Kader-i İlâhi isyanımız için musibet verir.
Ona
rızadâde olmak, o günahtan tevbe demektir.
Sen ey mel’un! günahımız için değil,
İslâmiyetimiz için
zulmettin ve ediyorsun.
Ona
rıza veya ihtiyarla inkıyad etmek
—neûzü billâh—
İslâmiyetten
nedamet ve yüz çevirmek demektir.

Evet aynı şeyi
—hem
musibettir—
Allah verir, adalet eder.
Çünkü günahımıza,
şerrimize zecren ondan vazgeçirmek için verir.
O şeyi aynı zamanda
beşer verir, zulmeder.
Çünkü, başka sebebe
binaen ceza verir.
Nasıl ki
düşman-ı İslâm, aynı şeyi bize icra ediyor.
Çünkü Müslümanız.
Divan-ı Harb-i Örfi