+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 13

Konu: Bediüzzaman ve Vehhabilik Hakkında İddialar..

 1. #1
  Yasaklı Üye tename - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2009
  Mesajlar
  295

  Exclamation Bediüzzaman ve Vehhabilik Hakkında İddialar..

  Bediüzzaman’ın, Vehhabilik hakkında ve dolayısı ile İbn-üt-Teymiye

  ve İbn-ül-Kayyım-i Cevzî hakkında bir takım açıklamaları risalelerde vardır.

  Ancak bu açıklamaların maksatlı olduğunu iddia edenler vardır.

  Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?  İtiraz edilen kısım:

  Ehl-i vukufun insafsızca ve hatâlı ve haksız tenkidleri,

  Vehhâbîlik damariyle İmam-ı Ali Radıyallahü Anhın Nurlarla ciddî alâkasını ve takdîrini çekemeyerek

  ve geçen sene zemzem sularını döktüren

  ve bu sene haccı men'eden evhâmın te'siri altında

  o yanlış ve hasudâne itirazları "Beşinci Şuâ"a etmişler. (...)

  Açıklama

  -Bediüzzaman; Hz. Ali’nin Risale-i Nur’la olan ciddi alakasını değişik işarî beşaretlerle ortaya koymuştur.

  Evliyaların binlerce -bu tür- işarî beşaretlerini inkâr etmeyen, bunu da inkâr edemez
  .

  Kaldı ki, böyle bir inkârın ispatı imkânsızdır.

  “Vehhâbîlik damariyle hareket etmek” ille de vehhabi olmak demek değildir.

  O dönemde, Hz. Peygamber (a.s.m)’e karşı çıkanların,

  ehl-i beytin muhabbetini esas alan Risale-i Nur
  gibi bir hizmete

  karşı çıkmaları kadar tabii bir şey olabilir mi? 2. #2
  Yasaklı Üye tename - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2009
  Mesajlar
  295

  Standart

  İtiraz edilen kısım:

  Risale-i Nur’un üstadı ve Risale-i Nur’a Celcelutiye Kasidesi’nde rumuzlu işârâtiyle

  pek çok alâkadarlık gösteren ve benim hakaik-i îmaniyede hususî üstadım, "İmam-ı Ali"dir.

  (R.A.) ve "Kul lâ es'elukum aleyhi ecran ille’l-meveddete fi’l-kurbâ" ayetinin nassiyle,

  Al-i Beytin muhabbeti, Risale-i Nur’da ve mesleğimizde bir esasdır.

  Ve Vehhabilik damarı, hiçbir cihetle nurun hakikî şâkirdlerinde olmamak lâzım geliyor.

  İşte, şimdi gizli münafıklar, Vehhabilik damariyle, en ziyade İslâmiyeti ve hakikat-ı Kur'aniyeyi

  muhafazaya me'mur ve mükellef olan bir kısım hocaları elde edip,

  ehl-i hakikatı Alevilikle itham etmekte birbiri aleyhine istimâl ederek,

  dehşetli bir darbeyi İslâmiyete vurmağa çalışanlar meydanda geziyorlar.

  Sen de bir parçasını mektubunda yazıyorsun.

  Hattâ sen de biliyorsun, benim ve Risale-i Nur’un aleyhinde istimâl edilen

  en te'sirli vasıtayı hocalardan bulmuşlar.

  Şimdi, Haremeyn-i Şerifeyne hükmeden Vehhabiler

  ve meşhur, dehşetli dâhîlerden, İbn-üt-Teymiye ve İbn-ül-Kayyım-i Cevzî’nin

  pek acib ve cazibedar eserleri, İstanbul’da, çoktan beri hocaların eline geçmesiyle,

  hususan evliyalar aleyhinde

  ve bir derece bid'alara müsaadekâr meşreblerini kendilerine perde yapmak istiyen bid'alara bulaşmış bir kısım hocalar;

  sizin, muhabbet-i Al-i Beytden gelen ve şimdi izharı lâzım olmıyan içtihadınızı vesile ederek;

  hem sana, Hem Nur Şâkirdlerine darbe vurabilirler. (...)

