+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Kadınlar Yuvalarından Çıkıp Beşeri Yoldan Çıkarmış

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Kad?nlar yuvalar?ndan ç?k?p beşeri yoldan ç?karm?ş; yuvalar?na dönmeli
  Mim"siz medeniyet, tâife-i nisây? yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de k?rm?ş, mebzul (bolca bulunan)metâ? yapm?ş. Şer'-i ?slâm onlar?
  Rahmeten dâvet eder eski yuvalar?na.
  Hürmetleri orada; rahatlar? evlerde, hayat-? âilede. Temizlik zînetleri;
  Haşmetleri hüsn-ü hulk,(güzel ahlak) lûtuf ve cemâli ismet, hüsn-ü kemâli şefkat, eğlencesi evlâd?. Bunca esbâb-? ifsad, demir sebat karar?
  Lâz?md?r, tâ dayans?n.

  devam? için:
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=658&a=kad?nlar%20yuvalar?na%20dönmeli&t =2&b=2&k=0&sp=&ep=&s=10&l=2
  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Zaman gazetesi köşe yazarlar?ndan Ahmed Şahin isimli yazardan bir kesit okumuştum.Orada Efendimize (sav)bir kad?n soruyor:'Ya Resulallah!Beylerimiz d?şardalar.Onlar bizden daha çok hizmet edebiliyorlar.Biz o kadar hizmet edemiyoruz..'Efendimiz cevap verir:'siz onlar?n hizmetine yard?m ediyorsunuz.Onlar?n işlerini yaparken sizde hizmet etmiş oluyorsunuz'der.(Tam tam?na sözler ayn? değil.Bu manaya gelen yan?t ve sorulard? tabii)
  Bir düşünceyi savunmak için yazmad?m.Sadece paylaş?m....
  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Bir düşünceyi savunmak için yazmad?m.Sadece paylaş?m....
  Kusura bakmay?n ben söylemek istediğinizi anlamad?m. Yani Ahmet Şahin diyor, Bediüzzaman diyor, Resulullah (a.s.m) diyor fakat ben savunmuyorum mu demek istiyorsunuz?
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:41 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Ben zaman?nda düşüncelerimi savundum fakat bu sanki 'başlar?n? aç?p hizmet edenler hizmet ederken günaha girmezler'şeklinde alg?land?..Birde o zaman baz? şeyleri biraz bilinçsizce savunmuşum sanki...

  Ben düşüncelerimi burada savunmak istemiyorum.Çünkü ne anlatabilirim,nede şu anda düşündüğüm bilinci yaşayam?yorum.Bu yüzden bu konu hakk?nda birşey belirtmek istemiyorum...

  Ben belirteyim.Üstad onlar?n çal?şmas?n?da teşvik ediyor.

  Hele doğum hastanesi için çok bayan doktor laz?m.

  Şartlar uygun değildir söyliyene:Şartlar? düzeltmek için niçin çal?şm?yorsun.

  Nas?l yani:Müslümanlar?n beynini nurla y?kayacaks?n.
  o zaman bak alem gül gülistan olur.

  Çal?şm?yorsan :efendi yatmaya devam et.devam et.

  taki azrail seni uyand?ra.
  ama o zaman iş işten geçmiştir.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:41 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Gayyur Ebu Laşey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  59

  Standart

  Kadının yeri yuvasıdır. çocuklarına bakmalı, kocasına gereken şefkati göstermeli vs.

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Kuran-hadis ve ÖLÇÜSÜ Risale-i nur olanlar aç?k ve net neyin ne olduğunu anlad?.Şahsi yorumlara birşey denilmez.
  Bu zamanda bu zaman?n şartlar?na uygun nas?l hareket sergilenmesi gerektiğini NET bir şekilde aç?klam?şlar...
  ANLAMaDIM;

  biraz aç?klarsan?z iyi olur.yoksa risale sana diyor başörtüsünün serbest olmas? için çal?şmam? diyor.

  kasd?n ne?
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:42 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Aç?klama getirsem bir ç?k?ş m? olacak yunusum abi.
  Yine tart?şma aç?lacak.
  Risale--i nur'u ciddi okuyan anlayacak ne demek istediğimi...

