halimiz doğrulamal?.Kavl-i leyyin ayette geçen bir ifade.Elbette ki sizin dediğiniz manalar o ifadenin şümulü içersinde olmal?d?r.Kal,hal,etvar,ahval ve sonucu kav-i leyyin ile kemale ermelidir.Bu ifadeler birbirisini tamamlayan davran?şlar olmal?d?r.Rabbimö bizleri o davran?şlar? yaşayan kullar?ndan eylesin.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 12:32 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #13
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  "Kardeşlerimizin hatalar?n?, bir doktorun hastas?n? tedavi ettiği gibi tedaviye çal?şacağ?z. ?tina ile, kavl-i leyyin ile ile îkaz edeceğiz. Bazan lisan-? hal, lisan-? kalden üstündür ve te’sirlidir."
  (Ceylan abinin notlar?ndan)
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 12:33 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #14
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı özNur Nickli Üyeden Alıntı
  ''Nefis ve şeytan, sizi, kardeşinize karş? itiraza ve hakl? olarak tenkide sevk ettiği vakit, deyiniz ki: "Biz, değil böyle cüz'î hukukumuzu, belki hayat?m?z? ve haysiyetimizi ve dünyevî saadetimizi Risale-i Nur'un en kuvvetli rab?tas? olan tesanüde feda etmeye mükellefiz. O bize kazand?rd?ğ? netice itibar?yla dünyaya, enaniyete ait herşeyi feda etmek vazifemizdir" deyip nefsinizi susturunuz.''


  Kastamonu lah. sayfa 176


  Yazar olmak başka,yaz? yazmak daha başka olduğuna inan?yorum.Her eline kalem alan insan yaz? yazabilir ancak her yaz? yazan kesinlikle yazar değildir.Hele ki Edip olmak ayr? husisiyetler ve özellikler ister.Üstad'?n dediği gibi:
  "Edipler edepli olmal?; hem de edeb-i ?slâmiye ile müteeddib olmal?. " Ne güzel söylemiş söz Sulat? değil mi?Bu aç?dan bak?l?rsa san?r?m uslubumuzu da ?slam?n edebi ile edeplendirmek zorunday?z.Edebin zirvesi ise Efendimizin(asm) sünnetinde vard?r.?şte o s?r:" Sünnet-i Seniyye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki, alt?nda bir nur, bir edep bulunmas?n. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ferman etmiş: 3 Yani, "Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş."
  Evet, siyer-i Nebeviyeye dikkat eden ve Sünnet-i Seniyyeyi bilen, kat'iyen anlar ki, edebin envâ?n?, Cenâb-? Hak, Habibinde cem etmiştir. Onun Sünnet-i Seniyyesini terk eden, edebi terk eder. Bîedeb mahrum bâşed ez lûtf-i Rab4( Edepsiz kişi Allah'?n lütfundan mahrum olur.) kaidesine mâsadak olur, hasâretli bir edepsizliğe düşer.(11.Lema-7.Nükte)

  Muhterem kardeşlerim uslup yüzünden bir çok kardeşi kaybedebiliriz.Lütfen bu konuyu gündemimizde tutal?m ve ortak bir noktada buluşal?m,bu ortak nokta hepimizin uyacağ? bir prensip olsun.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 12:33 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #15
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Biraz uzun ama Sönmez Artan Abinin faydal? bir yaz?s? bu konu hakk?nda..

  F?trat hep tatl? söyler
  Sönmez Artan / Genç Yaklaş?m

  En f?tri ve en doğru dil; tatl? dildir. Eğer dilimiz bu

  kadar yumuşak olmasayd? konuşmak da, lokmalar? çiğnemek de büyük

  bir
  ?zd?rap ve işkence olabilirdi. Görüldüğü gibi dilimizin maddi

  yumuşakl?ğ?nda bile tatl? neticeler var. Bir başka anlamda yumuşakl?k

  ve tatl?l?k dilin f?trat?nda var. Gerçekten de tatl? dilin bize ne

  kadar yak?şt?ğ?n? fark edebilsek mesele kendiliğinden çözülmüş

  olacakt?r. Bu dil asl?nda bütün bir kainat?n ortak dilidir. Bu dil

  bize bütün kainat?n kap?lar?n? açan ve önümüze seren bir f?trat

  dilidir.


