+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Bir Soru: Namazın 50'den 5 Vakit Olması

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı yakaza Nickli Üyeden Alıntı
  Resûlullah Efendimiz, Rabbinden birçok vahiyler alarak, ayn? yollardan geri döner. Hz. Musa’n?n yan?na gelince; Hz. Musa, “Allah sana neler emretti?” diye sorar. Peygamberimiz de, elli vakit namazla emrolunduğunu söyler. Hz. Musa, “Ya Resulallah, elli vakit namaz, çoktur. Bu, senin ümmetine ağ?r gelir, yapamazlar. Rabbine iltica et de hafifletsin.” der. Bunun üzerine, Peygamberimiz tekrar geri dönüp, namaz?n hafiflemesini diler. Önce on vakit kald?r?r. Peygamberimiz, Hz. Musa’n?n yan?na gelip durumu bildirince; Hz. Musa, bunun da çok olacağ?n? söyler. Bu minval üzere Peygamberimiz birkaç kere geri dönerek Rabbine iltica eder ve böylece; namaz beş vakte kadar indirilir. En sonunda Peygamber Efendimiz Mekke’den ayr?ld?ğ? noktaya getirilir.
  evet buna bakt?ğ?m?z zaman zahiren ismi- azama mazhar olmuş peygamberimizin hz.musa(a.s) dan öneri almas?.. namaz?n 50 vakitten 5 vakte inmesi (haşa) pazarl?ğ? gibi görünüyor risale pencersinden bu hadise nas?l dğerlendirilmeli.. 24 söz 2 dal Alt?nc? As?l: Beyn-en nas iştihar bulmuş Bâz? hikâyeler bulunuyor ki, durûb-u emsal hükmüne geçer. Hakikî mânâs?na bak?lmaz. Ne maksad için sevkedilir, ona bak?l?r. ?şte bu neviden beyn-en nâs teârüf etmiş Bâz? k?ssa ve hikâyat?, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bir maksad-? irşadî için, temsil ve kinâye nev'inden zik-
  (Orjinal Sayfa:357)
  redivermiş. Şu nevi mes'elelerin mânâ-y? hakikîsinde kusur varsa, örf ve âdât-? nasa aittir ve teârüf ve tesamu'-u umumîye raci'dir.pencersiyle bak?labilirimi..
  cevaplar?n?z? bekliyorum selam ve dua ile...
  Namaz'?n 50 vakitten 5 vakte düşmesi, azim bir s?rr-? kaderi bizlere göstermektedir bana göre. Allah c.c bbilmiyor muydu insanlar için en uygun olan namaz müddetinin 5 vakit olmas?n? ve ilk önce 50 vakitte karar k?lsa da sonradan onu 5 vakte düşüreceğini? Haşa tabii ki biliyordu ama ilk olarak 5 vakit için emir verseydi, belki de namaz?n insan?n f?tri bir ihtiyac? olduğu, Allah c.c'?n ve Resulullah'?n insan? ne derece düşündüğü ve ona zorluk değil kolayl?klar ihsan ettiği vs... anlaş?lmayacakt?...
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 23:18 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Her haseneye 10 sevap verildiği için5 vakit kılınmasıyla 50 vakit kılmış gibi sevap veriliyor değil mi?
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 3. #3
  Dost abdullah51 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar
  4

  Standart

  Allah razı olsun bu konuyu açtığınız için burada.. Anlatılan kıssa hadismidir? değilse nereden alınmıştır? konuyu bilen kardeşlerimizden açıklama gelırse çok memnun olurum... Allah razı olsun...
  Sabır;yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlama sanatıdır.

 4. #4
  Dost üFtAde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesajlar
  38

  Standart

  Miraç Gecesinde namazın farz oluş şekli ve elli vakitten beş vakte indirilişi hususunda Peygamber Efendimizle Hz. Mûsa arasında vukû bulan hâdise, hem Buharî’de, hem de Müslim’de rivayet edilmektedir.

