+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Hizmet Rehberi

 1. #1
  Dost Tesnîm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  29

  Standart Hizmet Rehberi

  Birinci Bolum

  Risâle-i Nur Nedir?


  Risâle-i Nur, Kur'ân'ın Î'câzını gösteren bir tefsirdir

  Eski Harb-ı Umûmiden evvel ve evâilinde, bir vâkıâ-ı sâdıkada görüyorum ki, Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağının altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları, dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki, merhum vâlidem yanımdadır.

  Dedim: "Ana korkma; Cenâb-i Hakkın emridir. O Râhim'dir ve Hâkim'dir."

  Birden, o halette iken baktım ki, mühim bir zât bana âmirâne diyor ki: "Î'câz-ı Kur'ân'ı beyan et."

  Uyandım, anladım ki bir büyük infilak olacak. O infilak ve inkılâptan sonra, Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an kendi kendini müdâfaa edecek. Ve Kur'an'a hücum edilecek; î'câzı, onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu î'câzın bir nevini şu zamanda izhârına, haddimin fevkınde olarak, benim gibi bir adam namzet olacak. Ve namzet olduğumu anladım.

  Barla Lâhikası, s.9.

 2. #2
  Dost Tesnîm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  29

  Standart

  Risâle-i Nur, Kur'ân'ın Î'câzını gösteren bir tefsirdir

  "Risâle-i Nur benim değil, Kur'ân'ın malıdır; Kur'ân'ın feyzinden gelmiştir."

  Tarihçe-i Hayat | Sekizinci Kısım : Isparta Hayatı | 581

  Nur'lar Kuran-i Kerim'den beslenmistir. Onlar Kuran'in malidir.

 3. #3
  Gayyur muhakematçı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Bulunduğu yer
  alemlerde
  Mesajlar
  144

  Standart

  İ’câzı vardır ve mevcûddur.

  Çünki Ceziret-ül Arab ahalisi o asırda ekseriyyet-i mutlaka îtibariyle ümmî idi.

  Ümmîlikleri için mefâhirlerini ve vukuat-ı tarihiyyelerini ve mehâsin-i ahlâka yardım edecek durub-u emsallerini kitabet yerine şiir ve belâgat kaydıyla muhafaza ediyorlardı.

  Mânidar bir kelâm, şiir ve belâgat câzibesiyle eslaftan ahlafa hâfızalarda kalıp gidiyordu.

  İşte şu ihtiyâc-ı fıtrî neticesi olarak o kavmin mânevî çarşı-yı ticaretlerinde en ziyâde revaç bulan, fesâhât ve belâgat metâı idi.

  Hattâ bir kabilenin belîğ bir edibi, en büyük bir kahramân-ı millîsi gibi idi. En ziyâde onunla iftihar ediyorlardı.

  İşte İslâmiyyetten sonra âlemi zekâlarıyla idare eden o zeki kavim, şu en revaçlı ve medâr-ı iftiharları ve ona şiddet-i ihtiyâcla muhtaç olan belâgatta akvam-ı âlemden en ileride ve en yüksek mertebede idiler.

  Belâgat, o kadar kıymetdar idi ki, bir edibin bir sözü için iki kavim büyük muharebe ederdi ve bir sözüyle musâlâha ediyorlardı.

  Hattâ onların içinde “Muallakat-ı Seb’a” namıyla yedi edibin yedi kasidesini altunla Kâ’be’nin duvarına yazmışlar, onunla iftihar ediyorlardı.

  İşte böyle bir zamanda, belâgat en revaçlı olduğu bir anda Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyân nüzul etti.

  Nasılki, zaman-ı Mûsa Aleyhisselâm’da sihir ve zaman-ı Îsâ Aleyhisselâm’da tıb revaçta idi. Mu’cizelerinin mühimmi o cinsten geldi.

  İşte o vakit bülegâ-yı Arabı, en kısa bir sûresine mukabeleye davet etti:...

  evet bu cümleler bize kuran ın i'cazını ispatlar. Onun i'cazını kaçınılmaz kılarak anlatır, ikna eder. ve şu ifadeler risale-i nur'u bu açıdan nazara verir... şöyle ki,

 4. #4
  Gayyur muhakematçı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Bulunduğu yer
  alemlerde
  Mesajlar
  144

