İnsanın hayat-ı hayvaniyeden aldığı lezzet bir serçe kuşunun lezzeti kadar değildir. Çünki insanda hüzün, keder, korku var, onda yoktur. Fakat cihazat, hissiyat, duygular, istidadlar itibariyle hayvanların en a'lâsından fazla lezzet alır. İnsanın şu vaziyetine dikkat edilirse anlaşılır ki: Bu kadar cihazat, bu hayat için olmayıp, ancak bir hayat-ı bâkiye için kendisine verilmiştir.

(Bediüzzaman Said Nursi | Mesnevi-i Nuriye)

------------------------------------------
Hayat-ı hayvaniye: Hayvana ait hayat, hayvanlık hayatı.
Cihazat: Cihazlar, aletler, maddi (dil,göz vs) ve manevi (kalb, vicdan vs.) organlar.
Hissiyat: Hisler, duygular.
İstidad: Kabiliyet, yetenek.
A'lâ: En yüksek, en iyi.
Hayat-ı bâkiye: Baki hayat, ölümsüz ve sonsuz hayat (Ahiret hayatı).