+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 23

Konu: RNK Mütalaa Ederken Neye Dikkat Etmeli?

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  Bu başl?ktaki amac?m: cemaate veya birine RNK okurken veya mütalaa ederken nelere dikkat etmeliyiz?


  not: mütalaa ederken cemaate dönmeliyiz... çook h?zl? konuşmamal?y?z.... falan değil! derste kendi eklentilerimizde nelere dikkat etmeliyiz?

  lütfen uzun al?nt?lar olmas?n ve şu abi şöyle dedi bu abi böyle dedi yerine RNK da geçen yerleri de eklerseniz sevinirim.
  Ders yaparken bilhassa aç?klamalar esnas?ndabaşkalar?nadeğil evvela o dersi kendi nefsimiz için okumal?, aç?klamalar?m?z?da kendimeze ihtar nevinden yapmal?y?z. O zaman dahafazlahisseal?yor insan okuduğu yerdenve gerçekten cemaate ders yapma sorumluluğunu azalt?yor bu.
  Konu MuhammedSaid tarafından (31.05.07 Saat 21:49 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Orjinalini yazan: temenna

  Bu başl?ktaki amac?m: cemaate veya birine RNK okurken veya mütalaa ederken sizce nelere dikkat etmeliyiz?


  not: mütalaa ederken cemaate dönmeliyiz... çook h?zl? konuşmamal?y?z.... falan değil! derste kendi eklentilerimizde nelere dikkat etmeliyiz?
  lütfen uzun al?nt?lar olmas?n ve şu abi şöyle dedi bu abi böyle dedi değil de RNK da geçen yerleri eklerseniz sevinirim.


  Soruda bir tezat var.Veya ben öyle anlad?m.'sizce' ve 'RNK da geçen yerleri eklerseniz sevinirim.'
  Konu MuhammedSaid tarafından (31.05.07 Saat 21:50 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  RNK da geçen yerleri eklemeniz benim ricam. abilerden eklentiler yerine RNK daki yerleri istememin bir sebebi ise: RNK daki geçen yerlere her zaman bak?p oralar? okuyabiliriz hangi makamda yaz?ld?ğ?n? anlayabiliriz. ama bir abi şöyle demişti demek öyle değil.
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Şu abi böyle dedi abla böyle dedi demedi demeyin demişsiniz.Risale-i nur'dan demişsiniz.Şu var.Mesela ustad?n yan?nda hizmetinde bulunan abiler,Ustad?n nas?l ders yapt?g?n? ve onlara nas?l ders yap?lmas? gerektiğini anlatmaktad?rlar. Mesela üstad ders yaparken izah etmezmiş.Çok az izah edermiş.Bir konu aç?l?rsa ders esnas?nda o konuya da Risale-i nurdan başka biryerdde geçen konuyu anlat?rm?ş.Yani Risale dersi yaparken ,nurun çark?ndan kopmamaya azami dikkat göstermiş.Ve başka bir yer de geçiyordu.''Şahs? ilminizi katmadan ''Tam orjinalini hat?rlam?yorum.Dha önceki malumatlar?n?z? katmadan anlat?n.

  Benden bu kadar siz değerli kardeşlerimi dinlemek daha iyi
  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  RNK daki ifadeler ortada her zaman ulaş?labilir ama bir abi şöyle diyor dersek kelimesi kelimesine ne dediğini, hangi şartlarda dediğini.. falan da belirtmeliyiz. hem zaten abimizde (üstad?n hizmetindeki abimiz) RNK da geçen yeri söylemek istemiştir. Abilerden al?nt?lar yerine RNK da geçen yerleri belirtmeniz benim ricam. ama elbette birisi bu konu hakk?nda şu abi şöyle demişti derse bana ALLAH raz? olsun demek düşer.
  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  .....Ve başka bir yer de geçiyordu.''Şahs? ilminizi katmadan ''Tam orjinalini hat?rlam?yorum.Dha önceki malumatlar?n?z? katmadan anlat?n....
  ''Bir âlimin yüksek bir ilmi olabilir, fakat Risâle-i Nur’u cemaate okurken tafsilâta girişip eski malûmâtlar?yla aç?klarsa, bu izahât?, Risâle-i Nur’un beyân ettiği asr?m?z?n fehmine uygun ve ihtiyac?na tam cevap veren hakikatlerin anlaş?lmas?nda ve tesirât?nda ve Risâle-i Nur’un mahiyetinin derkinde bir perde olabilir.'' (RNK)
  ''Bir âlimin yüksek bir ilmi olabilir, fakat Risâle-i Nur’u cemaate okurken tafsilâta girişip eski malûmâtlar?yla aç?klarsa, bu izahât?, Risâle-i Nur’un beyân ettiği asr?m?z?n fehmine uygun ve ihtiyac?na tam cevap veren hakikatlerin anlaş?lmas?nda ve tesirât?nda ve Risâle-i Nur’un mahiyetinin derkinde bir perde olabilir.''

