Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa - Toplam 66 Sayfa var 1 2 3 11 51 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 656
Like Tree1Beğeni

Konu: Hz.Mehdi'nin Yardımcıları ve Özellikleri

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart Hz.Mehdi'nin Yardımcıları ve Özellikleri  Bu bölümde önemine binaen Hz.Mehdinin talebelerininözellikleri ve başlarından geçen olayları diğer alimlerin hadislerden istifade ederek yazmış oldukları bölümleri paylaşacağız.Katkılarınızı bekliyoruz.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Say?lar?n?n Azl?ğ?
  Mehdi'nin yard?mc?lar?n?n say?lar? hakk?nda hadislerde şu bilgiler verilmektedir:

  Bu vezirler ondan aşağ? ve fakat beşten yukar? olacakt?r. (K?yamet Alametleri, s. 187 )

  Memleket işlerinin ağ?rl?klar?n? onunla paylaşacaklar. Dokuz kişiden ibaret olacakt?r. (K?yamet Alametleri, s. 187)

  Mehdi daha ç?kmadan önce onun bir arkadaş? ona tabi olan baz? insanlarla karş?laşacak ve "siz burada kaç kişiniz?" diye soracakt?r. Onlar da "40 kişiyiz" cevab?n? verecekler. "Siz Mehdi'yi gördüğünüz zaman ne yapacaks?n?z?" şeklinde tekrar soracak ve "o, dağlar?n baş?nda kalsa biz de kal?r?z" cevab?n? alacakt?r. Bunun üzerine o kişi gidecek, ertesi gece tekrar gelerek, "reislerinizden 10 kişiyi ay?r?n?z" diyecek ve Mehdi onlarla buluşacakt?r.

  ... Mehdi'nin Süfyani ile savaş?nda en büyük ordusu 100 (yüz) kişiden müteşekkildir.

  (Bu iki rivayet, "Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman" adl? eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan nüshas?nda mevcuttur.)… onlar?n say?lar? Talut ile nehri geçenler kadard?r. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)

  … Hz. Mehdi'nin yard?mc?lar?; talebeleri, talebelerinin haslar?, haslar?n havas? şeklinde farkl? derecelerde olabilir….
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:31 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Bu Yard?mc?lar?n Üstünlüğü

  Onun (Mehdi'nin) kumandanlar? insanlar?n en hay?rl?s?d?r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)

  Onlar Allah yolunda hiçbir k?nayan?n k?namas?ndan, dedikodusundan korkmayan ?slam ahalisidir. (Sünen-i ?bni Mace, 10/259)

  Muhakkak ki onlar hidayet sancaklar?d?r. (Ramuz el-Ehadis, 1/135)

  Süfyan ve Mehdi savaş için karş? karş?ya geldiklerinde bir münadi şöyle seslenecek "Allah'?n dostlar? Mehdi'ye tabi olanlard?r." (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 68)

  Şehidleri; şehidlerin en hay?rl?s?, emirlerin en üstünüdür. Onlar Allah'?n has kullar?d?r. (K?yamet Alametleri, s. 198)

  Evvelkiler onlar? geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:31 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Bu Yard?mc?lar?n Diğer Özellikleri

  Mehdi'nin yard?mc?lar? Arap olmayacak, diğer milletlerden olacak. (K?yamet Alametleri, s. 187)

  Onun (Mehdi'nin) bayrağ? alt?nda hiçbir birliği mağlup edilmez. (Ölüm-K?yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 438)

  Onlar?n kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz aslan, gece de abiddirl
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:31 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Pürheves mirza-bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  187

  Standart

  allah razı olsun hizmetinden dolayı

 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Bu Yard?mc?lar Hakk?nda Dedikodular?n Ç?kacağ?

