+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 7 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 70

Konu: Risâle-i Nur’u Şahsî Menfaatlere ve Manevî Kemâlâtlara Alet Yapmak???

 1. #1
  MuM
  MuM isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Guest MuM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  3.600

  Standart Risâle-i Nur’u Şahsî Menfaatlere ve Manevî Kemâlâtlara Alet Yapmak???

  Risale-i Nur okuyan nur talebeleri...

  1-Risale-i Nuru okuyan kişiler şahsi menfaatlerine nasıl alet yapabilirler? nasıl bir tehlikedir? Hangi yollarla bu tehlike gelebilir?

  2-
  Risalei Nuru manevi kemalatlara alet yapmak nasıl olur? Zaten manevi kemalat kazanmak için okumuyor muyuz?


  gibi sualler geldi.

  İnşaallah bakalım hangi hakikatler ortaya çıkacak.

  Selam ve dua ile
  .

 2. #2
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  Risale-i Nur'un ve Üstadımın ve biz talebelerin

  yegâne gaye ve hizmetimiz,

  İslâmiyete, hususan Türk milletine İmân ve ahlâk cihetinde kudsî bir hizmettir.

  Elbette Risale-i Nur'a ve hâdimlerine bu hizmetleri için ilişmemek lâzımdır.

  Bizim gaye ve maksadımız budur, başka hiçbir şey değildir.

  Ve bu vazifemiz de
  rıza-yı İlâhî içindir.

  Zaten böyle bir kudsî vazifeyi

  dünyaya ve dünya menfaatine


  âlet
  ederek yapmayız ve tenezzül etmeyiz.

  Böyle kalbinde İmân ve âhiret meşgalesinden başka

  hiçbir dünyevî maksat ve gaye bulunmayan

  hâlis Nur şakirtlerine,

  iddia makamının hiçbir zaman hatırıma gelmeyen gizli cemiyet kurmak ithamlarına tahammül edemiyoruz.
  Şualar | On Dördüncü Şuâ | 494

 3. #3
  Biz
  Biz isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Yasaklı Üye Biz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar
  1.668

  Standart

  "Ubudiyet, emr-i İlâhîye ve rıza-yı İlâhîye bakar.

  Ubudiyetin dâîsi emr-i İlâhî ve neticesi rıza-yı Haktır.

  Semerâtı ve fevâidi uhreviyedir.

  Fakat ille-i gaiye olmamak, hem kasten istenilmemek şartıyla, dünyaya ait faydalar ve kendi kendine terettüp eden ve istenilmeyerek verilen semereler, ubudiyete münâfi olmaz.

  Belki zayıflar için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faydalar ve menfaatler o ubudiyete, o virde veya o zikre illet veya illetin bir cüz'ü olsa, o ubudiyeti kısmen iptal eder. Belki o hâsiyetli virdi akîm bırakır, netice vermez." lemalar

 4. #4
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  Altıncı fark : Hakikî ihlâslı Nurcular,

  menfaat-i maddiyeye ehemmiyet vermedikleri gibi,

  bir kısmı,

  âzamî iktisat ve kanaatle ve fakirü'l-hal olmalarıyla beraber,

  sabır ve insanlardan istiğna ile

  ve hizmet-i Kur'âniyede hakikî bir ihlâs ve fedakârlıkla;

  ve çok kesretli ve şiddetli ehl-i dalâlete karşı mağlûp olmamak için


  ve muhtaçları hakikate ve ihlâsa dâvet etmekte bir şüphe bırakmamak için ve

  rızâ-yı İlâhîden başka o hizmet-i kudsiyeyi hiçbirşeye âlet etmemek için,

  bir cihette hayat-ı içtimaiye faydalarından çekiniyorlar.

  İsa Abdülkadir
  Emirdağ Lâhikası | 392

 5. #5
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  "Evvelâ

  rıza-yı
  İlâhî ve iltifat-ı Rahmânî ve kabul-ü Rabbânî

  öyle bir makamdır ki,

  insanların teveccühü ve istihsânı, ona nispeten bir zerre hükmündedir.

  Eğer teveccüh-ü rahmet varsa, yeter.

  İnsanların teveccühü,

  o teveccüh-ü rahmetin in'ikâsı ve gölgesi olmak cihetiyle makbuldür;

  yoksa arzu edilecek bir şey değildir.

  Çünkü kabir kapısında söner, beş para etmez."

  Mektubat | Yirmi Dokuzuncu Mektup | 401

 6. #6
  Biz
  Biz isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Yasaklı Üye Biz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar
  1.668

  Standart

  İmam-ı Rabbânî ve Müceddid-i Elf-i Sânî Ahmed-i Farukî (r.a.) demiş: "Hakaik-i imaniyeden birtek meselenin inkişafı ve vuzuhu, benim indimde binler ezvak ve kerâmâta müreccahtır. Hem bütün tarikatlerin gayesi ve neticesi, hakaik-i imaniyenin inkişafı ve vuzuhudur."

