+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Cenab-ı Hakkın Masivasına....

 1. #1
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Cenab-? Hakk?n mâsivâs?na yap?lan muhabbet iki çeşit olur.
  Birisi yukar?dan aşağ?ya nâzil olur; diğeri aşağ?dan yukar?ya ç?kar.

  Şöyle ki:

  Bir insan en evvel muhabbetini Allah'a verirse, onun muhabbeti dolay?s?yla Allah'?n sevdiği herşeyi sever. Ve mahlûkata taksim ettiği muhabbeti, Allah'a olan muhabbetini tenkis değil, tezyid eder.
  ?kinci k?s?m ise,
  en evvel esbab? sever ve bu muhabbetini Allah'? sevmeye vesile yapar. Bu k?s?m muhabbet, topluluğunu muhafaza edemez, dağ?l?r. Ve bazan da kavî bir esbaba rastgelir. Onun muhabbetini mânâ-y? ismiyle tamamen cezb eder, helâkete sebep olur. Şayet Allah'a vâs?l olsa da, vüsulü nâk?s olur.

  yukar?daki sözleri nas?l anlamal?y?z

  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 14:44 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  MÂS?VÂ : Cenâb-? Hakk?n d?ş?ndaki yarat?lm?ş herşey.


  ?ki yolda Hak yoluna gidiyor.?lki daha safi ve daha net.?kincisi daha çetrefilli.
  Ne kadar da rahmetli Yarat?c?m?z değil mi??ki yolda da ç?k?ş yolu,ferah kap?s? koymuş.
  sevgili kardeşim inşirah veciz bir anlat?m sunmuşsun sagolda aşag?daki vecizenin aç?l?m?n? merek ediyordum


  en evvel esbab? sever ve bu muhabbetini Allah'? sevmeye vesile yapar. Bu k?s?m muhabbet, topluluğunu muhafaza edemez, dağ?l?r. Ve bazan da kavî bir esbaba rastgelir. Onun muhabbetini mânâ-y? ismiyle tamamen cezb eder, helâkete sebep olur. Şayet Allah'a vâs?l olsa da, vüsulü nâk?s olur.

  esbab? seven topluluk hangi eylemi yaparak Allah? sevmeye vesile yapar o k?s?m muhabbet toplulugu neden dag?l?r kavi sebebden kas?t nedir onun muhabbetini neden manai ismiyle cezb eder neden helakete sebeb olur şayet bu k?s?mdaki insanlar Allaha vas?l olsada kavuşmalar? neden kusurlu olur


  sayg?lar
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 14:44 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  En önce sebepleri sever ve bu sevgisini ,sebepleri Allah'?n r?zas?na uygun şekilde yaşamaya çal?ş?r.Ama bu sevgi de dehlike vard?r nas?l m??Mesela bir doktor düşünün.Mesleğini çok seviyor ve bunu Hak r?zas?nda kullanmak istiyor.Ama bunu iyi değerlendiremezse ciddi bir enaniyet sahibi olur ve dağ?l?r...Bazen ise kuvvetli bir sebebe rast gelir diyor.O ise diyor manayi ismiyle cezbeder.Maf olur gider.Allah a kavuşsa bile kavuşmas? eksik olur.Manayi harfiyle sev manayi harfiyle sevme diyor ya üstad.
  Cenab-? Hakk?n yaratt?klar?na muhabbet iki türlüdür:

  1.Evvela Allah'? sever ve O'nun nam?na yaratt?klar?n? sever. Burda mahlukat sevilince muhabbetullahta bir noksaniyet oluşmaz.

  2.Evvela yarat?lanlar? sever. Ard?ndan onlara olan muhabbetiyle Cenab? Hakka muhabbetini geliştirir. Fakat burda mahlukata muhabbeti s?ras?nda yolda bir esbaba tak?l?p onu mana-i ismiyle yani onu "o" olduğu için, Cenab-? Hak hesab?na deil, sever. Bu şekilde kavuşsa da Allah'a nak?s bir kavuşma olur.

