+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 14 Sayfa var 1 2 3 11 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 139

Konu: Hadislerin ve Selef Ulemasının Diliyle Mehdi !

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart Hadislerin ve Selef Ulemasının Diliyle Mehdi !

  Aziz kardeşlerim,çok kişinin ilgisini çeken ve çokça tart?şmalara sebep olan Mehdi meselesi ile ilgili elimde bulunan hadisleri paylaşmak istiyorum.Bu çal?şmalar?mda selef ulamas?n?n da eserlerini elimden geldiğince taramaya çal?şt?m.Bu paylaş?m süresince siz kardeşlerimin de ellerinde bulunan kaynaklar? ve bilgileri ek yapmas?n? arzu ediyorum.Bu bölümde her girilen hadislerin yorumlar?n? zaman zaman ehil olanlardan yapmalar?n? istihram ediyorum.Hadisleri ve diğer alimlerin görüşlerini bölüm bölüm girerek bu başl?ğ?n daha dikkatle takip edilmesini uygun buluyorum.Rabbim bizlere bu hadisleri anlamay? ve isabet etmeyi nasip buyursun.
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 00:39 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Mehdi Allah'a karş? son derece boyun eğicidir. Ahlak bak?m?ndan Peygambere benzer. (K?yamet Alametleri, s.163)

  Ahlak? benim ahlak?m olan bir evlad?m ç?kacak. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 21)

  Allah (c.c.) bütün insanlar?n kalplerini onun (Mehdi'nin) muhabbetiyle dolduracakt?r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

  Mehdi zuhur eder, herkes sadece ondan konuşur, onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmezler. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 33)

  Ümmet-i Muhammed'den memnun olmad?k hiçbir fert kalmayacakt?r. (K?yamet Alametleri, s. 163)

  Onun hilafetinden yer ve gök ehli, hatta havadaki kuşlar bile raz? olacakt?r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)

  Devam edecek...
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 00:39 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Mehdi işi s?k? tutacak. (K?yamet Alametleri, s. 175)

  ?nsanlar hakka dönünceye kadar mücadelesine devam edecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

  Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği ve öldürmenin de onu vazgeçiremeyeceği Ehli Beytim'e mensup birisi (Mehdi) sahip olmadan günler geceler bitmeyecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s.12)

  Mehdi hesab?n? çok seri bir şekilde görecek ve vaadinden dönmeyecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)

  Mehdi Doğu taraf?ndan ç?kacak. Karş?s?na dağlar bile dikilse onlar? ezip geçecek, o dağlarda kendisine yol bulacakt?r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 39)
  devam edevek...
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 00:39 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Mehdi meselesi, çok merak edilen ve tartışılan konuların başında geliyor. Baki Hoca'nın bu konuyu foruma taşıması çok isabetli olmuş. Bu konu üzerinde karşılıklı fikir teatisinde bulunalım. Herkes konu ile ilgili olarak sahih kaynaklarda geçen hadisleri ve ehl-i sünnet ulemasının yorumlarını da katarsa mesele biraz daha kapsamlı bir şekilde vuzuha kavuşabilir.

 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Hz. Mehdi, kuru bir ağac? diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacakt?r.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar,s. 43)


  (Yani, imans?zl?ktan kurumuş kalpler mehdinin getirdiği Kur'an hakikatleri ile yemyeşil olarak yeniden dirilecek demek olmal?d?r.)
  Asr?nda cahil, cimri ve korkak olan bir adam hemen alim, cömert ve cesur olacak. (K?yamet Alametleri, s. 186)
  ("?man hem nur hem de kuvvettir.Hakiki iman? elde eden kişi kainata meydan okuyabilir."hakikatine işaret olmal?d?r.)
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 00:40 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Muhyiddin Arabi Mehdi'nin baz? özelliklerini saymaktad?r. Aşağ?daki izah?nda Mehdi'nin dikkat çeken başl?ca 9 özelliğine yer vermektedir:

  1. Basiret sahibi olmas?

  2. Kutsal kitab? anlamas?

  3. Ayetlerin manas?n? bilmesi

  4. Tayin edeceği kimselerin hal ve hareketlerini bilmesi

  5. Öfkelendiğinde bile merhamet ve adaletten ayr?lmamas?