  Hâdise özetle şöyle cereyan eder:

  Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) Hz. Cebrail’in refâkatinde Mekke’den ayrılıp semâya yükselir. Önce Hz. Âdem’le, daha sonra Hz. İdris, Hz. Mûsa, Hz. İsa ve Hz. İbrahim’le görüşür. Cenab-ı Hakkın yüce katından dönüşünde ise Hz. Mûsa ile karşılaşır. Bu sohbeti Peygamber Efendimiz şöyle anlatırlar:
  “O zaman Allah ümmetime elli vakit namaz farz kıldı. Bu farziyeti yüklenerek döndüm. Derken Mûsâ Aleyhisselâma rast geldim.
  “Mûsâ (a.s.) bana, ‘Rabbin ümmetine neleri farz kıldı?’ diye sordu.
  “Onlara, ‘Elli vakit namaz farz kıldı’ dedim.

  “Mûsa (a.s.) bana, ‘RAbbine dön de şefaat et, zira ümmetin buna tâkat getiremez’ dedi.
  “Bunun üzerine Rabbime Mürâcaat ettim. Allah Taâla şatrını (bir kısmını) indirdi. Ben yine Mûsâ’nın (a.s.) yanına dönerek durumu kendisine haber verdim: ‘Bir kısmını indirdi’ dedim. O yine, ‘Rabbine mürâcaat et, zira ümmetin tâkat getiremez’ dedi.
  “Ben yine Rabbime mürâcaat ettim. Alah Taâla kalanından bir kısmını indirdi. Mûsâ Aleyhisselâmın yanına yine döndüm. O tekrar, ‘Rabbine dön, zira ümmetin buna dayanamaz’ dedi. Bir daha müracaat ettim.
  “Allah Teâla, ‘Onlar beştir, yine onlar [sevapitibariyle> ellidir. Benim nezdimde hükm-ü kaza değişmez’ buyurdu.

  “Mûsa’nın yanına döndüm. O yine, ‘Rabbine dön’ dedi.”
  “Ben de, ‘Artık, Rabbimden utanır oldum’ dedim.”1
  Başka rivâyetlerde Peygamberimizin (a.s.m.) Cenab-ı Hakkın huzuruna çıkışı üç defa değil de, daha fazla olduğu bildirilmekte; namaz vakitlerinin sayısının beşer beşer, yahut onar onar indirildiği haber verilmektedir. Peygamberimizin mürâcaatlarında farz kılınan miktarın her seferinde “bir kısmının” indirilmesi şeklinde tercüme edilişinin sebebi de, “şatr” sâdece “yarım” mânâsına gelmemekte, aynı zaman da “çok miktar” mânâsını da içine almaktadır.

  Hadis âlimleri, yine Peygamberimizden rivâyet edilen haberlere dayanarak, bu hadis hakkında açıklamalarda bulunmaktadırlar. Aynî merhum Umdetü’l-Kâri isimli 25 ciltlik Buharî şerhinde “elli vakit” meselesinde şu rivayeti zikretmektedir:
  Cenab-ı Hakkın ümmet-i Muhammed’e elli vakit namazı farz kılmış olduğu Levh-i Mahfuz’da mevcuttu. Bunu Peygamber Efendimiz (a.s.m.) bilfiil elli vakit kılınacak şeklinde te’vil etti. Daha sonra Rabbine müracaatı esnasında Cenab-ı Hak kendisine bu elli vaktin amel bakımından değil de, sevap cihetinden olduğunu bildirdi. Beş vakitte elli vaktin sevabı elde etmenin şartı da, namazı tadil-i erkânına uyarak, huşû içinde kılınması hâlindedir.2

  Beş vakit namazı kılan kimsenin elli vakit kılmış sevabını alacağını da Süleyman Çelebi merhum şu beytiyle ifade eder:

  “Her kaçan kim bu namazı kılalar
  Cümle gök ehlin sevabı alalar”

  Peygamber Efendimizin diğer peygamberler arasında bu meseleyi niçin, Hz. Mûsa ile konuştuğunun; Hz. Mûsa’nın ümmet-i Muhammed’i bu kadar düşündüğünün hikmeti hususunda, şöyle bir rivâyete yer verilyior:

  Hz. Mûsa, Cenab-ı Hakkın ümmet-i Muhammed’e ettiği ikram ve ihsanını görüp öğrenince, gıpta ederek Allah’a şöyle niyazda bulunmuştu:
  “Allah’ım, beni ümmet-i Muhammed’in içine dâhil et.”
  Cenab-ı Hak, Mûsa Aleyhisselâmın bu duâsını kabul etmişti. İşte Hz. Mûsa’nın ümmet-i Muhammed’e hususî alâkası buradan geliyor. Çünkü, kim bir topluluğun içinde olursa, o topluluğun iyilik ve menfaatini düşünür.3

  1. Müslim, İman: 263; Ahmed Naim. Sahih-i Buharî Muhtarası Tecrîd-i Sarih Tercemesi. (Ankara: Diyanet işleri Başkanlığı Yayınları, 1981), 2:277.
  2. Bedrüddin el-Aynî. Umdetü’l-Karî Şerhu Sahihi’l-Buharî. (Beyrut: İhyâü’t-Türhasi’l-Arabî), 4:48.
  3. A.g.e.