  Bütün mevcudat?n kendine has bir dille hepimize bir

  şeyler anlatt?ğ?n?, beyin paraşütümüzü biraz açmaya çal?şt?ğ?m?zda

  anlamam?z mümkündür.


  Örneğin, bir kelebeğin kanatlar?n? açarak gösterdiği

  muhteşem güzellikler içinde sonsuza aç?lan bir pencereden, “ya

  Müzeyyin” diye göz k?rparak süzülmesi...


  Toprak alt?ndaki bir çekirdeğin, “ya Fettah” diyerek

  patlamas?yla, içindeki programla birlikte esma p?r?lt?lar?n?

  gözlerimizin önüne sermesi...  Ve gözlerimiz... hakk?nda bildiklerimizin

  bilmediklerimize k?yasla bir hiç olduğu gözlerimiz... Mesela; şu son

  cümleyi okuduğumuzda gözlerimizde yüz milyar işlemin yap?ld?ğ?n?

  düşünürsek ve çok basit ve s?radan gibi alg?lad?ğ?m?z say?s?z hadise

  ve fiillerin ne kadar muhteşem ve mucize olduklar?n? fark ettiğimizde

  o büyük manalar?n nas?l tatl? bir dille, nas?l güzel bir üslupla

  anlat?ld?ğ?n? biraz biraz çözmeye başlar?z san?r?m.


  Ve o esrarl? kalp gözümüzün aç?l?p dilinin çözülmesiyle

  birlikte, kainat?n da dili çözülüverir birden. Bir gül goncas? gibi

  aç?l?verir kainat; içindeki o güzel kelime ve cümlelerin gül gibi

  manalar?n?, gül-ü Muhammedi gibi yayarken en ücra köşelere... Bir

  kar?nca, bir ar?, bir sivri sinek has?l?; içindeki bütün misafirlerle

  birlikte saniyede yaklaş?k otuz kilometre h?zla, döner durur şu mavi

  gezegen, geçtiği yerden bir daha geçmemek üzere... ve o mavi

  gezegenin içinde öyle dikkatli bir seyirci, şerefli bir halife,

  esmaya cami bir ayna vard?r ki; kainat ağac? o çekirdeğin

  hakikat?ndan ve nurundan yarat?lm?şt?r. ?şte bu sebepten Kur’an-?

  Hakim semaya eşdeğer tutar arz dediği mavi gezegenimizi.


  Kainat bize bu manalar? ders verirken hiç k?zm?yor, hiç

  küsmüyor, hiç b?km?yordu... Tatl? dilliydi, yumuşak sözlüydü. Bir

  hakikati defalarca izah ve tekrar edebiliyordu, hem de farkl?

  güzellikler ve hazineler içinde. B?kt?rmadan, usand?rmadan...


  Öncelikle bir nizama, bir ölçüye tabi idi her şey.

  Hiçbir şey kendisine verilen vazifeyi ihmal etmiyor ve emirden de k?l

  kadar sapm?yordu. Sultan-? kainata itaat tamd?.


  Örneğin, su; s?f?r santigrat derecede, şartlar

  oluştuğunda, o metin ve sert demiri bile parçal?yor, adeta genişlen

  emrine itaatini ve ink?yad?n? gösteriyordu. Ve metin demir onun

  önünde direnemiyor, duram?yordu. Ama ayn? zamanda da rahmet olup

  yüzümüzü ve kalbimizi; çağlayan olup gözümüzü, kulağ?m?z? ve

  duygular?m?z?; ab-? hayat olup kavrulan dudağ?m?z? ve ruhumuzu; bütün

  bunlarla birlikte akl?m?z? da okşuyordu su. Has?l-? kelam; her

  yönümüze hitap etmesini biliyordu su. Hem de yüz binlerce kalbe,

  milyonlarca akla arz-? endam ederek...