  Standart

  Nev’-i beşer bu son harb-i umumînin eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdadı ile ve merhametsiz tahribatı ile ve birtek düşmanın yüzünden yüzer masumu perişan etmesiyle ve mağlubların dehşetli me’yusiyetleriyle ve galiblerin dehşetli telaş ve hâkimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlarını tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azablarıyla ve dünya hayatının bütün bütün fâni ve muvakkat olması ve medeniyet fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olduğu umuma görünmesiyle ve fıtrat-ı beşeriyedeki
  yüksek istidadatın ve mahiyet-i insaniyesinin umumî bir surette dehşetli yaralanmasıyla ve gaflet ve dalaletin, sert ve sağır olan tabiatın, Kur’anın elmas kılıncı altında parçalanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en boğucu, aldatıcı en geniş perdesi olan siyaset-i rûy-i zeminin pek çirkin, pek gaddarane hakikî sureti görünmesiyle elbette ve elbette hiç şübhe yok ki: Şimalde, garbda, Amerika’da emareleri göründüğüne binaen nev-i beşerin maşuk-u mecazîsi olan hayat-ı dünyeviye, böyle çirkin ve geçici olmasından fıtrat-ı beşerin hakikî sevdiği, aradığı hayat-ı bâkiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak ve elbette hiç şübhe yok ki: Bin üçyüzaltmış senede, her asırda üçyüzelli milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehl-i hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hâfızların kalbinde kudsiyet ile bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiç bir kitabda emsali bulunmayan bir tarzda, beşer için hayat-ı bâkiyeyi ve saadet-i ebediyeyi müjde veren ve bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler âyâtıyla, belki sarihan ve işareten onbinler defa dava edip haber veren ve sarsılmaz kat’î delillerle, şübhe getirmez hadsiz hüccetleriyle hayat-ı bâkiyeyi kat’iyyetle müjde ve saadet-i ebediyeyi ders vermesi, elbette nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, maddî veya manevî bir kıyamet başlarına kopmazsa; İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere’nin Kur’anı kabul etmeğe çalışan meşhur hatibleri ve Amerika’nın din-i hakkı arayan ehemmiyetli cem’iyeti gibi rûy-i zeminin geniş kıt’aları ve büyük hükûmetleri Kur’an-ı Mu’ciz-ül Beyan’ı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh u canlarıyla sarılacaklar. Çünki bu hakikat noktasında kat’iyyen Kur’anın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mu’cize-i ekberin yerini tutamaz.

 5. #5
  Gayyur muhakematçı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Bulunduğu yer
  alemlerde
  Mesajlar
  144

  Standart

  Sâniyen: Madem Risale-i Nur, bu mu’cize-i kübranın elinde bir elmas kılınç hükmünde hizmetini göstermiş

  ve muannid düşmanlarını teslime mecbur etmiş.

  Hem kalbi, hem ruhu, hem hissiyatı tam tenvir edecek ve ilâçlarını verecek bir tarzda

  hazine-i Kur’aniyenin dellâllığını yapan ve ondan başka me’hazı ve mercii olmayan

  ve bir mu’cize-i maneviyesi bulunan Risale-i Nur o vazifeyi tam yapıyor

  ve aleyhindeki dehşetli propagandalara ve gayet muannid zındıklara tam galebe çalmış

  ve dalaletin en sert kuvvetli kalesi olan tabiatı, Tabiat Risalesi’yle parça parça etmiş

  ve gafletin en kalın ve boğucu ve geniş daire-i âfâkında

  ve fennin en geniş perdelerinde Asâ-yı Musa’daki Meyve’nin Altıncı Mes’elesi ve Birinci, İkinci, Üçüncü, Sekizinci Hüccetleriyle gayet parlak bir tarzda gafleti dağıtıp, nur-u tevhidi göstermiş.

  Elbette bize lâzım ve millete elzemdir ki:

  Şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için hususî dershaneler açılmağa izin verilmesine binaen,

  Nur şakirdleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük birer dershane-i Nuriye açmak lâzımdır.

  Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder, fakat herkes herbir mes’elesini tam anlamaz.

  İman hakikatlarının izahı olduğu için; hem ilim, hem marifetullah, hem huzur, hem ibadettir.

  Eski medreselerde beş-on seneye mukabil,

  inşâallah Nur medreseleri beş-on haftada aynı neticeyi temin edecek ve yirmi senedir ediyor.

  Hem hükûmet, bu millet ve vatanın hayat-ı dünyeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pek çok faydası bulunan

  bu kuran lemaatlarına ve Kur’an dellâlı olan Risale-i Nur’a değil ilişmek,

  belki tamamıyla terviç ve neşrine çalışmaları elzemdir ki;

  geçen dehşetli günahlara keffaret ve gelecek şiddetli belalara ve anarşiliğe karşı bir sed olabilsin.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hizmet Rehberi
  By Ferkam in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.09.09, 12:32
 2. Gençlik Rehberi
  By virs in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 11.08.08, 10:28
 3. Bir Hayat Rehberi
  By serab in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.09.07, 09:31
 4. İnsanliğin Rehberi
  By Ehl-i telvin in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 15.08.07, 20:39

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0