+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: 22. Söz, 2. Makam

 1. #1
  Pürheves furkan1907 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Bulunduğu yer
  Aksaray
  Yaş
  53
  Mesajlar
  166

  Standart 22. Söz, 2. Makam

  22. Söz, 2. Makam, 1. Lemada geçen (son parağrafın son cümlesi) "İzzet ve azamet isterki, esbap perdedarı desti kudret ola aklın nazarında; tevhid ve celal isterki, esbap ellerini çeksinler tesiri hakikiden." cümlesinde ne anlatılmak isteniyor?

 2. #2
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  Alıntı furkan1907 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  22. Söz, 2. Makam, 1. Lemada geçen (son parağrafın son cümlesi) "İzzet ve azamet isterki, esbap perdedarı desti kudret ola aklın nazarında; tevhid ve celal isterki, esbap ellerini çeksinler tesiri hakikiden." cümlesinde ne anlatılmak isteniyor?

  Bu cümlede iki önerme, iki hüküm vardır. Birisi tevhid, yani kainattaki hiçbir sebep ve unsurun yaratmada parmağının olmadığı ve Allah’ın tasarruf ve icraatlarında tesirleri ve etkileri yok olduğunu ifade ediyor.

  Diğeri ise sebeplerin, Allah’ın işlerinde ve icraatlarında aracı olarak kullanılmasındaki gaye ve hikmetin, bazı haksız ve yersiz şikayetlerin hedefini değiştirmek için vaz edildiğini ifade etmek içindir.

  Evet izzet ve azamet sebeblerin haksız ve yersiz şikayetlere hedef ve perde olmasını gerektiriyor. Ta ki zahiri çirkin ve zararlı gibi görünen fiiller ve işler Allah’a isnat edilmesin. Aslında, hakikatta, o çirkin ve merhametsiz gibi görünen şeyler, çirkin ve merhametsiz değiller. İnsan dar aklı ve aciz ve tahammülsüz fıtratından dolayı ağlama ve sızlamaya müsait olduğu için, şikayet ve tenkidinin hedefini sebeplere yönlendiriyor. Sebepler olmasa, direkt Allah’a gidecektir. Onun için Allah, araya sebepleri koymuş ki haksız ve yersiz eleştiri ve şikayetlere maruz kalmasın.

  Burada ikinci ve daha büyük tehlike de sebepleri iş ve icraatların gerçek ve hakiki faili görmektir. Bunu da "Tevhid ve ehadiyet ister ki, sebepler ellerini çeksin tesiri hakikiden." ifadesi ile ihtar ve ikaz ediyor ki insan şirke düşmesin.

  Bunun Risale-i Nur'da izahı şöyle geçer:"Ey daire-i esbabdan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnad eden gafil, cahil! Mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi, onların arkasında iş gören Kudret-i Ezeliye'dir. Onlar, ancak o kudretten gelen hakikî tesirleri ilân ve neşretmekle muvazzaftırlar. Demek, daire-i esbab, hükûmetin kalem dairesi hükmündedir ki, yukarıdan gelen emirlerin tebliğatı o daireden yapılıyor. Çünkü, izzet ve azamet perdeyi iktizâ eder; tevhid ve celâl dahi şirketi reddeder, tesiri esbaba vermiyor."

  "Evet, Sultan-ı Ezelînin memurları vardır, ama icraatçıları değillerdir ki, saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Ancak o memurların vazifesi dellâllıktır ki, kudretin icraatını ilân ediyorlar. Veya o memurlar, nâzır müşahitlerdir ki, gördükleri evâmir-i tekviniyeye karşı yaptıkları itaat ve inkıyad ile istidatlarına göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. Demek esbab, ancak ve ancak kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini izhar için vaz edilmiş birtakım vasıtalardır. Yoksa, kudretin acz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir."

  "Beşer sultanlarının memurları ise, sultanların ihtiyaç ve aczlerini def için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklarıdır. Binaenaleyh, Allah'ın memurlarıyla insanın memurları arasında münasebet yoktur. Yalnız gafil ve cahil olanlar hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri, güzellikleri göremediklerinden, Cenab-ı Hak'tan şekva ve şikâyetlere başlarlar. İşte o şekva ve şikâyetlerin hedefini değiştirmek için esbab vaz edilmiştir. Çünkü, kusur onlardan çıkıyor, onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor."

  "Bu sırra bir misal-i lâtif sûretinde bir temsil-i mânevî rivayet ediliyor ki: Hazret-i Azrail Aleyhisselâm, Cenab-ı Hakka demiş ki:"Kabz-ı ervah vazifesinde Senin ibâdın benden şekva edecekler. Benden küsecekler."Cenab-ı Hak, lisan-ı hikmetle ona demiş ki: "Seninle ibâdımın ortasında musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Tâ şekvaları onlara gidip sana küsmesinler." Evet, nasıl ki hastalıklar perdedir, ecelde tevehhüm olunan fenalıklara mercidirler. Ve kabz-ı ervahta hakikî olarak hikmet ve güzellik, Hazret-i Azrail Aleyhisselâm'ın vazifesine mütealliktir. Öyle de, Hazret-i Azrail Aleyhisselâm da bir perdedir. Kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı hâlâta merci olmak için o memuriyete bir nâzır ve kudret-i İlâhiyyeye bir perdedir.Evet, izzet ve azamet ister ki, esbab perdedar-ı dest-i kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve celâl ister ki, esbab ellerini çeksinler tesir-i hakikîden."(1)

  (1) bk.
  Mesnevi-i Nuriye, Lem'alar.


  http://www.sorularlarisale.com/subpa...icle&aid=10873

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
 3. #3
  Dost vahdet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  32

  Standart

  Cenab-ı hak zahiren fena ve çirkin ve merhametsiz gibi görünen ama hakikatte hayır ve hüsün olan bazı işleri (hastalık, musibet, kazalar gibi) sebepler perdesi altında icra etmektedir. Çünkü beşerin kör aklına kudret elinin bizzat mübaşereti gösterilseydi isyana kapı aralanmış olacaktı. İnsanlar fena gördükleri işlerde şikayetleri sebeplere yönelttiklerinden isyana düşmemiş oluyorlar. Ayrıca küçük ve cüz'i işleri bazı insanlar Cenab-ı Hakk'ın azametli kudretine münasip görmeyebilirler. "Allah öyle işlerle mi uğraşacak" diye haşa şirke kapı açanlar olabiliyor. Nitekim böyle batıl mezhepler dahi vardır.

