+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Kader Hakkında Soru

 1. #1
  Dost kibrit84 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Þanlýurfa
  Mesajlar
  1

  Standart

  selamun aleykum benim sizlere bir sorum olacakt? uygun görürseniz .
  şimdi bizim yapt?g?m?z? cenabu hak görüyor dogumumuzdan ölüme kadar yapt?klar?m?z? ve yapacaklar?m?z? biliyor cennetemi cehennememi girecegimizide biliyor ozaman biz neden dunyaday?z.
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 23:49 ) değiştirilmiştir.
  seniseviyorum

 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Ve Aleyküm Selam... Evvela dediğiniz gibi Cenab-? Hak ezeli ilmi ile herşeyin geçmişini geleceğini şu an?n? biliyor ve takdir ediyor. Dileseydi cennete veya cehenneme alabilirdi sorgusuz sualsiz.. Adalete münafi de değildi. Fakat bu durumda insana itiraz hakk? doğard?. Fakat şimdi yapt?ğ?m?z her bir fiil kaydediliyor ve itiraz ettiğimiz takdirde bize izlettirilecek manevî sinemalardan... ?nşaallah sorunuza bir nebze de olsa cevap verebilmişimdir. Tabi bu sadece bir boyutu. Bu konuda diğer arkadaşlar?m?z?n da görüşlerini bekleriyoruz... slm ve duayla...
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 23:49 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Gayyur Barbaros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Düzce
  Mesajlar
  90

  Standart

  Kader ilim nevindendir.?lim de maluma tabidir.Yani Cenab-? Allah nas?l olacaksa öylece biliyor;o öyle bildiği için cebr alt?nda kalm?yoruz.Yapt?ğ?m?z hareketlerde şahane serbest olduğumuz için mükellefiyet giriyor.
  Bunu bir bilgisayar program?na benzetebiliriz.Oyundaki seçenekler kazanmak kaybetmek hep o programda yaz?l?d?r.Ama ne olursa olsun sonuç sizin yapt?klar?n?z?n eseridir.(Bu akla yaklaş?m yapmas? için bir dürbündür.Bu dürbünle uzağa bak?l?r.Yak?na bakmay?n bişey göremezsiniz.)

  Cenab-? Allah "Ben bilimez bir hazineydim bilinmek istedim." buyurmuş bir kudsi hadiste.Yani mahlukat?nda isim ve s?fatlar?n?n tecelli ve yans?malar?n? yaratarak cemal ve celalilini ayinelerde temaşa etmek istemiş.Bununla beraber mesela nas?l Allah Rezzak olduğu için r?z?k isteyen kullar,Kadir olduğu için aciz kullar,Alim olduğu için cahil kullar yaratmas? gerekir ki kullar?nca o Azim s?fatlar?n hey'eti bir derece kavranabilsin aynen öyle de Tevvab,Gafur,Rauf gibi affetmeyi ve merhameti tazammun eden baz? s?fatlar da günah işlemeye kabiliyetli baz? şuur sahibi kullar?n varl?ğ?n? gerektirir.ZAten yine kudsi bir hadiste Cenab-Allah:"Siz günah işlemeseydiniz mutlaka işleyecek kullar yarat?rd?m."diyor.

  Velhas?l görünen ve görünmeyen alemde Cenab-? Allah?n isim ve s?fatlar? atk? ipleri gibi mevcudad? örercesine iç içe geçik vaziyettedir.Yaln?z baz? sat?hlarda mesela bahar sath?nda rengi en belli olan ip (yani s?fat) rahmet ve cemal olurken cehennem gibi veya k?ş gibi bir düzlemde ise rengi en belirgin olan ip(yani s?fat) kah?r ve celal oluyor.Evet gülde bile celalden lemean eden kah?r tecellisi olan dikenler var veya cehennem de bile bir nevi rahmet yar olur.Demek ki kainatta olan var oluşa Cenab-? Allah'?n bu kavranmas? çok zor olan enva-i çeşit s?fat?n?n muktezas? olarak bakmak ve varoluş nehirlerinin ve su arklar? gibi akan mevcudat?n menba?n? Allah (c.c.)'?n s?fatlar?n?n tecellisi olarak görmek gerekir ki her yerde bulduğumuz suyun tertemiz o kaynaktan geldiğine kanaatimiz has?l olsun.Böyle olursa kaynakla bağlant?s?n? gözle göremesek de suyu içmek için tekrar test etmeye ihtiyaç duymayacağ?z.Bütün sular bu kaynaktan deyip tevhid delillerini bu sulardan içebiliriz.
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 23:50 ) değiştirilmiştir.
  ey mezarcı ! göm bizi de şu said\'in kabrine;firkatin, dayanamaz nurcu olanlar kahrine.

