+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Ceylan Çalışkan'ın Risale-i Nur Ders Notları

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  CEYLAN AĞABEY'DEN RİSALE-İ NUR DERS NOTLARI


  1- Bir Nur Talebesini makam-ı sıddıkiyete götüren iki yol vardır:

  a- Sadâkat

  b- Fedakârlık

  2- İhlâs, kelimelerin ruh-u ma’nevisidir. İhlâs olmadığı zaman kelimeler, eğitim mermisi gibi, hedefi bulsa da te’sir etmez. Onun için attığın fikir mermileri hedefi bulamıyor, te’sirsiz kalıyor.

  3- Risale-i Nur’un yolu sırr-ı ihlâstır, kulluktur. Bu hakikatları başta iç dünyamızı ma’mur etmek için kullanacağız. İçimizdeki putları kırmak için kullanacağız.

  4- Bütün peygamberlerin, evliyaların ve kutubların yolu, ihlâs yoludur.

  5- İhlâsa ma’ni olan önemli bir şey yok! İhlâsa ma’ni olan, önemsiz şeylerdir: Lüzumsuz, kederli, hodfurûşâne, sakîl, riyakârane bazı hissiyât-ı süfliyedir.

  6- Hizmette başarılı olmak için; Anlatılan hakikatın muhatabın kalbine yerleşmesinin iki sebebi var: Biri, sebeb-i zâhiri; Diğeri, sebeb-i ma’nevî.

  Sebeb-i zâhirinin bazı şartları şunlardır:

  a- Fiziki yapı, endam ve sima güzelliği ve bakımı,

  b- Libas, giyiniş. Her insan bir muhitte giyinişi ile karşılanır, fikirleri ile ağırlanır.

  c- Yaş,

  d- Şahsiyet,

  e- Lisan hakimiyeti. Yâni, müdellel konuşması, terkib kabiliyeti, cümle kurması, mantıkî konuşması, beliğ ve fasîh konuşması için ilim şarttır.

  Sebeb-i ma’nevinin (Hakikî sebeb) sebebleri şöyledir:

  a- İhlâs: İ’vazsız sırf Rıza-yı ilâhi için konuşmak,

  b- Fenâ: Hakikatta fâni olmak. Nefsini ıslâh edemeyen , başkasını ıslâh edemez. Önce nefsini tezkiye et ki, tezkiyeye vesile olasın. Anlattın anlattın, te’sir etmedi. Diyeceksin ki, "İhlâssız anlatmışım, ma’nen kirliyim.",

  c- Salâhat: Takva sahibi oldukça sözün müessiriyeti artar. Fakat takva azaldıkça lâfızlar kalbden çıkmaz. Islatsa ıslatsa dili ıslatır, kalbden gelmez. Onun için ma’nevî hayatın temiz ve tâhir olması şarttır.

  7- Az olduğumuza üzülmeyeceğiz! Çünkü, keyfiyeten az değiliz. Kâinat kuruldu kurulalı bu, böyledir. Cemâdat fazla, nebatat az. Nebatat fazla, hayvanat az; Hayvanat fazla, insanlar az; Kâfirler fazla, müslümanlar az; Amiler fazla, veliler az; Veliler fazla, asfiyalar az; asfiyalar fazla, enbiyalar az.  Kaynak: Esntitü Arşivinden

  Konu Meyvenin Zeyli tarafından (06.08.07 Saat 18:40 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  CEYLAN AĞABEY'DEN R?SALE-? NUR DERS NOTLARI


  1- Risale-i Nur’a makams?z hizmet eden, ma’nevi makamat?n müntehas? olan s?dd?kiyete vâs?l olur. Bu ise tam mahviyetle olur.


  2- S?dd?kiyet makam?, niyet ve nazarla olur.


  3- Mes’ele, yaln?z Risale-i Nur’daki hakikatlar? ezberlemek, mâlûmat sahibi olmak değil; mes’ele o hakikatlar? yaşayabilmektir.


  4- Kardeşin seni tahkir ettiği halde sen ona muhabbet gösterebiliyorsan, işte o zaman s?rr-? uhuvvet tezahür eder.