 3. #3
  Yasaklı Üye tename - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2009
  Mesajlar
  295

  Standart

  Açıklama

  - “Vehhabilik damarı” kavramı özellikle seçilmiş

  ve Ehl-i Beyt ve evliyalara karşı adavet eden bir zihniyetin simgesi olarak kullanılmıştır.

  - Vehhabilerin yüzlerce Müslümanın kanını akıtarak Haremeyn-i Şerifeyne hâkim oldukları tarihî bir realitedir.

  - “Dehşetli dâhîlerden, İbn-üt-Teymiye ve İbn-ül-Kayyım-i Cevzî’nin pek acib ve cazibedar eserleri” ifadesi

  çok insaflı, hasmının iyi taraflarını söylemekten çekinmeyen ve hakkı teslim eden bir şuurun yansımasıdır.

  Ancak, bu zatların ehl-i sünnet alimlerinin cumhuruna aykırı olan yanlış görüşlerini dayanak yapan vehhabî zihniyetli kimselerin,

  hayatları boyunca kokusunu bile alamadıklarıvelayetin,

  keşif-kerametin varlığını kabul edenleri yalancılıkla itham ettikleri de bir gerçektir.

  “Selefîcilik” klişesi altında İslam ümmetinin,

  büyük veli olarak kabul ettikleri bir kısım zatları


  tekfir etmekten bile kaçınmayan bu iflah olmaz cühela güruhunun,

  Risale-i Nur gibi, ehl-i sünnetin ve ehl-i beytin mesleklerini müdafaa etmeyi

  bir görev addeden bir hizmete taraftar olmaları düşünülemez.

  Bu sebeple;

  “Hususan evliyalar aleyhinde ve bir derece bid'alara müsaadekâr meşreblerini

  kendilerine perde yapmak istiyen bid'alara bulaşmış bir kısım hocalar..”

  tespiti ayn-ı hak ve mahz-ı hakikattir.

 4. #4
  Yasaklı Üye tename - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2009
  Mesajlar
  295

  Standart

  Devam edecek..İnşaAllah..

 5. #5
  Yasaklı Üye tename - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2009
  Mesajlar
  295

  Standart

  İtiraz edilen kısım:

  Hz. Gavs-ı Geylani fitne-i ahir zamanda Sünnet-i Seniyyeyi

  ve Esrar-ı Kur'aniyeyi muhafazaya ve neşre çalışan bir mürîdine (Said Nursî’ye)

  on beş emare ile iltifat eder.

  Ve onunla konuşursa elbette İslâmiyet’in te'sisinde Esedullah unvanını alan

  ve ulûm-u esrariyede "ene medînetu’l-ilmi ve Aliyyun bâbuhâ" hadisine mazhar bulunan

  ve kerâmat-ı harika ile iştihar eden

  ve vehhabilerin ecdadı olan Haricileri kılınçtan geçiren...


  ve Gavs-ı Azam’ın ceddi ve üstadı olan Hz. Ali (R.A.)

  elbette Al-i Beytine bir cihette düşman olan Vehhabilerin Haremeyn-i Şerifeyni istilası hengamında

  ve Haricilerden daha berbat bir tarzda Sünnet-i Seniyyeye muhalefet eden

  bir kısım ulema-üs su' ve zalimlerin istilası zamanında

  Risale-i Nur vasıtası ile Risale-i Nur şâkirdleri bütün kuvvetleriyle

  Sünnet-i Seniyyenin muhafazasına ve Al-i Beytin hürmetine ve meveddetine çalışmaları

  ve o müthiş mehalike karşı sarsılmadıkları halde

  imdat-ı ruhaniye ve kuvve-i maneviyenin takviyesine pek çok muhtaç oldukları bir zamanda

  o ulûm-u evvelîn ve ahirîni bildiğini müftehirane iddia eden Hz. Ali (R.A.)

  hiç mümkün müdür ki; Evladından olan Gavs-ı Geylani’den geri kalsın.

