+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Bizim Olmayan Çocuklarımız

 1. #1
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart Bizim Olmayan Çocuklarımız

  Muhakak düşünenleriniz vard?r...Baz?lar?m?z çocuk sahibiyiz, baz?lar?m?z nasip olurssa hay?rl? çocuklara sahip olacak inşallah...Daha önce böyle cennet tatl?lar? misali çocuklar? sahip degilken rabbimiz hazine-i rahmetinden çocuklar? ve çocuklar?m?z? sevmemiz için o aşktan daha tesirli olan şefkat iksirini kalbize koydu onun için de ayr?ca bir başl?k açmak gerek...evet rabbimiz lutfetti o bebelerimizi o evimizin süsleri olan çocuklar?m?z?...geçenlerde çocuklarla oynarken düşündümm...ya çocuklar?m şimdi ölsee(Allah korusunnn...)Allah o imtihanla imtihan etmesinnn..ama ya etse...netice itibari ile mal onun..haz?rm?y?z böyle bir imtihana...böyle bir imtihan olsaa nas?l bir tav?r tak?nmal?y?zzz...buyrun kur'an deryas?ndan söz sahibini dinleyelim...
  -1-

  Aziz âhiret kardeşim Haf?z Halid Efendi,


  -2-

  Kardeşim, çocuğun vefat? beni müteessir etti. Fakat, -3- kazaya r?za, kadere teslim ?slâmiyetin bir şiâr?d?r. Cenâb-? Hak sizlere sabr-? cemil versin; merhumu da, size zahîre-i âhiret ve şefaatçi yaps?n. Size ve sizin gibi müttaki mü'minlere büyük bir müjde ve hakikî bir teselli gösterecek Beş Noktay? beyan ederiz.

  B?R?NC? NOKTA
  Kur'ân-? Hakîmde s?rr? ve meâli şudur ki:
  Mü'minlerin kablelbülûğ vefat eden evlâtlar?, Cennette ebedî, sevimli, Cennete lây?k bir surette, daimî çocuk kalacaklar?n?; ve Cennete giden peder ve validelerinin kucaklar?nda ebedî medar-? sürurlar? olacaklar?n?; ve çocuk sevmek ve evlât okşamak gibi en lâtîf bir zevki, ebeveynine temine medar olacaklar?n?; ve herbir lezzetli şeyin Cennette bulunduğunu; "Cennet tenasül yeri olmad?ğ?ndan, evlât muhabbeti ve okşamas? olmad?ğ?n?" diyenlerin hükümleri hakikat olmad?ğ?n?; hem dünyada on senelik k?sa bir zamanda teellümatla kar?ş?k evlât sevmesine ve okşamas?na bedel, sâfi, elemsiz, milyonlar sene ebedî evlât sevmesini ve okşamas?n? kazanmak, ehl-i iman?n en büyük bir medar-? saadeti olduğunu, şu âyet-i kerime, cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor.

  Muhakak düşünenleriniz vard?r...Baz?lar?m?z çocuk sahibiyiz, baz?lar?m?z nasip olurssa hay?rl? çocuklara sahip olacak inşallah...Daha önce böyle cennet tatl?lar? misali çocuklar? sahip degilken rabbimiz hazine-i rahmetinden çocuklar? ve çocuklar?m?z? sevmemiz için o aşktan daha tesirli olan şefkat iksirini kalbize koydu onun için de ayr?ca bir başl?k açmak gerek...evet rabbimiz lutfetti o bebelerimizi o evimizin süsleri olan çocuklar?m?z?...geçenlerde çocuklarla oynarken düşündümm...ya çocuklar?m şimdi ölsee(Allah korusunnn...)Allah o imtihanla imtihan etmesinnn..ama ya etse...netice itibari ile mal onun..haz?rm?y?z böyle bir imtihana...böyle bir imtihan olsaa nas?l bir tav?r tak?nmal?y?zzz...buyrun kur'an deryas?ndan söz sahibini dinleyelim...
  -1-


  Aziz âhiret kardeşim Haf?z Halid Efendi,


  -2-

  Kardeşim, çocuğun vefat? beni müteessir etti. Fakat, -3- kazaya r?za, kadere teslim ?slâmiyetin bir şiâr?d?r. Cenâb-? Hak sizlere sabr-? cemil versin; merhumu da, size zahîre-i âhiret ve şefaatçi yaps?n. Size ve sizin gibi müttaki mü'minlere büyük bir müjde ve hakikî bir teselli gösterecek Beş Noktay? beyan ederiz.