  5- Anlamak iki çeşittir:
  a- ?bâreyi anlamak,
  b- Hakikat?n? anlamak.


  Uhuvvet Risalesini okuduğu halde kardeşiyle dövüşen adam, ibâreyi anlam?ş, hakikat?n? anlamam?şt?r. Çünki, hakikat?n? anlayan insan, kardeşiyle dövüşmez.


  6- Bir Nur talebesinin ma’nevi dengesi, onun samimi ve hâlis hizmetidir. Ne nisbette hizmet ederse, o nisbette dengede demektir.


  7- Risale-i Nur’da merhaleler vad?r:
  a- Şevk devresi, ruhun hakikatleri kapmas?yla olur.
  b- Muhabbet devresi, Risale-i Nur kalbde mekân tutar. Bu devrede tehlike yoktur. Evinde tavuk pişer, fakat o medresede çorbaya koşar. Evinde kuş tüyü yatak vard?r, o dershanenin k?rp?nt? yatağ?na gelir.
  c- Sebat devresi, tehlikeli olan devredir. Ülfetle k?r?larak zuhur eder. Enâniyet ve süflî arzular çok olur. Bu devre, sebat etmekle geçirilmelidir. Gaye, en az zayiatla bu dönemi atlatmakt?r. Çünki, irtibat? azal?r, içtimâ î mes’eleler akl?n? kurcalar. Sebat, ancak günahlardan çekilmekle ve Risale-i Nur’un kudsiyetine inançla, Nur’larla meşguliyetle, derslere devamla olur.
  d- Sadakat devri, en son merhaledir. Arabistan’dan Kutb-u A’zam da davet etse, hürmet eder, fakat yine Risale-i Nur’a koşar.


  8- Bir âlimin sohbeti, yaral? kalbleri tedavi eder. Fakat bir ârifin sohbeti, ölmüş kalbleri diriltir. Risale-i Nur’un sohbeti, sohbet-i ârifindir.


  9- Hastan?n baş?nda, yaygarac? kad?nlar gibi, ağlamak hüner değildir. Sessizce gidip doktor çağ?rmak hünerdir. ?lâç yetiştirmek hünerdir. Muazzez Üstad?m?z, cemiyetteki hastal?klar?n temelinde iman za’fiyeti olduğu teşhisini koymuş. Biz de, Kur’an eczanesinden Risale-i Nur ilâçlar?n? muhtaç gönüllere ve hasta insanlara taş?yoruz.


  10- Diş merhemi göze sürülmez. Bir söz dermand?r, amma kimisine iyi gelir, kimisine kötü gelir. Hakikatlar? yerli yerinde kullanmal?y?z. Bunun için faydal? olmal?y?z. Faydal? olam?yorsak, zararl? olmamal?y?z.

  Kaynak: Esntitü Arşivinden

  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 15:36 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Allah raz? olsun kardeşim..Çok faydaland?m..?nşallah hayat?ma geçirmeye çal?şacağ?m..

  "Takva sahibi oldukça sözün müessiriyeti artar. Fakat takva azald?kça lâf?zlar kalbden ç?kmaz. Islatsa ?slatsa dili ?slat?r, kalbden gelmez. Onun için ma’nevî hayat?n temiz ve tâhir olmas? şartt?r."  "Risale-i Nur’a makams?z hizmet eden, ma’nevi makamat?n müntehas? olan s?dd?kiyete vâs?l olur."

  bu sözü çok beğeniyordum...S?dd?k?yet hususunda ilerlemek duas?yla..
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 15:36 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Uhuvvet Risalesini okuduğu halde kardeşiyle dövüşen adam, ibâreyi anlam?ş, hakikat?n? anlamam?şt?r. Çünki, hakikat?n? anlayan insan, kardeşiyle dövüşmez.

  Takva sahibi oldukça sözün müessiriyeti artar.

  Anlatt?n anlatt?n, te’sir etmedi. Diyeceksin ki, "?hlâss?z anlatm?ş?m, ma’nen kirliyim."