  Ezcümle Rahman-ı Zülcemal yüzde bir itibariyle belki çirkin gibi görünen ama yüzde doksan dokuz ayn-ı hayır ve hüsn olan işlerinde insanların isyan ve şirk derelerine yuvarlanmamaları için perde olarak sebepleri vaz' etmiştir.

  Öte yandan, sebeplere olan teveccühün keyfiyeti de gayet tehlikeli durumlara hafizanallah yol açabilir. Rahim-i Zülcelal'i unutmak derecesinde sebeplere bir nevi mabudiyet vermek ve şirke yol açmak mümkündür.

  Bu veciz cümle aslında önemli bir sırrı bizlere veriyor. Yani "Sebeplere bakışımızda öyle bir dengeyi kurmalıyız ki ne Allah'ın Celal ve Haşmetine, nede Vahdet ve Ehadiyetine bir şüphe bizlere gelmesin. "

  Varlıkları ve sebepleri neticeleri hadiseleri bir mektup gibi okumak ve her bir mektuptan ibret ve hayret ve sürürla iman-ı kamile yürümek insanın vazifesidir kanaatindeyim.

  Böyle karmaşık cümlelerle izah etmeye çalıştığım bu hakikatın Risale-i Nurda izahı çok yerlerde var.

  Risale-i Nur öyle bir iman gözlüğünü başımıza takıyor ki, her şey ve her hadiseyi bir mektup gibi okuyup ibret almak şakirdlerine müyesser oluyor.
  Nasihat istersen ölüm yeter. evet, ölümü düşünen, hubb-u dünyadan kurtulur ve ahiretine ciddi çalışır.

 4. #4
  Pürheves furkan1907 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Bulunduğu yer
  Aksaray
  Yaş
  53
  Mesajlar
  166

  Standart

  İkinizden de Allah razı olsun

 5. #5
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  دِين kelimesinden maksad ya cezadır, çünki o gün hayır ve şerlere ceza verilecek bir gündür veya hakaik-i diniyedir. Çünki hakaik-i diniye o gün tam manasıyla meydana çıkar. Ve daire-i itikadın, daire-i esbaba galebe edeceği bir gündür. Evet Cenab-ı Hak müsebbebatı esbaba bağlamakla, intizamı temin eden bir nizamı kâinatta vaz' etmiş. Ve herşeyi, o nizama müraat etmeğe ve o nizamla kalmaya tevcih etmiştir. Ve bilhassa insanı da, o daire-i esbaba müraat ve merbutiyet etmeğe mükellef kılmıştır. Her ne kadar dünyada daire-i esbab daire-i itikada galib ise de; âhirette hakaik-i itikadiye tamamen tecelli etmekle, daire-i esbaba galebe edecektir. Buna binaen, bu dairelerin herbirisi için ayrı ayrı makamlar, ayrı ayrı hükümler vardır. Ve her makamın iktiza ettiği hükme göre hareket lâzımdır. Aksi takdirde daire-i esbabda iken tabiatıyla, vehmiyle, hayaliyle daire-i itikada bakan; Mu'tezile olur ki, tesiri esbaba verir. Ve keza daire-i itikadda iken ruhuyla, imanıyla daire-i esbaba bakan da; esbaba kıymet vermeyerek, Cebriye Mezhebi gibi tenbelcesine bir tevekkül ile nizam-ı âleme muhalefet eder.
  (İşarat-ül İ'caz - 20)

  Her ne kadar günyada daire-i esbab daire-i itikada galip isede tevhid ve celal ister ki sebepler ellerini çeksin.İzzet ve azametide isterki daire-i itikadda sebepler perde olsun şekvalar gelmesin.
  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur. 6. #6
  Müdakkik Üye vakti_nehar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  969

  Standart

  hak razı olsun kardeslerım kardesım cok guzel ıkı ınce ayrıntıyı yakalamıs elh bızlerede faydası oldu sagolun.....

  " Eğer şu fânî dünyada bekâ istiyorsan, bekâ fenâdan çıkıyor, nefs-i emmâre cihetiyle fenâ bul ki, bâkî olasın...."

  Anlam demek, Allah demektir.

  Sonuç, sevgi Allah demektir.

  "İnşallah" derse Yakaran...

  "İnşa" eder YARADAN.

  SaFLaRı eZeNi aSLaN SaNMA aSıL NeFSiNi eZeBiLeN aSLaNDıR
  MEVLANA


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. En büyük makam Kur'an'ındır
  By abdussamedfani in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 06.02.09, 15:40
 2. Bir Hastalık...Makam Sevgisi...
  By seyyah_salih in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 36
  Son Mesaj: 21.08.08, 16:15
 3. Makam-ı Nâz (Nâz Makamı)
  By Abdulbaki in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 01.03.08, 22:31
 4. Makam-ı Mahmud nedir?
  By VbDeSTabe in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.02.08, 08:23
 5. Şualar / 2. Makam Farkları Nedir?
  By gulsah in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 16.04.07, 17:31

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0