İBADET TOPLAMASI..
1. “ibadet, ne büyük bir ticaret ve saadet; fısk ve sefahet, ne büyük bir hasaret ve helâket olduğunu anlamak istersen, şu temsilî hikâyeciğe bak, dinle..." (S: 18)
2. "O çanta ve silâh ise, ibadet ve takvadır.” (S: 18)
3. "Bu derece âciz ve zaîf, fakir ve muhtaç olan ruh-u beşere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim; ne kadar azîm bir kâr, bir saadet, bir nimet olduğunu, bütün bütün kör olmayan görür, derk eder.” (S: 19)
4. "Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır.” (S: 21)
5. "Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazat-ı maneviyesi gösteriyor.” (S: 23)
6. "Fakat hayat-ı maneviye ve uhreviyesine lâzım olan ilim ve iftikar ile tazarru’ ve ibadet" (S: 23)
7. "Fakat menfaati için en hasis şeye ibadet eden bir firavun-u zelildir.” (S: 132)
8. "Hem cennet gibi azam-ı menfaat olan bir şeyi, gaye-i ibadet kabul etmez bir abd-i azizdir.” (S: 132)