Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 30

Konu: Hayr-ı Kesir Şerr-i Kalil'i Nasıl Anlamalı

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart Hayr-ı Kesir Şerr-i Kalil'i Nasıl Anlamalı

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  ..
  Mektubatta geçen k?sm? biliyoruz.Şuan bulamad?m.Bulabilen varsa,yay?nlarsa güzel olur.
  Günümüzde çok istismar ediliyor.''Çok hay?r işliyorum bu haram? yap?yorum Şerri kalildir'diyorlar.Örnekleri açmayacağ?m.Sizler de biliyorsunuzdur.Nas?l anlamam?z gerekmektedir?
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  ?kinci Sualiniz: Şeytanlar?n halk? ve icad? ne içindir? Cenâb-? Hak şeytan? ve şerleri halk etmiş; hikmeti nedir? Şerrin halk? şerdir, kabîhin halk? kabîhtir.
  Elcevap: Hâşâ, halk-? şer şer değil, belki kesb-i şer şerdir. Çünkü, halk ve icad bütün netâice bakar. Kesb, hususî bir mübaşeret olduğu için, hususî netâice bakar. Meselâ, yağmurun gelmesinin binlerle neticeleri var; bütünü de güzeldir. Sû-i ihtiyar?yla baz?lar? yağmurdan zarar görse, "Yağmurun icad? rahmet değildir" diyemez, "Yağmurun halk? şerdir" diye hükmedemez. Belki sû-i ihtiyar?yla ve kesbiyle onun hakk?nda şer oldu. Hem ateşin halk?nda çok faydalar var; bütünü de hay?rd?r. Fakat baz?lar, sû-i kesbiyle, sû-i istimaliyle ateşten zarar görse, "Ateşin halk? şerdir" diyemez. Çünkü, ateş yaln?z onu yakmak için yarat?lmam?ş. Belki o, kendi sû-i ihtiyar?yla, yemeğini pişiren ateşe elini soktu ve o hizmetkâr?n? kendine düşman etti.
  Elhas?l: Hayr-? kesir için şerr-i kalil kabul edilir. Eğer şerr-i kalil olmamak için, hayr-? kesiri intaç eden bir şer terk edilse, o vakit şerr-i kesir irtikâp edilmiş olur. Meselâ, cihada asker sevk etmekte, elbette baz? cüz'î ve maddî ve bedenî zarar ve şer olur. Fakat o cihadda hayr-? kesir var ki, ?slâm, küffâr?n istilâs?ndan kurtulur. Eğer o şerr-i kalil için cihad terk edilse, o vakit hayr-? kesir gittikten sonra, şerr-i kesir gelir. O ayn-? zulümdür. Hem meselâ, kangren olmuş ve kesilmesi lâz?m gelen bir parmağ?n kesilmesi hay?rd?r, iyidir. Halbuki zâhiren bir şerdir. Parmak kesilmezse el kesilir, şerr-i kesir olur.
  ?şte, kâinattaki şerlerin, zararlar?n, beliyyelerin ve şeytanlar?n ve muz?rlar?n halk ve icadlar? şer ve çirkin değildir; çünkü çok netâic-i mühimme için halk olunmuşlard?r. Meselâ, melâikelere şeytanlar musallat olmad?klar? için, terakkiyatlar? yoktur; makamlar? sâbittir, tebeddül etmez. Kezâ, hayvânât?n dahi, şeytanlar musallat olmad?klar? için, mertebeleri sabittir, nâk?st?r.
  âlem-i insaniyette ise, merâtib-i terakkiyat ve tedenniyat, nihayetsizdir; Nemrutlardan, Firavunlardan tut, tâ s?dd?kîn-i evliya ve enbiyaya kadar gayet uzun bir mesafe-i terakki var.

  ?şte, kömür gibi olan ervâh-? sâfileyi, elmas gibi olan ervâh-? âliyeden temyiz ve tefrik için, şeytanlar?n hilkatiyle ve s?rr-? teklif ve ba's-? enbiya ile, bir meydan-? imtihan ve tecrübe ve cihad ve müsabaka aç?lm?ş. Eğer mücahede ve müsabaka olmasayd?, maden-i insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar beraber kalacakt?. âlâ-y? illiyyîndeki Ebu Bekr-i S?dd?k'?n ruhu, esfel-i sâfilîndeki Ebu Cehil'in ruhuyla bir seviyede kalacakt?.
  Demek, şeyâtin ve şerlerin yarat?lmas?, büyük ve küllî neticeye bakt?ğ? için, icadlar? şer değil, çirkin değil. Belki, sû-i istimâlâttan ve kesb denilen mübaşeret-i hususiyeden gelen şerler, çirkinlikler kesb-i insana aittir; icad-? ?lâhîye ait değildir.
  Eğer sual etseniz ki: Bi'set-i enbiya ile beraber şeytanlar?n vücudundan ekser insanlar kâfir oluyor, küfre gidiyor, zarar görüyor. "El-hükmü li'l-ekser" kaidesince, ekser ondan şer görse, o vakit halk-? şer şerdir; hattâ bi'set-i enbiya dahi rahmet değil denilebilir.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=...0kalil&k=2&p=3

