+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 24

Konu: İnanç ve de İnançsızlık Genleri

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart İnanç ve de İnançsızlık Genleri

  Bir makalede çok enteresan ve de çokça tart?ş?lacak bir araşt?rma okudum.Araşt?rma şöyle: "Son zamanlarda ürerinde epeyce hararetli ve de spekülasyonlar?n yap?ld?ğ? bir konu "?nanç ve de ?naçs?zl?k Genleri"
  K?saca ve özetle deniyor ki:Sadece,kendilerini "çok dindar"olarak ifade eden kimselerde bulunan özel bir gen keşfedilmiş,konunun uzmanlar? olan t?p otoriteleri taraf?ndan."Koyu dindar"olmayan diğer insanlarda ise bu gen yokmuş."(Orhan Ali Y?lmaz-22.11.2006-Yeni Asya)

  Makale yazar?n kendi yorumlar? ile devam ediyor.Benim ilgimi çeken k?sm? ise Risale-i Nurlardan bu gen meselesine izahlar olabilir mi?Bu konunun kardeşler taraf?ndan incelenip yorumlar?n? girmeleri ile belki -bu araşt?rma doğru ise- akla yeni kap?lar aç?labilir diye düşünüyorum.Bu konu kader meselesi ile de ilgili düşünülebilir.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 13:08 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Çok ilginç gerçekten. Olabilir mi ki böyle bir şey. Genler ebeveynden evlada geçer. Ama her dindar ailenin çocuğu dindar olmuyor. Neyse bu konuda ehil kardeşler varsa onların yorumlarını bekleyeceğim....

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Makaleden bir kısım daha:"Ben,böyle bir genin gerçekte var olup olmadığını konunun uzmanları olan tıp otoritelerine bırakmakla birlikte,asıl beni dindar bir insan olduğum için inancım noktasından ilgilendirmesini düşündüğüm şey,böyle bir olgunun ve ya gerçeğin benim inencım açısından kabul edilebilirliği,eğer mümkünse,inancım noktasında "Ahiret mesuliyeti"açısından konunun nasıl yorumlanması gerektiğidir sanırım..."."(Orhan Ali Yılmaz-22.11.2006-Yeni Asya)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  abdülbaki abi bu araştırma nasılsa kaderimde varAllah dna maiçki içecek namaz kılmayacak diye yazdıgı için bu tür işleri yapıyorum diyenlerin ekmegine yag sürmezmi

 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  kardeşim ben şu an bu konuyu araştırmaya gayret ediyorum.birtakım hakikatleri paylaşacağız.inşallah kimsenin ekmeğine yağ sürmeyecek.Çünkü bizim elimizde Risale-i Nur var.Bu konunun mutlaka orada cevabı olmalıdır diye düşünüyorum.Tabiki bu makaleyi yazan yazar ilmi araştırmanın kaynağını falan yazmamış.Bu araştırma tam doğru mu onu da bilmiyoruz.yalnız bu konu tartışmaya açılmış diye anlıyoruz makaleden.eğer bu araştırma doğruysa yani dindarlarda,dindar olmayanlardan farklı bir gen var ise bu konunun Risalelerden açıklanması gerekir diye ben bu forma ekledim.Ben de çalışıyorum,bulduğum hakikatleri inşallah paylaşacağım.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  işte bu genlerle ilgili bilgiye ulaşt?m.Buraya da al?yorum.

  ?NANÇ GEN? BULUNDU MU?
  Geçtiğimiz ekim ay?nda

  davran?ş genetiği uzman?

  Dean Hamer taraf?ndan

  yay?nlanan ‘The God Gene’ kitab? ülkemizde sadece bilim

  çevrelerinde değil, toplumun

  her kesiminde büyük yank?

  uyand?rd?. Amerika’da

  Time dergisine kapak yap?larak bir anda popüler olan bu kitap

  oldukça ilginç bir iddiada

  bulunuyor ‘Allah’a inanç geni’nin keşfi! Arada bir şu veya

  bu hastal?ğ?n geninin bulunma haberlerini günlük gazetelerden bile takip ederken, şimdi de

  inanç geninin bulunduğu

  iddias? sayfalar? dolduruyor.

