+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7

Konu: Merak Hastalığı, Zahiri ve Batıni Olarak Merak, Çaremiz, İlacımız...

 1. #1
  MuM
  MuM isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Guest MuM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  3.600

  Standart Merak Hastalığı, Zahiri ve Batıni Olarak Merak, Çaremiz, İlacımız...

  Merakın genelde iyi olduğunu düşünürüz. Fakat hangi durumlarda iyidir. Bu noktada risale-i nur bize ölçüyü gösteriyor. Aslında zahiri hastalıklarımıza göstermiş olduğumuz merakla bu hastalığımızın on katı arttığını söylüyor manen fakat belki de bir işari manası da şu olsa gerek: Başımıza gelen hastalık dışındaki her türlü sıkıntı, musibet, ayrılık, gayrılık, firak belki de ölüm gibi şeylerin sebeblerinin merakı...Niçinler...Niçinler...Niçinler kurcalıyor zihnimizi..Bulamadığımız cevablar ise hastalığımızı ziyadeleştiriyor sanki bedeni bir hastalıkmış gibi üzüntü ve keder hastalığı sarıyor bedenimizi...

  aziz üstadımızın zahiren zahiri hastalık bahsi için yazdığı merak konusunun belki bir gölge manası ve belki bir işari manası olarak hayatımızdaki başımıza gelen her türlü tazyike karşı merakın istimalinin o tazyikatı ağırlaştırdığını düşünüyorum....

  bahsettiğimiz merakla ilgili kısımlar risale-i nurda şöyle geçiyor ve elimizden geldiği kadar nefsimizdeki etkilerinin mütalaasını yazmaya çalışalım...:  Ey lüzumsuz merak eden hasta!  Yani merak etmene lüzum yok...Merakına lüzum yok... Başına gelen bu zahiri hastalık musibeti gibi başına gelen her türlü hadisatın tazyikatında merakına lüzum yok...ey tazyikatlar altında ezilen ve lüzumsuz bu başına gelenlerin nedenini merak eden...bulamayan...lüzumsuz merakta dövünen hasta...


  Sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. O merakın senin hastalığını ağırlaştırır. Hastalığın hafifleşmesini istersen, merak etmemeye çalış.


  hastalığının ağırlığından merak ediyorsun... Zahiren maddi hastalık lakin işari manada belki başına gelen bu şeylerin ağırlığından merak ediyorsun... Niçin böyle oldu... neden bir türlü istediğim gibi olmuyor...nerde yanlış yaptım...yapıyorum...merak ediyorsun...neticeler niçin istediğin gibi değişmiyor... evet bu merakın hastalığını yani elemini ağırlaştırır...Çünki nedenler olarak hep sebebleri araştırıyorsun...sebeblere bağlıyorsun...Hastalığının hafifleşmesini istersen merak etmemeye çalış...yani yükünü seni de beni de taşıyan şu sefineye bırak...bu sefinenin kaptanı gayet rahim ve kerimdir...merak etme ikimizin yükünü de taşır ve düşürmez...


  Yani, hastalığın faydalarını, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün, merakı kaldır, hastalığın kökünü kes.


  başına gelen bu hastalık gibi, başına gelen ve altında ezilmek üzere olduğun hadiselerin faydalarını ve hikmetlerini düiün...ve sabrın neticesindeki sevabını ve çabuk geçmesini... dünya hayatının kısalığında en ağır bir musibet ki kaç sene sürebilir...bu merakını kaldır ve hastalığın kökünü kes...hadiselerdeki sabır kuvvetini gelecek zamana ve geçmiş zamandakinedenlere dağıtma... düşünme...ademe vücud rengi verme...

