Tenbih

Bu Lemeât nâmındaki eserin, sâir dîvanlar gibi bir tarzda bir iki mevzû ile gitmediğinin sebebi: Eski eserlerinden Hakikat Çekirdekleri nâmındaki, kısacık vecîzeleri bir derece izah etmek için, hem nesir tarzında yazılmış, hem de sâir dîvanlar gibi hayalâta, mîzansız hissiyâta girilmemiş olmasıdır. Baştan aşağıya mantık ile hakâik-ı Kur'âniye ve imâniye olarak, yanında bulunan birâderzâdesi gibi bâzı talebelerine bir ders-i ilmîdir, belki bir ders-i imânî ve Kur'ânîdir. Üstadımızın baştaki ifadesinde dediği gibi, biz de anlamışızdır ki, nazmave şiire hiç meyli ve onlarla iştigali de yoktur. (Biz Ona şiir öğretmedik. (Yasin Sûresi: 69.) )sırrının bir numûnesini gösteriyor. .................................................. ................................................Risâle-i Nur Şakirtlerinden

Sungur, Mehmet Feyzi, Hüsrev

Lemeat'ın başında abilerin böyle bir ikazı var,abiler ne demek istiyor arkadaşlar?