+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Risalede Hafıza Tekniği

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart Risalede Hafıza Tekniği

  hafıza şampiyonların anlattığı tekniklerden birisinide bakınız üstad kaç sene önce kullanıyordu..

  Kezâlik, bu risalelerin ibarelerindeki işkâl ve iğlâkın, keyif için ihtiyarımdan çıkmış olduğunu zannetme. Çünkü, bu risale, dehşetli bir zamanda, nefsimin hücumuna karşı yapılan âni ve irticâlî bir münakaşadır. Kelimeleri, o müthiş mücadele esnasında zihnimin eline geçen dikenli kelimelerdir. O, ateşle nurun karıştıkları bir hengâmda, başım dönmeye başlıyordu. Kâh yerde, kâh gökte, kâh minarenin dibinde, kâh minarenin şerefesinde kendimi görüyordum. Çünkü, tâkib ettiğim yol, akılla kalb arasında yeni açılan berzahî bir yoldur. Akıldan kalbe, kalbden akla inip çıkmaktan bîzar olmuştum.

  Bunun için, bir nur bulduğum zaman, hemen üstüne bir kelime bırakıyordum. Fakat, o nurların üstüne bıraktığım kelime taşları, delâlet için değildi. Ancak, kaybolmamak için birer nişan ve birer alâmet olarak bırakırdım.
  Sonra baktım ki, o zulmetler içinde bana yardım eden o nurlar, Kur'ân güneşinden ilham edilen misbah ve kandillerdi.

  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2350
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  üstad bu tekniği çok yerde kullan?yor..

  bir tane örnek vereyim..

  pencereler risalesinde sar? çiçek örneği..ben ne zaman sar? çiçek görsem..hemen risaledeki bu ders akl?ma geliyordu..

  29.pencere

  Bir bahar mevsiminde, garibâne, mütefekkirâne, seyahate gidiyordum. Bir tepeciğin eteğinden geçerken parlak bir sar? çiçek nazar?ma ilişti. Eskiden vatan?mda ve sâir memleketlerde gördüğüm o cins sar? çiçekleri derhat?r ettirdi. Şöyle bir mânâ kalbe geldi ki:
  Bu çiçek kimin turras? ise, kimin sikkesi ise ve kimin mührü ise ve kimin nakş? ise, elbette bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler onun mühürleridir, sikkeleridir.
  Şu mühür tahayyülünden sonra, şöyle bir tasavvur geldi ki: Nas?l bir mühür ile mühürlenmiş bir mektub, o mühür, o mektubun sahibini gösterir; öyle de, şu çiçek, bir mühr-ü Rahmânîdir. Şu enva-? nak?şlarla ve mânidar nebâtât sat?rlar?yla yaz?lan şu tepecik dahi bu çiçek Sâniinin mektubudur. Hem, şu tepecik dahi bir mühürdür. Şu sahrâ ve ova bir mektub-u Rahmânî hey'ât?n? ald?.
  ?şbu tasavvurdan şöyle bir hakikat zihne geldi ki: Herbir şey, bir mühr-ü Rabbânî hükmünde, bütün eşyay? kendi Hâl?k?na isnad eder, kendi kâtibinin mektubu olduğunu ispat eder.

  ?şte, herbir şey öyle bir pencere-i tevhiddir ki, bütün eşyay? bir Vâhid-i Ehade mal eder. Demek herbir şeyde, hususan zîhayatlarda öyle hârika bir nak?ş, öyle mu'cizekâr bir san'at var ki; onu öyle yapan ve öyle mânidar nakşeden, bütün eşyay? yapabilir ve bütün eşyay? yapan, elbette o olacakt?r. Demek, bütün eşyay? yapamayan, birtek şeyi icâd edemez.
  ?şte ey gâfil! Şu kâinat?n yüzüne bak ki; birbiri içinde hadsiz mektubât-? Samedâniye hükmünde olan sahaif-i mevcudât ve herbir mektub üstünde hadsiz sikke-i tevhid mühürleriyle temhîr edilmiş bütün bu mühürlerin şehâdetlerini kim tekzib edebilir? Hangi kuvvet onlar? susturabilir? Kalb kulağ? ile hangisini dinlesen, "Eşhedüenlailaheillallah" dediğini işitirsin.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bal ar?s? insan görünce hemen akl?na bu hakikatler gelir..