  Y?ld?z Bozkurt-Zafer Dergisi
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 13:09 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  ARAŞTIRMA BAŞLADI

  Din konusuna ilişkin en tart?şma oluşturacak haber dosyas? ise Time dergisinde yay?nland?. Time’a konuşan ünlü ateist Richard Dawkins, evrim teorisini savunarak, “Bilimsel ilerlemeler, insan vücudunu hatta duygu ve davran?şlar?n? genlerin belirlediğini gösterdi. Genetik yap?m?z milyarlarca y?ll?k bir süreçte değişti ve sonuçta tesadüfen modern insan ortaya ç?kt?” dedi. Dawkins’in iddialar?na cevap dünyan?n en önemli gen uzmanlar?ndan biri olarak gösterilen Dr. Francis Collins’ten geldi. Eskiden bir ateist olan Dr. Collins, 1993’ten bu yana Human Genome Research Institute’un direktörlüğünü yap?yor. Dr. Collins’in öncülüğündeki 2400 kişilik bir ekip 3 milyarl?k bir dizilimden oluşan insan?n genetik yap?s?n? çözmüştü. Dr. Collins, Time’a yapt?ğ? aç?klamalarda, Allah’?n varl?ğ?n? bilimsel olarak ispatlayacak bir araşt?rma başlatt?klar?n? belirterek şöyle konuştu:

  Evrimi savunanlar insan?n genetik yap?s?n?n yüzde 99’unun maymunlarla ayn? olduğunu vurgulay?p duruyor. Ancak farelerle ve yüzlerce farkl? türle de yüzde 90 oran?nda ayn? genetik yap?y? paylaş?yoruz.
  DNA ve genetik dizilim üzerine yapt?ğ?m?z yüzlerce araşt?rman?n sonucunda “?nsanlar neden Allah’a inan?yor?” sorusunun cevab?n? bulamad?k. Mükemmel genetik yap?m?zda bizi Allah’a inanmaya iten biyolojik bir yap? bulunmuyor. VMAT2 adl? gene sahip olanlar?n daha inançl? olduğu ortaya ç?kt?. Buna “Tanr? geni” ad? verildi. Bu geni aktif olmayanlar?n ise inançs?z olduğu ifade edildi. Fakat şimdiye kadar yapt?ğ?m?z araşt?rmalarda VMAT2’nin aktif hale gelmesini sağlayan d?ş bir etken bulamad?k. Ne çevrede olan değişiklikler ne de kal?tsal sebepler VMAT2 üzerinde etkili oluyor. Tanr? geninin mucizevî bir şekilde aktif hale gelip insanlarda inanç olgusunun meydana geldiğini düşünüyoruz. Yani ancak Allah’?n isteğiyle inanç geni harekete geçiyor. VMAT2’nin gizemini çözeceğiz. Böylece Allah’?n varl?ğ?n? ilk kez bilimsel olarak ispatlam?ş olacağ?z. (09 Kas?m 2006-Yeni Asya-Haber)
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 13:09 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart  GENETİK BİLİMİ DNA’nın yapısının keşfinden sonra baş döndürücü bir hızla, ilerleyen teknolojiyle birlikte gelişiyor. ‘İnsan Genom Projesi’ ile her bir hücremizde bulunan genetik programımızı anlamaya doğru adımların atılması, bu DNA dizisinden elde edilen bilgilerin sadece hastalık tedavisinde kullanılabilmeyi değil, aynı zamanda ‘insan denen muamma’nın davranışlarını da açıklamakta kullanılmaya çalışılıyor. Dean Hamer kitabında kendisi de dahil çoğu bilim adamının materyalist olduğunu vurgularken, davranış, inanç ve ruhi yapımızın genlerimizde programlı olması gerektiğine inanıyor. Çünkü ona göre beyin elektrokimyasal sinyallerle çalışan ve insan düşüncesini yöneten ve etkileyen tek varlık. Hamer gibi materyalist görüş sahiplerince düşünce, hayal, inanış, sevinç, hüzün, ve bunlar gibi bütün latif duygularımız, beyindeki nöron ağlarının aralarındaki ilişkiler ve biyokimyasal etkileşimlere indirgeniyor. Ruh tamamen sahne dışı. Her ne kadar inanç genini bulmaya çalışırken ölçmeye çalıştıkları ‘spiritulite’yi ruhaniyat veya maneviyat olarak dilimize çevirmeye çalıştığımızda ‘ruh’ kelimesiyle karşılaşıyorsak da ‘ruh’ bu çalışmadan tabi ki materyalist düşüncede yeri olmadığından tamamen uzakta.


