+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 22

Konu: Cüz'i İrade--Külli İrade Mevzuunu Anlatır mısınız?

 1. #1
  Gayyur nefsin_secdecisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  134

  Standart Cüz'i İrade--Külli İrade Mevzuunu Anlatır mısınız?

  rica etsem Allah herşeyi biliyor önceden yapacaklarımızı da biliyor ...mevzuunu anlatabilirmisiniz saçma düşüncelere karışmış arkadaşıma anlatamıyorum ben beceremiyorum lütfen!!!

  dili sade olsun...malum yaşım küçük risaleden yana derdim var ...

 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Her şey kaderde yaz?l? ise...

  Cüz-i ihtiyarî veyahut irade-i cüz’iye, insana Allah’?n verdiği az bir arzu serbestliği, dilediği gibi hareket edebilme özelliğidir. Yani kullar?n hür ve serbest olarak hareket etme arzusudur. Kader ise; varl?klar?n ve hadiselerin bütün halleri ve vas?flar?yla, sebepleri ve şartlar?yla, hâiz olduklar? kuvvet ve kabiliyetleriyle, varl?k âlemine gelecekleri zaman ve mekânlar?yla Allah (c.c.) taraf?ndan ezelde tâyin buyurulmas? ve bir tertip ile kaydedilmesi demektir.

  Şimdi akla şöyle bir düşünce gelebilmektedir: “Madem her şey Allah taraf?ndan ezelde tayin buyurulmuş ve kaydedilmiş, öyleyse bizim bir sorumluluğunuz olmamas? gerekir.”

  Acaba öyle mi? ?nşallah bu çal?şmam?zla ‘kader, cüz-i ihtiyarî ve fiillerimizin yarat?lmas?’ konular?n?, Risâle-i Nur’daki hakikatlerin ?ş?ğ?nda aç?klamaya çal?şacağ?z. Gayret bizlerden, tevfik Allah’tan.

  Kaidedendir ki, bir şey vücudu vacib (gerekli) olmad?kça vücuda gelmez. Cüz-i irade (kullar?n iradesi, dilemesi) ile küllî irade (Allah’?n iradesi, dilemesi) bir şeyde birleştikleri zaman, o şeyin vücudu vacib (gerekli) olur ve derhal vücuda gelir. Yani Allah’?n küllî iradesi kulun itibarî bir emir olan cüz-i iradesine tâbîdir.

  Allah, cüz-i iradeyi küllî iradesinin taallukuna âdî bir şart k?lm?şt?r. Yani cüz-i irade herhangi bir şeyi tercih ettiğinde, küllî irade taalluk eder ve o fiil derhal vücuda gelir. Demek ki biz irademizle isteriz, dileriz ve seçeriz; Allah da küllî iradesi ve kudretiyle bizim o fiillerimizi yarat?r.

  Meselâ; Allah (c.c.) mânen “Ey kulum, ihtiyar?nla hangi yolu istersen, seni o yolda götürürüm. Öyle ise mesuliyet sana aittir” demektedir. Bediüzzaman bunu şöyle örnekler: “Teşbihte hatâ olmas?n, sen bir iktidars?z çocuğu omuzuna alsan, onu muhayyer b?rak?p, ‘Nereyi istersen seni oraya götüreceğim’ desen; o çocuk yüksek bir dağ? istedi, götürdün. Çocuk üşüdü yahut düştü. Elbette, ‘Sen istedin’ diyerek itâb edip, üstünde bir tokat vuracaks?n. ?şte, Cenâb-? Hak, Ahkemü’l-Hâkimîn, nihayet zaafta olan abdin irâdesini bir şart-? âdi yap?p, irâde-i külliyesi ona nazar eder.” (26. Söz)

  Aynen bu misâl gibi biz cüz-i irademizle hay?r ve şer tercihini yapt?ktan sonra Allah’?n küllî iradesi tecellî eder ve o fiil meydana gelir. Ancak biz şer ve günah olan? tercih edersek, mesul olur ve cezaya müstehak oluruz. Çünkü Allah bizi zorlamam?şt?r, daima hayr? tercih etmemizi istemiş, şerri seçmememizi emretmiştir. O zaman şerri isteyen bizim nefsimizdir ve sorumluluk da bize aittir. Allah bizim istediğimizi yaratm?şt?r. Çünkü bizler imtihan olmaktay?z. ‘Hangimiz daha güzel işler yapacağ?z?’ diye yarat?lm?ş?z. O zaman şöyle diyebiliriz: Bir mü’min, her şeyi, hatta fiilini, nefsini Allah’a vere vere sonunda teklif (imtihan) ve mesuliyetten kurtulmamas? için karş?s?na “cüz-i ihtiyar” (seçme, dileme, meyletme iradesi) ç?kmakta, ona “Mesul ve mükellefsin” demekte; yine kendisinden ç?kan iyilikler ile gururlanmamas? için de “kader” karş?s?na ç?k?p “Haddini bil, yapan sen değilsin” demektedir. (Sözler, s. 427)