  Evet, balar?s?, f?tratça ve vazifece öyle bir mucize-i kudrettir ki, koca Sûre-i Nahl, onun ismiyle tesmiye edilmiş. Çünkü, o küçücük bal makinesinin zerrecik baş?nda onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel program?n? yazmak ve küçücük karn?nda taamlar?n en tatl?s?n? koymak ve pişirmek ve süngücüğünde zîhayat âzâlar? tahrip etmek ve öldürmek hâsiyetinde bulunan zehiri o uzuvcuğuna ve cismine zarar vermeden yerleştirmek, nihayet dikkat ve ilimle ve gayet hikmet ve irade ile ve tam bir intizam ve muvazene ile olduğundan, şuursuz, intizams?z, mizans?z olan tabiat ve tesadüf gibi şeyler elbette müdahale edemezler ve kar?şamazlar.

  ?şte, bu üç cihetle mucizeli bu san'at-? ?lâhiyenin ve bu fiil-i Rabbâniyenin bütün zemin yüzünde, hadsiz ar?larda, ayn? hikmetle, ayn? dikkatle, ayn? mizanda, ayn? anda, ayn? tarzda zuhuru ve ihâtas?, bedahetle vahdeti ispat eder.

  ayetül kübra-7.şua
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  sütü GÖRÜNCE ?NSANIN AKLINA BU MANALAR GEL?R...........


  Evet, başta inek ve deve ve keçi ve koyun olarak, süt fabrikalar? olan validelerin memelerinde, kan ve f?şk? içinde bulaşt? rmadan ve buland?rmadan ve onlara bütün bütün muhalif olarak hâlis, temiz, sâfi, mugaddî, hoş, beyaz bir sütü koymak ve yavrular?na karş? o sütten daha ziyade hoş, şirin, tatl?, k?ymetli ve fedakârâne bir şefkati kalblerine b?rakmak, elbette o derece bir rahmet, bir hikmet, bir ilim, bir kudret ve bir ihtiyar ve dikkat ister ki, f?rt?nal? tesadüflerin ve kar?şt?r?c? unsurlar?n ve kör kuvvetlerin hiçbir cihetle işleri olamaz.
  ?şte, böyle gayet mucizeli ve hikmetli bu san'at-? Rabbâniyenin ve bu fiil-i ?lâhînin umum rû-yi zeminde, yüz binlerle nevilerin hadsiz validelerinin kalblerinde ve memelerinde ayn? anda, ayn? tarzda, ayn? hikmet ve ayn? dikkatle tecellîsi ve tasarrufu ve yapmas? ve ihatas?, bedahetle vahdeti ispat eder.

  7.ŞUA
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  hurmA VE ÜZÜM GÖRENLER HEMEN BU HAK?KATLARI DÜŞÜNMEL?D?RLER..

  Bu âyet nazar-? dikkati hurma ve üzüme celbedip der ki: "Akl? bulunanlara, bu iki meyvede tevhid için büyük bir âyet, bir delil ve bir hüccet vard?r."


  Evet, bu iki meyve, hem g?da ve kut, hem fâkihe ve yemiş, hem çok lezzetli taamlar?n menşeleri olmakla beraber, susuz bir kumda ve kuru bir toprakta duran bu ağaçlar, o derece bir mucize-i kudret ve bir harika-i hikmettir ve öyle bir helval? şeker fabrikas? ve ball? bir şurup makinesi ve o kadar hassas bir mizan ve mükemmel bir intizam ve hikmetli ve dikkatli bir san'att?rlar ki, zerre kadar akl? bulunan bir adam, "Bunlar? böyle yapan, elbette bu kâinat? yaratan zât olabilir" demeye mecburdur.
  Çünkü, meselâ bu gözümüz önünde bir parmak kadar asman?n üzüm çubuğunda yirmi salk?m var. Ve her salk?mda, şekerli şurup tulumbac?klar?ndan yüzer tane var. Ve her tanenin yüzüne incecik ve güzel ve lâtif ve renkli bir mahfazay? giydirmek; ve nazik ve yumuşak kalbinde, kuvve-i haf?zas? ve program? ve tarihçe-i hayat? hükmünde olan sert kabuklu, ceviz içli çekirdekleri koymak; ve karn?nda cennet helvas? gibi bir tatl?y? ve âb-? kevser gibi bir bal? yapmak; ve bütün zemin yüzünde, hadsiz emsalinde ayn? dikkat, ayn? hikmet, ayn? harika-i san'at?, ayn? zamanda, ayn? tarzda yaratmak, elbette bedahetle gösterir ki, bu işi yapan bütün kâinat?n Hâl?k?d?r. Ve nihayetsiz bir kudreti ve hadsiz bir hikmeti iktiza eden şu fiil, ancak Onun fiilidir.
  Evet, bu çok hassas mizana ve çok maharetli san'ata ve çok hikmetli intizama, kör ve serseri ve intizams?z ve şuursuz ve hedefsiz ve istilâc? ve kar?şt?r?c? olan kuvvetler ve tabiatlar ve sebepler kar?şamazlar, ellerini uzatamazlar. Yaln?z, mef'uliyette ve kabulde ve perdedarl?kta, emr-i Rabbânî ile istihdam olunuyorlar.
  ?şte, bu üç âyetin işaret ettikleri üç hakikatin tevhide delâlet eden üç nüktesi gibi, hadsiz ef'âl-i Rabbâniyenin hadsiz cilveleri ve tasarruflar?, ittifakla, birtek vâhid-i ehad bir Zât-? Zülcelâlin vahdetine şehadet ederler.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Şahsen en fazla hasretini çektiğim bir haslettir kuvvetli bir kuvve-i hafıza...
  Aşağıdaki bölümde , Kuvve-i hafızanın terbiye ve inkişafı için sanki bazı ipuçlar yer alıyor :