  Evet, kainatta her bir mevcudun kendine has bir dili

  vard? ve bu dil hakikati ayna gibi gösterip, ihtiyar? da elden

  almadan; müessir, yumuşak, kendi kabiliyetince ve mükerrer olarak

  ak?llara, kalplere, ruhlara ve duygulara hitap eden efsunlu bir

  dildi. Öyle ki; bir ?ngiliz’in de, Frans?z’?n da, Amerikal?n?n da,

  Çinli’nin de, Hintlinin de yabanc? ve bigane olmad?ğ? bir lisand? bu.


  ?şte talebelerini kainatla kucaklaşt?ran ve mevcudata

  ünsiyetle kardeş eden Kur’an-? Hakim, bize ayn? lisanla konuşmay?

  emrediyordu.

  Kalbimizi, ruhumuzu, akl?m?z? ve sair latifelerimizi bu
  lisana aşinal?k kazand?ra kazand?ra... Çünkü, hiçbir bozulmam?ş kalp;

  sahte ve kokuşmuşa tahammül edemezdi. Hiçbir bedbaht olmayan ruh ve

  vicdan; faniye, iğrence ve aşağ?lar?n en aşağ?s?na raz? olmazd?. Ve

  hiçbir akl-? selim; iyi ile kötünün, güzel ile çirkinin, s?dk ile

  kizbin aras?ndaki uçurumun derinliğini tefrik edemeyecek kadar

  muhakemesiz ve pest olamazd?; zira, f?trat konuştuğunda her vicdan

  sahibi susard? ve dinlerdi.


  Bu dile yabanc? olanlar, hayatta yenilmeye mahkumdu.

  Semavat?n ve arz?n Rabbi olan Allah’?n, Adetullah veya Sünnetullah

  dediğimiz kanunlar?ndan sadece birine; örneğin, yer çekimi kanununa

  muhalefet eden bir adam, nas?l ki boğaz köprüsünden düşüp

  parçalan?yorsa, sosyal hayatta f?trata muhalefet de bizi ayn? sonuca

  götürüyordu... Örneğin, sadaka vermeye gücü yetmeyenlere, sadaka

  sevab? ile birlikte sosyal hayatta muvaffakiyeti de kazand?ran

  gülümseme gibi basit ve f?tri bir fiil, somurtkanl?k gibi sun’i bir

  fiille değiş tokuş edildiğinde; o boğaz köprüsünden düşüp parçalanan

  adam gibi, sosyal hayatta da sahibini manen parça parça ediyordu.

  G?pta ile haset, ihlas ile riya, kibir ile vakar, tevazu ile zillet ,

  h?rs ile kanaat, muhabbet ile husumet, ihtilaf ile ittifak ve benzer

  kavramlar da kendi aralar?nda yer değiştirdiğinde, fertteki ve

  toplumdaki parçalanmalar da kaç?n?lmaz olacakt?; çünkü, f?trata

  muhalefet söz konusuydu...


  Velhas?l; irade s?fat?ndan gelen emirler kainatta ne

  ise, kelam s?fat?ndan gelen emirler de Kitab-? Ezeli olan Kur’an için

  oydu. Çünkü, her şeyin ve herkesin Halik? ve Rabbi unvan?yla, Fat?r

  isminin tecellileriyle konuşuyordu; çünkü O, Rabbü’l-alemin idi...