  Onlar Allah yolunda hiçbir k?nayan?n k?namas?ndan, dedikodusundan korkmayan ?slam ahalisidir. Bu ?slam?n hay?rl?lar?n?n ordusu Konstantiniyye'yi tesbihlerle, tekbirlerle fethederler... (Sünen-i ?bni Mace, 10/259)

  Bu rivayette Mehdi'nin yard?mc?lar? hakk?nda k?nama ve dedikodu olacağ?ndan bahsedilmektedir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, burada kastedilenler ufak tefek dedikodular olsalar bu rivayete konu olmazlard?. Demek ki bu kişiler hakk?nda çok fazla ve garip dedikodular olacakt?r. Fakat rivayetin hemen devam?nda onlar?n bu dedikodulardan korkmayacağ?, sab?rl? olacaklar? aç?klanmaktad?r. Bu dedikodular?n, onlar?n Mehdi'nin yard?mc?lar? olarak tan?nmalar?ndan önceki bir döneme ait olmas? muhtemeldir. Çünkü daha sonra bütün ?slam alemi onlar? tan?yacak ve bağl?l?klar?n? bildireceklerdir.
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:32 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Pürheves mirza-bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  187

  Standart

  bu yazı içinde allah senden milyon kez yrazı olsun yaptığın hizmetler gerçekten güzel

 8. #8
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Hz. Mehdi'nin Yard?mc?lar?n?n Say?s? 300 Civar?nda Olacakt?r
  Hadislerde Hz. Mehdi'ye tabi olacak kişilerin say?s?na dair aç?k olarak belirli bir say? verilmiştir:
  Muhammed b. Hanefi (ra)'dan rivayet edildi ki: Say?lar? Bedir Ashab? (313) kadard?r. Evvelkiler onlar? geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler. Onlar?n say?lar? Talud ile nehri geçenler kadard?r.
  (Meriy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si; "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ?mam El-Mehdi El-Muntazar")
  Bu 313 kişi gece abid (çok ibadet eden kimse) gündüz kahraman niteliğini taş?maktad?rlar.
  (K?yamet Alametleri, s. 169)(Ukayli "En-Necmu's-sak?b fi Beyan? Ennel Mehdi min Evlad? Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
  Aralar?nda kad?nlar?n da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onlar?n kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarl?kta onlara yetişemez.
  (Ukayli "En-Necmu's-sak?b fi Beyan? Enne'l Mehdi min Evlad? Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
  Hz. Mehdi'ye aralar?nda kad?nlar?n da bulunduğu 314 kişi biat edecektir.
  (Ukayli "En-Necmu's-sak?b fi Beyan? Enne'l Mehdi min Evlad? Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")
  ?nsanlar? Allah'a iman etmeye davet eden, din ahlak?na çok büyük hizmetler veren böyle değerli bir insana inananlar?n say?s?n?n bu kadar az olmas? çok dikkat çekicidir. Kuşkusuz bu çok mucizevi bir durumdur. Günümüzde en küçük bir dini topluluk bile binlerce kişiden oluşurken, ?slam ahlak?n?n hakimiyetine vesile olacak olan Hz. Mehdi'nin yard?mc?lar?n?n say?s?n?n yaln?zca 313-314 kişi olmas?, Hz. Mehdi'nin ve cemaatinin başl?ca ay?rt edici özelliklerinden biridir.
  Bediüzzaman da sözlerinde bu gerçeği hat?rlatm?ş, ancak say?lar? ne kadar az olsa da, Hz. Mehdi'nin cemaatindeki her bir kimsenin manen çok güçlü olacağ?n? belirtmiştir:
  Bu vazifenin istinad ettiği (dayand?ğ?) kuvvet ve manevi ordusu yaln?z ihlas, sadakat ve tesanüd (dayan?şma) s?fatlar?na tam sahip olan bir k?s?m şakirdlerdir (talebelerdir). Ne kadar az olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve k?ymetli say?l?rlar.
  (Emirdağ Lahikas?, sf. 259)


  Hz. Mehdi'ye Melekler de Yard?m Edecektir
  Allah onu üç bin melekle destekleyecektir.
  (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed ?bn-i Hacer-i Mekki, s. 41)
  ...Önlerinde Cebrail, arkalar?nda Mikail bulunacakt?r.
  (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)
  Hadis-i şerifte, Hz. Mehdi'nin yard?mc?lar? aras?nda Cebrail ve Mikail Aleyhisselam'?n da olduklar? haber verilmektedir. Bu bilgilere göre Hz. Mehdi'ye, Allah'?n izniyle, melekler de yard?mc? olacakt?r.
  Meleklerin salih müminlere yard?mc? olduklar?, Kuran'?n çeşitli ayetlerinde haber verilen bir durumdur. Rabbimiz, Peygamber Efendimiz (sav) ve sahabeyi de meleklerle desteklemiştir. Konuyla ilgili baz? ayetler şu şekildedir:
  "Rabbin meleklere vahyetmişti ki: "Şüphesiz Ben sizinleyim, iman edenlere sağlaml?k kat?n..." (Enfal Suresi, 12)
  "Sen müminlere: "Rabbiniz'in size meleklerden indirilmiş üç bin kişiyle yard?m-iletmesi size yetmez mi?" diyordun." (Al-i ?mran Suresi, 124)
  nefis kardeşim katk?lar?ndan dolay? Allah raz? olsun,devam?n? bekliyoruz.
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:33 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 9. #9
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Gençtirler