  Yarat?l?şta kötülük yoktur,
  kötülüğe sebep insan?n kendisidir,yani nefsidir,
  Ateşin yarat?lmas?n?n çok faydas? vard?r.
  Ateş olmasayd? bugünkü teknoloji gelişmezdi,
  ?nsan elini ateşe koyup,elini yakt? diye ateşin yarat?lmas? kötüdür der.
  ?şte kötü olmas? elini yakmas?ndan,elini yakmasayd? iyidir derdin değil mi?
  Şerri kalilde ise,

  Gangeren olmuş parmağ?n? keseceğiz diyor doktur,
  kesmezsen kol gidecek,
  işte büyük kötülük olan kolun kesilmemesi için,
  parmağ?n kesilmesi az kötü oluyor,yani şerri kalil,

  Çok hay?r işliyorsun diye harama girmen şerri kalil olmuyor,günah oluyor.
  Çok hay?r işliyorsun diye kimse sana birazda haram işle fetvas? vermez,ne kuranda nede sünnette nede icma ve k?yasda var bu fetva.

  Damlaya damlaya göl olur derler,atalar?m?z.
  haram işleye işleye daha büyük günaha,hatta küfre kadar gider insan.
  2.lemada izah? vard?r.
  bu anlay?ş şerri kalil olmuyor.

  Şerri kalil çok büyük şerden kurtulmak için az?c?k şerri kabul etmek demektir.
  Amma harama giren hay?rdan şerre ordan azamüşşere doğru gidiyor.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:03 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Şöyle mi yunusum abi:''Yani bir insan hay?r işliyorum diye haram? tercih ederse as?l o hayr? şerre mi dönüyor?Çünkü haram?n zarar? büyüktür''

  Peki ya derlerse sonuçta savaşta insanlar?n ölmesi ve öldürülmesi de haramd?r.Nas?l izah edebiliriz?

  Onuda şöyle anlamal?s?n;


  Savaş ç?kt?,ülkemizi işgal edeceklerdir,


  Cepheye asker göndersen şerri kalil oluyor,


  neden?


  Eğer asker göndermesek o zaman bütün milletin can? tehlikede bu daha büyük şerrdir,


  bu büyük kötülük gelmemesi için askeri cepheye göndermekle az kötülük işlenmiş oluyor.yani şerri kalil oluyor.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:03 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Hem ölenler haram olmuyor,şehid oluyorlar.
  Asker cepheye gitmede daha çok insan ölecek,
  çok insan ölmemesi için askeri cepheye gönderiyorlar,
  ölenlerde az oluyor,hem bu ölenlere de din; şehiddir diyor.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:03 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Yok san?r?m ben anlatamad?m.?şte bu tip örneklerden yola ç?k?larak ,bu cümleyi lastik gibi ordan buraya götürüyorlar.

  ?smini vermek istemediğim bir gazetede çal?şan bir kardeşimiz şöyle demiş:
  ''Bizim gazete ve tv mize reklamlar?m?z için eleştiriler geliyor.Biz Hayr? kesir için bu şerri kalili yapmam?z gerekiyor''Yani o uygunsuz reklamlar olmaz ise çokça hayr? yapamazlarm?ş.Herkesime ulaşma olay? yani..

  Buyüsden sordum..Meseleyi biliyorum ama bu tip şah?slara boyle izah edince ''kendilerince''hay?r bu böyledir denilebiliyor.
  Yani onlar diyorlar ki bizim televizyonda hay?rl? hikmetli,


  konular çok işleniyor,bunlara dikkati çekmek için,


  az şerri olanlar? devreye sokuyoruz ki,


  bunlar sayesinde diğer konular izzlensin,


  bunu samanyolu derse doğru söylüyor,


  zaten reklamlar?nda o kadar çok şerli,günahl? yok.


  amma diğer hilaltv,tv5,mehtap,gibi müslüman kanallarda böyle diyebilirller,


  amma diğerleri diyemezler,çünkü onlar?n amac?nda din yoktur.bunlardaise esas amaç din.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:04 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  Mesela diyorlarki foruma insanları çekmek için,


  siyasi konular kısmı konulmuş,buda şerri kalil oluyor.


  az şer için çok hayırların işlenmesi oluyor.


  buda uygun.


  amma din için olanları,diğerleri zaten şerli,


  böyle yapmalarıda daha şerdir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  ?smini vermek istemediğim bir gazetede çal?şan bir kardeşimiz şöyle demiş:

  Stv idi .ve malum gazete
  Neyse birşey demiyorum selametle
  Şerr-i kalil ve şerr-i kesir meselesi, bazen yanl?ş yorumlara da konu olabiliyor. Bu çizginin nerede başlay?p, nerede bittiği konusu tart?ş?lmas? gereken bir konudur. Bunu şu yaparsa uygun, öbürü yaparsa uygun değil hükmü öyle kolayca verilemez. Reklamlar konusu hele buna örnek olarak hiç verilemez. Müstehcen kad?nlar?n görüntülerini ve resimler verip ''işte biz buna mecburuz'' denemez. Çünkü o görüntülerin insanlar?n ve hususan çocuklar?n dünyas?nda yapt?ğ? manevi tahribat görmezlikten gelinerek veya küçümsenerek ''bunu yapmaya mecburuz '' diyen kendini kand?r?r ve müslümanlara büyük zarar verir.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:04 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  Önce şu sorunun cevabı aranmalı?