  ?şte O Rabbü’l-aleminin bize gönderdiği kitap bunun örnekleriyle

  doluydu.  Yüz on üç surenin her birisine -bir hikmete binaen

  tövbe suresi hariç- besmele ile başlayan Kuran-? Hakim, bizim de her

  işimize; nefsani ve şeytani olan; kinle, öfkeyle, şiddetle,

  sertlikle değil; akl?n ve kalbin Rahmani dengesini yakalayan ve bir

  anlamda; dünyadaki nimetlerin ism-i Rahmanda, ahiretteki nimetlerin

  de ism-i Rahimde tecellilerini bulduğu bu Rabbani mizan ve niyetleri

  ifade eden; Allah’?n ad? ile başlamam?z?, öncelikle nefsimizi ve

  enemizi değil, Rabbimizi ve hüveyi görmemizi istiyor Kelam-? Ezeli...

  Zira nefsine sözü geçmeyenin, kendi buzunu eritemeyenin, başkas?na

  tesir etmesi, başkas?n?n buzunu eritmeye çal?şmas? beyhudedir.

  Bilmeyen emr-i bi’l-marufu yapamaz; anlamayan anlatamaz; ikna olmayan

  ikna edemez. Has?l-? kelam; küpün içinde ne varsa d?ş?na da o s?zar...


  Bir başka ibretli örnek Cenab-? Hakk?n Musa

  aleyhisselam? Firavuna gönderirken verdiği emirdir. Son nefesine

  kadar hakk?n temsilcisi olan Hz. Musa’y? yakalay?p yok etmeye çal?şan

  Firavun, K?z?ldeniz’in sular? aras?nda boğulacağ?n? anlay?nca;

  “?srailoğullar?n?n kendisine inand?ğ?, Ondan başka ilah olmayan

  Allah’a inand?m. Ben ona teslim olanlardan?m.”1 dediğinde, kendisine

  Cebrail (a.s.) gönderilerek; sihirbazlar Allah’a iman ettiğinde,

  “Nas?l olur da ben size izin vermeden Musa’ya iman edersiniz?”2 ve

  milleti toplayarak onlara “En üstün sahibiniz ve ilah?n?z benim”3

  diyen Firavun’a, “Şimdi mi iman ettin?”4 şeklindeki suale muhatap

  k?l?nmas?na ve zulümde k?rd?ğ? rekorlara rağmen, Rabbi Rahimimiz Hz.

  Musa’y? küfrü ve zulmü tescilli olan Firavuna gönderirken, kavl-i

  leyyin ile yani yumuşak ve tatl? dille tebliğ etmesini emretmiştir.

  Zira, iman teklifi iktiza eder. Tekliften başka bir şey olmayan

  tebliğ makam? ise, nefsin ve hissiyat?n kar?şmamas? gereken ulvi bir

  makamd?r.


  Evet, bir başkas?na bir hakikati tebliğ ederken

  nefsimizin ve enaniyetimizin Firavunluklar?n?n ve Karunluklar?n?n da

  k?r?lmas?n? istemektedir Rabb-i Rahimimiz... Ve Firavuna yak?şan?

  değil, Musa’ya yak?şan? emrederek...


  Peygamber Efendimize; “Rabbinin yoluna hikmetle çağ?r.”5

  ,“Eğer sen sert ve kat? kalpli olsayd?n şüphesiz etraf?ndan dağ?l?r

  giderlerdi.”6 ,”Sen onlar üzerinde zorlay?c? değilsin.”7 ,

  “Peygamberin vazifesi ancak tebliğdir.”8 Diye buyuran Rabbimiz, bir

  ömür boyu nimetler içinde yüzdürmesine rağmen isyan batakl?klar?na

  gömülen kullar?na bile mühlet verip an?nda cezaland?rm?yorken; bize

  ne oluyor ki, marufu lay?k?yla yapmad?ğ?m?z halde ve içinde

  yaşad?ğ?m?z toplumun yüzde sekseni mütehayyir olarak bir ?ş?k, bir

  nur aramalar?na rağmen onlar? Firavundan daha zalim, kendimizi de Hz.

  Musa’dan daha m? yüksek görüyoruz?... Bu referans? ald?ğ?m?z kaynak

  semavi ve ilahi mi, yoksa arzi ve nefsi mi?..


