+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Mesnevi-i Nuriye'de Acîb Bir İfade...

 1. #1
  Gayyur nur_mütefekkiri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  101

  Standart Mesnevi-i Nuriye'de Acîb Bir İfade...

  S.a. kardeşler, MESNEVÎ-? NUR?YE'de şöyle acîb bir ifadeye rastlad?m...  Nokta
  Arkadaş! Kalb ile ruhun hastal?ğ? nisbetinde felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. O hastal?k maraz? da, ulûm-u akliyeye tevaggul etmek nisbetindedir. Demek manevî olan hastal?klar, insanlar? aklî ilimlere teşvik ve sevk eder.Ve akliyat ile iştigal eden, emraz-? kalbiyeye mübtela olur.


  Üstad?m?z?n çok ilginç bir tesbiti var. Bu meseleyi nas?l anlamal?y?z...

  Günümüzde daha küçük yaşlardan itibaren s?k? bir aklî ilimlere tâbi tutuluyoruz. Bundan kaç?ş yok. Maneviyatta terakki etmek istiyorsak aklî ilimlere, fenni ilimlere itibar etmeyecek miyiz?

  Kendi alemimde üstad?m?z?n bu tesbitini tasdik eden şöyle bir olay da yaşad?m, belki sizler de yaşam?şs?n?zd?r.

  Risale-i Nurlarla tan?şmadan önce sürekli aklî meselelerle iştiğal ettiğimiz için (eğitim sistemimizden dolay? mecburi olarak) her şeyi esbab dairesinde düşünüyordum. Her şey bir sebebe bağl?yd? alemimizde, o sebeb olmadan o netice vücuda gelmezdi. Hep böyle düşünüyorduk. Elmay? ağaçtan, yağmuru bulutdan bekliyorduk.

  Ama birgün Risale-i Nurla tan?şma şerefine eriştim. ?lk dersaneye gittiğim zamanlarda anlat?nlar? dinledikçe tahayyürde kal?yordum. Bu meseleler bize böyle öğretilmemişti. Anlat?lanlara daha dikkatli kulak verdikçe nefs'ül emirde vicdan?mda tasdik ediyordum ama akl?m bu işe pek yanaşm?yordu...

  Zaman ilerledikçe akl?m da yavaş yavaş nurlardan hissesini almaya başlad?. Esbab?n sadece bir perde olduğunu, bütün işlerin arkas?nda Müsebbib'ül Esbab olan Vacibül Vücud olduğuna aklen mukni olmaya başlad?m..

  Elhamdüllahi alâ min fazli rabbi , sonunda akl?mda kalbime teslimi silah etmeye mecbur oldu...


  Aklî ilimlerle iştiğal etme konusunda ne yapmal?y?z?

  measselam...
  "Allah'ın hesabına kâinata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer gafletle esbab hesabına bakarsa, ilim zannettiği şey de cehl olur."


 2. #2
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  http://www.risaleforum.com/vb/showthread.php?t=4754

  burada san?r?m az çok izah var
  Konu Selim Akif tarafından (13.03.08 Saat 15:16 ) değiştirilmiştir.

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 3. #3
  Dost Nur-u Beyza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  33

  Standart

  a.s çok ilginç bir tevafuk oldu gerçekten ben de mesnevi de buray? yeni okudum ve de ben de buray? yazmay? ve kardeşlerin fikirlerine açmay? düşünüyordum.çok yerinde oldu gerçekten...

  üstad hazretleri fenden hal?k?n? sorduğuna göre fenne ve akli ilimlere karş? değil..ama felsefeye bak?ld?ğ?nda herşeye şüphe ile yaklaş?yo...ona göre bir nihayet yok yolun sonu hiç görünmüyor..ama imani olrak bizde bir kabul var ve biz fenni ilimlere akli ilimler bu eksen etraf?nda yaklaş?yoruz.diyoruz ki bizim yarat?c?m?z gerçek müsebbib rabbimizdir delilleri de şunlard?r.demiyoruz ki önce delillerlri toplayal?m bakal?m hepsini birleştiirisek bir yarat?c?ya ihtiyaç var m? ?iman kasdi ve şuuri olduğundan önce kabul var.

