Evet ekseriyet-i mutlaka ile hayır ve mehâsin ve kemalât, vücuda istinad eder ve ona râci olur. Sûreten menfî ve ademî de olsa, esası sübûtîdir ve vücûdîdir. Dalâlet ve şer ve musîbetler ve mâsiyetler ve belâlar gibi bütün çirkinliklerin esası,mâyesi; ademdir, nefiydir. Onlardaki fenalık ve çirkinlik, ademden geliyor. Çendan sûret-i zahirîde müsbet ve vücûdî de görünseler, esası ademdir-------------------------Sureti zahiride müsbet olumlu gözüksede esası ademdir ne manaya gelmekte anladığınızı anlatırsanız anlamam için yardımcı olmuş olursunuz benide sevindirik ederisiniz sağolasınız var olasınız mubarekelre yar olasınız .