  Biz nas?l bir dille anlat?yoruz acaba inand?ğ?m?z

  doğrular??... Nefsimizin doğrular? olarak m?, yoksa nefsimizin teslim

  ve tabi olduğu doğrular olarak m??... Eğer biz Musa aleyhisselam?n

  tabi olduğu hakikatleri, Firavunlara yak?ş?r bir dil, yöntem ve

  üslupla anlat?yorsak; birileri de Firavunun tabi olduklar?n?,

  Cenab-? Hakk?n Hz. Musa’ya emrettiği kavl-i leyyin üslubu ile

  anlat?yorsa; hiç şüphemiz olmas?n ki, Hakim-i mutlak; meşru hedefine

  gayr-i f?tri ve r?zay-? ilahiye muhalif vas?talarla koşanlar? değil,

  hedefi bat?l ve gayr-? meşru da olsa o hedefe meşru, f?tri vas?talar

  ve Rabbü’l-aleminin kainatta cari olan kanunlar?na muvaf?k hareket

  ederek koşanlar? muvaffak edecektir.

  1. Yunus: 90 2. A’raf: 123; Taha: 71; Şuara: 49. 3. Naziat: 24. 4. Yunus: 91. 5. Nahl: 125. 6. Al-i ?mran: 159. 7. Ğaşiye: 22. 8. Maide: 99; Nur 54; Ankebut: 18
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 12:34 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #16
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Ey ehl-i hak! Ey hakperest ehl-i şeriat ve ehl-i hakikat ve ehl-i tarikat! Bu müthiş maraz-? ihtilafa karş? birbirinizin kusurunu görmeyerek, yekdiğerinizin ay?b?na karş? gözünüzü yumunuz! edeb-i Furkani ile edebleniniz! Ve harici düşman?n hücumunda dahili münakaşat? terk etmek ve ehl-i hakk? sukuttan ve zilletten kurtarmay? en birinci ve en mühim bir vazife-i uhreviye telakki edip, yüzer âyât ve ehâdis-i Nebeviyenin şiddetle emrettikleri uhuvvet, muhabbet ve teavünü yap?p, bütün hissi-yat?n?zla ehl-i dünyadan daha şiddetli bir surette meslektaşlar?n?zla ve dindaşlar?n?zla ittifak ediniz, yani, ihtilafa düşmeyiniz. "Böyle küçük meseleler için k?ymettar vaktimi sarf etmektense, o çok k?ymetli vaktimi zikir ve f?kir gibi k?ymettar şeylere sarf edeceğim" deyip çekilerek ittifak? zay?flaşt?rmay?n?z. Çünkü bu manevî cihadda küçük mesele zannetiğiniz, çok büyük olabilir. Bir neferin, bir saatte, mühim ve hususi şerait dahilindeki nöbeti bir sene ibadet hükmüne bazan geçmesi gibi; bu ehl-i hakk?n mağlubiyeti zaman?nda, manevî mücahede mesailinde, küçük bir meseleye sarf olunan senin k?ymettar bir günün, o neferin o saati gibi bin derece k?ymet alabilir, bir günün bin gün olabilir. Madem livechillaht?r, o işin küçüğüne, büyüğüne, k?ymetli ve k?ymetsizliğine bak?lmaz. ?hlas ve r?za-y? ?lahi yolunda zerre, y?ld?z gibi olur. Vesilenin mahiyetine bak?lmaz, neticesine bak?l?r. Madem neticesi r?za-y? ?lâhîdir ve mayesi ihlast?r; o küçük değildir, büyüktür.

  Lem’alar, s. 159


  Ferd, mütekellim vahde olsa; müsamahas?, fedakârl?ğ? amel-i salihdir. Mütekellim maa'l-gayr olsa hiyanet olur.