 4. #4
  Gayyur nur_mütefekkiri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  101

  Standart

  Alıntı Selim Akif Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  http://www.risaleforum.com/vb/showthread.php?t=4754

  burada sanırım az çok izah var

  Allah razı olsun kardeş, vermiş olduğun linkte güzel izahlar var. Bu konunun daha önce mütâlâ edildiğini bilmiyordum...

  Belki hatırlamak babından tekrar mevzu-û bahis olması güzel olabilir...

  Birde üstadımızn şöyle bir mektubuna rastladım, konuyla biraz ilgili gibi..

  Cumanız mübarek olsun, selametle kalın...


  Nur Risalelerine çok müştak ve onların mütalâasından intibaha düşen bir doktora yazılan mektubdur. Bu üçüncü zeyle çendan münâsebeti azdır, fakat kardaşlarımın fıkraları içinde bu da benim bir fıkram olsun.)

  Merhaba ey kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor, samimî ve aziz dostum.

  Senin hararetli mektubunun gösterdiği intibah-ı ruhî şâyân-ı tebriktir. Biliniz ki mevcudat içinde en kıymettar, hayattır. Ve vazifeler içinde en kıymettar, hayata hizmettir. Ve hidemat-ı hayatiye içinde en kıymettarı, hayat-ı fâniyenin hayat-ı bâkıyeye inkılâb etmesi için sa'y etmektir. Şuhayatın bütün kıymeti ve ehemmiyeti ise hayat-ı Bâkıyeye çekirdek ve mebde' ve menşe olması cihetindedir.

  Yoksa hayat-ı ebediyeyi zehirleyecek ve bozacak bir tarzda şu hayat-ı fâniyeye hasr-ı nazar etmek; ânî bir şimşeği, sermedî bir güneşe tercih etmek gibi bir divâneliktir.

  Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan, maddî ve gâfil doktorlardır.

  Eğer eczahâne-i kudsiye-i Kur'âniyeden tiryâk-misâl imanî ilâçları alabilseler, hem kendi hastalıklarını, hem beşeriyetin yaralarını tedavi ederler inşâALLAH.

  Senin şu intibahın senin yarana bir merhem olduğu gibi, seni dahi doktorların marazına bir ilâç yapar. Hem bilirsin, me'yus ve ümidsiz bir hastaya manevî bir teselli, bazen bin ilâçtan daha ziyade nâfi'dir.

  Halbuki, tabiat bataklığında boğulmuş bir tabib, o bîçâre marîzin elim ye'sine bir zulmet daha katar. İnşâALLAH bu intibahın seni öyle bîçârelere medar-ı tesellî eder, nurlu bir tabib yapar.

  Bilirsin ki; ömür kısadır, lüzumlu işler pek çoktur. Acaba benim gibi sen dahi kafanı teftiş etsen, malûmâtın içinde ne kadar lüzumsuz, faidesiz, ehemmiyetsiz, odun yığınları gibi câmid şeyleri bulursun.

  Çünki ben teftiş ettim, çok lüzumsuz şeyleri buldum. İşte o fennî mâlûmâtı, o felsefî maârifi; faideli, nurlu, ruhlu yapmak çaresini aramak lâzımdır.

  Sen dahi Cenâb-ı Hakk'tan bir intibah iste ki, senin fikrini Hakîm-i Zülcelâl'in hesabına çevirsin, tâ o odunlara bir ateş verip nurlandırsın. Lüzumsuz maârif-i fenniyen, kıymettar maârif-i İlâhiye hükmüne geçsin.

