+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 6 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 53

Konu: 111'den 4444'e

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Risale-i Nurlar?n laakal en az on beş günde bir okunmas? elzem olan ?hlas Risalesinde çok büyük s?rlar olduğuna inan?yorum.Okuduğum her bir ?hlas Risalesi sonunda enfüsi boyutta çok büyük inkilaplar yaşad?ğ?m? ve kendimi sorgulamaya acil bir şekilde başlad?ğ?m? belitmek istiyorum.Eğer ?hlas Risalesinden kopmuş ve on beş günlük süreyi uzatm?şsam kendimdeki ar?zalar? ve huzursuzluğuda belirtmek isterim. Ancak bu başl?kla farkl? bir ?hlas Risalesi aç?l?m? ile karş? karş?ya kald?ğ?m? belirmek istiyorum.Yine her ?hlas Risalesi okumam da Üstad?n üç elifin ittihad? örneğinden sonra dört tane dördün ittifak ve ittihad?ndan bahsetmesinin alt?nda çok önemli s?rlar ve düsturlar olduğunu hissediyorum.Bu bölümle birlikte bu s?rlara ulaşmay? kardeşlerimle birlikte beyin f?rt?nas? tarz?nda ulaşmay? Rabbimden ihsan etmesini dua ediyorum.Kardeşlerimin o güzel tefekküri yaz? ve yorumlar?n? bekliyorum.Önemli olan üç tane birin ittifakla 111 k?ymet ve kuvvetinde oluşu ile ittifak ve ittihad?n öneminin anlat?ld?ğ? halde,niçin 4 tane 4'ün ittifak ve ittihad? ile 4444 k?ymet ve kuvveti örmeği veriliyor?
  Evet, üç elif ittihad etmezse, üç k?ymeti var. S?rr-? adediyet ile ittihad etse, yüz on bir k?ymet al?r. Dört kere dört ayr? ayr? olsa, on alt? k?ymeti var. Eğer s?rr-? uhuvvet ve ittihad-? maksat ve ittifak-? vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit dört bin dört yüz k?rk dört kuvvetinde ve k?ymetinde olduğu gibi, hakikî s?rr-? ihlâs ile, on alt? fedakâr kardeşlerin k?ymet ve kuvvet-i mâneviyesi dört binden geçtiğine, pek çok vukuat-? tarihiye şehadet ediyor.(21.Lema)
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 00:54 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  zaten cevab? içide kardeşim, s?rr? adediyetle ittihad etse 111 k?ymeti oluyor üç elifin.
  yani adet s?rr?yla birleşse yanyana gelse 111,
  dört kere dört ayr? ayr? olsa 16 k?ymeti vard?r.

  amma kardeşlik s?rr?yla,maksatta birleşmekle,vazifede beraberlik ve bu üçünde tevafuk etmekle omuz omuza vermekle 4444 kuvvetinde olur.

  birincide adet olarak biraraya gelinirse 111
  ikincide dört vazifede omuz omuza gelirnirse daha kuvvetli olacağ?n?
  hemde manevi sahada fazla faziletli olmas?yla 4444 olur.
  selam
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 00:56 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Allah raz? olsun,sizin bahsettiğiniz mana bizimde fertlerin ittihad? s?rr? ile anlad?ğ?m?z mana.Burad bir problem yok.Üç tane 1,eğer 111 ise burada her bir ferdin tek tek ittihad? anlaş?l?yor.Ben daha çok 4 tane 4 den 4444 ittihat manas?n?n daha çok kendi içinde ittifak eden sivil çal?şma gruplar?na işaret etme ihtimalini hissediyorum.bunu paylaşmak istiyorum.4 rakam? için 4 tane 1'e ihtiyaç var.Demek ki kendi içinde ittifak eden 1'ler önce 4'leri oluşturup,sonra o 4'ler kendi aralar?nda ittifak ederek 4444 kuvvetindeki ittihat ve k?ymeti alabilir diye düşünüyorum.Bu aç?l?m?n sosyal hayat?m?z?n işleyişi için sivil teşkilatlanmalar?na işareti olabilir düşüncesini paylaşmak istedim.Üstad?n şu ifadeleri de bu düşünceme kuvvet vermeye başlad?.
  Çünkü, nas?l ki dört beş adamdan, iştirak niyetiyle biri gazyağ?, biri fitil, biri lâmba, biri şişe, biri kibrit getirip lâmbay? yakt?lar. Herbiri tam bir lâmbaya mâlik oluyor. O iştirak edenlerin herbirinin bir duvarda büyük bir aynas? varsa, herbirinin noksans?z, parçalanmadan, birer lâmba, oda ile beraber aynas?na girer..(21.Lema'dan)