 4. #4
  Dost yeşilemavi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Bursa
  Mesajlar
  8

  Standart  sapla saman ayrılsın be kardeşim


  aşk imiş her ne var alemde
  ilm kıyl-u kal imiş sadece

 5. #5
  Gayyur internettinhoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  134

  Standart

  Madem Cenâb-? Hak ezelî ilmiyle benim ne yapacağ?m? biliyor, öyleyse benim ne kabahatim var?" sorusuna nas?l cevap vermeliyiz ?

  Bu soruyu soranlardan baz?lar?, hem samimi değil, hem de Türkçe bilmiyor... Bu iki hususu aç?klad?ktan sonra sorunun cevab?na geçmek istiyorum.

  Soru sahibi niçin samimi değil? Önce onu aç?klayay?m: her insan vicdanen bilir ki, kendisinde iki ayr? hareket, iki ayr? fiil söz konusu. Bir k?sm? ihtiyarî, yani kendi isteğiyle, iradesiyle ortaya ç?k?yor. Diğer k?sm? ise ?zd?rarî; yani tamamen onun arzusu, iradesi d?ş?nda cereyan ediyor.

  Meselâ; konuşmas?, susmas?, oturmas?, kalkmas? birinci gruba; kalbinin çarpmas?, boyunun uzamas?, saç?n?n ağarmas? da ikinci gruba giren fiillerden. O birinci grup işlerde, istemek bizden, yaratmak ise Allahtan. Yâni, biz cüzi irademizle neyi tercih ediyor, neye karar veriyorsak Cenâb-? hak mutlak iradesiyle onu yarat?yor. ?kinci tip fiillerde ise bizim irademizin söz hakk? yok. Dileyen de yaratan da Cenâb-? Hak. Biz bu ikinci gruba giren işlerden sorumlu değiliz. Yâni, âhirette boyumuzdan, rengimizden, ?rk?m?zdan, cinsiyetimizden yahut dünyaya geldiğimiz as?rdan sorguya çekilmeyeceğiz.

  ?şte soru sahibi bu iki fiili bir sayma gafleti içinde. Gelelim as?l büyük hataya: Adam, yapt?ğ? bütün müspet işlere sahip ç?k?yor, “ben yapt?m, ben kazand?m” diye göğsünü gere gere anlat?yor bunlar?... Ama, s?ra işlediği günahlara, yapt?ğ? hatalara, ettiği zulümlere gelince kadere yap?ş?yor: kaderimde bu varm?ş, diye işin içinden ç?kmaya çal?ş?yor. Evine giren h?rs?z? mahkemeye verirken kaderi unutuyor.

  “Bu adam” diyor, “Benim evime girdi, şuyumu çald?, buyumu gasp etti.” H?rs?z?n: “Ben masumum. Benim kaderimde soymak, bu zat?n kaderinde de soyulmak varm?ş.” şeklindeki müdafaas?na k?z?yor, köpürüyor, ç?ld?racak hâle geliyor!.. Ama, s?ra kendi işlediği günahlara gelince, utanmadan ve s?k?lmadan o h?rs?z?n müdafaas?na sar?labiliyor!..

  Böyle birisiyle, kader konusunu ciddî mânâda konuşmak mümkün mü? Gerçek şu: Biz her türlü işimizde, fiilimizde kaderin mahkûmu değiliz. ?htiyarî fiillerde, yani kendi irademizle yapt?ğ?m?z işlerde serbest b?rak?lm?ş?z. Bunu vicdanen biliyoruz. Bu fiillerde isteyen biziz, yaratan ise Cenâb-? hak...

  Zaten dünyaya imtihan için gönderilmiş olmam?z da bunu gerektirmiyor mu? ?mtihana giren bir aday dilediği salonda imtihan olamaz. ?mtihan? istediği saatte başlatamaz ve sona erdiremez. Sorular?n puanlamas?n? kendi tayin edemez. Bütün bunlar, onu imtihan eden kimsenin tayini ve tespiti iledir. Fakat, imtihan başlad?ktan sonra, cevaplar? dilediği gibi verir. ?mtihan süresince kendisine müdahale edilmez. Aksi hâlde buna imtihan denmez.

