Kudret dairesi, Hikmet dairesi, İlim dairesi... Bu üç kavram tam idrak esilirse, Mesaili imaniyeye terettüp eden çok suallerimiz cvb bulacak kanaatindeyim...