  ?kinci misal: Ehl-i san'at, netice-i san'at? ziyade kazanmak için, iştirak-i san'at cihetinde mühim bir servet elde ediyorlar. Hattâ dikiş iğneleri yapan on adam, ayr? ayr? yapmaya çal?şm?şlar. O ferdî çal?şman?n, her günde yaln?z üç iğne, o ferdî san'at?n meyvesi olmuş. Sonra, teşrikü'l-mesâi düsturuyla on adam birleşmişler. Biri demir getirip, biri ocak yand?r?p, biri delik açar, biri ocağa sokar, biri ucunu sivriltir, ve hâkezâ... Herbirisi iğne yapmak san'at?nda yaln?z cüz'î bir işle meşgul olup, iştigal ettiği hizmet basit olduğundan vakit zayi olmay?p, o hizmette meleke kazanarak, gayet sür'atle işini görmüş. Sonra, o teşrik-i mesâi ve taksim-i a'mâl düsturuyla olan san'at?n semeresini taksim etmişler. Herbirisine bir günde üç iğneye bedel üç yüz iğne düştüğünü görmüşler. Bu hadise, ehl-i dünyan?n san'atkârlar? aras?nda, onlar? teşrik-i mesâiye sevk etmek için dillerinde destan olmuştur.(21.Lema'dan)
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 00:57 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Allah raz? olsun.başka ne mana var düşünelim. ya kardeşler sizlerde düşünün ortaya ilim ç?ks?n.
  hadi devam inşaallah.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 00:57 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  "4'ler ferd değil yani. 4 kişilik bir grubu temsil ediyor. Ve bu dörder kişilik ittihad etmiş gruplar bir araya geliyorlar, yine mükemmel ittihad ediyorlar. Böylece 16 değil, 1111 değil, 4444 kuvvvetine ulaşıyorlar." mı acaba?

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  benim anladığım zaten başta demişim,dört vazifedeki birlik.


  bu dört özellik ,dört kişide olunca ,omuz omuza gelince 4444 oluyor.


  birincide sadece sayı olarak bir araya gelinince 111 .


  ikincide 4 vazifede 4 kişi biraraya gelince 4444.


  selam.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Meyvenin Zeyli kardeşim sanırım bahsettiğim sırrı inşallah yakalarız.Allah sizlerden razı olsun.devamını bekliyorum.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Üç elifin s?rr?na şöyle bir izah yapmak istiyorum,

  ÜÇ EL?F?N SIRRI!