  Cenab-ı Hak bana hüsn-ü hat vermemiş. Hem bir satır yazmak, bana büyük bir iş gibi usanç veriyor. Eskiden beri diyordum: "Yâ Rabbi! Ben o kadar muhtaç iken ve nazmı severken, bu iki nimet bana verilmedi" diye, teşekkî değil, tefekkür ediyordum. Sonra bana kat'î tebeyyün etti ki,şiir ve hat bana verilmemek de büyük bir ihsan imiş.

  Hat bilseydim, hatta itimad edip, mesâil ruhta kararlayarak nakşedilmeyecekti. Eskiden hangi ilme başladım, hattım olmadığı için ruhuma yazardım. Fevkalâde bir meleke ihsan edildi.

  Barla lah.


  Anladığım kadarıyla meseleleri yazmakla muhafaza yolu avantajlı olduğu gibi aynı zamanda mesailin ruha nakşedilmesinde bir rehavet ve gevşeklik - tembellik hissini vermekle dezavantajıda içeriyor. Nasıl görmeyen bir kimsenin ' koku duyusu ' fevkalade inkişaf ediyor halbuki bu istidat gören kimselerde de mevcut olduğu halde mecburi bir terbiye sürecine sokulmadığı için koku alma duyusunun inkişafı sınırlı kalıyor. Aynen öylede meselelerin özüne inerek ruha yazılmasında en büyük engel o meselelerin yer aldığı kitapların hepimizin evinde hazır ve nazır bulunması . Okuduğumuz hakikati barındırdan eserin elimizden çıkıp ona ulaşamayacığımızı hissetsek belki o hakikate maddi manevi tüm latife ve cihazatlarla konsantre olup mevzunu özünü ruhumuza yazmaya gayret gösterecek ve zamanla yani bu metodu yapa yapa hem meselelerin özüne inebilme hemde onu ruhda muhafaza etmede kendi çapımızda bir meleke sahibi olacağız.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 7. #7
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  güzel aç?klama oldu gülşah kardeş..

  Dikkat edersek üstad hep gözümüzün önündeki sanatlardan örnek veriyor..

  Demekki bunlar? görene..bunlarla ilgili risaledeki bölümleri hazmetmişlerse hemen ders yapabiliyor..
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 8. #8
  Ehil Üye BiKeS_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  2.770

  Standart

  bizim kampüsümüz biraz rüzgarlıdır.Akşamları okuldan çıktığımda rüzgarı hissettiğim zaman işaretül icazda ki şu kısım aklıma gelir

  Hatta kulaktaki zar, nur-u İmân ile ışıklandığı zaman, kainattan gelen manevi nidaları işitir. Lisan-ı hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları fehmeder. Hatta o nur-u İmân sayesinde rüzgarların terennümatını, bulutların naralarını, denizlerin dalgalarının nağamatını ve hakeza yağmur, kuş ve saire gibi her neviden Rabbani kelamları ve ulvi tesbihatı işitir. Sanki kainat, İlahi bir musiki dairesidir. Türlü türlü avazlarla, çeşit çeşit terennümatla kalblere hüzünleri ve Rabbani aşkları intiba ettirmekle kalbleri, ruhları, nurani alemlere götürür, pek garip misali levhaları göstermekle o ruhları ve kalbleri lezzetlere, zevklere garkeder.

  sonra bir de bulutlara bakarım ne alemdeler diye konumuzla alakası var mı bilemiyorum ama..

  Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,


  Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!
+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Nasihat ve Öğüt Vermenin Tekniği
  By Lebid24 in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.07.08, 19:06
 2. Hafıza
  By abdussamedfani in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 17.07.08, 09:30
 3. Yaşlılıkta Hafıza
  By Özgürlük in forum Sağlık
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 14.02.08, 23:47
 4. Hafıza Oyunu...
  By iklim in forum Eğitim
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 19.10.06, 19:54
 5. Hafıza Testi
  By Şakird in forum Mizah
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.10.06, 14:50

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0