  Spiritualitenin genetik izlerini bulmak kolay değil. Hamer’in de belirttiği gibi saç rengi veya göz rengi gibi nesilden nesile görünür bir şekilde geçmiyor. Spiritualiteyi ölçmek zor; çünkü duygular, inançlar ve deneyimler sonucu ortaya çıkan bir spiritualite nasıl ölçülebilir. Hamer, spiritualiteyi ölçmek amacıyla Robert Cloninger tarafından geliştirilen ‘kendini aşma/self-transdence’ denilen istatistiksel metodu kullandı. Bu ölçütte dindarlık ile spiritualite mümkün olduğunca birbirinden ayrılmaya çalışılıyor. Çünkü kişiler bir dine mensup, ya da dindar olmasalar da; bir yaratıcıya, ya da yüce güce inanıyor olabilirler, bu da spiritualite notlarının yüksek olması demektir. Yani ‘kendini aşma’ belli bir inanışa sahip olma, ibadet veya duanın sıklığı ile ilişkili değil. Onun yerine ruhani inanışın özünü, kişinin kainata bakış açısı ve kainat içinde kendi yerini bulması ile ilişkili.

  Kitabın ikinci bölümünde spiritualitenin kalıtsal olduğu ikizler üzerinde yapılan deneylerle ispat edilmeye çalışılıyor. Başka araştırmacıların çalışmalarına da yer verilen bu bölümde her ne kadar yetiştirilme şartlarının ve çevrenin spiritualiteyi etkilediği belirtilse de, Hamer spiritualitenin yüzde 40-50 oranında kalıtsal olduğu çıkarımında bulunuyor.


  Çalışmada ‘kendini aşma/self-transdence’ anketi ile spiritualite seviyeleri ölçülen deneklerin daha sonra DNA örnekleri incelenerek karşılaştırma yapılmış. Yaklaşık 30-35 bin kadar genden oluşan DNA dizisindeki bütün genlerin tek tek okunup 1000 kişinin DNA’larının bu şekilde karşılaştırılması şimdiki teknoloji ile mümkün olmadığından, testlerde kullanılmak üzere bir öneleme yapılması gerek. Beyindeki dopamin ve serotonin gibi monoaminlerin miktarının kişinin bilinç, algılama ve hafıza gibi duyularını etkilediği düşünülüyor. Hamer bu veriden yola çıkarak beyindeki monoamin sinyallerini etkileyen 9 geni araştırmaları için seçti. Yani muhtemel 30-35 bin gen içinden sadece 9 tanesi deneylerde kullanıldı. Çalışmalarında kullandığı 8 gen ile spiritualite arasında bir ilişki bulamayıp ümitsizliğe düşmüşken bir konferansta tanıştığı George Uhl’dan VMAT 2 (The Vescular Monoamine Transporter 2) geninin varlığını öğrendi. Değişik monoaminleri bir zar içinde paketleyerek depolanmasını ve taşınmasını sağlayan bu gen Hamer’in hemen ilgisini çekti.

  VMAT2 geninin değişik versiyonları var. Bir veya birkaç bazın farklı olduğu versiyonlardan Hamer sadece bir bazın farklı olduğu iki VMAT2 genini seçti. Seçilen VMAT2 geninin DNA dizisi içinde aynı yerde birinde sitozin (C), diğerinde adenin (A) bulunuyor. 1001 denekten alınan DNA örnekleri incelendiğinde VMAT 2 geninin bir versiyonu ile ‘kendini aşma’ testi sonuçlarının birbiriyle orantılı olduğu istatistiksel olarak bulundu. VMAT2 geninin sitozin versiyonunu taşıyan kişiler ‘kendini aşma’ testinden diğer kişilere nazaran biraz daha yüksek puan almışlardı, yani spiritualite skorları yüksekti. Bu sonuçtan yola çıkarak Hamer VMAT2 geninin sitozin versiyonunu ‘The God Gene’ olarak tanımlıyor. Tabi sonra da inanç gibi kompleks bir oluşumun varlığını sadece bir genin varlığına bağlayamayacağımızı eklemeden yapamıyor. Her ne kadar kitabının başlığındaki The God Gene sadece bir inanç geni varmış gibi bir çağrışımda bulunduruyorsa da, yazar en az 50 kadar daha inanç geninin var olabileceğinden bahsediyor.


