+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 13

Konu: Zamanın Hızlı Aktığını Farkedenlere...

 1. #1
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart Zamanın Hızlı Aktığını Farkedenlere...

  Bu son zamanlarda,zamanın şiddetle hızla akıp geçtiğini farketmeyeniniz yoktur.Şiddetini hissedenlerden biriyim.Haftalar günler oldu,zamanın hızla akıp elimizden gitmesi,ölüme hızla yol almamız ,ürpertmeye başladı beni.Bu halde düşünür dururken,Risale-i nurdaki dermanlar koşarak imdadıma yetişti..Bazenöyle oluyor ki,risale-i nurlar sizin en yakın bir sırdaşınız,dostunuz oluyor..Buyrun hep beraber istifade edelim...

  Ey insan! Fâtır-ı Hakîmin senin mahiyetine koyduğu en garip bir hâlet şudur ki:

  Bazan dünyaya yerleşemiyorsun, zindanda boğazı sıkılmış adam gibi "of, of" deyip dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde; bir zerrecik, bir iş, bir hatıra, bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Koca dünyaya yerleşemeyen kalb ve fikrin o zerrecikte yerleşir. En şiddetli hissiyatınla o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyorsun.
  Hem senin mahiyetine öyle mânevî cihazat ve lâtifeler vermiş ki, bazıları dünyayı yutsa tok olmaz; bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde, göz bir saçı kaldıramadığı gibi; o lâtife, bir saç kadar bir sıkleti, yani, gaflet ve dalâletten gelen küçük bir hâlete dayanamıyor. Hattâ bazan söner ve ölür.
  Madem öyledir, hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letâiflerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. Nasıl küçük bir cam parçasında gök, yıldızlarıyla beraber içine girip gark oluyor. Hardal gibi küçük kuvve-i hafızanda, senin sahife-i a'mâlin ekseri ve sahaif-i ömrün ağlebi içine girdiği gibi, çok cüz'î küçük şeyler var, öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, istiab eder.

  Mesnevi-i Nuriye | Zühre | 149
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 2. #2
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Ey dünyaperest insan!

  Çok geniş tasavvur ettiğin senin dünyan, dar bir kabir hükmündedir. Fakat o dar kabir gibi menzilin duvarlar? şişeden olduğu için, birbiri içinde in'ikâs edip, göz görünceye kadar genişliyor. Kabir gibi darken, bir şehir kadar geniş görünür. Çünkü o dünyan?n sağ duvar? olan geçmiş zaman ve sol duvar? olan gelecek zaman, ikisi mâdum ve gayr-? mevcut olduklar? halde, birbiri içinde in'ikâs edip gayet k?sa ve dar olan haz?r zaman?n kanatlar?n? açarlar. Hakikat hayale kar?ş?r; mâdum bir dünyay? mevcut zannedersin.

  Nas?l bir hat, sür'at-i hareketle bir sat?h gibi geniş görünürken, hakikat-i vücudu ince bir hat olduğu gibi, senin de dünyan hakikatçe dar, fakat senin gaflet ve vehim ve hayalinle duvarlar? çok genişlemiş. O dar dünyada, bir musibetin tahrikiyle k?m?ldansan, baş?n?, çok uzak zannettiğin duvara çarpars?n. Baş?ndaki hayali uçurur, uykunu kaç?r?r. O vakit görürsün ki, o geniş dünyan kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesiz. Senin zaman?n ve ömrün, berkten daha çabuk geçer; hayat?n, çaydan daha sür'atli akar.

  Madem dünya hayat? ve cismânî yaşay?ş ve hayvânî hayat böyledir. Hayvâniyetten ç?k, cismâniyeti b?rak, kalb ve ruhun derece-i hayat?na gir. Tevehhüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daire-i hayat, bir âlem-i nur bulursun. ?şte o âlemin anahtar?, marifetullah ve vahdâniyet s?rlar?n? ifade eden Lâ ilâhe illâllah kelime-i kudsiyesiyle kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir.