  Madem şöyle bir tarikat kahramanı böyle hükmediyor. Elbette, hakaik-i imaniyeyi kemâl-i vuzuhla beyan eden ve esrar-ı Kur'âniyeden tereşşuh eden Sözler, velâyetten matlup olan neticeleri verebilirler." mek

  İ'lem eyyühe'l-aziz! Hayrat ve hasenatın hayatı niyetledir. Fesadı da ucb, riya ve gösterişledir. Ve fıtri olarak vicdanda şuurla bizzat hissedilen vicdaniyatın esası, ikinci bir şuur ve niyetle inkıta bulur.
  Nasıl ki amellerin hayatı niyetledir. Onun gibi, niyet bir cihetle fıtri ahvalin ölümüdür. Mesela, tevazua niyet onu ifsad eder; tekebbüre niyet onu izale eder; feraha niyet onu uçurur; gam ve kedere niyet onu tahfif eder. Ve hakeza, kıyas et." Mes.Nur

  İşte bu düsrurlara binaen aşağıdaki neticeler kendiliğinden teretüp eder biiznillah:

  "BEŞ TÜRLÜ İBADET:

  1. En mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karşı manen mücahede etmektir.
  2. Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir.
  3. Müslümanlara İmân cihetinde hizmet etmektir.
  4. Kalemle ilmi tahsil etmektir.
  5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen, tefekküri olan bir ibadeti yapmaktır.


  BEŞ TÜRLÜ DE DÜNYEVİ FAYDASI VAR:
  1. Rızıkta bereket.
  2. Kalbde rahat ve sürur.
  3. Maişette suhulet.
  4. İşlerinde muvaffakiyet.
  5. Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır.

  KALEMLE NURLARA HİZMET VE SADAKATLE TALEBESİ OLMANIN İKİ MÜHİM NETİCESİ VARDIR:
  1. Ayat-ı Kur'âniyenin işaretiyle, imanla kabre girmektir.
  2. Bütün şakirtlerin manevi kazançlarına, Nur dairesindeki şirket-i maneviye sırrıyla, umum onların hasenatlarına hissedar olmaktır.
  Hem bu talebesizlik zamanında, melaikelerin hürmetine mazhar olan
  Haşiye talebe-i ulum-u diniye sınıfına dahil olup alem-i berzahta-talihi varsa, tam muvaffak olmuşsa - Hafız Ali ve Meyve de bahsi geçen meşhur talebe gibi; şüheda hayatına mazhar olmaktır.

  Haşiye
  Bazı ehl-i keşfin kat i müşahedesiyle sabittir." Emr. Lahk


 7. #7
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  1-Risale-i Nuru okuyan kişiler şahsi menfaatlerine nasıl alet yapabilirler? nasıl bir tehlikedir? Hangi yollarla bu tehlike gelebilir?

  Hâşiye: Gavs-ı Âzam Şeyh-i Geylânî (r.a.) Risale-i Nur’a ve Müellifine işaret ettiği keramet-i gaybiyesinde bir fıkrada
  تَعِيشُ سَعِيدًا diye maişet hususunda saadetle yaşayacağını ve en mesut olacağını haber vermiş.

  Halbuki biz Üstadımızın fakr u istiğnasını şimdiye kadar zahiren buna muhalif görüyorduk.

  Gavs-ı Âzamın bu ihbar-ı gaybiyesi Üstadımızın hayatında şimdi bilfiil görülmüş ki,

  küçüklüğünde, daha on yaşında iken amcasının çorbasını içmezdi,

  minnet altına girmezdi.


  Ve ders verdiği eski talebelerinin maişetini de kendisi deruhte ederdi.
  Aynen şimdi de elli altmış talebesinin tayınlarını vermesi, o gaybî ihbarın tam tahakkuk ve tezahür ettiğini göstermiştir.

  Tahirî, Sungur, Ceylân


 8. #8
  Biz
  Biz isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Yasaklı Üye Biz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar
  1.668

  Standart

  "Ziyaretçilere ait bazı dostlar tarafından ihtar ile bir düstur izah edilmek istenilmiştir. Onun için yazılmıştır.

  Malûm olsun ki, bizi ziyaret eden, ya hayat-ı dünyeviye cihetinde gelir; o kapı kapalıdır. Veya hayat-ı uhreviye cihetinde gelir. O cihette iki kapı var:
  Ya şahsımı mübarek ve makam sahibi zannedip gelir. O kapı dahi kapalıdır. Çünkü ben kendimi beğenmiyorum; beni beğenenleri de beğenmiyorum. Cenâb-ı Hakka çok şükür, beni kendime beğendirmemiş." mektubat

 9. #9
  MuM
  MuM isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Guest MuM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  3.600

  Standart

  Alıntı nazende Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster


  bir cihette hayat-ı içtimaiye faydalarından çekiniyorlar.

  İsa Abdülkadir
  Emirdağ Lâhikası | 392

  bu hayat-ı içtimaiye faydaları neler olabilir?

 10. #10
  MuM
  MuM isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Guest MuM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  3.600

  Standart

  Şimdi kızılacak ama...

  bir sual daha aklıma geldi.

  risalei nur külliyatını...külliyat içindeki bazı risaleleri bazı yayın evleri satıyorlar...sattıklarından kar elde ediyorlar... bu şahsi menfaate girer mi...

  arada satanlar var... üzerine kar koyup...?

  bu konuda ne düşünülebilir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nur dünya işlerine âlet olamaz
  By fanidünya... in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 26.03.15, 20:30
 2. Ehli Dalaletin Şahsi Manevisine Karşı Şahsi Manevi Çıkarmak?
  By ademyakup in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 13.06.11, 15:27
 3. Risale-i Nur Dünya İşlerine Alet Olamaz!
  By BiKeS_ in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 42
  Son Mesaj: 09.08.08, 10:04
 4. Risale-i Nur Üzerinde Şahsi Çalışmalar...
  By muhayrık in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22.02.08, 18:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0