+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 35

Konu: Ahiret

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  hangi saltanat varki kendisine itaat edenlere mükafatı,
  isyan edenlere cezasını vermez.
  Aynen öylede Allahın saltanatıda kendisine uyanlara mükafatı,isyan edenlere cezasını verir..
  buda ancak ahiirette olur.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Zalim izzetinde mazlum zilletinde burada kalıp gidiyorlar.demek bir mahkemei kübraya bırakılıyor.yoksa bakılmıyor değil.
  hakikaten zalim mazluma yapmadığını bırakmıyor.sonra ölüm geliyor ikiside kabirde.mazlumun hakkını kim alacak.
  Allah.nerde.vaad ettiği mahkemei kübrada.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  arıdan şifalı balı,ipek böceğinden en yumuşak kumaşı ve ağaçlardan çeşit çeşit meyveleriyle size böyle şefkat eden bir zat sizi hiç mümkünmüdürki dirilmemek üzere yok etsin.böyle bir şefkatin şefkatsizliğe ınkılabı mümkünmü.elbette hayırç.
  evet diyen böyle bir şefkatin olmadığını ispatlasın.madem ispatlanmıyor.demek ebedi srgi yerleri var.sizi bekliyorlar.
  haydi kazanmaya.selam
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Kainata dikkatle inceleyen bir mümin ahiretin delilerini bulabiliyor değil mi?
  Bir sinekten bir arıdan bir ipek böceğinden tut taa şemsül sümüsa ya da içtimai hayatta bakarak da heryerde ahiretin olduguna delilller bulabiliyor....
  Bakıyorsunuz
  muhteşem ssüslenmiş bir kainat bir sergi bir ziyafetgah yeri...
  İnsanlar hayvanlar bitkiler bi çok mahlukat yaratılmış hepsinin bir gayesi bi amacı var
  sonra bunlar yok olsun gitsin ademe gaybolsun
  olacak iş mi?
  işte yine hem haşri hem ahireti görebiliyoruz
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  madem kainatın en büyük insanı Muhammed a.s..m dır.
  madem kainat onun hürmetine yaratılmış.
  madem bu kainatın sahibi en küçük bir duayı bile nazarına alıp kabul ediyor.bir çobanın bir koyununun ayağı yaralansa ona merhem gönderiyor.
  bitkilerin ve tüm hayvanların fıtri ihtiyaçlarıyla ettikleri duaları kabul ediliyor.
  çok zor durumda olan insanlara yardım edip onların dualarını kabul ediyor.
  şimdi hiç mümkünmüdürki bu kainatın sahibi olan Allah kainatı hürmetine yarattığı Muhammed mustafa a.s.m. ahiretle ilgili ebedi yaşamakla ilgili duasını kabul etmesin.akıl buna imkan verebilirmi.kella haşa.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  ?şte gel, bak! Şu uzaktaki görünen cemaat-i azîme içinde, evvel adada gördüğümüz büyük nişan sahibi yâver-i ekrem bir tebligâtta bulunuyor; gidelim, dinleyelim. Bak, o parlak yâver-i ekrem, bak o yüksekte talik edilmiş ferman-? âzam? ahaliye bildiriyor ve diyor ki:

  "Haz?rlan?n?z; başka, dâimî bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nisbeten bir zindan hükmündedir. Padişah?m?z?n makarr-? saltanat?na gidip, merhametine, ihsanlar?na mazhar olacaks?n?z - eğer güzelce bu ferman? dinleyip itaat etseniz! Yoksa, isyan edip dinlemezseniz, müthiş zindanlara at?lacaks?n?z" gibi tebligâtta bulunuyor. Sen de görüyorsun ki, o ferman-? âzamda öyle i’câzkâr bir turra var ki, hiçbir vecihle kâbil-i taklid değil. Senin gibi sersemlerden başka herkes, o ferman padişah?n ferman? olduğunu katî bilir. Ve o parlak yâver-i ekremde öyle nişanlar var ki, senin gibi körlerden başka herkes o zât?, padişah?n pek doğru tercümân-? evâmiri olduğunu yakînen anlar.

  Acaba o yâver-i ekrem o ferman-? âzamla beraber bütün kuvvetiyle dâvâ edip tebliğ ettikleri şu tebdil-i memleket meselesi, hiç kâbil midir ki, îtiraz kabul etsin? Evet, kâbil değil; illâ ki, bütün bu gördüğümüz Herşeyi inkâr edesin.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 14:14 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Beşinci Sûret:

  Bak, bu işler içinde, görünüyor ki, o misilsiz zât?n pek büyük bir şefkati vard?r. Çünkü, her musîbetzedenin imdad?na koşturuyor, her suâle ve matlûba cevap veriyor. Hattâ, bak, en ednâ bir hâceti, en ednâ bir raiyyetten görse, şefkatle kazâ ediyor. Bir çoban?n bir koyununun bir ayağ? incinse, ya merhem, ya baytar gönderiyor.