  6. Varl?klar?n s?n?flar?n? bilmesi

  7. ?şlerin girift taraflar?n? bilmesi

  Çünkü bunlardan haberi olan bir lider vereceği hükümlerde yan?lmaz. Mehdi k?yas ilmini onunla hükmetmek için değil, ondan kaç?nmak için bilir. Çünkü verdiği hüküm doğru bir ilham neticesi olacak. Yani Hz. Muhammed'in getirdiği şeriat üzere hükmedecek. Bu sebepledir ki peygamber onu vasfederken "Benim izimi takip edecek, hataya düşmeyecek" demiştir. Bundan anl?yoruz ki, Mehdi, şeriat sahibi değil, şeriata uyand?r.

  8. ?nsanlar?n ihtiyac?n? iyi anlamas?

  Çünkü onlar?n her türlü işlerini görmek için Allah onu diğer insanlar üzerine seçmiştir. Liderlerin davran?ş ve faaliyetleri kendilerinden ziyade halk?n menfaatine olmal?d?r... Halk?n yarar?na ayk?r? şeylerle uğraş?p, onlar?n işlerini görmeyen bir lider azledilmelidir. Çünkü onunla diğer insanlar aras?nda fark kalmam?şt?r.

  9. Bilhassa kendi zaman?nda ihtiyaç hissedilen gaibi ilimlere vukufu bulunmas?. Çünkü ancak o sayede yeni yeni zuhur edilecek meseleleri halledebilir. (K?yamet Alametleri, s. 189)

  devam? var...
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 00:40 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  O, kimsenin bilemediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Mehdi denilmiştir. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman)

  Muhammed ümmetinin en hay?rl?s? ve sizin zorluklar? gideren veliniz olan kimseye kat?l?n.. O Mehdi'dir." (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)

  Devrinde yeryüzünün en hay?rl?s? kendisi olacakt?r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

  Mehdi (zaman?ndaki) insanlar?n en hay?rl?s?d?r. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 58)
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 00:40 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Mehdi'nin vehbi ilme ait bir başka özelliği de ebced hesab?n? ve ona ait s?rlar? bilmesidir. (Taşköprülüzade Ahmet Efendi "Mevzuatu'l-Ulum" isimli eserinde (11/246) Mehdi'nin cifr ilmine vak?f olacağ?n? kaydetmiştir

  Baz?lar? dediler ki, bu kitab? kemal-i vukuf ahir zamanda hurucu muntazar Hz. Mehdi'nin hurucuna mevkuftur ki, onlar cifr ilmine vak?f ve s?rlar?na arif olurlar. Kitab-? enbiyay? salifeden dahi bu ilim varid olmuştur. (Mehdilik ve ?mamiye, s. 252)
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 00:41 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 9. #9
  Dost DuVeKo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Samsun
  Mesajlar
  5

  Standart

  Mehdi'nin varl?ğ? ve ahir zamanda zuhur edeceği, Peygamber ailesinden ve Fat?ma oğullar?ndan oluşu, tevatür ölçüsüne ulaşan hadislerle aç?klanm?şt?r ve bu hadisleri inkar etmenin hiçbir anlam? yoktur... Tevatür ölçüsünü aşan, doğru ve aç?k hadislerde, Mehdi'nin Fat?ma soyundan olup, dünya sona ermeden zuhur edeceği, zulüm ve haks?zl?kla dolmuş olan dünyaya, adalet ve hakkaniyet getireceği, onun zaman?nda ?sa Mesih'in gökten ineceği ve onun önderliğinde namaz k?lacağ? kan?tlanm?ş bulunmaktad?r.

  (Şerif Muhammed b. Resul Berazenci Medeni, el-işae, s.184 ve 305 / Mehdilik ve ?mam Mehdi, s.328)

  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 00:41 ) değiştirilmiştir.

 10. #10
  Dost DuVeKo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Samsun
  Mesajlar
  5

  Standart  Allah'ın rahmeti sana olsun bil ki; vaad edilen Mehdi'nin varoluşunda hiç kuşku yoktur. Üç yüz hadis ve eserle hatta daha fazlası ile bu kanıtlanmıştır.
  (Casim Mühelhil, el-Burhan, c.1, s.339 / Mehdilik ve İmam Mehdi, s.328

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Uydurma Hadislerin Doğuşu ve Sosyo-Politik Olaylarla İlgisi [Sadık Cihan]
  By Ebu Rudeyha in forum Kitap, Dergi, Albüm Tanıtımları ve E-Kitap Paylaşımları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.08.08, 13:07
 2. Hadislerin Işığında Kaliteli Bir Aile
  By Çeşm-i Giryân in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 24.12.07, 14:08

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0