  B?R?NC? NOKTA
  Kur'ân-? Hakîmde s?rr? ve meâli şudur ki:
  Mü'minlerin kablelbülûğ vefat eden evlâtlar?, Cennette ebedî, sevimli, Cennete lây?k bir surette, daimî çocuk kalacaklar?n?; ve Cennete giden peder ve validelerinin kucaklar?nda ebedî medar-? sürurlar? olacaklar?n?; ve çocuk sevmek ve evlât okşamak gibi en lâtîf bir zevki, ebeveynine temine medar olacaklar?n?; ve herbir lezzetli şeyin Cennette bulunduğunu; "Cennet tenasül yeri olmad?ğ?ndan, evlât muhabbeti ve okşamas? olmad?ğ?n?" diyenlerin hükümleri hakikat olmad?ğ?n?; hem dünyada on senelik k?sa bir zamanda teellümatla kar?ş?k evlât sevmesine ve okşamas?na bedel, sâfi, elemsiz, milyonlar sene ebedî evlât sevmesini ve okşamas?n? kazanmak, ehl-i iman?n en büyük bir medar-? saadeti olduğunu, şu âyet-i kerime, cümlesiyle işaret ediyor ve müjde veriyor.

  - Onun ad?yla. Hiçbir şey yoktur ki Onu hamd ile tesbih etmesin.
  2- "Başlar?na bir musibet geldiği zaman 'Biz Allah'?n kullar?y?z; sonunda yine Ona döneceğiz' diyerek sabredenleri müjdele." Bakara Sûresi: 2:155-156.
  3- Hüküm Allah'?nd?r. (Mü'min Sûresi: 12.)
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 2. #2
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  İKİNCİ NOKTA


  Bir zaman, bir zat, bir zindanda bulunuyor. Sevimli bir çocuğu yanına gönderilmiş. O biçare mahpus, hem kendi elemini çekiyor, hem veledinin istirahatini temin edemediği için, onun zahmetiyle müteellim oluyordu. Sonra, merhametkâr hâkim ona bir adam gönderir, der ki:
  "Şu çocuk çendan senin evlâdındır. Fakat benim raiyetim ve milletimdir. Onu ben alacağım, güzel bir sarayda beslettireceğim."
  O adam ağlar, sızlar, "Benim medar-ı tesellim olan evlâdımı vermeyeceğim" der.
  Ona arkadaşları der ki: "Senin teessürâtın mânâsızdır. Eğer sen çocuğa acıyorsan, çocuk şu mülevves, ufunetli, sıkıntılı zindana bedel, ferahlı, saadetli bir saraya gidecek. Eğer sen nefsin için müteessir oluyorsan, menfaatini arıyorsan; çocuk burada kalsa, muvakkaten şüpheli bir menfaatinle beraber, çocuğun meşakkatlerinden çok sıkıntı ve elem çekmek var. Eğer oraya gitse, sana bin menfaati var. Çünkü padişahın merhametini celbe sebep olur, sana şefaatçi hükmüne geçer. Padişah onu seninle görüştürmek arzu edecek. Elbette görüşmek için onu zindana göndermeyecek, belki seni zindandan çıkarıp o saraya celb edecek, çocukla görüştürecek-şu şartla ki, padişaha emniyetin ve itaatin varsa..."