  Hamer’in bu çalışması henüz bilimsel bir dergide yayınlanmadı, yaptığı deneyler ise bir başkası tarafından tekrarlanıp test edilmedi. Bulduğu istatistiksel sonuçlar ise yeterince güçlü değil. Bu aşamada VMAT2 geninden inanç geni olarak bahsetmek çok erken.


  Davranış genetiğinin doğmasında materyalist bakış açısı var, yani insanoğlundaki her türlü davranış veya eğilimlerin tamamen maddede, genetikte aranması. Ancak yetiştirilme şartları ve çevrenin, kişinin davranış ve eğilimlerindeki büyük etkisi; hangi karakterlerin genetikten, hangilerinin çevreden geldiğini anlamayı zorlaştırmakta. Daha çok yeni bir bilim dalı olan davranış genetiğinin şimdiye kadar fazla bir başarısı olamadı malesef. Mesela Dean Hamer’in bir önceki çalışmasında eşcinsellikle genetik arasında bir ilişki bulunamadı ve başarısızlıkla sonuçlandı. Yine Hamer sigara tiryakiliği ile genetik arasındaki ilişkiyi araştırırken deneklerden aldığı anket sonuçları ve DNA örneklerini kullanarak The God Gene teorisini üretmiştir.


  İnsan maddeden ibaret bir varlık değil. En başta hayat sahibi olmak maddesel bedene sahip olmaktan çok daha farklı bir olgu. Tamamen cansız atomlardan yaratılmış olan bir hücreciğin nasıl olup da canlı, hayat sahibi olduğu bilimsel olarak açıklanamamış bir olgudur. Hücreciklerde her saniye meydana gelen muhteşem, aklımızın alamayacağı kadar karmaşık kimyasal işlevler sadece atomların eseri değildir. ‘Hayat’ tek kelimeyle bir mucizedir ve ruhun ışığıdır. Beynimizde meydana gelen kimyasal oluşumlar ve sinyaller bizim ruhî durumumuzla ilişkilidir. Kısacası inanç da dahil davranışları sadece genetik ile açıklamaya çalışmak hiç gerçekçi değildir. Yıldız Bozkurt-Zafer Dergisi

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 9. #9
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Muhterem kardeşlerim,inanç ve inançs?zl?k geni denen olay yapt?ğ?m incelemelerle anlaş?l?yor ki tam neticelenmemiş.bu araşt?rmalar?n sonuçlar? ile ilgili haber ve yaz?lar?n bir k?sm?n? yukar?lara ald?m.Yaln?z şu varki böyle bir tart?şma başlam?ş.Hemde dünya gündeminde.Bizlerde bu tür gelişmelere karş? Kur'an?n Risale-i Nur umman ilminden bir k?s?m izahlarla safi ak?llar?n idlal olmamas? için yaz?lar girebiliriz diye bu k?sm? foruma taş?m?şt?k.Belki de iyi oldu.Bende biraz araşt?rma yapm?ş oldum ve Risale-i Nurlardan şu k?sma tevafuk ettim.belki bu konu ile alakas? olur düşüncesi le buraya da al?yorum. Biliyorsunuz 12.Mektupta Hz.Adem'in cennetten ç?kar?lmas?n?n s?rlar? izah edilir.Bu bölümde ilgimi çeken bir yer şöyledir:"
  Âlem-i insaniyette ise, merâtib-i terakkiyat ve tedenniyat, nihayetsizdir; Nemrutlardan, Firavunlardan tut, tâ s?dd?kîn-i evliya ve enbiyaya kadar gayet uzun bir mesafe-i terakki var. ?şte, kömür gibi olan ervâh-? sâfileyi, elmas gibi olan ervâh-? âliyeden temyiz ve tefrik için, şeytanlar?n hilkatiyle ve s?rr-? teklif ve ba's-? enbiya ile, bir meydan-? imtihan ve tecrübe ve cihad ve müsabaka aç?lm?ş. Eğer mücahede ve müsabaka olmasayd?, maden-i insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar beraber kalacakt?. Âlâ-y? illiyyîndeki Ebu Bekr-i S?dd?k'?n ruhu, esfel-i sâfilîndeki Ebu Cehil'in ruhuyla bir seviyede kalacakt?."(12.mektup)"

  Yukar?daki k?s?mda en çok dikkatimi çeken konu "maden-i insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar beraber kalacakt?. " k?sm?d?r.Demekki Allah her insana kömür ve elmas hükmünde istidatlar veriyor.Baz? insanlar iman ederek elmas kabiliyetleri inkişaf ettirerek alay-? illiyyine,baz? insanlar da kömür kabiliyetlerini işlettirerek esfel-i safiline gidiyorlar.Bu kabiliyetleri seçmekte insanlar irade-i cüziyyeleri ile hür b?rak?lm?şlard?r.Yani kimse ben ne yapsam da sorumlu değilim nas?lki genlerim böyle yarat?lm?ş mazeretine s?ğ?namaz.Hele ki insana peygamberler de gönderilmiş ve teklifte sunulduğu halde insan irade-i cüziyesini şeytan ve kömür istidatlar taraf?na yaparsa tabi ki sorumlu olacakt?r.

