***

Bugünlerde manevi bir muhaverede bir sual ve cevabı dinledim.

Size bir kısa hülâsasını beyan edeyim.

Biri dedi:
....

Ona cevaben dediler:
....

diye uzun bir mükâleme cereyan etti.

Ben de tamamen işittim, hadsiz şükrettim.

Kısa kesiyorum...

Kastamonu Lâhikası | Âhirzamandan Haber Veren Mühim Bir Hadis | 28
***

Bu mânevi muhavere kimler arasında geçmiştir de Üstadımız r.a. dinlemiştir?