  Risalelere perde olmak da büyük vebal olur..O yüzden kulland?ğ?m?z herbir kelimeye özen göstermeliyiz.


  "tafsilâta girişip eski malûmâtlar?yla ..." bazen bu hataya da çok düşülüyor.Acaba lüzumsuz malumattan mümkün olduğunca uzak m? durmak gerek?

  Yani kendi bulan?k fikirlerimizden birşeyler kar?şt?rmamak...Veya fikirlerimizi hiç buland?rmamak..
  Konu MuhammedSaid tarafından (31.05.07 Saat 21:51 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  ''Belagat-? irşadiyenin şe’nindendir ki, avam?n nazar?na, ammenin hissine, cumhurun fehmine göre hareket yap?ls?n ki, nazarlar? tevahhuş, fikirleri kabulden imtina etmesin. Binaenaleyh, cumhura olan hitab?n en beliği, zahir, basit, sehl olmas?d?r ki aciz olmas?nlar. Muhtasar olsun ki melül olmas?nlar. Mücmel olsun ki, lüzumlu olmayan tafsilden nefret etmesinler.'' (RNK)
  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  ''S: Niçin Kur’an da hikmet ve felsefe gibi kainattan bahsetmiyor?
  C: Felsefe hakikattan udül etmiş, kainata mana-y? ismiyle bakarak, kainat? kainat hesab?na istihdam ediyor. Kur’an ise, Haktan hakla nazil olmuş, hakikate gidiyor. Mevcudata mana-y? harfiyle bakarak Hal?k?n?n hesab?na istihdam ediyor.
  S: Ulvi ve süfli ecram?n mahiyetleri, şekilleri, hareketleri hakk?nda fennin verdiği beyanat gibi beyan laz?mken müphem b?rak?lm?şt?r.
  C: Bu gibi meselelerde ipham daha mühimdir. Ve icmal daha cemil ve güzeldir. Çünkü, Kur’an, istitradi ve tebei olarak; Cenab-? Hakk?n zat?na, s?fat?na istidlal için kainattan bahsediyor. ?stidlalin birinci şart?, delilin neticeden daha zahir ve malüm olmas? laz?md?r. Eğer fencilerin iştah? gibi "şemsin sükünuna, arz?n hareketine bakmakla Allah’?n azametini anlay?n?z" demiş olsayd?, delil müddeadan daha hafi olurdu. Ve insanlar?n ekserisi, ekser zamanlarda fehmedemediklerinden inkara zehab ederlerdi. Halbuki, irşad ve hidayet zamanlar?nda cumhurun derece-i fehimleri nazara al?narak ona göre söz söylemek icab eder. Maahaza, ekseriyete yap?lan müraattan, ekalliyette kalan?n mahrumiyeti neş’et etmez. Çünkü onlar da istifade ediyorlar. Amma mesele maküse olursa, ekseriyet mahrum kal?r, istifade edemez. Çünkü fehimleri kas?rd?r. ''(RNK)
  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  ''...fennin tafsilat?n? ihmal veya ibham, maslahat-? amme ve menfaat-i umumiyeye nazaran, ayn-? isabet ve ayn-? hikmettir.''(RNK)
  Alıntı temenna Nickli Üyeden Alıntı
  ''?’lem eyyühe’l-aziz! Tefekkür gafleti izale eder. Dikkat, teemmül, evham zulümat?n? dağ?t?yor. Lâkin nefsinde, bât?n?nda, hususî ahvâlinde tefekkür ettiğin zaman, derinden derine tafsilâtla tetkikat yap. Fakat âfakî, haricî, umumî ahvâlâta teemmül ettiğin vakit, sathî, icmâlî düşün, tafsilâta geçme. Çünkü icmalde, fezlekede olan k?ymet ve güzellik tafsilât?nda yoktur. Hem de âfakî tefekkür, dipsiz denize benziyor, sahili yoktur. ?çine dalma, boğulursun.
  Arkadaş! Nefsî tefekkürde tafsilâtl?, âfâkî tefekkürde ise icmâlî yaparsan, vahdete takarrüb edersin. Aksini yapt?ğ?n takdirde, kesret fikrini dağ?t?r. Evham ise havaland?r?r, enâniyetin kal?nlaş?r. Gafletin kuvvet bulur, tabiata kalb eder. ?şte dalâlete isâl eden kesret yolu budur.''(RNK)
  eski malumattan kas?d ,risale haricinde öğrendiğin bilgilerle risalei nuru izah etmek,perde olur tesir etmez.
  amma bir nur talebesi risalei nurdan bir yeri yine risaleden öğrendiği malumatlarla izah edebilir.buda risalei nuru hat?rlat?r bize.
  Konu MuhammedSaid tarafından (31.05.07 Saat 21:52 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Vefakar Üye edeb_ya_Huu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  363