  Şimdi, şu sorunun cevab?n? arayal?m: ?nsanlar bu dünyada kendi amel defterlerini diledikleri gibi doldurmuyorlar m?? ?lâhî emir ve yasaklara uyup uymama konusunda serbest değiller mi? O hâlde, bu adamlar neyin davas?n? görüyorlar?!.. Bir yandan, işledikleri günahlar?n sorumluluğundan kurtulmak için iradelerini inkâra kalk?ş?yor; diğer yandan, meselâ, pencerelerini taşlayan ve Allah?n sorumlu bile tutmad?ğ?, küçük bir çocuğu dövmekten de geri durmuyorlar. Bu sahne onlar? sorumlu k?lmaya ve utand?rmaya yetmiyor mu?

  Bu soruyu soranlardan baz?lar?n?n Türkçe bilmediğinden söz etmiştik. Geliniz bu soruyu dilbilgisi yönünden inceleyelim: “Mâdem Cenâb-? Hak, ezelî ilmiyle benim ne yapacağ?m? biliyor, öyleyse benim kabahatim ne?”

  Bu cümlede iki tane fiil geçiyor: biri, “yapmak”, diğeri “bilmek”. Yapmak fiilinin öznesi: ben. Bilmek fiilinin öznesi: Cenâb-? Hak. Yâni soru sahibi, “Ben yap?yorum, Allah da biliyor.” diyor. Ve sonra bize soruyor: Benim kabahatim ne? Ona nazikane şu cevab? veriyoruz: “Senin kabahatin o işi yapmak.”

  Bu konuda Nur Risalelerinden Sözler adl? eserde şu tespit yap?l?r: “kader, ilim nevindendir. ?lim, malûma tâbidir. Yani nas?l olacak, öyle taallûk ediyor. Yoksa malûm, ilme tâbi değil.” ?lim, “bilmek” ya da “bilgi” mânâs?na geliyor. Malûm, “bilinen”, âlim ise “bilen”, yahut “bilgin”. Bu kaideyi bir misâl ile aç?klamaya çal?şal?m. Meselâ, ben bir gencin fen fakültesinde okuduğunu bilmiş olay?m. Bu bilgim ilimdir. Malûm ise, o gencin o fakültede öğrenci olduğu. ?şte, benim ilmim bu malûma tâbidir. Yani o genç fen fakültesinde okuduğu için, ben de onu öylece bilirim.

  Misâller çoğalt?labilir.

  “Madem Cenâb-? Hak benim ne yapacağ?m? biliyor,” denilmekle, Allah?n âlim olduğu, soru sahibinin ise, o fiili yapacağ? peşinen kabul edilmiştir. ?şte o adam?n, söz konusu fiili işlemesi malûm, Allah?n, bunu ezelî ilmiyle bilmesi ise ilimdir. Ve bu ilim, malûma tâbidir.

  Yukar?da, Sözlerden naklettiğimiz cümlelerin devam?nda da şöyle buyurulur:

  “Yani ilim desâtiri; malûmu, haricî vücut noktas?nda idare etmek için esas değil. Çünkü malûmun zât? ve vücud-u haricîsi, iradeye bakar ve kudrete istinat eder.”  Bilindiği gibi, bir şeyi, bir hâdiseyi yahut bir fiili bilmek, onun fâili olmak için yeterli değildir. Bir misâl: Konuşmay? herkes bilir. Ama, bir insan bu işe teşebbüs etmedikçe ve konuşma fiilini işlemedikçe onun konuştuğundan söz edebilir miyiz?

  Bir başka misâl: Allah Resulü (a.s.m.) ?stanbulun fethini müjdelemiştir. Ama, “fetih” fiilini sultan Mehmet işlediği için “fatih” unvan?n? o padişaha veririz. ?stanbulu, peygamber Efendimizin(a.s.m.) fethettiği gibi bir iddiada bulunmay?z.

  Demek ki, fâil olmak için fiili bilmek yetmiyor. Onu irade etmek, bizzat teşebbüs etmek ve işlemek gerekiyor. ?şte Allah, insan?n bütün amellerini, bütün fiillerini bilir. Ama, iradesini ve kuvvetini sarf ederek o işi yapan insand?r ve her türlü sorumluluk da ona aittir.

