+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 5 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 43

Konu: Risale-i Nur Mesleği Tarikat mi,Hakikat mi?

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Risale -i Nur mesleğinin tarikat değil,hakikat mesleği olduğunu Risale-i Nurlara ciddi manada muhatap olanların bildiği malumdur.Ancak Risale-i Nurlara muhatap olduktan sonra tavır ve davranışlarımızla veya beden dilimizle-Lisan-ı halimizle-sosyal hayata hangi mesajları verdiğimiz önemlidir.Yakın bir zamanda bir ağabeyimizin yine Risalelere muhatap olan bir kardeşimiz için çalışmış olduğu kurumda kendisine yüksek derecede sofu denildiğini üzülerek beyan etmesi beni bu konuda Risalelerdeki tarikat ve hakikat mesleklerinin hususiyetlerini araştırmaya sevk etti.Arada çok bariz bir metodik fark olduğu ortadadır.Bu çalışmamızla kesinlikle tarikatlerin aleyhine bir cümle dahi sarfedilmeyecektir ve bu mümkün de değildir.Ancak bizler Risale-i Nur mesleğinin yüksek hakikatlerine gölge düşürecek tavır ve davranışlardan da kaçınmalıyız diye düşünüyorum.Çünkü özellikle ehl-i iman ve insanlık Risale-i Nur hakikatlerini bekliyor.Bu hakikatleri insanlığın gündemine orijinal hali ile sunmak ve yaşayarak göstermek zorundayız.Bulunduğumuz her ortamda her türlü görüşte olan insanlara bu hakikatleri halimizle ve kalimizle ifade edecek iletişimi kurmalıyız.Çünkü bu hakikatlerin muhatabı bütün insanlardır.Bu nedenle Risale-i Nurlardan tarikat ve hakikat mesleklerinin mahiyetinin bu bölümde işlenmesi ve incelenmesinin uygun olacağı inancındayım.Tüm forum üye kardeşlerimizin yorum ve katkılarını her zaman olduğu gibi bekliyoruz.Merkeze Risale-i Nurları alarak yorum ve görüşlere devam edelim inşallah.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Evet, zâhirden hakikate geçmek iki suretledir:
  Biri: Tarikat berzah?na girip, seyr ü sülûk ile kat-? merâtip ederek hakikate geçmektir.
  ?kinci suret: Doğrudan doğruya,tarikat berzah?na uğramadan, lûtf-u ?lâhî ile hakikate geçmektir ki, Sahabeye ve Tâbiîne has ve yüksek ve k?sa tarik şudur. Demek, hakaik-i Kur'âniyeden tereşşuh eden nurlar ve o nurlara tercümanl?k eden Sözler, o hassaya mâlik olabilirler ve mâliktirler.( Yirmi Sekizinci Mektup-4.Nokta)
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:52 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,
  Risale-i Nur,tarikat değil hakikattir. Âyât-? Kur'âniyeden tereşşuh eden bir nurdur. Ne şark?n ulûmundan ve ne de garb?n fünunundan al?nm?ş değil. Kur'ân-? Mucizü'l-Beyân?n bu zamana mahsus bir i'câz-? mânevîsidir. Menfaat-i şahsiye yoktur. ( Kastamon?u Lâhikas? - Mektup No: 126)
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:52 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Pürheves mirza-bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  187

  Standart

  zaman tarikat zmanı değil zaman imanı kurtarma zamanıdır ki biz deimanmızı kurtamaya çalışıyorz demekki neymiş biz tarkat deilmişis

 5. #5
  Dost hudaperest - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  32

  Standart

  Bir müdde-i umumi, iddiânâmesinde, "Bediüzzaman, ihtiyarlad?kça artan enerjisiyle dinî faaliyete devam etmektedir"; Denizli mahkemesi ehl-i vukuf raporunda, "Evet, Said Nursî’de bir enerji vard?r. Fakat bu enerjisini tarîkat veya bir cemiyet kurmakta sarf etmemiş, Kur’ân hakikatlerini beyân ve dine hizmete sarf ettiği kanaatine var?lm?şt?r" denilmektedir..
  sözler, syf 713
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:53 ) değiştirilmiştir.
  EY İNSAN! AKLINI BAŞINA AL! HİÇ MÜMKÜNMÜDÜR Kİ, BÜTÜN ENVA-I MAHLUKATI SANA MÜTEVECCİHEN MUAVENET ELLERİNİ UZATTIRAN VE SENİN HACETLERİNE"LEBBEYK"DEDİRTEN ZAT-I ZÜLCELAL SENİ BİLMESİN, TANIMASIN, GÖRMESİN!