  Şeceat-ı Haydaranesiyle Risale-i Nur şâkirdlerinin imdadına yetişmesin.

  Elbette bu suretle yetişir ve yetişti. (...)

 6. #6
  Yasaklı Üye tename - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2009
  Mesajlar
  295

  Standart

  Açıklama

  - Bediüzzaman hazretlerinin burada ifade ettiği gibi,

  Hz. Ali ile haricilerin mücadelesi, vehhabilerin haricilerin maddî-manevî torunları oldukları,

  ehl-i beyte karşı adavet beslemeleri, bidalara müsaadekâr bir tavır sergilediklerine dair hususların hepsi tarihî gerçeklerdir.

  Resulullah (asm)’a saygı göstermeyi bile şirk sayacak kadar hamakat eseri gösteren bunlar,

  en güzide sahabelerin kabirlerini yok edip ortadan kaldırmaları,

  yani bilinemeyecek şekle sokmaları cümle âlemin malûmudur.

  - Risale-i Nur’un “sünnet-i seniyenin hizmetini ve ehl-i beytin muhabbetiniesas alan bir meslek olduğu da cümle âlemin malumudur.

  - İmam-ı Ali ve Gavs-ı Azam’ın Risale-i Nur hizmetini alkışladıkları,

  onları manen himaye ettikleri,

  kerametleriyle bu eserlerin müellifini teşvik ve teşci’ ettikleri,

  vehhabî ve onların çömezlerinin malumu olmasa da,

  milyonlarca ehl-i ilim, ehl-i takva ve ehl-i faziletin malumudur.

  - İslam aleminin saygı duyduğu onlarca âlim ve veliyi yalancılıkla itham eden,

  bu haricî bozuntusu adamların,

  İmam-ı Ali ve Gavs-ı Azam’ın Risale-i Nur’la ilgili müjdeli kerametlerini kabul etmeleri elbette beklenemez.


 7. #7
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  Peygamberimiz a.s.m. ın manevi şahsiyetini göremeyen adamlardan hiç bir hayır beklenmez.
  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur. 8. #8
  Yasaklı Üye tename - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2009
  Mesajlar
  295

  Standart

  İtiraz edilen kısım:

  Şu vehhabi mes'elesinin kökü derindir.

  An'anesi zaman-ı sahabeden başlıyarak gelmiş.

  İşte o an'ane üç uzun esaslarla gelmiştir.

  Birincisi: Hz. Ali (R.A.) vehhabilerin ecdadından ve ekserisi necid sekenesinden olan haricilere kılınç çekmesi

  ve nehrivanda onların hafızlarını öldürmesi onlarda derinden derine hem din namına şialığın aksine olarak

  Hz. Ali’nin (R.A) faziletlerine karşı bir küsmek bir adavet tevellüd etmiştir.

  Hz. Ali (R.A.) şah’ı velâyet ünvanını kazandığı ve turuk-u evliyanın ekser-i mutlakı ona rücu’ etmesi cihetinden

  haricilerde ve şimdi ise haricilerin bayraktarı olan vehhabilerde

  ehl-i velâyete karşı bir inkâr bir tezyif damarı yerleşmiştir.

  İkincisi: Müseylime-i kezzabın fitnesiyle irtidada yüz tutan necid havalisi

  Hz. Ebûbekir’in (R.A.) hilâfetinde Halid İbn-i Velid’in kılıncıyla zir-u zeber edildi.

  Bundan necid ahalisinin hulefa-i raşidine ve dolayısıyle ehli sünnet vel cemaata karşı bir iğbirar seciyelerine girmişti.