  Beni en çok bu bölümler etkiledi :'((((
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 15:36 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Kardeşim hakikaten saff-ı evvel ve hassül has liyakatına mazhar olan ağabeylerin husisiyetleri ve ifadeleri böyle harika oluyor.Allah razı olsun vesile oldunuz ve çok tesirli oldu.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı elff Nickli Üyeden Alıntı

  "Risale-i Nur’a makams?z hizmet eden, ma’nevi makamat?n müntehas? olan s?dd?kiyete vâs?l olur."

  bu sözü çok beğeniyordum...S?dd?k?yet hususunda ilerlemek duas?yla..

  Ben de..Makams?z hizmet...

  CEYLAN AĞABEY'DEN R?SALE-? NUR DERS NOTLARI


  1- Bizim hizmetimizde ihtilaflar?n çok önemli sebeplerinden birisi de denkliktir. Ayni seviyedeki kardeşler aras?nda ihtilaflar olabilir. Bu durumda ikisinden birinin fedakârl?k yap?p, diğerine ink?yad etmesi lâz?md?r. Böyle yapan bir Nur Talebesini melekler bile alk?şlar.


  2- Her Nur talebesine ma’nevi müzaheret vard?r. ?lk intikal devresinde ma’nen hep müzaheret var. Tutuşma devresinden sonra şevk devresine giriyor. Otuz yaş?na doğru o müzaheret kesiliyor. Art?k kendi cehd-ü gayreti ile ilerliyor. Müzaheret devam ederken kendimizi iyi yetiştirmemiz elzemdir.


  3- Avâm-? nâs?n iman?n? kurtarma vazifesini şefkatkârane yükleneceğiz. Risale-i Nur’la ilgili her şeye sahib ç?kacağ?z. Bu da’va benim, Sözler’i ben yazd?m anlay?ş?na sahib olacağ?z.


  4- Risale-i Nur, "Vazife-i f?trat?m, gâye-i hilkat?m, sebeb-i saadetim" deyip, hizmet-i Nuriye’yi hayat?m?z?n birinci vazifesi bileceğiz.


  5- Fedâinin fedâ edemeyeceği hiç bir şeyi yoktur. Üstad, "Biz muhabbet fedâileriyiz." diyor. Öyle ise muhabbet için fedâ edemeyeceğimiz hiç bir şeyimiz olmamal?. Hissiyat?m?z, haysiyetimiz, enâniyetimiz, hattâ şerefimiz.


  6- Nur Talebeleri herkesin dostudur. Çünkü, Risale-i Nur dersleriyle Allah’? öğrenmeye ve öğretmeye çal?ş?yorlar. Allah da onlar? seviyor. O muhabbet sayesinde dünya ayakta. Çünkü, muhabbet kâinat?n sebeb-i vücûdu, râb?tas?, nuru ve hayat?d?r. Allah’?n dünyada sevdikleri kald?ğ? müddetçe k?yamet kopmayacak.


  7- Nur Talebeleri, istikbalde ihsan-? ?lâhi ile, kemâl-i şa’şaa ile tezâhür edecek olan ?slâmiyet sefinesinin omurgas? ve hizmetkâr? olmak emelindedir. Bu asr?n f?rt?nas?, ma’nen Nuh (a.s)’un zaman?ndaki f?rt?nadan daha tehlikelidir.


  8- Üstad, lâhikalar?n sat?rlar? ile, sâd?k Nur Talebelerinin vas?flar?n? ve modelini çiziyor. ?şte o modele kavuşup, o vas?flara benzemeliyiz.


  9- Kardeşlerimizin hatalar?n?, bir doktorun hastas?n? tedavi ettiği gibi tedaviye çal?şacağ?z. ?tina ile, kavl-i leyyin ile ile îkaz edeceğiz. Bazan lisan-? hal, lisan-? kalden üstündür ve te’sirlidir.


  10- Bir tezgâhtar, dükkâna gelen müşteriye iltifat ediyor. Gururu, enâniyeti terkediyor. Dünyevî işlerde bu gerekiyorsa, uhrevî hizmetlerde çok daha fazlas? lâz?md?r.


