+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 15

Konu: 23.Lem'anın 3.Muhalinin Birincisi

 1. #1
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Senin vücudunda her vakit zerreler çal?ş?yorlar. Senin vücudun kâinatla, hususan r?z?k münasebetiyle, hususan beka-y? nevi itibar?yla alâkadar ve al?şverişi vard?r. Senin vücudunda çal?şan zerreler, o münasebât? bozmamak ve o alâkadarl?ğ? k?rmamak için dikkat ediyorlar, öylece ihtiyatla ayaklar?n? at?yorlar. Güya bütün kâinata bak?yorlar, senin münasebât?n? kâinatta görüp öyle vaziyet al?yorlar. Sen zâhirî ve bât?nî duygular?nla, o zerrelerin o harika vaziyetine göre istifade edersin.
  yukar?daki sözlerin aç?l?m?nda bulunursan?z sevinirim istifade etmek istiyorum


  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1405&t=&b=&s=&l=&p=4
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 00:48 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bedenimizdeki bütün işleri yapan maddenin küçük taş? olan atomlard?r.yani zerrelerdir.
  dikkatle baksan ki her daim faaliyettedirler,
  ?nsan?n bedeni kainatla ya r?z?kla,yada diğer insanlarla alakadard?r.

  Mesela;atomlar bizim bedenimizin kainatla olan ilişkisini görüp diger atomlarala işbirliği yaparak sağl?yorlar.

  Akçiğerlerimizin havadaki oksijene ihtiyac? vard?r.
  akçiğeri oluşturan atomlard?r.Akçiğer atomlar?,oksijen atomlar?yla öyle düzenli bir şekilde çal?ş?yorlarki insan rahat nefes al?yor.
  şimdi şuursuz atomlar?n bunu düşünecek kadar ilimleri,hikmetleri var m?.

  cans?z olup,elektron,proton ve titreşim özelliğinden başka bir özelliği olmayan atomun akçiğeri yaparak ona laz?m olan oksijeni yani havay?da yaratarak bu işleri düzenle yapma ihtimali var m?d?r.

  hele birde gözünle güneş ?ş?ğ? aras?ndaki ilişkiye bak.Iş?k neden gözü patlatm?yor.gözü yaratan kimde ?ş?ğ?da yaratan odur.çünkü bu ikisi ayn? terbiyeden geçmiştir.
  daha midenle ,sebzelerin,meyvelerin ilişkilerine bak.
  daha duygular?n? ve hislerini beyinle düzenleyerek diğer insanlarala iletişimine karş? yapt?ğ? faaliyetleri düşün.

  her insan atomdan oluşmuş,
  her hayvan atomdan,
  lk?sacas? her şey atomdan yarat?lm?şt?rd?r.
  su derseniz suda atomdan yarat?lm?şt?rd?r.

  şimdi böyle farkl? farkl? eşyala bu cans?z atomlardan m? oluşmuştur,yani bu işleri yapan bu atomlarm?d?r.

  demek atomlar yapm?yor.çünkü atomda ilim yok,hikmet yok,bilgi yok,hayat yok,görme yok,işitme yok,müdebbiriyet yok ve hakeza,
  demek yapan bütün bu vas?flardan daha çok vas?flara sahip olan Allahd?r.

  atomlar görevini yapmasa sen ne d?ş ve nede iç işlerinde düzenli çal?şamazs?n.

  demek senin gerek duygular?nla ,hislerin insanlarla anlaşmandan,gerekse sebze ,meyve ve oksijen gibi unsurlala da uyumlu olman atomlara bağl?d?r.

  şimdi atomlar? böyle faaliyetten faaliyete sevk eden Allah?n kudretini düşün.

  selam.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 00:49 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Allah sizi ve sizin gibi abileri baş?m?zdan eksik etmesin


  yine imdada yetiştiniz
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 00:50 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  İmdadına yine rnk yetişti,üstad yetişti,


  bizde senin gibi birer hizmetkarız.


  Allah üstadımızdan ebediyen razı olsun.