 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Madem hakikat budur, Risale-i Nur dairesinin yak?n?nda bulunan ehl-i ilim ve ehl-i tarikat ve sofî meşrep zatlar onun cereyan?na girmek ve ilim ve tarikattan gelen eski sermayeleriyle ona kuvvet vermek ve genişlemesine çal?şmak ve şakirtlerini teşvik etmek ve bir buz parças? olan enaniyetini, tam bir havuzu kazanmak için o dairedeki âb-? hayat havuzuna at?p eritmek gerektir ve elzemdir. Yoksa, Risale-i Nur'a karş? rakîbâne başka bir ç?ğ?r açmakla hem o zarar eder, hem bu müstakim ve metin cadde-i Kur'âniyeye bilmeyerek zarar verir, z?nd?kaya bir nevi yard?m olur.( Kastamon?u Lâhikas? - Mektup No: 84)

  Alıntı özNur Nickli Üyeden Alıntı  Risale-i Nur, tasavvuf dairesine girmeden, doğrudan hakikate yol aç?yor.

  ?mam-I Rabbani mektubat?'nda demiş : "Bütün tariklerin nokta-i müntehâs?, hakaik-i imaniyenin vuzuh ve inkişaf?d?r."
  Hem demiş ki: "Velâyet üç k?s?md?r. Biri velâyet-i suğrâ ki, meşhur velâyettir; biri velâyet-i vustâ, biri velâyet-i kübrâd?r. Velâyet-i kübrâ ise, verâset-i nübüvvet yoluyla, tasavvuf berzah?na girmeden, doğrudan doğruya hakikate yol açmakt?r."
  Hem demiş ki: "Tarik-i Nakşîde iki kanatla sülûk edilir. Yani, hakaik-i imaniyeye sağlam bir surette itikad etmek ve ferâiz-i diniyeyi imtisal etmekle olur. Bu iki cenahta kusur varsa o yolda gidilmez."
  Öyleyse, tarik-i Nakşînin üç perdesi var:
  Birisi ve en birincisi ve en büyüğü: Doğrudan doğruya hakaik-i imaniyeye hizmettir ki, ?mam-? Rabbânî de (r.a.) âhir zaman?nda ona sülûk etmiştir.
  ?kincisi: Ferâiz-i diniyeye ve Sünnet-i Seniyyeye tarikat perdesi alt?nda hizmettir.
  Üçüncüsü: Tasavvuf yoluyla emrâz-? kalbiyenin izalesine çal?şmak, kalb ayağ?yla sülûk etmektir. Birincisi farz, ikincisi vacip, bu üçüncüsü ise sünnet hükmündedir.
  Madem hakikat böyledir. Ben tahmin ediyorum ki, eğer Şeyh Abdülkadir Geylânî (r.a.) ve Şah-? Nakşibend (r.a.) ve ?mam-? Rabbânî (r.a.) gibi zatlar bu zamanda olsayd?lar, bütün himmetlerini, hakaik-i imaniyenin ve akaid-i ?slâmiyenin takviyesine sarf edeceklerdi. Çünkü saadet-i ebediyenin medar? onlard?r. Onlarda kusur edilse, şekavet-i ebediyeye sebebiyet verir. ?mans?z Cennete gidemez; fakat tasavvufsuz Cennete giden pek çoktur. Ekmeksiz insan yaşayamaz, fakat meyvesiz yaşayabilir. Tasavvuf meyvedir, hakaik-i ?slâmiye g?dad?r. Eskiden k?rk günden tut, tâ k?rk seneye kadar bir seyr ü sülûk ile baz? hakaik-i imaniyeye ancak ç?k?labilirdi. Şimdi ise, Cenâb-? Hakk?n rahmetiyle, k?rk dakikada o hakaike ç?k?lacak bir yol bulunsa, o yola karş? lâkayt kalmak elbette kâr-? ak?l değil. ?şte, otuz üç adet Sözler, böyle Kur'ânî bir yolu açt?ğ?n?, dikkatle okuyanlar hükmediyorlar.
  Madem hakikat budur. Esrar-? Kur'âniyeye ait yaz?lan Sözler, şu zaman?n yaralar?na en münasip bir ilâç, bir merhem ve zulümat?n tehacümat?na maruz heyet-i ?slâmiyeye en nâfi bir nur ve dalâlet vâdilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğu itikad?nday?m.
  Bilirsiniz ki, eğer dalâlet cehaletten gelse, izalesi kolayd?r. Fakat dalâlet fenden ve ilimden gelse, izalesi müşküldür. Eski zamanda ikinci k?s?m binde bir bulunuyordu. Bulunanlardan ancak binden biri irşadla yola gelebilirdi. Çünkü, öyleler kendilerini beğeniyorlar. Hem bilmiyorlar, hem kendilerini bilir zannediyorlar. Cenâb-? Hak şu zamanda, i'câz-? Kur'ân'?n mânevî lemeât?ndan olan malûm Sözleri, şu dalâlet z?nd?kas?na bir tiryak hâsiyetini vermiş tasavvurunday?m.
  Mektubat, s.26,27