  İşte, şu temsil gibi, aziz kardeşim, senin gibi mü'minlerin evlâdı vefat ettikleri vakit şöyle düşünmeli:
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 3. #3
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Şu veled mâsumdur; onun Hâlıkı dahi Rahîm ve Kerîmdir. Benim nâkıs terbiye ve şefkatime bedel, gayet kâmil olan inâyet ve rahmetine aldı. Dünyanın elemli musibetli, meşakkatli zindanından çıkarıp Cennetü'l-Firdevsine gönderdi. O çocuğa ne mutlu! Şu dünyada kalsaydı, kim bilir ne şekle girerdi! Onun için ben ona acımıyorum, bahtiyar biliyorum. Kaldı kendi nefsime ait menfaati için, kendime dahi acımıyorum, elîm müteessir olmuyorum. Çünkü dünyada kalsaydı, on senelik muvakkat elemle karışık bir evlât muhabbeti temin edecekti. Eğer salih olsaydı, dünya işinde muktedir olsaydı, belki bana yardım edecekti. Fakat vefatıyla, ebedî Cennette on milyon sene bana evlât muhabbetine medar ve saadet-i ebediyeye vesile bir şefaatçi hükmüne geçer. Elbette ve elbette, meşkûk, muaccel bir menfaati kaybeden, muhakkak ve müeccel bin menfaati kazanan, elîm teessürat göstermez, meyusâne feryad etmez.
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 4. #4
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  ÜÇÜNCÜ NOKTA
  Vefat eden çocuk, bir Hâlık-ı Rahîmin mahlûku, memlûkü, abdi ve bütün heyetiyle onun masnuu ve ona ait olarak ebeveyninin bir arkadaşı idi ki, muvakkaten ebeveyninin nezaretine verilmiş. Peder ve valideyi ona hizmetkâr etmiş. Ebeveyninin o hizmetlerine mukabil, muaccel bir ücret olarak, lezzetli bir şefkat vermiş.
  Şimdi, binden dokuz yüz doksan dokuz hisse sahibi olan o Hâlık-ı Rahîm, mukteza-yı rahmet ve hikmet olarak o çocuğu senin elinden alsa, hizmetine hâtime verse, surî bir hisse ile, hakikî bin hisse sahibine karşı şekvâyı andıracak bir tarzda meyusâne hüzün ve feryad etmek ehl-i imana yakışmaz, belki ehl-i gaflet ve dalâlete yakışıyor.
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 5. #5
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  DÖRDÜNCÜ NOKTA
  Eğer dünya ebedî olsaydı, insan içinde ebedî kalsaydı ve firak ebedî olsaydı, elîmâne teessürat ve meyusâne teellümâtın bir mânâsı olurdu. Fakat madem dünya bir misafirhanedir; vefat eden çocuk nereye gitmişse, siz de, biz de oraya gideceğiz. Ve hem bu vefat ona mahsus değil, umumî bir caddedir. Hem madem mufarakat dahi ebedî değil; ileride hem berzahta, hem Cennette görüşülecektir. -1- demeli. "O verdi, o aldı. -2- deyip sabırla şükretmeli.


