Bu acip asırda ehl-i îman, Risale-i Nur'a; ve ehl-i fen ve mektep muallimleri "Asâ-yı Mûsa" ya şiddetle muhtaç oldukları gibi; hâfızlar ve hocalar dahi "Zülfikar"a şiddetle muhtaçtırlar.
arkadaşlar bu meseleyle ilgili bildiğiniz olaylar hikayeler güzel sözler hadisler vs varsa yazarsanız çok makbule geçer