  "Mehdi'nin bayraktar?, sakal? hafif, rengi sar?, küçük bir genç olacakt?r." (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 51)

  Onun (Hz. Mehdi'nin) bayraktar? doğudan Temimi soyuna mensup bir genç olacakt?r.
  (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 26 )


  ?lim Sahibidirler

  "Özellikle bu vezirler her konuda gerçek manada arif kişiler olacaklard?r.
  (M. Arabi) (Hayrettin Gümüşel, Beklenen Mehdi, s. 37, Köprü Yay?nlar?)


  Manen Destekleneceklerdir

  "Bil ki, Mehdi ç?kt?ğ? zaman bütün Müslüman havass? (ilim ve takvaca üstün olanlar) ve avam? (geneli) sevineceklerdir. Mehdi'nin ?lahi olan yani manen desteklenen adamlar? olacakt?r. Onun davetini ayakta tutacaklar ve ona yard?m edip kendisini zafere kavuşturacaklard?r. Ülkeye ait bütün ağ?r yükleri bunlar yüklenecekler. Allah'?n Mehdi'ye verdiği görevden ötürü ona destek olacaklard?r."
  (M. Arabi) (Hayrettin Gümüşel, Beklenen Mehdi, s. 37, Köprü Yay?nlar?)


  "Onlar?n cinslerinden olmayan bir koruyucular? olacakt?r. Bu, Allah'a hiçbir vakit karş? da gelmiş değildir. Kendisi en saf ve samimi vezirlerinden olacakt?r." (M. Arabi) (Hayrettin Gümüşel, Beklenen Mehdi, s. 37, Köprü Yay?nlar?)

  Hz. Muaviye b. K?rra (ra)'dan rivayet edilmiştir:
  Ümmetimden bir taife k?yamet kopuncaya kadar yard?m görmekte devam eder. (Ramuz el Ehadis, 472)


  Acemdirler (Arap Olmayan)

  "Hz. Mehdi'nin yard?mc?lar? Arap olmayacak, diğer milletlerden olacak." (K?yamet Alametleri, s.187)

  Üstün Ahlak Sahibidirler

  Muhakkak ki onlar hidayet sancaklar?d?r.
  (Ramuz El Ehadis, 1/135)


  Onlar Allah yolunda hiçbir k?nayan?n k?namas?ndan, dedikodusundan korkmayan ?slam ahalisidir.
  (Süneni ?bni Mace,10-259)


  Hz. Ali'den bir rivayette şöyle belirtilmiştir:
  "…onlarda Cenab-? Hakk'? gerçek manada bilen insanlar vard?r ki onlar ahir zamanda Mehdi'nin yard?mc?s?d?r". (Ebu Naim el-Kufi, Kitabü'l Fiten'de zikretmiştir.)

  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Allah'?n ?zniyle Hiçbir Zaman Yenilgiye Uğramayacaklard?r

  "…Bu vezirlerin belirgin bir özelliği de kendilerinin hiçbir zaman hezimete uğramamalar?d?r."
  (M. Arabi) (Hayrettin Gümüşel, Beklenen Mehdi, s. 37, Köprü Yay?nlar?)


  Nuaym'?n, Ebu Cafer'den rivayetine göre;
  "Allah (cc) Mehdi'nin ordusunu ve yard?mc?lar?n? başar?l? k?lacakt?r…"
  (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ?mam El-Mehdi El-Muntazar")


  ?nsanlar ?çinde En Güvenilir Olanlard?r

  "Mehdi, vakti gelinceye dek gizlenecektir, vaad olunan vakti gelince de ortaya ç?kacakt?r. Onun güvendiği kimseleri yani vezirleriyse emin olanlar?n en güvenceli olanlar?d?r."
  (M. Arabi) (Hayrettin Gümüşel, Beklenen Mehdi, s. 37, Köprü Yay?nlar?)