  Ben anlam?yorum.anlatman laz?n.yoksa anlad?ğ?m? yazsam hoş olmuyor.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:42 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  B?R?NC?S? Abdullah Efendi gibi baz? adamlar, ehl-i keşiften rivayeten, bu geçen Ramazan'da Ehl-i Sünnet ve Cemaat için bir ferec, bir fütuhat olacağ?n? haber verdikleri halde, zuhur etmedi. Böyle ehl-i velâyet ve keşif neden hilâf-? vâki haber veriyorlar? Benden sordular. Ben de, birden, sünuhat kabilinden olarak verdiğim cevab?n muhtasar? şudur:
  Hadis-i şerifte vârit olmuştur ki, "Bazen belâ nâzil oluyor; gelirken karş?s?na sadaka ç?kar, geri çevirir." Şu hadisin s?rr? gösteriyor ki, mukadderat, baz? şerâitle vukua gelirken geri kal?r. Demek, ehl-i keşfin muttali olduğu mukadderat mutlak olmad?ğ?n?, belki baz? şerâitle mukayyet bulunduğunu ve o şerâitin vuku bulmamas?yla o hadise de vukua gelmiyor. Fakat o hadise, ecel-i muallâk gibi, Levh-i Ezelînin bir nevi defteri hükmünde olan Levh-i Mahv-?spatta mukadder olarak yaz?lm?şt?r. Gayet nadir olarak Levh-i Ezelîye kadar keşif ç?kar. Ekseri oraya ç?kam?yor.
  ?şte bu s?rra binaen, geçen Ramazan-? Şerifte ve Kurban Bayram?nda ve daha başka vakitlerde, istihraca binaen veya keşfiyat nevinden verilen haberler, muallâk olduklar? şerâiti bulamad?klar? için vukua gelmemişler ve haber verenleri tekzip etmiyorlar. Çünkü mukadder imiş, fakat şart? gelmeden o da vukua gelmemiş.
  ŞU KIRMIZI YAZILI ?FADEDEN NE ANLIYORSUN ?NS?RAH ABLA?
  mAV? YAZILANIDA NE ANLATIYOR ABLA?
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:43 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Evet, Ramazan-? Şerifte bid'alar?n ref'ine Ehl-i Sünnet ve Cemaatin ekseriyetle hâlis duas? bir şart ve bir sebeb-i mühim idi. Maalesef camilere Ramazan-? Şerifte bid'alar girdiğinden, dualar?n kabulüne sed çekip ferec gelmedi. Nas?l ki, sab?k hadisin s?rr?yla, sadaka belây? ref' eder; ekseriyetin hâlis duas? dahi ferec-i umumîyi cezb eder. Kuvve-i cazibe vücuda gelmediğinden, fütuhat da verilmedi.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:43 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Dost FATİH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  Siirt
  Mesajlar
  1

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Olay bayanlarn çal?şmamas? değil,üniversite okuyup okumamas? değil.

  Haram helalin nerede oldugunu idrak etme şuuruna sahip olmas?
  Alıntı ZÜLF?KAR Nickli Üyeden Alıntı
  inşirah kardeşim ne demek istediğinde yorumlar?nda gayet aç?k ve net.aynen kat?l?yorum.safsatalara tak?lmay?n derim. gereksiz gündem oluşturanlara karş? dikkatli olmak laz?m

  Dördüncü Esas: Sanem-perestliği şiddetle Kur'an men'ettiği gibi, sanem-perestliğin bir nevi taklidi olan sûret-perestliği de men'eder. Medeniyet ise, sûretleri kendi mehâsininden say?p Kur'ana muâraza etmek istemiş. Halbuki gölgeli gölgesiz sûretler, ya bir zulm-ü mütehaccir veya bir riyâ -y? mütecessid veya bir heves-i mütecessimdir ki, beşeri zulme ve riyâ ya ve hevaya, hevesi kamç?lay?p teşvik eder. Hem Kur'an, merhameten, kad?nlar?n hürmetini muhafaza için, hayâ perdesini takmas?n? emreder. Tâ hevesât-? rezilenin ayağ? alt?nda o şefkat madenleri zillet çekmesinler. Âlet-i hevesât, ehemmiyetsiz bir metâ' hükmüne geçmesinler.(Haşiye) Medeniyet ise, kad?nlar? yuvalar?ndan ç?kar?p, perdelerini y?rt?p, beşeri de baştan ç?karm?şt?r. Halbuki aile hayat?, kad?n-erkek mabeyninde mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder. Halbuki; aç?k-saç?kl?k, samimî hürmet ve muhabbeti izale edip ailevî hayat? zehirlemiştir. Husûsan sûretperestlik, ahlâk? fena halde sarst?ğ? ve sukut-u ruha sebebiyet verdiği şununla anlaş?l?r: Nas?lki merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kad?n cenazesine nazar-? şehvet ve hevesle bakmak, ne kadar ahlâk? tahrib eder. Öyle de: Ölmüş kad?nlar?n sûretlerine veyahut sağ kad?nlar?n küçük cenazeleri hükmünde olan sûretlerine hevesperverane bakmak, derinden derine hissiyat-? ulviyye-i insânîyyeyi sarsar, tahrib eder.25,SÖZ3,ŞUA
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:44 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış; yuvalarına dönmeli
  By Ashab-i kehf in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 26.03.14, 09:46
 2. Şimdi Çıkıp Gelsen :(
  By BiRDüNYaUMuT in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.01.12, 19:53
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.01.09, 00:05
 4. Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 06.09.07, 20:54
 5. Efendimiz'in Beşeri Tavırları
  By fem_ in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.01.07, 23:15

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0