  Yani önce marifetullah, muhabbetullah ard?ndan masivaya muhabbet(s?rf lillah için)
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 14:44 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  arad?g?m cevaba kavuştum unutmadan ç?kt?s?n? alay?m bu konuda başka yorumda ve katk?da bulunan arkadaşlarda olursa sevinirim


  Allah raz? olsun sizlerden
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 14:45 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Muhabbet konusunda bir konu haz?rlamam laz?m.Bir nevi tez 1ayl?k süre verdiler bana.?lk deneyimim 29günüm kald?
  çok güzel bir konu. zira herşey muhabbet üzerine...
  bu konuda yaz?lacak çok şey var.. sen hemen başla inşirah
  say?l? gün tez geçer
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 14:45 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 6. #6
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Alıntı özNur Nickli Üyeden Alıntı

  ''Muhammed’den muhabbet oldu has?l.
  Muhammed’siz muhabbetten ne has?l'' desem olur mu?
  Ben daha önce Evliyaya sevgiyi şirk olarak gören bir kardeşe Risale-i nurdan yard?m alarak bir yaz? yazd?m. Aynen yap?şt?r?yorum. Bulunsun...
  Allah kolayl?k versin ?nşirah kardeşim.

  ?nsan hayat?n? sever,dostlar?n? sever,enbiyay? ,Allah dostlar?n? sever. Bahar?, güzel şeyleri sever. Paray? sever,dünyay? sever. Anay? sever evlad? sever. Karş? cinsi sever.
  Lakin, şirk bu sevgilerde ince bir S?rat köprüsüdür.
  Zikri geçenleri mecburen veya gayr?ihtiyari sever.Ama irade ile bunlara duyulan sevginin yüzü bir sevgiliden diğerine dönebilir.
  Şimdi ,bu say?lanlar? sevme, dendiğinde bir muhal ortaya ç?karki insan f?trat?na ayk?r?d?r. Söz odur ki bu say?lanlar? Cenab-? Hak hesab?na sev, demektir.


  Mesela, lezzetli yemekleri, güzel meyveleri, Cenab-? Hakk?n ihsan? ve o Rahman-? Rahimin yard?m? yönünde sevmek, Rahman ve Mün'im isimlerini sevmektir. Hem manevi bir şükürdür. Şu muhabbet, yaln?z nefis hesab?na olmad?ğ?n? ve Rahman nam?na olduğunu gösteren, meşru dairesinde kanaatkarane kazanmak ve tefekkür ile teşekkür ederek yemektir.

  Hem, baba ve anneyi şefkat ile donatan ve seni onlar?n merhametli elleriyle terbiye ettiren hikmet ve rahmet hesab?na onlara hürmet ve muhabbet, Cenab-? Hakk?n muhabbetine aittir. O muhabbet ve hürmet, şefkat, Allah r?zas? için olduğuna alameti şudur ki: Onlar ihtiyar olduklar? ve sana hiçbir faydalar? kalmad?ğ? ve seni zahmet ve meşakkate att?klar? zaman daha çok muhabbet ve merhamet ve şefkat etmektir.

  Ve evlatlar?n?, o Zat-? Rahim-i Kerimin hediyeleri olduğu için tam bir şefkat ve merhamet ile onlar? sevmek ve korumak, yine Hakka aittir. Ve o sevgi ise, Cenab-? Hakk?n hesab?na olduğunu gösteren alamet ise, ölümlerinde sab?r ile şükürdür, ümitsizce feryad etmemektir. "Hal?k?m?n, bana emanet olarak verdiği, sevimli bir mahluku idi, bir mülkü idi. Şimdi hikmeti gerektirdi, benden ald?, daha iyi bir yere götürdü. Benim o mülkte evlatta bir görünür bir hissem varsa, hakiki bin hisse onun Hal?k?na âittir. "hüküm Allah'?nd?r"", deyip, teslim olmakt?. ?şte şirk ortadan kalkm?şt?r.

  Hem enbiya ve evliyay? sevmek, Cenab-? Hakk?n makbul ibad? olmak yönü ile, Cenab-? Hakk?n ad?na, hesab?nad?r ve o bak?ş aç?s?ndan Ona aittir. Şirk değildir.

  Özetle, dünyay? ve ondaki mahluklar? mana-i harfiyle sev, mana-i ismiyle sevme; "Ne kadar güzel yap?lm?ş" de, "Ne kadar güzeldir" deme. Ve kalbin içine başka sevgilerin girmesine meydan verme. Çünkü, kalbin içi Samed olan Allah'?n aynas?d?r ve Ona özeldir."Allah'?m, bize sevgini ve bizi Sana yaklaşt?racak şeylerin sevgisini nasip eyle", de. ?şte bu şirk değildir.

