Bütün ihtilalat ve fesadın asıl madeni ve bütün ahlâk-ı rezilenin muharrik ve menba'ı tek iki kelimedir:

Birinci Kelime: "Ben tok olsam, başkası açlıktan ölse bana ne!"

İkinci Kelime: "İstirahatim için zahmet çek; sen çalış, ben yiyeyim."

Birinci kelimenin ırkını kesecek tek bir devası var ki, o da vücub-u zekattır.

İkinci kelimenin devası, hurmet-i ribadır. Adalet-i Kur'aniye âlem kapısında durup, ribaya "Yasaktır, girmeye hakkın yoktur" der. Beşer bu emri dinlemedi, büyük bir sille yedi. Daha müdhişini yemeden, dinlemeli!..

Mektubat / Hakikat Çekirdekleri

İhtilalat: Ayaklanmalar, isyanlar, karışıklıklar.
Fesad: Bozgunculuk, karıştırıcılık, fenalık ve kötülük, bozukluk.
Ahlâk-ı rezile: Rezil ahlâk, aşağılık ahlâk.
Muharrik: Hareket ettiren, harekete getiren, hareketlendiren.
Menba'ı: Kaynağı.
Irk: Kök, damar.
Deva: İlaç, çare.
Vücub-u zekat: Zekatın zorunluluğu, zekatın farz olması.
Hurmet-i riba: Faizin haram olması.
Adalet-i Kur'aniye: Kur'an adaleti.
Âlem: Dünya, kâinat.
Riba: Faiz.
Beşer: İnsan.
Sille: Tokat, şamar.