  Gel, gidelim. Şu adada büyük bir içtimâ var; bütün memleket eşrâf? orada toplanm?şlar. Bak, pek büyük bir nişan? taş?yan bir yâver-i ekrem, bir nutuk okuyor. O şefkatli padişah?ndan birşeyler istiyor. Bütün ahali, "Evet, evet! Biz de istiyoruz" diyorlar. Onu tasdik ve teyid ediyorlar.

  Şimdi dinle, bu padişah?n sevgilisi diyor ki:

  "Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultan?m?z! Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin as?llar?n?, membalar?n? göster; ve bizi makarr-? saltanat?na celb et. Bizi bu çöllerde mahvettirme; bizi huzûruna al, bize merhamet et. Burada bize tatt?rd?ğ?n leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zevâl ve teb’îd ile tâzib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu mutî raiyyetini baş?boş b?rak?p idâm etme" diyor ve pekçok yalvar?yor; sen de işitiyorsun.

  Acaba bu kadar şefkatli ve kudretli bir padişah, hiç mümkün müdür ki, en ednâ bir adam?n en ednâ bir merâm?n? ehemmiyetle yerine getirsin, en sevgili bir yâver-i ekreminin en güzel bir maksudunu yerine getirmesin? Halbuki, o sevgilinin maksudu umumun da maksududur; hem padişah?n marzîsi, hem merhamet ve adâletinin muktezâs?d?r, hem ona rahatt?r, ağ?r değil. Bu misafirhânelerdeki muvakkat nüzhetgâhlar kadar ağ?r gelmez. Mâdem numunelerini göstermek için beş alt? gün seyrangâhlara bu kadar masraf ediyor, bu memleketi kurdu; elbette, hakiki hazînelerini, kemâlât?n?, hünerlerini makarr-? saltanat?nda öyle bir tarzda gösterecek, öyle seyrangâhlar açacak ki, ak?llar? hayrette b?rakacak.

  Demek bu meydan-? imtihanda olanlar, baş?boş değiller; saadet saraylar? ve zindanlar onlar? bekliyorlar
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 14:19 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hiç mümkün müdür ki, en ednâ bir hâceti, en ednâ bir mahlûkundan görüp kemâl-i şefkatle ummad?ğ? yerden is’âf eden; ve en gizli bir sesi, en gizli bir mahlûkundan işitip imdad eden; lisân-? hal ve kâl ile istenilen her şeye icâbet eden nihayetsiz bir şefkat ve bir merhamet sahibi bir Rab, en büyük bir abdinden, en sevgili bir mahlûkundan en büyük hâcetini görüp bitirmesin, is’âf etmesin, en yüksek duây? işitip kabul etmesin?
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 14:20 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Gel, bu zamandan tecerrüd edip, fikren Asr-? Saadete ve hayalen Cezîretü’l-Araba gidiyoruz. Tâ ki, Resûl-i Ekremi (Aleyhissalâtü Vesselâm) vazife baş?nda ve ubûdiyet içinde görüp, ziyâret ederiz.

  Bak: O zât nas?l ki risâletiyle, hidâyetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husûlü ve vesîle-i vüsûlüdür; onun gibi, ubûdiyetiyle ve duâs?yla o saadetin sebeb-i vücudu ve Cennetin vesîle-i icâd?d?r.

  ?şte bak: O zât öyle bir salât-? kübrâda, bir ibâdet-i ulyâda saadet-i ebediye için duâ ediyor ki, güyâ bu cezîre, belki bütün arz onun azametli namaz?yla namaz k?lar, niyaz eder. Çünkü ubûdiyeti ise, ona ittibâ eden ümmetin ubûdiyetini tazammun ettiği gibi, muvâfakat s?rr?yla bütün enbiyân?n s?rr-? ubûdiyetini tazammun eder. Hem o, salât-? kübrây? öyle bir cemaat-? uzmâda k?lar, niyaz ediyor ki, güyâ benîâdem’in Hazret-i Âdem’den asr?m?za kadar, belki K?yâmete kadar bütün nurânî ve kâmil insanlar ona tebâiyetle iktidâ edip, duâs?na "Âmin" derler
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 14:21 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  Kardeşler ahirete imanın ispatıyla ilgili alıntılarınız varsa


  buraya aktaralım.olur ki imanların kurtulmasına vesile olr.


  haydi beraber çalışalım.


  bu dava tek bana ait değil ki...
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ahiret Günü, Ahiret gününe İman, Diriliş Günü, Tekrar Dirilişe İman
  By muhsin iyi in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22.04.13, 16:19
 2. Ameller ve Ahiret
  By Müellif-e in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.09.08, 10:48
 3. Ahiret Kardeşligi
  By hizaNurs in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 17.07.08, 02:57
 4. Ahiret Vardır...
  By seyyah_salih in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.06.08, 15:23
 5. Ahiret
  By LeMaLaR in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.07.06, 15:12

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0