  Halis müslüman oldukları halde yine eskiden ecdadlarının yedikleri darbeyi unutmuyorlar,

  nasıl ki ehl-i İran’ın Hz. Ömer’in (R.A.) adilâne darbesiyle devletleri mahv ve milletlerinin gururu kırıldığı için şialar,

  Al-i beyt muhabbeti perdesi altında Hz. Ömer’e (R.A) ve Hz. Ebûbekir’e (R.A.)

  ve dolayısıyle ehli sünnet ve cemaate daima muntakimane fırsat buldukça tecavüz etmişler.


  Üçüncü Esas: Vehhabilerin azim imamlarından acib dehaları taşıyan meşhur İbn-i Teymîye ve İbn-i Kayımil-cevzî gibi zâtlar

  Muhyiddîn-i Arab (K.S.) gibi azim evliyaya karşı fazla hücum ettikleri

  ve gûya mezheb-i ehli sünneti Şi’âlara karşı Hz. Ebûbekrin (R.A.) Hz. Ali’den (R.A.) efdaliyetini müdafaa ediyorum diyerek

  Hz. Ali’nin (R.A.) kıymetini düşürüyorlar.

  Harika faziletlerini âdileştiriyorlar.

  Muhyiddîn-i Arab (K.S.) gibi çok evliyayı inkâr ve tekfir ediyorlar.

  Hem vehhabiler kendilerini Ahmed İbn-i Hambel mezhebinde saydıkları için

  Ahmed İbn-i Hambel Hazretleri bir milyon hadîsin hâfızı ve râvisi ve şiddetli olan Hambeli mezhebinin reisi

  ve halk-ı Kur'ân mes'elesinde cihan pesendane salabet ve metanet sahibi bir zât olduğundan

  onun bir derece Zahiri ve Müteassibane ve alevîlere karşı muhalefetkârane mezhebinden din namına istifade edip

  bir kısım evliyanın türbelerini tahrib ediyorlar ve kendilerini haklı zan ediyorlar.

  Halbuki bir dirhem hakları varsa bazen on dirhem ilâve ediyorlar. (...)

 9. #9
  Yasaklı Üye tename - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2009
  Mesajlar
  295

  Standart

  Açıklama

  Vehhabilerin bidalarına dair pek çok eser, İslam alimleri tarafından yazılmıştır.

  Fakat, onlarla ilgili bu üç esasın/hakikatin bu kadar veciz bir şekilde özetlenmesi,

  gerçekten Bediüzzaman’a has bir bediî beyandır.

  Hem gerçeği ifade ediyor,

  hem aşırı gidip tekfir etmiyor,

  hem işin arka planındaki sosyolojik vakaları sergiliyor,

  hem bu vakaların doğurduğu psikolojik saplantılarının gerekçelerini ortaya koyuyor.

  Bin barekellah!

 10. #10
  Yasaklı Üye tename - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2009
  Mesajlar
  295

  Standart

  İtiraz edilen kısım:

  (...) hocalar, hattâ İstanbulun eskide dost hocaları, kaçmağa;

  ve az bir kısmı, tenkide çalışmaya;

  hattâ Âl-i Beyt ve İmam-ı Ali’ye adavetleri bulunan müfrit Vehhâbîlik hesabına

  Risale-i Nurun Âl-i Beyt ve İmam-ı Ali’nin bir mânevî hediyesi ve eseri olmasından,

  itiraz etmeye başlamışlar.

  Fakat biz, İstanbul âlimlerinden kızmıyoruz, belki bir cihette memnunuz...

  Çünki, başkalara nisbeten ilişmiyorlar.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Üstat Hakkında İddialar ve Tokatlar
  By mtay315 in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 04.04.09, 17:57
 2. Atatürk'ün Hakkında Yeni İddialar
  By kamyoncu in forum Gündem
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 10.01.09, 21:36
 3. Nurlar'da Vehhabîlik?
  By Rainboy44 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 26
  Son Mesaj: 05.10.08, 21:51
 4. Vehhabilik Hızla Yayılıyor
  By aktarcı in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.09.08, 14:53
 5. Bediüzzaman Hakkında Ne Dediler?
  By HakanBa in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 01.09.06, 16:27

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0