12.sözde diyorki: ''Enbiyaya gelen vahyin ekseri melek vasıtasıyla olduğunu,ilhamın ekseri vasıtasız olduğunu....''
Vasıtasız muhabere daha yüksek değil mi?Direkt görüşme imkanı var.
Hem buradan şunu anlıyorum: Vasıtalı ilham ve vasıtasız vahiy var sanki?Nasıl açıklarsınız?