  Mesnevi-i Nuriye | Zühre | 149
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 3. #3
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  İ'lem eyyühe'l-aziz!
  Tevfik-i İlahi refiki olan adam,
  tarikat berzahına girmeden zahirden hakikate geçebilir.

  Evet, Kur'an'dan, hakikat-i tarikati, tarikatsiz feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım.

  Ve keza, maksud-u bizzat olan ilimlere ulüm-u aliyeyi okumaksızın isal edici bir yol buldum.

  Seriüsseyir
  (süratli,hızlı-gezen,hareket eden)olan bu zamanın evladına,

  kısa ve selamet bir tariki ihsan etmek rahmet-i hakimenin şanındandır.

  mes.nuriye
  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur. 4. #4
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  ?'lem eyyühe'l-aziz!  Senin iktidar?n k?sa, bekan az, hayat?n mahdut, ömrünün günleri madud ve herşeyin fanidir. Eyleyse, şu k?sa, fani ömrünü fani şeylere sarf etme ki, fani olmas?n. Baki şeylere sarf et ki, baki kals?n.


  Evet, yaşad?ğ?n ömürden dünyada göreceğin istifade ancak yüz sene olur. Bu yüz sene ömrünü yüz tane hurma çekirdeği farz edelim. Bu çekirdekler iska edilip muhafaza edilirse, ila-maşaallah semere verecek yüz tane ağaç olur. Aksi takdirde, ateşe at?p yakmaktan başka bir istifadeyi temin etmez. Kezalik, senin o yüz senelik ömrün de, şeriat suyuyla iska ve ahirete sarf edilirse, alem-i bekada ilelebed semerelerinden istifade edeceksin. Binaenaleyh, semeredar yüz tane hurma ağac?n? terk ve yüz tane çekirdeklerine kanaatla aldan?rsa, o adam, hutameye (Cehenneme) hatab olmaya lay?kt?r.  Mesnevi-i Nuriye | Zerre | 153
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 5. #5
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  Bu soruyu sorularla risale-i nur sitesine sormuştum bir zamanlar . Bak?n ne cevap vermişlerdi..
  -----------------------------------
  Soru
  Çok insandan duymuşum zaman nekadar kadar h?zl? geciyor diyorlar.Ahir zamanda zaman h?zl? m? geçiyor? Devrin Seri-üs seyr olmas? ne demektir?

  Cevab?m?z

  Değerli Kardeşimiz;

  Zaman vakit itibariyle dünya yarat?ld?ğ?ndan beri kurulduğu düzen üzere devam etmektedir. Ancak ülkelerin bulunduğu yer ve insanlar?n yaşad?ğ? coğrafya itibariyle; gece ve gündüzün farkl? olmas? normaldir. Bu ise; zaman?n uzamas? anlam?na gelmez. Onlarca y?l?n evvel veya sonra takvimlerinin yap?lmas? gösterir ki; gezegenimizde zaman kurulduğu nizam üzere devam etmektedir.

  Teknolojinin, bilimin ve nakil vas?talar?n?n çağ?m?zda mükemmel hale gelmesi ile eskiden 1 y?lda, 6 ayda yap?lan işler ve seyirler bu zamanda 3 günde veya 3 haftada yap?labiliyor. Bu zaman?n genişlemesi ve uzamas? anlam?na değildir. Teknolojinin ve medeniyetin gelişmesi anlam?nad?r.

  “Bu zaman?n seri-üs seyr olan evlad?” ifadesi ise; medeniyetin, teknolojinin imkan? ile eski zamana göre bu zaman?n insan? k?sa bir zamanda geniş ve çok işler yapmas? ile ilgili bir ifadedir.

  Yoksa mahiyeti itibariyle zaman?n as?rlara ve zamanlara göre bizzat uzamas? veya farkl?laşmas? anlam?na gelmez.