  Bu meseleyi bir örnekle biraz daha açabiliriz:

  Bir asansöre binen kişi, beşinci kat?n düğmesine basmak yerine, zemin kat düğmesine basarsa elbette ki kimseye k?zmaya ve ‘Kaderim böyleymiş!’ demeye hakk? yoktur. Çünkü zemin kata kendi seçimi ile gitmiştir. Onu oraya gitmeye kimse zorlamam?şt?r. Şuna da dikkat etmek gerek: Asansörün haz?rlanmas?nda ve çal?şmas?nda, o insan?n hiçbir dahli yoktur.

  Kader ilim nevinden olduğu için, Cenâb-? Allah, ilm-i ezelîsiyle geçmiş, hâl ve gelecek zamanlar? bir bütün olarak kuşatmakta ve tüm zamanlar Onun ilminde hâl, yani yaşanan an hükmünde olmaktad?r. ?şte Cenâb-? Hak, tüm zamanlardaki her şeyi birden gören nazar?yla mukadderat? takdir etmiştir. Bu sebeple ‘ihtiyarî kader’ dediğimiz kaderimizi, biz kendi irademizle yazd?rm?ş?zd?r. Bizim tüm fiillerimizi ve seçimimizi, Allah ezelî ilmi ile bildiği için kadere yazm?şt?r. Fakat Allah’?n yazm?ş olmas?, bizim irademizi ortadan kald?rmaz. Bu hususu da şöyle anlayabiliriz: Malûmunuz, bilim adamlar?, Ay ve Güneş tutulmas?n? aylar ve y?llar öncesinden bilmekte, bunu bir yere kaydetmekte ve yazmaktad?r. Şimdi can al?c? soru gelmektedir: “Acaba Ay ve Güneş, bilim adamlar? yazd?ğ? için mi tutulmuştur? Yoksa Ay ve Güneşin tutulacağ?n?, ilim ve hesaplar?yla önceden bilmişler de, öyle mi yazm?şlard?r?” Elbette ki bilim adamlar? yazd?ğ? için tutulmam?şt?r. Onlar sadece cüz’î ilimleriyle ileride olacak tutulmalar? bilmişler ve bir ilim olarak bir yere yazm?şlard?r.

  Aynen öyle de Allah, ilm-i ezelîsiyle, bizim meyillerimizi ve yapacağ?m?z tercihleri bildiği için kadere yazm?şt?r. “Kaderimizi biz yazd?r?yoruz” cümlesinin izah? bu olmal?d?r. Demek ki kader, ilim nevinden olduğu için zorlay?c? değildir. Seçen biziz, küllî ve s?n?rs?z ilmiyle bunu bilen, yazan ve de yaratan Allah’t?r.

  ‘Izd?rârî kader’ ise tamamen Allah’?n iradesine bağl? olduğu için, bizler zaten orada mesul değiliz. Cinsiyetimiz, soyumuz, boyumuz, göz rengimiz… gibi bizim irademiz d?ş?nda kalan durumlar, ?zd?rârî kadere örnek verilebilir. Izd?rârî kader, sorgulanmaz ve itiraz da edilmez. Allah, burada istediği gibi küllî iradesi ile tasarruf eder; çünkü mülk Onundur.

  Cüz-i irademizle Allah’?n emirleri yerine getirmeyi ve nehiylerinden de sak?nmay? tercih etmek için, duâ edelim inşallah. (Abdulbaki)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Gayyur nefsin_secdecisi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  134

  Standart

  ya çok teşekkür ederim oda anlar inşallah bi de Allah'?n kan?t? nedir? meyve risalesini tercüme etseniz yeter heralde bende anlamad?m pek de meyve risalesini

 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Allah'? ispat için delil istiyorsun herhalde.Kainat zerrelerden kürelere kadar Allah?n kan?t?d?r küçük kardeşim.
  Bir harf katipsiz olmaz,bir iğne ustas?z olmaz,bir köy muhtars?z olmaz değil mi?O halde ya şu koca kainat nas?l katipsiz,ustas?z ve sahipsiz olur değil mi?