  Evet, merak hastalığı ikileştirir. Maddî hastalığın altında, merak ile mânevî bir hastalığı kalbine verir; maddî hastalık ona dayanır, devam eder.

  evet...zahiri hastalığına mukabil..başına gelen zahiri musibetlerine mukabil, bu musibetlerin nedenini, neden ben...neden böyle oluyor...ne yaptım deme...hastalığını ikileştirme...bu halin bu maddi musibetlerin altında manevi bir hastalığı kalbine verir...musibetin gideli seneler olduğu halde,derdin biteli aylar olduğu halde hala o zamandaki sebebleri düşünürsün... ve bir anda ayinen parçalanır...tekrar üzülmeye başlar...boğulmaya başlarsın....geçmiş zamanın hatalarının neticesindeki elemlerinin sebeblerini şimdi düşünüp tekrar tekrar o elemlerini bu zamanına getirme...  Eğer teslimiyetle, rıza ile, hastalığın hikmetini düşünmekle o merak gitse, o maddî hastalığın mühim bir kökü kesilir, hafifleşir, kısmen gider. Hususan evhamla bir dirhem maddî hastalık, bazen merak vasıtasıyla on dirhem kadar büyür. Merak kesilmesiyle, o hastalığın onda dokuzu gider.

  evet...sana ve bana düşen hem hastalığa ve hem hastalık nevinden olan her türlü dünyevi musibet ve muvaffakiyetsizliğe karşı bunların hikmetini düşünmekle o merakımız gider...ve gitmeli...ve gidecek...Hazreti Hızır a.s ile Hazreti Musa a.s mın yolcuğundaki zahiren korkunç görünen hadiselerin batınındaki hikmetler...tebessümler...nurlar gibi başına gelen her türlü elem ve firak..ve muvaffakiyetsizliğin ve zahiren çirkin görünen her şeyin arkasındaki hikmeti düşünmekle Hz. Musa a.s mın merakı gibi...O merakını Hızırdaki hikmeti düşünmekle...izale edip bertaraf et...Teslimiyetle...rıza ile...karşıla...evham yapıp büyütme zahiri gördüklerini...aklına kalbine yükleyip ağırlaştırma...merakını teslimiyetle ve hikmeti düşünmekle kes ki hastalığının ve musibetinin ve bunların neticeleri olan elemlerinin kökü kesilsin...ve ondan bire insin...


  Merak, hastalığı ziyade ettiği gibi, hikmet-i İlâhiyeyi itham ve rahmet-i İlâhiyeyi tenkit ve Hâlık-ı Rahîminden şekvâ hükmünde olduğu için, aksi maksadıyla tokat yer, hastalığını ziyadeleştirir. Evet, nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştirir; öyle de, şekvâ, hastalığı, musibeti tezyid eder...

  evet... merak...hastalığını arttırıyor...başına gelen her şeyin sebebler noktasındaki takılmaların...belki Hikmet-i ilahiyeyi itham ettiriyor... neden başıma bunlar geldi... deme..Hikmet-i ilahiyeye muti bir abd ol... merakınla, ve sebeb?lere ve neden?lere takılmakla rahmet-i ilahiyeyei tnkit etme...şikayetçi olma lisan-ı halinle...yoksa hastalığın yani musibetin yani muvaffakiyetsizliğin ziyadeleşecek...

  Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Onun ilâcı, hastalığın hikmetini bilmektir. Madem hikmetini, faydasını bildin; o merhemi meraka sür, kurtul. Ah yerine oh de; "Vâ esefâ" yerine "Elhamdü lillâhi alâ külli hal" söyle.

  evet...merakının kendisi de bir hastalık...onun ilacı ise...hastalığın...aslında başına gelen her şeyin hikmetini bilmekledir...Madem ki hikmetini bulduk..tefekkür ettik...başımıza gelen her şeyin hakikatini hızır misal bildik ve artık bu dermanı yaramıza sürelim...eyvahlar ve ahlar yerine...oh diyelim... esefler ve va esefa yerine Elhamdü lillahi ala külli hal deyip söyleyelim... ve ibrahim hakkı gibi bakalım tüm musibetlerimize ve merakımıza bu devayı sürelim mum...:

  Muhabbetle...dua ile.  Hak, serleri hayr eyler,
  Zannetme ki gayr eyler,
  Ârif âni seyr eyler,

  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler.
  ..