  Tevhidi çok kolay gösteriyor.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Muhterem Kardeşim, ben de âcizane bu konuda anlayabildiklerimi ifade etmeye çal?şay?m. Şüphesiz ki bunlar sadece benim anlayabildiklerim olacakt?r. Daha güzel ve daha derin manâlar?n? anlayan ve izah edebilen kardeşlerimiz mutlaka daha detayl? aç?klamalarda bulunacaklard?r.
  ?nsan olarak sen mevcudsun, ve basit bir madde değil, çok sistemleri, makineleri ihtiva eden ve devaml? değişen, gelişen, büyüyen canl? bir varl?ks?n. Öyle bir varl?ks?n ki; hiçbir intizams?zl?k görünmeyen, hiçbir kar?ş?kl?k olmayan ve çarklar? muntazaman işleyen bir makina gibisin.
  Sen canl?, daima çal?ş?n bir makina gibi olduğun için, senin vücudunda her vakit zerreler(atomlar) çal?ş?yorlar. O vücudun butün organlar?, azalar? sonsuz hikmetlere ve gayelere müteveccih olarak çal?şt?r?l?yorlar. ?şte senin vücudundaki bu azalar?n canl?l?klar?n? ve vazifelerini devam ettirebilmeleri için kendilerine lüzumlu olan ve ihtiyaç duyduklar? maddelerin, madenlerin, unsurlar?n, g?dalar?n d?şar?dan temin edilmesi gerekir. Ve görüyoruz ki vücuttaki bütün aza ve organlar?n, hücrelerin ihtiyaçlar? eksiksiz temin ediliyor. Nereden? Kâinattan... Yani vücudun ihtiyac? olan en küçük, en basit maddelerin karş?lanabilmesi için koca kâinat fabrikas?n?n çal?şt?r?lmas? lâz?m. Meselâ, r?z?k deyince akl?m?za ilk gelen ekmeği ele alal?m.
  Bu ekmeğin yap?labilmesi için başta buğdaya ihtiyac?m?z var. Düşünelim buğday için ne gerekiyor? Tarla... Yani toprak... Sulamak için su, su için yağmur, bulutlar, rüzgârlar, güneş, güneş sistemi...devam eder gider. Yani bir lokma ekmek için bizim kâinat fabrikas?na ve onun çal?şt?r?lmas?na ihtiyac?m?z var. Ve bu ihtiyac?m?z devam ettiği sürece de kâinat fabrikas?n?n çal?şmaya devam etmesi gerekiyor.
  Burada ele ald?ğ?m?z konular ve ihtiyaçlar maddî olan ihtiyaçlar. Halbûki insan?n ihtiyac? yaln?zca bedenini ilgilendiren maddi ihtiyaçlar değil. Ayn? zamanda ve daha önemli olarak Alem-i misal, alem-i mânâ, alem-i bekâ lâz?m. Ta ki insan?n manevî yönü ve ebedî yaşama arzusu da tatmin edilebilsin.
  K?saca şunu söyleyebiliriz: insanda hangi duygular varsa kâinatta onu tatmin edecek, karş?layacak maddî ve manevî ihtiyaç maddeleri Rezzâk-? Kerîm taraf?ndan bu kâinata yerleştirilmiştir. Bu ihtiyaçlar?n temini için gerekli olan sistemler de karş?l?kl? olarak hem insan vücuduna, hem de kâinata dercedilmiştir. Ve bu sistemler hem kâinatta hem de vücudumuzda eksiksiz, aksaks?z ve bilinçli olarak devam eder; hiçbir kar?ş?kl?ğa meydan verilmez. Vücudumuzun tüm zerreleri vaz edilen sisteme uygun olarak çal?ş?rlar. Meselâ saç hücresinde çal?şmas? gereken bir zerre orada çal?ş?r. Ya yolunu şaş?r?p Kulak veya burun hücresinde çal?şsayd?? Ne olacağ?n? tahmin edersiniz.. Nimetler eksiksiz, sistemler kusursuz.
  Bizlere de bunlar?n şükrünü eda etmeye çal?şmak düşüyor.
  Selâm ve muhabbetlerimle...
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 00:50 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  Allah razı olsun osman kardeşim.


