Beşinci tabaka-i hayat:

Ehl-i kuburun hayat-ı ruhanîleridir.

Evet, mevt, tebdil-i mekândır, ıtlak-ı ruhtur, vazifeden terhistir;

idam ve adem ve fenâ değildir.

Hadsiz vakıatla

ervâh-ı evliyanın temessülleri

ve ehl-i keşfe tezahürleri

ve sair ehl-i kuburun yakazaten ve menâmen bizlerle münasebetleri

ve vakıa mutabık olarak bizlere ihbaratları gibi

çok delâil, o tabaka-i hayatı tenvir ve ispat eder.

Mektubat | Birinci Mektup | 13


Suâl: Âlem-i mânâ ile ihtilat kesilmiş midir..?