  1- Hüküm Allah'ındır. (Mü'min Sûresi: 12.)
  2- Her hal İçin Allah'a hamd olsun. (Feyzü'l Kadir, 1:368, Hadis No: 662.)
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 6. #6
  Ehil Üye beylikdüzü73 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul/beylikdüzü
  Mesajlar
  1.163

  Standart

  Aziz kardeşlerim,
  Biri 4, biri 7 yaş?nda iki çocuğum var. Geçenlerde dört yaş?ndaki oğlumu severken, kendi sülbümden olan çocuğum gibi değil de sadece Allah'?n bir mucize-i sanat? nazar?yla sevdim, okşad?m, öptüm. ?nan?n bugüne kadar, çocuklar?m? severken böyle haz ald?ğ?m? hat?rlam?yorum.Paylaşmak istedim.

  Selam ve dua ile.
  ________________

  Andolsun ki Duha'ya
  Ve leyl-i iza seca'ya
  Rabbin ne terkeder seni,
  Ne darılır sana.
  ________________
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

 7. #7
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  BEŞİNCİ NOKTA
  Rahmet-i İlâhiyenin en lâtîf, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden olan şefkat, bir iksir-i nuranîdir, aşktan çok keskindir. Çabuk Cenâb-ı Hakka vusule vesile olur. Nasıl aşk-ı mecazî ve aşk-ı dünyevî, pek çok müşkülâtla aşk-ı hakikîye inkılâp eder, Cenâb-ı Hakkı bulur. Öyle de, şefkat, fakat müşkülâtsız, daha kısa, daha safî bir tarzda, kalbi Cenâb-ı Hakka rapteder.
  Gerek peder ve gerek valide, veledini bütün dünya gibi severler. Veledi elinden alındığı vakit, eğer bahtiyar ise, hakikî ehl-i İmân ise, dünyadan yüzünü çevirir, Mün'im-i Hakikîyi bulur. Der ki: "Dünya madem fânidir, değmiyor alâka-i kalbe." Veledi nereye gitmişse, oraya karşı bir alâka peydâ eder, büyük mânevî bir hal kazanır.
  Ehl-i gaflet ve dalâlet, şu beş hakikatteki saadet ve müjdeden mahrumdurlar. Onların hali ne kadar elîm olduğunu şununla kıyas ediniz ki: Bir ihtiyar hanım gayet sevdiği sevimli birtek çocuğu sekeratta görüp, dünyada tevehhüm-ü ebediyet hükmünce, gaflet veya dalâlet neticesinde, mevti adem ve firak-ı ebedî tasavvur ettiğinden, yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağını düşünüp, gaflet veya dalâlet cihetiyle, Erhamürrâhimînin cennet-i rahmetini, firdevs-i nimetini düşünmediğinden, ne kadar meyusâne bir hüzün ve elem çektiğini kıyas edebilirsin. Fakat vesile-i saadet-i dâreyn olan İmân ve İslâmiyet, mü'mine der ki: Şu sekeratta olan çocuğun Hâlık-ı Rahîmi, onu bu pis dünyadan çıkarıp Cennetine götürecek. Hem sana şefaatçi, hem ebedî bir evlât yapacak. Mufarakat muvakkattir, merak etme. -1- -2- de, sabret. -3-


  Said Nursî


  1- Biz Allah'ın kullarıyız sonunda yine O'na döneceğiz.(Bakara Sûresi: 155,156.)
  2- Hüküm Allah'ındır. (Mü'min Sûresi: 12.)
  3- Baki olan yalnız Allah'tır.
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

 8. #8
  Ehil Üye Müellif-e - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Zindan-ı dünya'da bir garib yolcu
  Mesajlar
  4.073

  Standart

  Ve evlâtlarını, o Zât-ı Rahîm-i Kerîmin hediyeleri olduğu için kemâl-i şefkat ve merhamet ile onları sevmek ve muhâfaza etmek, yine Hakka âittir.


  Ve o muhabbet ise, Cenâb-ı Hakkın hesâbına olduğunu gösteren alâmet ise, vefâtlarında sabır ile şükürdür, me'yusâne feryad etmemektir. "Hâlıkımın, benim nezâretime verdiği, sevimli bir mahlûku idi, bir memlûkü idi.


  Şimdi hikmeti iktizâ etti, benden aldı, daha iyi bir yere götürdü. Benim o memlûkte bir zâhirî hissem varsa, hakiki bin hisse onun Hâlıkına âittir. "El-hükmü Lillâh" -2- deyip teslim olmaktır.

  2- Hüküm Allah'ındır. (Mü'min Sûresi: 12.)

  Sözler

 9. #9
  Ehil Üye seyyah_salih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Şan(S)lıUrfa'DaN
  Yaş
  51
  Mesajlar
  15.435

  Standart

  Alıntı mihrişah Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Ve evlâtlarını, o Zât-ı Rahîm-i Kerîmin hediyeleri olduğu için kemâl-i şefkat ve merhamet ile onları sevmek ve muhâfaza etmek, yine Hakka âittir.


  Ve o muhabbet ise, Cenâb-ı Hakkın hesâbına olduğunu gösteren alâmet ise, vefâtlarında sabır ile şükürdür, me'yusâne feryad etmemektir. "Hâlıkımın, benim nezâretime verdiği, sevimli bir mahlûku idi, bir memlûkü idi.


  Şimdi hikmeti iktizâ etti, benden aldı, daha iyi bir yere götürdü. Benim o memlûkte bir zâhirî hissem varsa, hakiki bin hisse onun Hâlıkına âittir. "El-hükmü Lillâh" -2- deyip teslim olmaktır.

  2- Hüküm Allah'ındır. (Mü'min Sûresi: 12.)

  Sözler
  şahsi tefekkür harika maşallah...
  Marifet ufku....

  Muhabbet denizinde çalan bir melodi gibidir

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bahçemizin Gülleri Çocuklarımız…
  By Bîçare S.V. in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.12.08, 10:42
 2. Çocuklarımız İçin Vecizeler
  By Cennetâsâ in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 15
  Son Mesaj: 02.01.08, 03:55
 3. Var Olmayan Şey Düşünülemez
  By cuneyd_kul in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 27.11.07, 20:35
 4. Öğüt Masalları (Çocuklarımız İçin) 48 MB
  By mehmetyakup in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.03.07, 01:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0