  Daha önce de belirttiğimiz gibi; kul, kendi cüzi iradesini, -hay?r olsun, şer olsun- hangi işe sarf ederse, Cenâb-? Hak onu yarat?r. ?stemek kuldan, yaratmak Allahtand?r. Fakat, bütün fiilleri Allah?n yaratmas?, insan? sorumluluktan kurtarmaz... ?nsana kuvvet ihsan eden, her türlü imkân? bağ?şlayan Allaht?r. Kul bu imkân?, bu kuvveti onun r?zas?na ayk?r? olarak kullan?rsa elbette sorumlu olur, suçlu olur.

  Şöyle bir düşünelim: Bir emniyet mensubu, yetkisini ve silâh?n? kötüye kullanarak birisini haks?z yere vursa, devlete mi katil denilecektir, yoksa o görevliye mi? Şüphesiz, katil o görevlidir!.. Şimdi bu görevli, “Ben o suçu devletin imkânlar?yla işledim. Ne kendi silâh?m? kulland?m, ne de kendi mermimi.” şeklinde bir özür beyan edebilir mi?  Alaaddin Başar (Prof.Dr

  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 23:50 ) değiştirilmiştir.
  i'lem eyyuhe'l-aziz!ALLAH'a tevekul edene ALLAH kafidir.

 6. #6
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  k?saca: biz de irade diye bir özellik var.Bu tercihimizle biz bir şeyler yapmay? tercih ediyoruz rabbim de onu halk ediyor..hay?r? da şerri de biz tercih ederiz rabbim halk eder..tercih bizden olduğu için de mesuliyeti de üzerimize al?r?z...

  Bizim irademiz d?ş?nda gerçekleşen olaylarda ise Rabbimin tasarrufu esast?r..Onda mesuliyet olmad?ğ? gibi eğer mağdur olunmuşsa ecri de büyük olur..mesela gemi ile yolculk yap?yorsunuz. gayet sağlam bir gemi..fakat kaptan vazifesini yapmad? siz boğularak öldünüz..sizin burada bir tercihiniz var m?? yok.. o halde siz şehitsiniz...vesselam..

 7. #7
  Yasaklı Üye bekke - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  299

  Standart

  ?nternettin hocam, bu yaz?y? ihvan forumda gördüm, nu talebesi isimli bir arkadaş yazm?şt?, siz O musunuz? Gerçekten güzel bir çal?şma olmuş, tebrik ederim O iseniz.

 8. #8
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı bekke Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ?nternettin hocam, bu yaz?y? ihvan forumda gördüm, nu talebesi isimli bir arkadaş yazm?şt?, siz O musunuz? Gerçekten güzel bir çal?şma olmuş, tebrik ederim O iseniz.
  Al?nt? kardeşim profesör Alaaddin Başar Abiden sorularla islamiyette geçiyor...

 9. #9
  Vefakar Üye İ_man - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Mesajlar
  458

  Standart

  kardeş bende bu soruları zamanında kendime çok sormuştum ne kadar doğru ne kadar yanlıltır bilemem ama nefsim benni çok sıkıştırdığı zaman kenimce şöyle bi açıklam getirdim buraya gelmemizin bi amacı var her an her dakika bir sınava tabii tutulıyoruz ama sınav sonucunun belli olması da ne kadar saçma madem öyle... sözlerle kafayı yemek üzereyken rabbimin sonsuz ilim sahibi olduu aklıma geldi (allah unuturmasın)o sonçta dünya zamanıyla isterse geleceği görebilmeye gaybı bilmeye muktedirdir yani bu yüzden biliyor hiç bir şey boşuna değil senin ne zaman tövbe edecinide ne zaman şeytana uyacaınıda kıyamete kadar olup itecek tüm hadiseleride biliyor


  yani ilmimi bu kadarına müsade etti gerisini toparlayamayacaımdan korktuumdan burada kesiyorum lütfen yamış bişi sööledimse hakkınızı helal edin
  "Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevî bir güneş hükmünde olduğunu, ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim!"

  Bediüzzaman


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bir şey hakkında verilen karar, kader demektir.
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 26.10.14, 08:33
 2. Kader Hakkında
  By ademyakup in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 74
  Son Mesaj: 05.10.09, 14:57
 3. Izdırari Kader Hakkında Soru
  By uyeanonim in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 19.01.09, 18:46
 4. Kader Hakkında !
  By delailinnur in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.01.09, 17:55
 5. Kader Hakkında Tüm Sorulara Cevaplar
  By internettinhoca in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 60
  Son Mesaj: 26.11.07, 11:42

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0