  O'nun (Mehdi'nin) kumandalar?, insanlar?n en hay?rl?s?d?rlar. (El-Kavlu'l Muntazar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar-49)

  Gidene Üzülmez, Aralar?na Kat?lana Sevinmezler

  Hz. Muaviye b. K?rra (ra)'dan rivayet edilmiştir:
  "…Kendilerini terk edenlerin ayr?lmalar? da onlara bir zarar vermez." (Ramuz el Ehadis, 472)


  Muhammed b. Hanefi (ra)'dan rivayet edildi ki:
  "…Bulutlar?n semada topland?ğ? gibi, Allah onun etraf?na bir kavim toplar. Onlar?n kalblerini uzlaşt?r?r. Onlar içlerinden şehit düşene üzülmez, kendilerine kat?lana da sevinmezler. Say?lar? Bedir ashab? (313) kadard?r. Evvelkiler onlar? geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler ve onlar?n say?lar? Talud ile nehri geçenler kadard?r." (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-i Mehdiyy-il Ahir Zaman-57)


  Allah Onlar? Gizlemiştir

  "Allah, bir grup kimseyi ona vezir tayin etmiştir. Allah bu kimseleri gizlemiştir…"
  (Hayrettin Gümüşel, Beklenen Mehdi, M. Arabi s. 36, Köprü Yay?nlar?)


  "Allah (cc) Mehdi için bir cemaat yarat?r. Onlar Allah taraf?ndan sakl?d?rlar…" (Risaletül huruc ül mehdi... sf.129)
  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Sözlerine Sad?k Olacaklard?r

  "…Bunlar öncü olan baz? ashab gibi önde hareket edeceklerdir. T?pk? önde gelen sahabenin Allah'a verdikleri sözü yerine getirdikleri gibi, bunlar da aynen o sözlerini doğrulay?c? olacaklard?r…"
  (M. Arabi) (Hayrettin Gümüşel, Beklenen Mehdi, s. 37, Köprü Yay?nlar?)


  ?bni Merdüye, tefsirinde ?bni Abbas hadisini merfu olarak tahric etti. O şöyle dedi:
  Ashab? Kehf, Mehdi'nin yard?mc?lar? olacakt?r. (Kitabul Burhan, VI. Bölüm)


  ?mam Ebu ?shak Salebi Kuran tefsirinin Ehli Kehf K?ssas?n? anlat?rken diyor ki:
  Mehdi ç?kt?ğ? zaman, Ehli Kehf'e gidip selam verince, Allah onlar? diriltecek ve Mehdi'nin yan?nda yerlerini alacaklard?r. Daha sonra yatt?klar? yere dönüp k?yamete kadar da kalkmazlar. (Kitabul Burhan, VI. Bölüm)


  ?mam-? Suyuti diyor ki:
  Ashab? Kehf'in uykusunun bu zamana kadar tehirinin sebebi, Allah'?n onlara bir ihsan?d?r. Çünkü onlar Mehdi'ye yard?mc? olacak ve böylece ümmeti Muhammed'e dahil olma şerefi kazanacaklard?r. (Celaleddin Suyuti'nin tasnifinden hadisler. Ahir Zaman Mehdisi'nin alametleri s. 59 kahraman neşriyat)


  Gece ?badet ile Meşgul Olup, Gündüz Çal?şacaklard?r


  Ebu Nuaym'?n, Ebu Ca'ferden rivayetine göre;
  "Bu davet üzerine, Bedir Ashab? kadar olan 313 kişi, daha önce ittifak etmeden hemen o anda tevafuken ortaya ç?kacaklar ve onlar, gece ibadet ile meşgul olup gündüz arslan kesilecekler."
  ( Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l ?mam El-Mehdi El-Muntazar)


  Ashab-? Kehf Hz. Mehdi'nin Yard?mc?lar? Aras?na Kat?lacakt?r


  Hz. Huzeyfe (ra) dan rivayete göre;
  Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Mehdi zuhur edinceye kadar ümmetim haşrolunmaz. Allah (cc) ona üç bin melek ile yard?m edecektir… Ashab-? Kehf de onunla beraber bulunup kendisinin yard?mc?lar?ndan olacaklar."