  Sen Hakk'a tevekkül kil
  Tefvîz et ve râhat bul,
  Sabr eyle ve râzi ol,
  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Kalbin ana bend eyle,
  Tedbîrini terk eyle,
  Takdîrini derk eyle,

  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Hallâk u Rahîm oldur,
  Rezzâk u Kerîm oldur,
  Fa'âl ü Hakîm oldur,
  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Bil kâdî-yi'l hâcâti,
  Kil ana münâcâti,
  Terk eyle mürâdâti,

  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Bir is üstüne düsme,
  Olduysa inâd etme,
  Haktandir o, red etme,

  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Haktandir bütün isler,
  Bostur gam u tesvisler,
  Ol, hikmetini isler,

  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Hep isleri fâyiktir,
  Birbirine lâyiktir,
  N'eylerse, muvâfiktir,

  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Dilden gami dûr eyle,
  Rabbinle huzûr eyle,
  Tefvîz-i umûr eyle,

  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Sen adli zulüm sanma,
  Teslim ol nâra yanma,
  Sabr et, sakin usanma,

  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Deme su niçin söyle,
  Bir nicedir ol öyle,
  Bak sonuna, sabr eyle,

  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Hiç kimseye hor bakma,
  Incitme, gönül yikma,
  Sen nefsine yan çikma,
  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Mü'min isi, reng olmaz,
  Âkil huyu ceng olmaz,
  Ârif dili teng olmaz,

  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Hos sabr-i cemîlimdir,
  Takdîri kefîlimdir,
  Allah ki vekîlimdir,

  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Her dilde O'nun adi,
  Her canda O'nun yâdi,
  Her kuladir imdâdi,
  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Nâçâr kalacak yerde,
  Nagâh açar, ol perde,
  Derman eder ol derde,
  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Her kuluna her ânda,
  Geh kahr u geh ihsânda,
  Her anda, o bir sânda,

  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Geh mu'tî ü geh mânî',
  Geh darr ü gehi nâfî',
  Geh hâfid ü geh râfî'
  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Geh abdin eder ârif,
  Geh emîn ü geh hâif,
  Her kalbi odur sârif,

  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Geh kalbini bos eyler,
  Geh hulkunu hos eyler,
  Geh askina tûs eyler,

  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Az ye, az uyu, az iç,
  Ten mezbelesinden geç,
  Dil gülsenine gel göç,
  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Bu nâs ile yorulma,

  Nefsinle dahi kalma,
  Kalbinden irak olma,
  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Geçmisle geri kalma,
  Müstakbele hem dalma,
  Hâl ile dahî olma,

  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Her dem onu zikreyle,
  Zeyrekligi koy söyle,
  Hayrân-i Hak ol, söyle,
  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Gel hayrete dal bir yol,
  Kendin unut O'nu bul,
  Koy gafleti hâzir ol,
  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Her sözde nasîhat var,
  Her nesnede zîynet var,
  Her iste ganîmet var,

  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Bil elsine-i halki,
  Aklâm-i Hak ey Hakkî
  Ögren edeb ü hulku
  Mevlâ görelim n'eyler,
  N'eylerse, güzel eyler...

  Vallahi güzel etmis,
  Billahi güzel etmis,
  Tallahi güzel etmis,

  Allah görelim n'etmis,
  Netmisse güzel etmis...


  İbrahim Hakkı hazretleri...r.a


  muhabbetle...

 2. #2
  Ehil Üye yakaza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Mesajlar
  2.467

  Standart

  Allah razı olsun mum kardes.guzel bır yazı.ben hastalıgımın ılk yıllarında cok merak edıyor arastırmalar yapıyordum.ustadın dedıgı gıbı bunu hastalıgın agırlıgından yapıyordum .merak o yıllarda cok yogundu .zamanla azaldı .sımdı ıbrahım hakkı hz gıbı ''mevla gorelım neyler neylerse guzel eyler ''dıyorum.merak hastalıgı zıyadelestırıyor.bunu bızzat ben kendımde yasadım.sımdı ''va esefa ''yerıne ''elhamdulıllahı ala kullı hal''soyluyorum.
  ''Madem ben de bu vatanın evlâdıyım,bu vatanın saadetine hizmet etmek benim için farzdır.''

  Emirdağ Lahikası

  ...EN GÜZELİ SİNELERDE BİR YAD-I CEMİL OLARAK KALIP GİTMEK...