  Mesela eskiden bir insan ömrünü tüketse o zaman?n şartlar?nda dünyay? mahdut gezebilirdi. Bu zamanda ise; çok k?sa bir sürede nakil vas?talar?yla bir insan dünyan?n bir çok yerini gezme imkan?na sahiptir.

  Fakat her as?rda yarat?lan ümmetlerin ömürleri Allah taraf?ndan farkl? takdir edilmiştir. 1000 y?l ömür yaşayan insanlar olduğu gibi 500 y?l ve 300 y?l ömür sürenler de olmuştur. Bu süre; şartlar? icab? zaman?m?zda ortalama 60-70 y?l kadard?r. Bu meselenin zaman?n gün ve vakit cihetiyle farkl?l?ğ? anlam?na gelmez.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla Risale-i Nur Editör
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 6. #6
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Burada okuduğuma göre,zaman?n asl?nda h?zl? geçmesinden ziyade,işlerin çabucac?k yap?lmas?ndan bahsedilmiş.Tamam ona bir diyeceğimiz yok,ancak bir anda haftan?n bitmesi,bir anda saatlerin h?zla ilerlemesi''Can?m s?k?l?yor'' cümlesini bile yaşayamadan,işlerimizi tamamlayamadan baz? şeylerin nihayet bulmas? gibi durumlar? şiddetli bir şekilde yaş?yoruz.Ki bu mevzu hakk?nda hadislerin de olduğunu biliyorum.
  Ancak üstad?n Bast-? zaman hakk?nda baz? yaz?lar? var risale-i nurda.Şuan tam olarak nerede bilemeyeceğim.Baki'ye çal?şt?r?ld?ğ? zaman işlerimiz,dünyevi cihette bile sanki uzun bir zaman geçtiğini hissediyoruz.Ya da hastal?k vaktinin,musibet zaman?n uzun geçmesi,safa zaman?n da k?sa geçmesi gibi...
  Mirac hadisesi,k?sa bir zaman diliminde olmuştur ancak bir çok olay vukua gelmiştir...Burdan da şunu ç?karm?şt?m kendimce;ahirzamanda işlenen günahlar?n fazlal?ğ? ve fitnenin daha aç?k ve net birşekilde yay?lmas?,zaman?n bereketini de götürdüğünü ve uyanmam?z gerektiğinin işareti..Ayr?ca,nas?l ki yüksek bir yerden,bir şey atars?n?z,düşmeye yak?n h?z?n? artt?r?r fizik kanunlar?nda da öyledir zaten.?şte,dünya da h?zla şemsu şumusa yol ald?ğ? için,k?yamete yak?nlaşt?g? için,dünya madden de h?zla dönmeye başlam?şt?r.
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 7. #7
  Ehil Üye Bilal-i Sivasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  1.298

  Standart

  B?R?NC? DEVÂ
  Ey biçare hasta! Merak etme, sabret. Senin hastal?ğ?n sana dert değil, belki bir nevi dermand?r. Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa, pek çabuk gidiyor. Hastal?k, senin o sermayeni büyük kârlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor-tâ meyveleri verdikten sonra b?rak?p gitsin. ?şte, ömrün hastal?kla uzun olmas?na işareten bu darb?mesel dillerde destand?r ki, "Musibet zaman? çok uzundur; safâ zaman? pek k?sa oluyor."
  ,
  -------------
  Buyrun kardeşim sizi destekleyen bir pasaj. Mürur-u zaman nisbi olabilir.
  Ey muhataplarım!
  Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum,

  sûreten medenî ve
  dinde lakayd ve
  fikren mazinin en derin derelerinde olanları
  camie davet ediyorum.


 8. #8
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  ?'lem eyyühe'l-aziz!
  Denizlerde vukua gelen med ve cezir gibi, evliya aras?nda da bast-? zaman, Haşiye tayy-? mekan meselesi şöhret bulmuştur.