  Hayali görüntüler günahmı değil mi?


  Dine hizmet edenler haram için reklamlarında onu işlemiyorlar,


  hele reklamlarında haram girecek kadar bir reklam yok,


  ani olarak hele çok açık ve mühtahcen olmayan reklamları gösteriyorlar,


  insan bunda hemen günaha girermi,


  bi göz çarpması kadardır.


  ilk bakmak günah değil,ikinci bakmak günah olduğunu herhalde biliyoruz.


  o zaman dine hizmet edenlerin elbette bir içtihadları ,dayandıkları sağlam bir kaynakları vardır.


  her daim güzel görmek güzel düşünmek icap eder.


  bu yaprsa uygun,şu yaparsa uygun değildir,derim aşur kardeş,


  atv de reklamlar uzun ve açık olarak gösteriyorlar.hem bunların amaclarında hele din hiç yoktur.bunların yaptıkları hiç uygun değil,


  amma stv o reklamı kısa ve ani olarak hemde mühtahcenliğe meydan vermeden gösteriyor.


  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  amma stv o reklam? k?sa ve ani olarak hemde mühtahcenliğe meydan vermeden gösteriyor.


  Mi acaba

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  ?şte bu cümle lastik gibi bi oraya bi bu tarafa çekiliyor.Tam izah?n? merak ediyorum.Üstad?n hayat?na bakarsak hep takvay? esas tutmuş.Nerede nas?l uygulanabilir konusunda ise bir net sonuca var?lamam?ş anlaş?lan.Herkes kendi penceresinden bak?yor.Eğer stv kanal?m?z reklamlar?ndan eleştiri al?yorsa,yunusum abi sizin bahsettiğiniz gibi bir kere bak?p ikinciye bakmamak ve k?sa sürelidir diyemiyoruz.Neden peki uyaer? geliyor?
  Stv'nin güzel programlar? var.S?r kap?s?,5.boyut vs..Ama reklamlar? ç?k?nca inan?n oturup ailemle izleyemiyorum.Utan?yorum.
  Bu konuda Dost Tv ve Hilal Tvyi tebrik etmek istiyorum!

  Bu konu burda benim için kapanm?şt?r.


  Onlar hakk?nda ben güzel düşündüm ,ne kaybettim,


  Sen insirah güzel düşünmedinse,ben ne yapabilirim,


  Sen yoluna .ben yoluma,


  selam.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:06 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Şunu hiç unutmaman? tavsiye ederim, Hiçbirimiz Fethullah Gülen hocaefendi kadar üstad? anlayamay?z.
  Abileri bu konunun d?ş?nda tutuyorum,
  Ben sungur abinin cemaatindenim,

  biz hiçbir zaman hocaefendinin aleyhinde bulunmay?z,bize böyle dediler abilerimiz.
  Her daim güzel düşünürüz.
  sen ne düşünürsen düşün,düşünmekte serberssin,

  Böyle müslümanlarla uğraş?rsak eğer,belki ittihad? islam ya 100 sene sonra veya hiç gelmez,
  çünkü biz fiili duam?z? yerle bir ediyoruz.yani müslümanlar?n birleşmesi için çaba harcayacağ?m?za onlar?n kusurlar?yla meşguluz.

  hani üstad derdi hüsrevin 1000 kusuru olsa onun aleyhinde bulunmaktan korkar?m,çünkü risalei nura ehemmiyetli hizmet ediyor.

  hem üstad?m?z daima kusurlar? örtmemizi tavsiye eder.Kusurlar? görün kafas?na vurun demez.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:06 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  şunuda unutmayal?m;
  Üstad?m mesnevi nuriyede der ki;

  ?NSAN HÜSNÜ ZANNA MEMURDUR.

  de bakal?m sen şimdi bu dustura uygun hareket ediyor musun,
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 02:07 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Şevval Ayımız Hayr Olsun...
  By **Muttakİ** in forum Genel Duyurular
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 13.10.09, 10:45
 2. Hayr-ı Kesîr İçin Şerr-i Kalîl Kabul Edilir Ne Demektir?Fasid Anlayışın Reddi..
  By iksir-i nurani in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 01.09.09, 22:54
 3. Şifremi Nasıl Değiştirebilirim, Mesajlarıma Yazılan Cevapları Nasıl Görebilirim?
  By Gül-ihamra in forum İstek, Öneri ve Forum Yardımı
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 05.11.07, 22:17
 4. Hayr-ı Kesir İçin Şerr-i Kalili Kabul Etmek
  By nurçi38 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 63
  Son Mesaj: 28.08.07, 11:38
 5. Şerri Kalil ,Hayri Kesir Tabirlerini Nasıl..?
  By Ebu Hasan in forum Tesettür
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 04.03.07, 11:48

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0