  Standart

  peki sizce risaleden geçen bir konuyu peygamberimizden hadislerle ya da sahabelerin yaşadıklarıyla ya da büyük Allah dostlarının sözleriyle beslemek nasıl olur?tabii kendi küçük aklımız ve örneklerimizle izaha çalışamayız ama abide şahsiyelerin hayatlarından örnekler vermek o konuyu pekala zenginleştirebilir...(benim fikrim bu tabii)
  Dopdulu bir şevkle çıkıp yollara düşeli,geçtin manaları küheylan gibi encama ereceğin heyecanından belli,şahlan ki geliyor gökler ötesinden tebşir.

 6. #6
  Vefakar Üye edeb_ya_Huu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  363

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Hadisler zaten risale-i nur'un içinde var.Bir beyiz olmaz ama hadis rivayet ederken azami dikkat etmeliyiz.

  Mübarek insanlardan da örnekler var risale-i nur'da..Risale-i nur öyle umman ki her türlü şey içinde elhm.

  tabii kardeşim ama risalede geçen hadisler menk?beler k?s?tl?d?r benim de akl?ma geldi dediğin ama islam tarihinde birlkça hadise geçmemiş ki o yüzden dedim neyse sağol demek istediğini anlad?m
  Konu MuhammedSaid tarafından (31.05.07 Saat 21:52 ) değiştirilmiştir.
  Dopdulu bir şevkle çıkıp yollara düşeli,geçtin manaları küheylan gibi encama ereceğin heyecanından belli,şahlan ki geliyor gökler ötesinden tebşir.

 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Risalei nur sahabe mesleğidir.
  hatta üstad sahabelerin isar hasletinide örnek veriyor.
  hangi sahabenin hayat?n? anlatsan vukufiyetli abi veya kardeş
  risalede onunla ilgili k?sm? açar okur,
  evliyada ise sahabe mesleğinde olanlar?n hayatlar? örnek verilebilir.
  mesela şeyh abdulkadir geylani gibi.
  Konu MuhammedSaid tarafından (31.05.07 Saat 21:52 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Bence Risale-i Nur'u okurken telâffuzuyla, vurgusuyla, ses tonuyla DOĞRU okumaya dikkat etmeli; en önemlisi bu bana göre. Doğru okuma anlamay? yar? yar?ya kolaylaşt?r?yor zaten. Selâmlar...
  Konu MuhammedSaid tarafından (31.05.07 Saat 21:53 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 9. #9
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı ZÜLF?KAR Nickli Üyeden Alıntı
  risale dersi yaparken hadis seçiminde,sahabe veya evliya hayatlar?ndan seçimlerde çok titiz davranmak elzemdir.zira hadislerin ekseriyeti aç?klama ve yorum gerektirir.evliya yada sahabe hayat? meseleside hakeza..ayr?ca k?s?tl? say?da derslerde bunlardan bahsedilebilir.örn.ihlas,uhuvvet vb.gibi.akli delillerin kullan?ld?ğ? risalelerde nakli delil (hadis) kullan?lmas? dersin mantalitesini bozar.zira zatende risalelerin ekseriyetinde nakli delilden ziyade rasyonel deliller yani akli deliller kullan?r üstad?m.k?saca ders yaparken çok hadis nakli, sahabe hayat?ndan kesitler sunmak doğru değil.risale yine risaleden örneklerle aç?klanmal?.yoksa yanl?ş yorumlara sebebiyet verebilir.bunu yapabilecek kadar risale bilmeyenlerde mümkünse ders yapmas?n,mecbursada izahata çok girmesin.sonra ay?kla pirincin taş?n?....
  http://www.risaleforum.com/forum_posts.asp?TID=75
  Konu MuhammedSaid tarafından (31.05.07 Saat 21:53 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 10. #10
  Yasaklı Üye hasandemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  458

  Standart

  "ders müzakeresinde zeki bir muhatap olma" hakikatini nereye koyacağız.Bu ifadeden şahsen derslerde müzakere yapılabileceğini anlıyorum.Aksi takdirde "on akılla düşünme" hakikati nasıl tecelli edecektir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. 17.Söz'ü Mütalaa..
  By seyyah_salih in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 17.03.14, 18:40
 2. Kur'ân Okurken Nelere Dikkat Etmeli?
  By muhibbülkurra in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 23.09.08, 22:04
 3. Nurcular Gizli Ellere Dikkat Etmeli
  By Abdulbaki in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 27.08.08, 10:37
 4. Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 09.03.08, 20:27
 5. Evlenmeye Karar Veren Gençler Nelere Dikkat Etmeli
  By Meyvenin Zeyli in forum Fıkıh
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.04.07, 15:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0