  Mehmed Paksu
  İbadet Hayatımız


  http://www.sorularlaislamiyet.com/su...ow_qna&id=3655
  Çekildik neşve-i ümitten tul-i emellerden
  Öyle mecnunuz ki ettik vuslat-ı leyladan istiğna..

 5. #5
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Namazın 50 vakitten 5 vakte tebdilinde , Allah ' u alem kimbilir ne sırlar ne hikmetler yatıyor . Fakat bu hakikati her okuduğum yada duyduğumda şu manaları düşünmeden edemiyorum acizane...

  Belki bir hikmeti de bu ola ki :
  Allah -u teala malum evvelen nev-i beşere 50 vakit namaz kılmayı emrediyor.
  Şimdi namazın gelin manasına bakalım ki o manayı iyice idrak edersek 50 vakitte yatan bir sırrıda fehmedebilriz.

  Namazın mânâsı, Cenâb-ı Hakkı tesbih ve tâzim ve şükürdür. Yani, celâline karşı, kavlen ve fiilen "SübhanAllah" -3- deyip takdîs etmek; hem, kemâline karşı lâfzen ve amelen "Allahu Ekber" -4- deyip tâzim etmek; hem, cemâline karşı kalben ve lisânen ve bedenen "Elhamdulillah" -5- deyip, şükretmektir.

  İbâdetin mânâsı şudur ki: Dergâh-ı İlâhîde abd, kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp, kemâl-i Rubûbiyetin ve kudret-i Samedâniyenin ve rahmet-i İlâhiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir

  Şimdi günde 50 vakit demek ; bir günde 5 vakit namaz 1 saate denk düşüyorsa 50 vakit namaz günün 10 saatine denk gelir. Bir gün olan 24 saatten uyku ve dünyevi bazı levazımatın tedariki için harcanan süreyi çıkarırsak nereydeyse tamamına yakınını namaz kılmak ile geçirmek anlamına gelir.
  Demek ki ilk emir olan 50 vakit ile Allah -u teala işaret ediyor ki '' Sizler okadar aciz ve fakir yaratıldınız ki Benim uluhiyetime karşı günününz tamamına yakınında bana ibadet etmeye fıtraten muhtaçsınız.
  50 vaktit ile namaza bu denli muhtaclığımızın ihtarı ile beraber kendisine böyle bir ubudiyet sergilenen Zat' ın ise azameti ve kibriyasını daha iyi fehmediyoruz.Demek ki hakiki manada bizim fıtratımızın günde 50 defa O ' nun huzuruna alnımızı koymaya ihtiyacımız var ve hakikatte O Zat ' ın azamet ve kibriyası bizim bu tarz bir ubudiyeti sergilememizi iktiza ettiriyor fakat sair esmaları ( Rahim , Hakim vb ) hükmü galib gelip 50 vakti 5 vakte tebdil ettirmiş.
  Evet rahmetim gazabımı geçmiştir hakikatinden anlıyoruzki imtihan dünyası gereği bazı esma bazı esmanı tecelliyatını hudutluyor yada galip gelmesi ile hükmünü ahirete ertelettiriyor işte 50 vakitten 5 vakte tahsisinde belki cemali esmanın celali esmaya olan galibiyeti söz konusu olabilir . Allahu alem.


