+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 18

Konu: Niçin "Müstemi, Müteharrî-i Hakikat Bir Japondur?"

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart Niçin "Müstemi, Müteharrî-i Hakikat Bir Japondur?"

  "Sözlerin iyi anlaşılmıyor?"
  Bilirim ki, kâh minare başında, kâh kuyu dibinde konuşuyorum. Neyleyeyim, zuhurat öyle. Şuâat ve şu kitapta mütekellim, âciz kalbimdir. Muhatap, âsi nefsimdir. Müstemi, müteharrî-i hakikat bir Japondur. Temâşâ eden bunu düşünmeli.(Mesnevî-i Nuriye - Nokta )

  Niçin Müstemi, müteharrî-i hakikat bir Japondur?

  Risale-i Nurlarda Japonlar niçin misal veriliyor?

  Joponlarla verilmek istenen mesaj nedir?

  Bu sorular çerçevesinde konuyu müzakere edebiliriz.

  Buyurun "müteharrî-i hakikat" ağabey ve kardeşlerimiz.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye Barla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  1.108

  Standart

  Bundan kırk sene evvel ve Hürriyetten bir sene evvel İstanbul'a geldim. O zaman Japonya'nın Başkumandanı, İslâm ulemasından dinî bazı sualler sormuştu. Onları İstanbul hocaları benden sordular. Hem çok şeyleri o münasebetle sual ettiler.
  Ezcümle, bir hadiste, "âhir zamanda dehşetli bir şahıs sabah kalkar, alnında 'Hâzâ kâfirün' yazılmış bulunur" diye hadis var deyip benden sordular. Dedim: "Bir acîp şahıs bu milletin başına geçer ve sabah kalkar, başına şapka giyer ve giydirir."
  Bu cevaptan sonra bunu sordular: "Acaba o zaman onu giyen kâfir olmaz mı?" Dedim: "Şapka başa gelecek, secdeye gitme diyecek. Fakat, baştaki İmân o şapkayı da secdeye getirecek, inşaallah Müslüman edecek."
  Nurlarla alâkadar olduğum zamanlarda, dünyevî bütün lezzetlerin fevkinde büyük bir zevk ve havâssımda azîm bir şevk hissediyorum...

 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Özellikle Nokta Risalesinde niçin "Müstemi, müteharrî-i hakikat bir Japondur. ?"

  Burası çok önemli olmalı diye düşündüm.Çünkü Japonlar hakikaten araştırma ve incelemede dünyada imtiyaz kesbetmiş insanlar.Bir de adat-ı milliyelerini terk etmemişler.Bakınız Üstadımız onlar için neler söylüyor?

  "Zünub ve mesâvî-i medeniyeti, hudud-u hürriyet ve medeniyetimize girmekten seyf-i şeriatla yasak edeceğiz. Tâ ki, medeniyetimizin gençliği ve şebabeti, zülâl-i aynü'l-hayat-ı şeriatla muhafaza olsun. Kesb-i medeniyette Japonlara iktida bize lâzımdır ki, onlar Avrupa'dan mehasin-i medeniyeti almakla beraber, her kavmin mâye-i bekası olan âdât-ı milliyelerini muhafaza ettiler. Bizim âdât-ı milliyemiz İslâmiyette neşvünema bulduğu için, iki cihetle sarılmak zaruridir.( Divan-ı Harb-i Örfî)"

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye HüZnÜ HaZan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar
  4.454

  Standart

  Allah razı olsun abi...


  Hur bajo,Kur bajo
  Ga mêşine...
  Kendini tevil et!...


 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Muhakemat'tan iki yer ekleyeceğim ve buradan Üstadın "Niçin "Müstemi, müteharrî-i hakikat bir Japondur?" dediğini anlamaya ve çıkarmaya çalışalım inşallah.

  "Ey benim kelâmımı mütalâa eden zevat! Geniş bir fikirle ve müteyakkız bir nazarla ve muvazeneli bir basiretle, mecmu-u kelâmımı, yani mesalik-i hamseyi muhit bir daire veya müstedîr bir sur gibi nazara alınız. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın nübüvvetine merkez gibi temaşa ediniz. Veyahut sultanın etrafına halka tutmuş olan asakir-i müteavinenin nazarıyla bakınız. Tâ ki bir taraftan hücum eden evhamı, mütecavibe ve müteavine olan cevanib-i sâire def edebilsin. İşte şu halde Japonların suali olan,” Bizi, kendisine iman etmeye çağırdığınız Allah'ın varlığına delâlet eden açık delil nedir?” ye karşı derim:
  İşte Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm_(Muhakemat)

  Birinci maksat: Delâil-i Sâni beyanındadır. Bir burhanı da Muhammed'dir (aleyhisselâm). Sâniin vücut ve vahdeti, ispata ihtiyaçtan müstağnidir. Lâsiyyemâ, Müslümanlara karşı çok derece eclâ ve azhardır. Binaenaleyh, hitabımı ecanibe, bahusus Japonya'ya tevcih eyledim. Zira onlar eskide bazı sualler etmiştiler; ben de cevap vermiştim. Şimdi ihtisarla yalnız bir-iki suallerine müteallik o cevabın bir parçasını söyleyeceğim. Onlardan bir sual: “Bizi, kendisine iman etmeye çağırdığınız Allah'ın varlığına delâlet eden açık delil nedir? Mahlukat neden yaratılmıştır? Yoktan mı? Maddeden mi? Yoksa onun zâtından mı? Ve diğer şüpheli sorular...”
  Yani, vücud-u Sânie delil-i vâzıh nedir?( Muhakemat)

  Sanırım Japonların müstemi yani dinleme makamında olmalarının sırrını araladık diye düşünüyorum.Sanırım onları dinleme makamına sokan sordukları şu sorular olmalı.