  Ben diyorum ki acaba son tart?ş?lan inanç ve inançs?zl? geni denen hadise bu k?smla alakal? olabilir mi?Bakal?m göreceğiz.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 13:09 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 10. #10
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  26.Söz
  Evet, şu kâinat kitâb?n?n manzum mektubât? ve mevzun âyât? şehâdet eder ki, Her şey yaz?l?d?r. Ammâ, vücudundan evvel Her şey mukadder ve yaz?l? olduğuna delil, bütün mebâdi ve çekirdekler ve mekâdîr ve sûretler birer şâhiddir. Zîrâ, her bir tohum ve çekirdekler, kâf nûn tezgâh?ndan ç?kan birer latîf sandukçad?r ki, kaderle tersîm edilen bir
  fihristecik ona tevdî edilmiştir ki; Kudret, o kaderin hendesesine göre zerrât? istihdam edip, o tohumcuklar üstünde koca mucizât-? kudreti binâ ediyor. Demek, bütün ağac?n baş?na gelecek, bütün vâk?at? ile, çekirdeğinde yaz?l? hükmündedir. Zîrâ tohumlar maddeten basittir, birbirinin ayn?d?r, maddeten bir şey yoktur.

  24.Mektub ?kinci Makam
  Ey insan-? fâni! Senin cüz'î bir çekirdek hükmündeki kendi hakikatini, meyvedar bir şecere-i bâkiyeye ink?lâp etmesini ve Beş ?şarette gösterilen on tabaka meyvelerini ve on nevi gayelerini elde etmesini istersen, hakikî iman? elde et. Yoksa, bütün onlardan mahrum kalmakla beraber, o çekirdek içinde s?k?ş?p; çürüyeceksin.


  Teoride olsa çok ilginç mesele. Asl?nda ?slam'a pek ayk?r? düşmüyor. Her kişinin müslüman doğmas?, Kur'an'da Hz. ?brahimin soyunun yüceltilmesinden bahsedilmesi bu teoriyi destekleyebilir. Seyyidlerin ortak özellikleri mesela sadaka kabul etmemeleri bu gene ima olabilir. Bundan iki üç sene önce bir Abi bir insan dindar ise mutlaka ceddinde dindar bir zat olmas?na bağlad?ğ?n? hat?rl?yorum. Hem bunu Lahikalardaki bir bölümden anlatt? gibi hat?rl?yorum.
  Hatta Risale-i Nur'u akl? anlamasa bile ruhun kalbin ve letaifleri anlayacağ?ndan bahsedilir. Hatta okuyan?n zerrelerine ,t?rnaklar?na sirayet edeceği anlat?l?r.
  Bence 24. Mektubun ikinci makam?ndaki şu nükte her insan da bu genin olabileceğini ancak imans?zl?kla kendine zindana çevirdiği hayat? ile o çekirdekçiği çürüttüğüne inan?yorum.(bir çeşit mutasyon)

  Tabi bunlar hepsi mant?ki imad?r. Teori aklen fence ?spatlanmadan tam bir şey söylemek zor olur kanaatimce.

  Yukar?da güzel tespitler yapm?şs?n. Allah raz? olsun

  Baki Selam
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 13:10 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kur’ân, Herkese İnanç, Hatta İnançsızlık Hürriyeti Tanır
  By Şahide in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 23.04.09, 08:21
 2. Evrim ile Yaratılış, İnanç ile İnançsızlık Mücadelesidir
  By SeRDeNGeCTi in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21.03.09, 23:04
 3. Stres ve İnanç
  By elff in forum Sağlık
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 07.07.08, 15:02
 4. Dünyanın İnanç Haritası
  By PirMuhammed in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.06.08, 13:31
 5. İnanç Geni Var mı?
  By edeb_ya_Huu in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 31.12.06, 18:08

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0