  “Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz.”[1]cümlesi Risale-i Nur eserlerinin binlerce hakikatinden sadece bir tanesi. Risale-i Nur eserlerinin cümlelerini ve kelime dizilişini çok dikkatli okumak durumunda olduğumuzu bu cümle ile daha iyi anl?yoruz. Üstad Hazretleri, bütün kuvvetinizi maddede, parada, makamda, say?da, fazla muvaffakiyette bilmelisiniz demiyor. “Bütün kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz.” diyor. Hâlbuki bu zaman?n ehl-i dini kuvvetini daha fazla parada, say?da, bir tak?m makamlara talip olmakta arayabiliyor ve bunlar? elde etmek için çok mukaddesat?ndan tavizler vermek durumunda kal?yor. Çok ac? ve hazin durumlar? yaşayanlar? görüyoruz. Hâlbuki bizler Risale-i Nur sat?rlar? aras?nda bütün kuvvetimizin ihlâsta ve hakta olduğunu buluyoruz. Bu kuvvetin, kâinatta hiçbir şeye feda edilmeyecek kadar k?ymetli ve makbul olduğunu biliyor ve öyle inan?yoruz. Bu kuvvetin s?rr?n? Üstad hazretleri daha da orijinal bir şekilde izah ediyor.Üç elifin s?rr?.Bu s?r şöyle inkişaf ediyor san?yorum.Doğal say?lar?n iki değeri vard?r.Biri say? değeri ve diğeri basamak değeridir. Say? değeri, say?lar?n sadece rakamsal değerlerini ihtiva eder.111 doğal say?s?n?n say? değeri 1,1,1 şeklinde gösterilir ve her basamaktaki rakam kendi say? değeri kadar bir değeri ifade eder. Bu durum üç elifin alt alta toplan?p üç k?ymet almas?d?r. Ancak basamak değeri ise her basamağ?n değerini taş?r ve yüklenir. Bu yüklenmede büyük s?rlar vard?r. Çünkü ilk 1, birler basamağ?n?n değerini yüklenir. Hem say? değeri, hem de basamak değeri eşittir. Ancak kedisine sağdan bir 1 daha eklenirse yeni 1, belki yine 1 değerindedir. Yaln?z önceki 1’i onluk grubuna taş?yarak ilk 1’e 10 kuvvetinde bir değer ve kuvvet katm?ş olur. Yeni bir 1 daha eklendiğinde ilk 1 yüzlük değerine, ikinci 1,onluk değerine ç?km?ş olur. En son eklenen 1 belki say? ve basamak değerleri olarak yine biri ifade eder. Ancak öyle bir vazife yapar ki kendinden önceki birlerin on ve yüz değerlerine kavuşmas?na vesile olur. Böylece yeni oluşan 111 (yüz on bir) değer ve kuvvetini hep birlikte paylaş?rlar. Her yeni eklenen 1 Hak davadaki kuvvetimize ihlâsla kuvvet vermiş olur. Böylece hak davam?za kat?lan yeni 1’lerin k?ymet ve ehemmiyetinin s?rr? biraz daha anlaş?lm?ş olur. Bizler şahsen ehemmiyetsiz ve zay?f olduğumuz halde omuz omuza yapt?ğ?m?z hizmetler Şahs-? maneviyi oluşturduğu için çok makbul ve bereketli olduğu kanaatindeyim. Böylece yeni kuvvete de şahsen kimsenin sahip ç?kamayacağ? da ortaya ç?km?ş oluyor. (Baki Ç?M?Ç-Yeni Asya gazetesinde yay?nlanm?ş bir makale)


  --------------------------------------------------------------------------------

  [1] Lem’alar s:223
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 00:57 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 9. #9
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Ve bu gruplar?n her biri farkl? vazifede istihdam edilmiş. ?nce bir s?r ya hakikaten. Hiç düşünmemiştim...
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 00:58 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 10. #10
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı Abdulbaki Nickli Üyeden Alıntı
  En son eklenen 1 belki say? ve basamak değerleri olarak yine biri ifade eder. Ancak öyle bir vazife yapar ki kendinden önceki birlerin on ve yüz değerlerine kavuşmas?na vesile olur.
  Çok güzel ya Size ait san?r?m bu yaz? dimi Baki abi. Allah binlerce kez raz? olsun. Bizleri de bu yolda muvaffak etsin.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 00:58 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. 4444 Salat-ı Tefriciye....
  By Hadim-i Kuran in forum Dualar
  Cevaplar: 34
  Son Mesaj: 19.12.09, 12:50
 2. 4444 Salavat-ı Tefriciye
  By bukettt in forum Dualar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.12.08, 11:24
 3. 4444 Kez 'Çiyse Laiktir Laik Kalacak'
  By Ebu Hasan in forum Mizah
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 02.05.08, 23:48
 4. 4444 Tefriciye Okutmak İstiyorum
  By gozum in forum Dualar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 13.04.08, 16:50
 5. 4444 Salat-ı Tefriciye Kampanyası
  By nurlu dağ in forum Hatim Kampanyaları
  Cevaplar: 107
  Son Mesaj: 12.08.07, 14:11

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0