  1."İşte şu halde Japonların suali olan,” Bizi, kendisine iman etmeye çağırdığınız Allah'ın varlığına delâlet eden açık delil nedir?”

  2."Bizi, kendisine iman etmeye çağırdığınız Allah'ın varlığına delâlet eden açık delil nedir? Mahlukat neden yaratılmıştır? Yoktan mı? Maddeden mi? Yoksa onun zâtından mı? Ve diğer şüpheli sorular...” (Muhakemat)

  İşte Nokta Risalesinde Üstad bu sorulara cevap verme makamı ile Japonları hem de "müteharrî-i hakikat " olan Japonları dinleme makamında göstererek sordukları soruları cevaplıyor diye düşünüyorum.

  Devam edelim anlamaya inşallah.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  1-soruyu soran japondur..ondan öyle demiş..2-birde onların fıtratlarının, hakikatı araştıran olduğuna işareten öyle demiş..anladığım kadarıyla.

  hakikaten japonlar hep gerçeği araştırıyorlar..boş durmuyorlar.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Dikkat edersek Üstad Japonların sorduğu soruları es geçmiyor.Onların fıtratlarındaki "müteharrî-i hakikat " olan kabiliyetlerinin inkişafını ve samimiyetlerini de nazara alarak sordukları soruları cevaplıyor.Belki de muhtaç olan kalb ve ruhlarından gelen hakikate müştak olan yönlerini bütün beşere misal gösteriyor.Ancak bu hakikatler,yani "Bizi, kendisine iman etmeye çağırdığınız Allah'ın varlığına delâlet eden açık delil nedir?" veya "Bizi, kendisine iman etmeye çağırdığınız Allah'ın varlığına delâlet eden açık delil nedir? Mahlukat neden yaratılmıştır? Yoktan mı? Maddeden mi? Yoksa onun zâtından mı? " gibi soruları ancak "müteharrî-i hakikat " olanların sorabileceği ve bunların sorularının muhatap alınacağını da ders veriyor olmalıdır.

  Yoksa biz biliyoruz ki ahmakların sorduğu soruları Üstad dikkate almıyor ve şöyle diyor."Cevâbü'l-ahmaki's-sükût" kaidesince, böylelere karşı cevap sükûttur. (29.Mektup)"Elbette bazı ahmakların arkasında bedbaht âkıller bulunduğundan onları da cevapsız bırakmıyor.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Yani gerçekçidir onlar demek istiyor.Yani gerçektende öğrenmek için sorduklarına işaret ediyor..o halde japonlarda nurun hakikatları çok yayılmalı.o halde japonlar kendilerine,hak anlatılsa kabulleneceklerdir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 9. #9
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Biliniz, hakikî vukuatı kaydeden tarih, hakikate en doğru şahittir. İşte, tarih bize gösteriyor. Hattâ, Rus'u mağlûp eden Japon Başkumandanının İslâmiyetin hakkaniyetine şehadeti de şudur ki:

  Hakikat-i İslâmiyetin kuvveti nispetinde, Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde ehl-i İslâm temeddün edip terakki ettiğini tarih gösteriyor. Ve ehl-i İslâmın hakikat-i İslâmiyede zaafiyeti derecesinde tevahhuş ettiklerini, vahşete ve tedennîye düştüklerini ve hercümerc içinde belâlara, mağlûbiyetlere düştüklerini tarih gösteriyor. Sair dinler ise bilâkistir. Yani, salâbet ve taassuplarının zaafiyeti nispetinde temeddün ve terakki ettikleri gibi, dinlerine salâbet ve taassuplarının kuvveti derecesinde de tedennî ve ihtilâllere maruz kaldıklarını tarih gösteriyor. Şimdiye kadar zaman böyle geçmiş.(Hutbe-i Şâmiye)

  "Japon Başkumandanının İslâmiyetin hakkaniyetine şehadeti" İşte yine ilginç bir Jopon tespiti.Bir Japon başkomutanının İslâmiyetin hakkaniyetine şahitliği ve hakperestliği ki Üstad eserlerine bu Japon hakkaniyatını almış.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 10. #10
  Ehil Üye HüZnÜ HaZan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar
  4.454

  Standart

  Allah razı olsun...
  Üstad japonların sordukları sorularla bi çok hakikatin aydınlanmasına vesile olduklarının farkında olduğu için onların sordukları sorulara bu kadar ehemmiyet vermiş demekki...


  Hur bajo,Kur bajo
  Ga mêşine...
  Kendini tevil et!...


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. "Ene" ve "Zerre"den İbaret Bir "Elif" Bir "Nokta"dır.
  By Ene-Zerre in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 29
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:29
 2. Hayatıyla bir "Elif" yazar, "Vav" vuslatıyla yürür, yüreği "Hu" okur..
  By gamze-i_dilruzum in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:28
 3. İlk Ayet-i Kerime Niçin "Oku"? Okumaktan Maksad Nedir?
  By MuM in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 12.11.07, 18:33
 4. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 17.10.07, 06:55
 5. Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 27.07.07, 17:50

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0