  Sünuhat, s. 20

  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 12:37 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 7. #17
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Savunucu ?letişim-------------------------Aç?k iletişim
  Yarg?lay?c? tutum-----------------------Tan?t?c? tutum
  Belli bir strateji izleyen planl? tutum----Plans?z, kendiliğinden oluşan tutum
  Ald?rmaz, umursamaz tutum-----------Anlay?ş, duygusal yak?nl?k gösteren tutum
  Üstünlük belirten tutum----------------Eşitlik belirten tutum
  Kesin tutum-----------------------------Denemeci tutum


  Doğan Cüceloğlu'nun iletişim tasnifi...
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 12:44 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 8. #18
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Demin yazd?ğ?n?z da çok ince bir noktayd? Meyvenin Zeyli kardeşim,

  "Ferd mütekellim vahde olsa;müsamahas?,fedakarl?ğ?,amel-i salihtir.Mütekellim maal gayr olsa h?yanet olur."

  Bu da çok önemli.Kişi kendi ad?na konuşurken her türlü müsamahay? gösterebilir,bu fedakarl?ğ? ameli salih olur.Ancak başkas? veya bir topluluk ad?na bunu yapamaz.Veya kendine yap?lan haks?zl?ğ? müsamaha ile karş?layabilir ama yine başkalar? ad?na affedemez.Başkas?n?n cebinden sadaka verilmez.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 12:45 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 9. #19
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  uslubumu düzeltmek için hatalar?m? özel mesajla
  bildiren kardeşlerime şimdiden Allah raz? olsun diyor,
  bekliyorum.
  Bu şekilde ikaz daha güzel olur;kardeşim şu cümleyi böyle kullansan dahada güzel olur.şeklinde aç?klamal? olsa.dahada güzel olur.

  selam.

  zaten kavli leyyini olmayan hizmet yapamaz ki.
  yapsada yap?c? olmaz ,tahripli olur
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 12:45 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #20
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı ZÜLF?KAR Nickli Üyeden Alıntı
  abdulbaki abi bizim AB ile ilgili bölümde yunusum kardeşle at?şmam?zdan dolay? bu hakikati gündeme getirdin san?yorum
  evet kavl-i leyyin tebliğ ve irşad vazifesinin en önemli düsturu.
  ancak f?trat? müteheyyic insalar(BENDE DAH?L) san?yorum sosyal içerikli baz? meseleleri tart?ş?rken üslubu bozuyo..asl?nda tart?şmada denmez ona ,fikrini karş?dakine ispatlama çabas? desek daha doğru olur..
  AMA ŞU HAK?KATTE VAR K? al?nmak küsmek incinmek bu forumdaki kardeşlere çok uzak olmal?..sert yada yumuşak bu forumda hararetli tart?şmalar mutlaka olur..önemli olan kavl-i leyyini esas alman?n yan?nda farkl?l?ğa aç?k olup hakaret etmeden düşüncelerin izhar?.

  kardeşim,tek tek şah?slarla değilde zaman zaman şahs?m?nda baz? yaz?lanlara karş? uslubumn ileri gittiğini nazara vermek ve baz? konular?n o dediğiniz fikir tart?şmas?n? aşan yorumlar belki bu başl?ğa vesile oldu.Sizleri takip ediyor ve yaz?lar?n?zdan çokça istifade ettiğini belirtmek isterim.Dikkat edersenin hiçbir kardeşin ismini girmek gibi uslubumuza uymayan bir yaz? girmemeye çal?şt?m.Belki baz? yorumlardan ve tart?şmalardan sonra bir k?s?m kardeşler bu forumdan çekiliyorum gibi cümleler sarfettiler.Bunu da dikkate almak gerekir düşüncesiyle bu uslup meselesini paylaşmak istedim.Genel olarak bir değerlendirmenin istifademize vesile olacağ?n? düşündüm.Kendim de önce bu başl?ğa muhatab?m.Selam ve hürmetlerimi iletir yorumlar?n?z? bekliyorum.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 12:46 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ayn'ı Zaman Kavl-i Mekân...
  By m_safiturk in forum Şiirler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 22.04.09, 03:29

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0