  Ezcümle: Kitab-? Yuvakit'in rivayetine göre, ?mam-? şa'rani bir günde iki buçuk defa kocaman Fütuhat-? Mekkiye nam?ndaki büyük mecmuay? mütalaa etmiştir. Bu gibi vukuat istiğrabla inkar edilmesin. Zira bu gibi garip meseleleri tasdike yaklaşt?ran misaller pek çoktur. Mesela, rüyada bir saat zarf?nda bir senenin geçtiğini ve pek çok işler görüldüğünü görüyorsun. Eğer o saatte o işlere bedel Kur'an okumuş olsayd?n, birkaç hatim okumuş olurdun. Bu halet evliya için halet-i yakazada inkişaf eder. Zaman inbisat eder. Mesele ruhun dairesine yaklaş?r. Ruh zaten zamanla mukayyed değildir. Ruhu cismaniyetine galip olan evliyan?n işleri, fiilleri, sür'at-i ruh mizan?yla cereyan eder.  Haşiye: Bast-? zaman s?rr?yla çok seneler hükmünde olan birkaç dakikal?k zaman-? Miraç, bu hakikat?n vücudunu ispat eder ve bilfiil vukuunu gösteriyor. Mirac'?n birkaç saat müddeti, binler seneler hükmünde vüs'ati ve ihatas? ve uzunluğu vard?r. Çünkü, Miraç yoluyla beka alemine girdi. Beka aleminin birkaç dakikas? bu dünyan?n binler senesini tazammun etmiştir.
  Hem, bu hakikate binaen, baz? evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş. Baz?lar?, bir saatte bir senelik vazifesini yapm?ş. Baz?lar?, bir dakikada bir hatme-i Kur'aniye'yi okumuş olduklar? gibi, Risale-i Nur'un telifinde de bu bast-? zaman hakikati çok defa vukua gelmiş. Ezcümle:
  On Dokuzuncu Mektup yüz elli sayfad?r. Üç yüzden fazla mucizat?, kitaplara müracaat edilmeden, ezber olarak, dağ, bağ köşelerinde dört gün zarf?nda hergün üçer saat meşgul olmakla, mecmüu on iki saatte telif edilmesi; Ramazan Risalesi k?rk dakikada telif edilmesi; Yirmi Sekizinci Söz, yirmi dakikada telif edilmesi, bast-? zaman?n vukuunu ispat etmiştir.


  [?çlerinden söze başlayan biri, 'Bu halde ne kadar kald?k?' diye sordu. 'Bir gün, yahut daha da az' dediler." Kehf Sûresi: 18:19.] ayeti tayy-? zaman? gösterdiği gibi, [Lakin Rabbinin kat?nda bir gün, sizin hesab?n?za göre bin y?l gibidir." Hac Sûresi: 22:47.] ayeti de bast-? zaman? gösterir

  Mesnevi-i Nuriye | Şemme | 166
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 9. #9
  Ehil Üye Şahide - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  9.193

  Standart

  Eyvah! Aldandık. Şu hayat-ı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zâyi ettik.
  Evet, şu güzerân-ı hayat, bir uykudur; bir rüyâ
  gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi, bir rüzgâr
  gibi uçar gider.


  Sözler | On Yedinci Söz

  Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
  Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!

  Mehmed Akif Ersoy


 10. #10
  Ehil Üye Şahide - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  9.193

  Standart

  Demek, güvendiğin hayat-ı maddiye yalnız bir dakikadır; hattâ, bir kısım ehl-i tetkik, "Bir âşiredir, belki bir ân-ı seyyâledir" demişler. İşte şu sırdandır ki, bâzı ehl-i velâyet, dünyanın dünya cihetiyle ademine hükmetmişler.

  Sözler | Yirmi Altıncı Söz

  Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek
  Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!

  Mehmed Akif Ersoy


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. En Hızlı Tarayıcı
  By akıncı in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.06.08, 20:03
 2. İnternete Hızlı Baglanın
  By aciz_kul in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.10.07, 10:24
 3. Hızlı Okuma Programı
  By mehmetyakup in forum Program İndirme
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 02.09.07, 09:52

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0