  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:55 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Nur Risalelerini okuyanlara mürid ve tarikat diye beni tarikat dersi vermekle itham ediyor. Halbuki beni tan?yanlar biliyorlar ki, mahkemelerde de sabit olduğu gibi, ben tarikat dersi değil, iman?n, Kur'ân'?n hakikatlerini ders veriyorum. Dersimi dinleyenlere Nur talebesi denir. Mesleğimiz tarikat değil, iman?n hakikatleridir.( Emirdağ Lâhikas? (2) - Mektup No: 119)

  Bu zaman, iman? kurtarmak zaman?d?r. Seyr-i sülûk-ü kalbî ile tarikat mesleğinde bu bid'alar zaman?nda çok müşkilât bulunduğundan, Nur dairesi hakikat mesleğinde gidip, tarikatlerin faydas?n? temin eder diye o kardeşimize Ramazan?n? tebrik ve selâm?mla beraber yaz?n?z. O da bize dua etsin. (Emirdağ Lâhikas? (1) - Mektup No: 186 - s.1784)

  Fakat mesleğimiz tarikat olmad?ğ?, belki hakikat olduğu için, bu rab?tay?, ehl-i tarikat gibi farazî ve hayalî suretinde yapmaya mecbur değiliz. Hem meslek-i hakikate uygun gelmiyor.(21.Lema-ihlas Risalesi)

  Zaman tarikat zaman? değil, iman? kurtarmak zaman?d?r. Tarikats?z Cennete giden pek çok, fakat imans?z Cennete giden yoktur.( Emirdağ Lâhikas? (2) - Mektup No: 137)

  Saniyen: Şu on senedir Isparta vilâyetinde bulunuyorum. Biri ç?ks?n, "Bana, tarikat dersi vermiş" desin! Evet, baz? has âhiret kardeşlerime ulûm-u imaniye ve hakaik-i âliye dersini hocal?k itibar?yla vermişim. Bu,tarikat talimi değil, belki hakikat tedrisidir.( Tarihçe-i Hayat - Eskişehir Hayat?)

  Hattâ ilm-i mant?kta "kaziye-i makbule" tâbir ettikleri, yani büyük zatlar?n delilsiz sözlerini kabul etmektir; mant?kça yakîn ve kat'iyyeti ifade etmiyor, belki zann-? galiple kanaat verir. ?lm-i mant?kda; burhan-? yakînî, hüsn-ü zanna ve makbul şah?slara bakm?yor, cerh edilmez delile bakar ki, bütün Risale-i Nur hüccetleri, bu burhan-? yakinî k?sm?ndand?r.

  Çünkü, ehl-i velâyetin amel ve ibadet ve sülûk ve riyazetle gördüğü hakikatler ve perdeler arkas?nda müşahede ettikleri hakaik-i imaniye, aynen onlar gibi, Risale-i Nur, ibadet yerinde, ilim içinde hakikate bir yol açm?ş; sülûk ve evrad yerinde, mant?kî burhanlarla ilmî hüccetler içinde hakikatü'l-hakaike yol açm?ş; ve ilm-i tasavvuf ve tarikat yerinde, doğrudan doğruya ilm-i kelâm içinde ve ilm-i akîde ve usûlü din içinde bir velâyet-i kübrâ yolunu açm?ş ki, bu asr?n hakikat ve tarikat cereyanlar?na galebe çalan felsefî dalâletlere galebe ediyor, meydandad?r. (Emirdağ Lâhikas? (1) - Mektup No: 53)

  Hey efendiler, ben şeyh değilim. Ben hocay?m. Buna delil: Dört senedir buraday?m. Birtek adama tarikat verseydim, şüpheye hakk?n?z olurdu. Belki yan?ma gelen herkese demişim: "?man lâz?m, ?slâmiyet lâz?m.Tarikat zaman? değil."( On Alt?nc? Mektup)  Alıntı özNur Nickli Üyeden Alıntı

  ''Elinizdeki bütün kitaplar?m şahittirler ki, ben hakaik-i imaniye ile meşgulum. Hem müteaddid risalelerde yazm?ş?m ki, ' tarikat zaman? değil, belki iman? kurtarmak zaman?d?r. Tarikatsiz cennete giden pekçok, fakat imans?z cennete girecek yok,onun için , imana çalişmak zaman?d?r' diye beyan etmişim.''