  Aralar?ndan Ayr?lanlar?n Olacağ?

  Mehdi'nin çevresindeki bu grup her şeyi Allah'tan bekledikleri için, aralar?ndan herhangi birinin ayr?lmas? veya eksilmesi onlar? üzüntüye düşürmez, hiç sars?lmadan yiğitçe hizmetlerine devam ederler. Yine kendilerine kat?lan biri olduğunda da bu yeni kardeşlerini Allah'?n gönderdiğini, ona hidayet verdiğini, ahlak?n? güzelleştirdiğini, kalbine muhabbet ve sevgi koyduğunu bilirler, kendi nefislerine bundan bir pay ç?kar?p, sevinmezler.

  Resulullah buyurdu ki: Ümmetimden bir cemaat Allah'?n emri tahakkuk edinceye kadar bat?la galebe çalarak hak üzere devam edecek ve onlar? yard?mc?s?z b?rakanlar onlara zarar veremeyeceklerdir. (Sünen-i Tirmizi, 4/91)

  Hz. Muaviye'den rivayet edilmiştir: "Ümmetimden bir taife herkes üzerine hakim olmad?kça k?yamet kopmaz. Onlar kendilerini terk edenlere ald?rmaz ve kendilerine yard?m edene de ald?rmazlar. (Ramiz El-Ahadis 476, Sünen-i ibni Mace'den)

  Hz. Cabir'den rivayet edilmiştir: "Bu iş ondan ayr?lanlara rağmen muzaffer olarak devam edecektir. Muhaliflerin ve ayr?lanlar?n ona zarar? olmaz. (Ramuz-El Ahadis, s. 487 -Tabarani'nin Kebir'i-)

  Hadislerde Mehdi cemaatinden ayr?lanlar?n olacağ? bildirilmektedir. Fakat yine bu hadislerden anlamaktay?z ki aralar?ndan ayr?lan kişilerle bu cemaat zay?flamayacak, bilakis bu zay?f ruhlu insanlar?n gidişiyle daha da güçlenecektir. Allah onlar? işlerinde her zaman başar?l? k?lacak, onlara yard?m edecektir.

  Allah ?slam ahlak?n? yeryüzünde hakim k?lmay? kendilerine görev bilmiş bu insanlar? çok güç şartlarda imtihan edebilir. Onlar?n içinden seçkin, nefsine hakim, Allah'?n r?zas?ndan başka hiçbir şey düşünmeyen halis bir topluluğu bu şekilde ortaya ç?karacakt?r. Zorlu imtihanlardan geriye kalanlar Mehdi'nin seçkin cemaatini oluşturacaklard?r.

  Bu insanlar aras?ndan, rahat?na düşkünlüğünden, korkakl?ğ?ndan, can?na ve mal?na zarar gelebileceği endişesinden dolay? ayr?lanlar olacakt?r. Bu şerefli görevi b?rak?p terk edenlerin en önemli özellikleri, ayr?lmalar?yla duyduklar? suçluluk hislerini bir nebze olsun bast?rmak için geride b?rakt?klar?n? karalamaya ve suçlamaya çal?şmalar?, münaf?kl?k yapmalar?d?r. Nitekim Peygamberimiz döneminde de ayn? olaylar yaşanm?şt?r:
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 17:34 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 10. #10
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Allah ebeden razı olsun sizlerden Abdulbaki abi ve nefis kardeşim. Çok çok istifade edebileceğimiz paylaşımlar hamd olsun.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nur'un Özellikleri
  By Yaşlı ÇocuK in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 10.08.19, 18:12
 2. Sağ Tuş Özellikleri
  By Ebu Bekir in forum Mizah
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 14.12.08, 20:59
 3. Efendimizin(sav)Özellikleri
  By ultrAslan in forum Hz. Muhammed (S.A.V)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 25.05.07, 21:59
 4. Üstadın Kaleminden Mehdi(a.s.)ın Özellikleri
  By Abdulbaki in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 28.02.07, 16:36

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0