  ?şte, bütün yukarda say?lan ve say?lmayan sevgiler, eğer bu suretle olsa, hem ac?s?z bir lezzet verir, hem sonuda ayr?l?k olmayan bir kavuşmakt?r, o sevilen şeyler Baki olur, hem Allah sevgisini art?r?r, hem meşru bir muhabbettir, hem lezzetin ta kendisine bir şükürdür, hem muhabbetin ta kendisi bir fikirdir.

  ?şte anlad?n ki şirk Allah ad?na sevmemektir. Yukar?da yaz?lan ayetlerin tehdidi benim yazd?ğ?m gibi Hak ad?na sevenlere yönelik değil, ifrata girerek, Allah ad?na değil nefsi hesab?na sevenleredir. Yani sadece bağl? bulunduğu mürşide ifratla duyulan sevgide şirk yoktur. Evlat sevgisinde, anne,mal,dünya,eş vs sevgilerinde dahi şirk gizlidir. Nas?l evlat sevgisinde bir şirk tehlikesi var, onu sevme denemez, evliyada, peygamberde dahi bir şirk tehlikesi var ona tabi olma denemez. Hem "Dünyan?n sinek kanad? kadar değeri olsayd?..." hadisi dünyay? küçümsememekte sadece onu bir amaç yapanlar?, ölmiyecek gibi ona bağlan?p Allah'? unutarak şirke girenleri tehdit ederek hakaret etmektedir. Yoksa dünyan?n Allah'a bakan yüzü müstesnad?r. O dahi Allah hesab?na hakt?r ve caizdir. şirk ise asla yoktur

  Baki Selam
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 14:46 ) değiştirilmiştir.

 7. #7
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Yanas?l bir tevafuktur
  Bugün konumu verdiler ve karş?ma bu konu hakk?nda yaz?lar ç?kt?...?nş güzel olur...

  seha abi sagolas?n
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 14:46 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Allah senden de razı olsun değerli kardeşim.

  Dünkü soruna Yunusum kardeş ile beraber bir şeyler karaladık inşaallah istifade edersin. Güçümüz o kadar.

  Muhabbetle

 9. #9
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  ?'lem eyyühe'l-aziz! Bu kadar elim firak ve ayr?l?klara maruz kalmakla çektiğin elemlerin sebebi ve kabahati sendedir. Çünkü o muhabbetleri gayr yerinde sarf ediyorsun. Eğer o muhabbetleri cem' edip Vahid-i Ehade tevcih ve Onun hesab?yla, izniyle sarf edersen, bütün mahbuplar?nla beraber bir anda birleşip sevinçlere, memnuniyetlere mazhar olacaks?n.

  Evet, bir sultana intisab eden bir adam, o sultan?n herşeyle alakadar, her mekanda herkesle muhaberesi, alakas? z?mn?nda, o adam da bir cihette, bir derece alakadar olabilir.

  M.nuriye
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 10. #10
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Öyle de,insan eğer kesrete dal?p,kainat içine boğulup,dünyan?n muhabettiyle sersem olarak fanilerin tebessümlerine aldansa,onlar?n kucaklar?na at?lsa,elbette nihayetsiz bir hasarete düşer.Hem fena,hem fani,hem ademe düşer;hem manen kendiniidam eder.Eğer lisan-? Kur'an'dan kalp kulağ?yla iman derslerini işitip baş?n? kald?rasa,vahdete müteveccih olsa,ubudiyetin mürac?yla arşi-? kemalata ç?kabilir,baki bir insan olur...

  24.söz
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İnsan;Cenab-ı Hakkın İsimlerine Ayinardarlık Edebilir mi?...
  By Garip_Maznun in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 16.03.09, 08:57
 2. Cenab-ı Hakkın 99 İsm-i Celilesi...
  By Garip_Maznun in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.02.09, 00:06
 3. Cenab-ı Hakkın Esmaları
  By zerre06 in forum Beyin Fırtınaları
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 27.01.08, 18:35
 4. SoruMasnuattaki Kemalat, Cenab-ı Hakkın Kemalinden
  By karatoprak1975 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03.01.07, 15:48

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0