  Tarihçe-i Hayat, s.199
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:55 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,
  Size dört meseleyi beyan etmek kalbime ihtar edildi:
  Birincisi : Hem lisan-? hal, hem lisan-? kal ile ve başka tezahüratlarla sorulan bir suale cevapt?r.
  Deniliyor ki: "Madem Risale-i Nur hem kerametlidir, hem tarikatlerden ziyade ?mân hakikatlerinin inkişaf?nda terakki veriyor ve sad?k şakirtleri k?smen bir cihette velayet derecesindeler. Neden evliyalar gibi manevi zevkler ve keşfiyatlara ve maddi kerametlere mazhariyetleri görülmüyor; hem onun talebeleri de öyle şeyler aram?yorlar? Bunun hikmeti nedir?"
  Elcevap:
  Evvela: Sebebi, s?rr-? ihlast?r. Çünkü, dünyada muvakkat zevkler, kerametler tam nefsini mağlup etmeyen insanlara bir maksat olup, uhrevi ameline bir sebep teşkil eder, ihlas? k?r?l?r. Çünkü amel-i uhrevi ile dünyevi maksatlar, zevkler aran?lmaz; aran?lsa, s?rr-? ihlas? bozar.
  Saniyen: Kerametler, keşfiyatlar, tarikatta süluk eden ami ve yaln?z iman? taklidi bulunan ve tahkik derecesine girmeyenlere, bazan zay?f olanlar? takviye ve vesveseli şüphelilere kanaat vermek içindir. Halbuki Risale-i Nur'un imani hakikatlerine gösterdiği hüccetler, hiçbir cihette vesveselere meydan vermediği gibi, kanaat vermek cihetinde kerametlere, keşfiyatlara hiç ihtiyaç b?rakm?yor. verdiği iman-? tahkiki, keşfiyat, zevkler ve kerametlerin çok fevkinde olmas?ndan, hakiki şakirtleri, öyle keramet gibi şeyleri aram?yorlar.
  Salisen: Risale-i Nur'un bir esas?, kusurunu bilmekle mahviyetkarane yaln?z r?za-y? ?lahi için rekabetsiz hizmet etmektir. Halbuki keramet sahipleri ve keşfiyattan zevklenen ehl-i tarikat?n mabeynindeki ihtilaf ve bir nevi rekabet ve bu enaniyet zaman?nda, ehl-i gafletin nazar?nda, onlara su-i zan edip, o mübarek zatlar?, benlik ve enaniyetle itham etmeleri gösteriyor ki, Risale-i Nur'un şakirtleri, şahs? için keramet ve keşfiyatlar istememek, peşinde koşmamak laz?m ve elzemdir.
  Hem onun mesleğinde şahsa ehemmiyet verilmiyor. Şirket-i maneviye ve kardeşler birbirinde tefani noktas?nda Risale-i Nur'un mazhar olduğu binler keramet-i ilmiye ve intişar-? hizmetteki teshilat ve çal?şanlar?n maişetindeki bereket gibi ikramat-? ?lahiye umuma kafi gelir; daha başka şahsi kemalat ve kerameti aram?yorlar.
  Rabian: Dünyan?n yüz bahçesi, fani olmak haysiyetiyle, ahiretin baki olan bir ağac?na mukabil gelemez. Halbuki, haz?r lezzete meftun kör hissiyat-? insaniye, fani, haz?r bir meyveyi, baki, uhrevi bir bahçeye tercih etmek cihetiyle, nefs-i emmare bu halet-i f?triyeden istifade etmemek için Risale-i Nur şakirtleri ezvak-? ruhaniyeyi ve keşfiyat-? maneviyeyi dünyada aram?yorlar.
  Risale-i Nur şakirtlerine bu noktada benzeyen eskiden bir zat, haremiyle beraber büyük bir makamda bulunduklar? halde, maişet müzayakas? yüzünden haremi, demiş zevcine: "?htiyac?m?z şedittir."
  Birden, alt?ndan bir ker*** yanlar?nda haz?r oldu. Haremine dedi: "?şte Cennetteki bizim kasr?m?z?n bir kerpicidir."
  Birden o mübarek han?m demiş ki: "Gerçi çok muhtac?z ve ahirette de çok böyle ker***lerimiz var; fakat fani bir surette bu zayi olmas?n, o kasr?m?zdan bir ker*** noksan olmas?n. Dua et, yerine gitsin; bize laz?m değil." Birden yerine gitti, Keşifle gördüler diye rivayet edilmiş.
  ?şte bu iki kahraman ehl-i hakikat, Risale-i Nur şakirtlerinin dünyaya ait ezvak-? kerametlere koşmad?klar?na bir hüsn-ü misaldir. Emirdağ Lâhikas? 76-77
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:55 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 9. #9
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Maatteessüf gizli münaf?k düşmanlar?m?z, bu dindar milletin yüzer milyon velî makam?nda olan şehidlerinin, kahraman gazilerinin kan?yla ve k?l?c?yla kazan?lan ve muhafaza edilen hakikat-i ?slâmiyete bazan tarikat nam?n? tak?p ve o güneşin tek bir şuâ? olan tarikat meşrebini o güneşin ayn? gösterip, hükûmetin baz? dikkatsiz memurlar?n? aldat?p, hakikat-i Kur'âniyeye ve hakaik-i imaniyeye tesirli bir surette çal?şan Nur talebelerine "tarikatçi" ve "siyasî cemiyetçi" nam?n? vererek aleyhimize sevk etmek istiyorlar. Biz, hem onlara, hem onlar? aleyhimizde dinleyenlere, Denizli mahkeme-i âdilesinde dediğimiz gibi deriz(Yirmi Alt?nc? Lem'a)
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:55 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 10. #10
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Hüsrev'in mektubundan bir f?krad?r.