  Okudum çok güzel devamı gelir inşaallah.


  acaba ben seni tanıyormuyum bir yerde.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Yunusum kardeş, özellikleriniz arasında hiçbir bilgi olmadığı için şahsen tanışıp tanışmadığımızı bilmiyorum. Ama Risale-i Nur'dan istifade ve istifaza etmeye çalışan bir kardeşiniz olarak sizi bu forumda tanıdım. Tanımakla da mesrur oldum. Zira bu forumdaki asıl niyetimiz risaleleri anlamada kardeşlerimizden istifade etmektir. Eğer özel mesaj atmak isterseniz, sizi arkadaş listeme eklerim oraya mesaj atabilirsiniz. Allah hepimizden razı olsun. Amin.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  Allah razı olsun?


  osman abi
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  osman oglu abi Allah sizdende raz? olsun izninizle ikinizinde paylaşm?ş
  oldugunuz yaz?lar? dost bir sitede yap?şt?rd?m
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 00:51 ) değiştirilmiştir.

 10. #10
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  konuya katk?da bulunan www.ezelinur.com adresindeki alperdini abiyede teşekkür etmek istiyorum

  Bismillahirrahmanirrahim
  Bismillah her hayr?n baş?d?r. Biz dahi başta ona başlar?z.


  bugün külliyat?n mektubat isimli kitab?nda yapt?ğ?m tefeülde bu ç?kt?. konuya ciddi paralellik teşkil ediyor.  "Lâ ilâhe illalâhü vahdehû la şerikeleh. Lehül mülkü ve lehül hamdü, yühyi ve yümit ve hüve hayyün lâ yemût, biyedihil hayr, ve hüve alâ külli şey'in kadîr"

  Mektubat | Yirminci Mektup | S.217 demiş ki:"Sabah ve akşam namaz?ndan sonra tekrar? pek çok fazileti bulunan ve bir rivayet-i sahihada ?sm-i Âzam mertebesini taş?yan şu cümle-i tevhidiyenin on bir kelimesi var. Herbir kelimesinde, hem birer müjde ve beşaret, hem birer mertebe-i tevhid-i rububiyet, hem bir ?sm-i Âzam noktas?nda bir kibriya-i vahdet ve bir kemâl-i vahdâniyet vard?r. Bu büyük ve ulvî hakikatlerin izah?n? sair Sözlere havale edip, bir vaade binaen, şimdilik mücmel bir hülâsa suretinde iki makam, bir mukaddime ile ona bir fihriste yapacağ?z."

  .......

  Mektubat | Yirminci Mektup | S.235 demiş ki:

  Yani, bütün hayrat Onun elinde, bütün hasenat Onun defterinde, bütün ihsanat Onun hazinesindedir. Öyleyse, hay?r isteyen Ondan istemeli, iyilik arzu eden Ona yalvarmal?.

  Şu kelimenin hakikatini kati bir surette göstermek için, ilm-i ?lâhînin hadsiz delillerinden bir geniş delilin emârelerine ve lem'alar?na şöyle işaret eder ve deriz ki:

  Şu kâinatta görünen ef'âl ile tasarruf edip icad eden Sâniin, bir muhit ilmi var. Ve o ilim, Onun zât?n?n hassa-i lâzime-i zaruriyesidir; infikâki muhâldir. Nas?l ki güneşin zât? bulunup ziyas? bulunmamak kabil değil; öyle de, binler derece ondan ziyade kabil değildir ki, şu muntazam mevcudat? icad eden Zât?n ilmi, ondan infikâk etsin.

  f?rsat bulur isem devam? gelecek. f?rsat? olan devam?n? k?sa k?sa getirmesi daha evla olacakt?r.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 00:51 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kur'anın gösterdiği yolda
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.11.14, 21:00
 2. .. sırrıyla, Kur'anın kal'asındayız.
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 17.09.14, 10:05
 3. 29.Lem'anın Tercümesi
  By akıncı in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 15.06.08, 23:36
 4. Türkiye MSN Birincisi!
  By Müellif-e in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 01.04.08, 19:23

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0