 3. #3
  MuM
  MuM isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Guest MuM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  3.600

  Standart

  Allah sizden de razı olsun yakaza kardeşim.

  bu manevi yakaza haliniz her daim devam etsin inşaallah.

 4. #4
  Ehil Üye nur-35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Bulunduğu yer
  izmir
  Mesajlar
  1.337

  Standart

  Merak, hastalığı ziyade ettiği gibi, hikmet-i İlâhiyeyi itham ve rahmet-i İlâhiyeyi tenkit ve Hâlık-ı Rahîminden şekvâ hükmünde olduğu için, aksi maksadıyla tokat yer, hastalığını ziyadeleştirir. Evet, nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştirir; öyle de, şekvâ, hastalığı, musibeti tezyid eder...

  evet... merak...hastalığını arttırıyor...başına gelen her şeyin sebebler noktasındaki takılmaların...belki Hikmet-i ilahiyeyi itham ettiriyor... neden başıma bunlar geldi... deme..Hikmet-i ilahiyeye muti bir abd ol... merakınla, ve sebeb?lere ve neden?lere takılmakla rahmet-i ilahiyeyei tnkit etme...şikayetçi olma lisan-ı halinle...yoksa hastalığın yani musibetin yani muvaffakiyetsizliğin ziyadeleşecek...

  Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Onun ilâcı, hastalığın hikmetini bilmektir. Madem hikmetini, faydasını bildin; o merhemi meraka sür, kurtul. Ah yerine oh de; "Vâ esefâ" yerine "Elhamdü lillâhi alâ külli hal" söyle.


  Allah razı olsun..
  İMAN TEVHİDİ TEVHİD TESLİMİ
  TESLİM TEVEKKÜLÜ
  TEVEKKÜL SAADET-İ DAREYNİ İKTİZA EDER (SÖZLER)

  ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR


 5. #5
  Vefakar Üye ahsen-i takvim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  501

  Standart

  Merak, hastalığı ziyade ettiği gibi, hikmet-i İlâhiyeyi itham ve rahmet-i İlâhiyeyi tenkit ve Hâlık-ı Rahîminden şekvâ hükmünde olduğu için, aksi maksadıyla tokat yer, hastalığını ziyadeleştirir. Evet, nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştirir; öyle de, şekvâ, hastalığı, musibeti tezyid eder...Allah razı olsun

  EN GÜR SADA İSLAM'IN OLACAKTIR

  ŞU ZAMANDA MÜHİM VAZİFE,İMANA HİZMETTİR. İMAN, SAADET-İ EBEDİYENİN ANAHTARIDIR.

 6. #6
  Ehil Üye aşk-ı ilahi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.407

  Standart

  Merak ilmin hocasıdır der sürekli bir kardeşim..
  Önemli olan o merakı doğru yolda kullanabilmek...


  Ben artık Rabbime döndüm sakın bana gülme Leyla.

  Gerçek aşkı Onda buldum, sakın bana kızma Leyla.


 7. #7
  Vefakar Üye ahsen-i takvim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  501

  Standart

  Alıntı Ehl-i Takva Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Merak ilmin hocasıdır der sürekli bir kardeşim..
  Önemli olan o merakı doğru yolda kullanabilmek...
  ne güzel söylemiş kardeşim işte merak bunun için önemli doğru kullanırsak.......
  EN GÜR SADA İSLAM'IN OLACAKTIR

  ŞU ZAMANDA MÜHİM VAZİFE,İMANA HİZMETTİR. İMAN, SAADET-İ EBEDİYENİN ANAHTARIDIR.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Merak, Musibeti İkileştirir...
  By BiKeS_ in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 19.11.19, 09:30
 2. Merak Edilen Soruların Cevapları..
  By MuDu in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 31.05.11, 18:41
 3. Fazla Merak İyi Değildir
  By **Muttakİ** in forum Mizah
  Cevaplar: 16
  Son Mesaj: 03.01.09, 22:09
 4. Merak Ediyorum...
  By ademyakup in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 13.03.07, 15:54
 5. Batıni ve Zahiri İlimler
  By sinang in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 09.02.07, 18:13

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0