  Evet, Üstad?m, gözümüzle görüyoruz ki: Ehl-i tarikat, bid'alara dayanamam?şlar; hem girmişler, içinden ç?kam?yorlar, hem sâlikleri ondan bir ikiye inmiş. Hem onlar da itiraf ediyorlar ki: Zevklerinden, cezb edici güzelliklerinden ellerinde çok şeyleri kalmam?ş. Cenab-? Hakk?n s?rf bir ihsan? olarak Risaletü'n-Nur'un parlak, nuranî nâsiyesini müşahede ediyoruz ki, in'ikâs eden lemeat-? Nuriyesi bütün ihtiyac?m?za kâfi ve vâfi geliyor, herkesi hayrette b?rak?yor. Hem, ehl-i bid'ay? serfüru ettiriyor. Öylelerin lisanlar?ndan, nedamet ve teessüfü ifade eden "Bilmemişiz!" kelimeleri dökülüyor.

  Muhitimizde, Risaletü'n-Nur'a karş? câzibedar ve çok âli hakikatlerinden başka ehl-i bid'a lisanlar? susmuş; güya karanl?kl? girdaplara sokulmuşlar, konuşuyorlar. Konuşsalar da tesirleri kalmam?şt?r. Câzibedar ve i'cazkâr lisan?yla ancak Risaletü'n-Nur konuşuyor. Bid'a ve dalâlet zulmetlerine karş? ancak onun talebeleri kuvvet-i imanla çelikten bir kale gibi duruyorlar. Hem öyle fevkalâde fütuhat yap?yor ve öyle harikulâde bir surette emir ve nehy-i Kur'ânîyi temessük ettiriyor ki, pek çok müşahedat?m?zdan yaln?z birisini bin kalemli kardeşimiz söylüyorlar ki... Sükût. Hüsrev( Sikke-i Tasdik-i Gaybî)
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:56 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Şeriat-Tarikat-Hakikat
  By gulsah in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 26
  Son Mesaj: 05.11.19, 13:34
 2. Zaman Tarikat Zamanı Değil Hakikat Zamani
  By TURKUAZ in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 46
  Son Mesaj: 06.09.09, 12:46
 3. Hakikat Mesleği Ne Demektir?
  By aczmendi reşha in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 19.10.08, 16:38
 4. Şeriat - Hakikat - Tarikat
  By karuban in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 80
  Son Mesaj: 07.01.08, 19:46
 5. Tarikat ve Hakikat, Vesilelikten Çıkmamak Gerektir
  By ademyakup in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 15.11.06, 08:49

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0