  11- Nefs-i emmâre yavaş yavaş, aldata aldata kendine uyduruyor. Elli sene evvelki dede kabirden ç?k?p, şimdikileri görse, "kâfir" der. Bu insanlar bu fena hâle nas?l geldi? Yavaş, yavaş...


  12- Bu kudsî hizmette durmak, yâni f?trî vazifesi olan ibadeti ve dersleri terketmek, düşmek demektir. Durmadan, y?lmadan hizmet, dâima hizmet ...


  13- Lillah için muhabbette, nefse menfaat beklemekte hiç bir fayda yoktur. Çünki, karş?l?k beklenmez.

  Kaynak: Esntitü Arşivinden

  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 15:37 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 7. #7
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Ya nefse ne kadar ağ?r gelen şeyler.Ama s?rr? tesanüd-ihlas ve şahs-? manevi burada gizli.Ve bizlerin en eksik olduğumuz noktalar değil mi?
  Allah raz? olsun meyvenin zeyli kardeş,yine her madde ayr? öneme sahip..

  "Her Nur talebesine ma’nevi müzaheret vard?r. ?lk intikal devresinde ma’nen hep müzaheret var. Tutuşma devresinden sonra şevk devresine giriyor. Otuz yaş?na doğru o müzaheret kesiliyor. Art?k kendi cehd-ü gayreti ile ilerliyor. Müzaheret devam ederken kendimizi iyi yetiştirmemiz elzemdir."


  açabiliriz


  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Ümit Şimşek'i tan?mayan yoktur.Geçen bir yaz?s?nda gördüm ,diyor ki:''Araşt?rmaya göre insan?n en verimli ve üretim yaş? 20-30 yaş aras?ym?ş''

  Daha sonra insan kendine çekilme ihtiyac? hissediyor.20-30 Yaş aras? hem zekan?n hem fiziğin en taze ve güçlü ve deli-kanl? olunan bir yaş.

  Bir vak?f ablam?z hep şunu der:''Aman bu yaşlar?n?z? iyi değerlendir.Çokça risale okuyup,geliştirin kendinizi.Gün gelecek 20-30SYF Okuyacak vaktiniz olamayacak.?nsanlarla uğraşmaktan vakit bulamayacaks?n?z ya da dünyevi işler''...
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 15:38 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 8. #8
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Her nur şakirdine bu daireye girişte manevi bir yardım eli uzanıyor. Bu sayede yapışıyor nurlara o şakird samimane. Ama otuzlu yaşlara doğru (bence bu kişiye göre değişir. Çünkü 30 dan sonra tanıyanlar da var neticede) bu yardım kesilir. Kişi bundan sonra tamamen kendi azim ve gayretiyle ilerleyebilir. Bu sebeple o ilk intikal devresini iyi değerlendirmeliyiz.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 9. #9
  Pürheves fbsamet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Kütahya
  Yaş
  34
  Mesajlar
  264

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Meyvenin zeyli kardeşin imzas? buna uygun
  risaleara.com da da koymuşlar.
  San?r?m bizlerin gayretii bekliyor Nurlar...K?skançt?r,aş?k olmayana peçesini açm?yorlar.

  Nur kolik olmal?y?z nuru içip s?zmal?y?z diyor ceylan abimiz

  Eyvallah kardeşlerim..Allah raz? olsun..
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 15:39 ) değiştirilmiştir.
  www.facebook.com/RisaleOfis
  Takip etmenizi öneririm.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ceylan Çalışkan ve Çalışkan Hanedanı
  By ŞİMŞEK MUSTAFA in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 24.01.09, 02:50
 2. Ceylan Çalışkan (Derleme)
  By muntehab in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 23.08.08, 00:40
 3. Ceylan Çalışkan ve Çalışkan Hanedanı
  By melekseker in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 27.03.08, 23:19
 4. Ceylan Çalışkan
  By HakanBa in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 25.03.08, 08:33

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0