  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 6. #6
  Ehil Üye alanyali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Alanya
  Mesajlar
  2.491

  Standart

  Alıntı gulsah Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Şimdi günde 50 vakit demek ; bir günde 5 vakit namaz 1 saate denk düşüyorsa 50 vakit namaz günün 10 saatine denk gelir. Bir gün olan 24 saatten uyku ve dünyevi bazı levazımatın tedariki için harcanan süreyi çıkarırsak nereydeyse tamamına yakınını namaz kılmak ile geçirmek anlamına gelir.
  Demek ki ilk emir olan 50 vakit ile Allah -u teala işaret ediyor ki '' Sizler okadar aciz ve fakir yaratıldınız ki Benim uluhiyetime karşı günününz tamamına yakınında bana ibadet etmeye fıtraten muhtaçsınız.
  50 vaktit ile namaza bu denli muhtaclığımızın ihtarı ile beraber kendisine böyle bir ubudiyet sergilenen Zat' ın ise azameti ve kibriyasını daha iyi fehmediyoruz.Demek ki hakiki manada bizim fıtratımızın günde 50 defa O ' nun huzuruna alnımızı koymaya ihtiyacımız var ve hakikatte O Zat ' ın azamet ve kibriyası bizim bu tarz bir ubudiyeti sergilememizi iktiza ettiriyor fakat sair esmaları ( Rahim , Hakim vb ) hükmü galib gelip 50 vakti 5 vakte tebdil ettirmiş.
  Evet rahmetim gazabımı geçmiştir hakikatinden anlıyoruzki imtihan dünyası gereği bazı esma bazı esmanı tecelliyatını hudutluyor yada galip gelmesi ile hükmünü ahirete ertelettiriyor işte 50 vakitten 5 vakte tahsisinde belki cemali esmanın celali esmaya olan galibiyeti söz konusu olabilir . Allahu alem.

  Güzel ve mukni izahlar..Allah razı olsun..


  cehennem ağzını açmış, bekliyor; cennet ise ağuş-u nazdaranesini açmış, gözlüyor.

 7. #7
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Alıntı gulsah Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

  ... 50 vakitten 5 vakte tahsisinde belki cemali esmanın celali esmaya olan galibiyeti söz konusu olabilir . Allahu alem.


  Besmele de de aslında bu sırra işaret çok açık.
  Bismillahirrahmanirrahim ' lafzında
  bir tane lafza-i celal olan Allah lafzına bedel iki tane lafza-i cemal zikrideilmiş --yani Rahman ve Rahim--
  demek bire iki ; lafza-i cemal kemiyeten lafza-i celale üstün gelmiş.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 8. #8
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart

  Miracta namazın beş vakte tayini ile ilgili ve tayin biçiminde çok hikmetler ve maslhatlar var.

  Birincisi elli vakitse ki bu hakikattede elli vakittir.Ehl-i hakikat bunun levh-i mahfuzda bu şekilde tayin olunduğunu beyan etmişlerdir.

  Aynı zamanda sanki pazarlık gibi görünen husus ise cenab-ı hakkın bu gidip gelmeden gelen bir lezzet-i mukaddesesi yani;bizim künhüne vakıf olamadığımız zatına ait nazarı ve lezzeti-i ezeliyesi vardır.


  Benzer durumlar başka noktalarda olmuştur.
  şu an ki beş vakit namaz ise vakit olarak beş vakittir ancak mahiyet itibariyle elli vakti tazanmun eder.Hem sevap cihetiyle hemde ibadetlerin mahiyeti itibariyle.Eğer elli vakit olsaydı cenab- hak yine o elli vakti insanın omuzuna ve bileğine yüklenemeyeceği yükü yüklemez kaidesiyle ,Rasulullah a.s.m yine onunda bir orta yolunu tarif edecek ve rahimiyetinin tezahürünü o surette biz kullarına gösterekti.

  Esma-i ilahiyenin tecellileri cihetiyle şefkat sıfatları her zaman celal sıfatlarına galiptir.Öyle muamele eder kullarına karşı.

  Çünkü rabbimiz bize karşı sonsuz şefkatlidir asla zulm etmez.

  Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

  Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

  Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.


 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  BİRDE ŞÖYLE DÜŞÜNELİM..

  50 vakit, namaz 24 saate uygulansaydı nasıl olacaktı?
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Namazın manası
  By fanidünya... in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.08.15, 07:14
 2. Namazın manası...
  By fanidünya... in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.12.13, 19:19
 3. Namazın Esrarı
  By Özgürlük in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.03.08, 21:34
 4. Namazın Hikmetleri?
  By katrenur21 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 03.03.08, 21:18
 5. Namazın Edebi
  By mardynli in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.11.06, 16:23

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0