  Zeki dostum! Kalb çok arzu ederdi; ehl-i fenden envâr-ı îmâniyeye ve esrar-ı Kur'âniyeye iştiyak derecesinde ihtiyacını hissetmek cihetinde Hulûsi Bey'e benzeyecek adamlar ileri atılsın.

  Hem maden Sözler senin vicdanınla konuşabilirler. Her bir Söz'ü, şahsımdan değil belki Kur'ân'ın dellâlından sana bir mektuptur ve eczahâne-i kudsiye-i Kur'âniye'den birer reçetedir farzet.

  Gaybûbet içinde hâzırâne bir musâhabe dairesini onlar ile aç. Hem arzu ettiğin vakit bana mektup yaz. Ben cevap yazmasam da gücenme. Çünki, eskiden beri mektupları pek az yazarım. Hattâ üç senedir kardaşımın çok mektuplarına karşı bir tek yazdım.

  Said Nursî
  "Allah'ın hesabına kâinata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer gafletle esbab hesabına bakarsa, ilim zannettiği şey de cehl olur."


 5. #5
  Dost hadimi_kuran - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesajlar
  48

  Standart

  kardeşim bu ve bunun gibi meselelerde işler ulema-i rasihuna düşüyor..zira ne kadar da bizler yorum yapsak da bu tam bir izah? olmaz kardşeimm..evvelen bunu bilmeniz istedim zira yolunu kesmiş olmayal?m nask?s fikrimizle...

  saniyen şunu bil ki buras? çok ehemmiyetli bir yer ve mesnevide çok yer genelde anlamaktan ziya yaşanan kalbi zevkedilen yerlerdir...Evet akli ilimlerle iştigal insan? daha geniş olan kalbi hayar?ndan uzaklaşt?r?r..zira ilim herşey değildir..maksud-u bizzt değildir...insna hayat?nda bu ince noktada çok hataya düşer..o "melzum,laz?m ve laz?m?n laz?m? ilişkisini(sunuhat) tam kavrayamaz ve bir çok yanl?ş yapar..herşey yarat?l?ş s?rr?na tam muvaf?k davranmaktad?r..ancak akli ilimler ise bu s?rdan çok çok uzaklard?r.. insan da ki geniş camiiyyeti karş?layamazlar ve neticesi olarak ta yartat?l?ş s?rr? sekteye uğram?ş olur..ve insan tam bir arş-? kemalata ç?kamaz..ancak çok defa insan?n nazar?n? başka şeyler çeker..buda onun kalbi hastal?ğ?nadnd?r..oysa Efendimiz diuyor ki "ben ibadete karş? şehvet derecesinde his duyuyorum"Oysa çoğumuz bunu duymay?z ama neler neler hissederiz ruhumuzda işte kainatta ki en büyük tecelli olan ilim s?fat?nda da hakikate gitmeye engel bu akli ilimlerdir ki az bir nurla sönük feneriyle hakikat denizine gitmeye engel teşkil eder..

  kardeşim çok şey yazabilirdim ancak zaman?m dar ve çokda akl?n? kar?şt?rmak istemedimm..ancak şunu bilelim ki bunalr benim mücrim görüşlerim ve kat?lmak zorunda değilsin ama bu yolda lerledikçe gözden perde kalkt?kça çok şey görülür..VESSELAMMM

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Mesnevi-i Nuriye'den Zikir
  By Medresetü'zZehra in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 14.08.19, 12:06
 2. From the Mesnevi-i Nuriye
  By Ehl-i telvin in forum In All Respects of Islam
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 09.10.16, 21:49
 3. Mesnevi-i Nuriye'den Bir Konu
  By *reşha* in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 12.05.09, 12:38
 4. Mesnevi-i Nuriye'den Niyet
  By Medresetü'zZehra in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 12.08.08, 11:30
 5. Mesnevi-i Nuriye'den...
  By yuksek-Sadakat in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05.12.06, 22:14

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0