  Hadi gerisine biraz da siz çal?ş?n?z tamam m??

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Dost Tarihci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  12

  Standart

  Alıntı nefsin_secdecisi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  rica etsem Allah herşeyi biliyor önceden yapacaklarımızı da biliyor ...mevzuunu anlatabilirmisiniz saçma düşüncelere karışmış arkadaşıma anlatamıyorum ben beceremiyorum lütfen!!!

  dili sade olsun...malum yaşım küçük risaleden yana derdim var ...

  zaten cevap verilmiş ama daha kolay anlayacağını ve anlatabileceğini umduğum için yazımı buraya ekledim. Allah razı olsun..

  irade meselesi daha anlaşılır basit bir mesele ama aynı zamanda en çok yanlış anlaşılan mesele.. kabaca anlatacağım

  İki tür irade vardır, Külli İrade yani Allah ın iradesi.. Cüz i İrade yani bizim irademiz
  Allah bazı şeyleri kendisi takdir etmiştir, bunlar Külli iradenin dahilindedir, bizim elimizde değildir, mesela, dünyaya ne zaman geleceğimiz, ne zaman öleceğimiz saçımızın rengi gözümüzün rengi, ana babamızın kim olacağı kardeşlerimizin kim olacağı elleriizin ayaklarımızın sağlam mı veya sakatmı olacağı vs... biz külli irade dahilindeki hiçbir şeye müdahele edemeyiz..

  Cüzi irade ise Allah ın bize bahşettiği kısıtlı secme hakkı, serbestliktir. Yaşantımız süresince yaptığımız tüm ameller tüm secimler sölediğimiz tüm sözler işlediğimiz tüm sevaplar tüm gunahlar tamamen bize bırakılmıştır. zaten mesuliyetimiz de bundan kaynaklanmaktadır. Mesela içki masanın üstünde duruyor, Allah bana evvelden Kitabı ve rasuluyle içkinin haram olduğunu bildirmiş, ama neticede içip içmemeyi bana bırakmış, içmekte veya içmemekte özgürüm, bu tamamen benim cüzi irademe bağlı, o yüzden de sorumlusu benim. ayrıntılı bilgi için bakınız Madem herşey yazılmış ben neden sorumlu tutuluyorum adlı konu


  Bunu yazdıktan sonra aklıma şu örnekle tasvir etmek geldi.. Bu temsille daha iyi anlaşılabilir..

  Siz bir asansörun içindesiniz, asansörun içinde bildiğiniz gibi tüm katlara ait kat numaralarının düğmeleri var.
  Asansör ve tertibatı sizin elinizde değil, motoru çelik halatları elektirik sistemi kızakları vs.. ancak içinde bulunduğunuz bu asansörün aşağıyamı yukarıyamı gideceği bir tuşa basmak suretiyle size bırakılmış, siz kendi isteğinizle 1. katın veya 10. katın düğmesine basabilir ve asansörün o kata gitmesini sağlayabilirsiniz.

  İşte burada asansörün gideceği yönü biz belirliyoruz, tamamen kendi isteğimizle bunda tamamen serbestiz, bu bizim cüzi irademizdir.

  Bizim bir tuşa dokunup hareket etmesine izin verdiğimiz asansör, biz tuşa dokunduktan sonra bütün işlemi kendisi yapıyor. işlemciye sinyal gidince o kilitleri boşaltıp motoru çalıştırıyor ve belirli hızla bizi gitmek istediğimiz kata götürdükten sonra motorun gücünü kesip kızakları kilitliyor. bizim burda hiçbir müdahelemiz olamıyor, asansör bu işleri tamamen kendisi yapıyor. işte buda külli iradedir. biz sadece gitmek istediğimiz yeri belirttik gerisini ise bizim elimizde olmayan bir güç yaptı..

 6. #6
  Dost Tarihci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  12

  Standart

  bir de arkadaş?n?z?n sorusuna cevap mahiyetinde bir yaz?m var, onu da okuman?z? şiddetle tavsiye ederim kardeşim, herkesin anlayabileceği dille yazmaya çal?şt?m, bundan istifade ile rahatça anlatabilirsiniz..

  Madem her şey yaz?lm?ş ben neden sorumlu tutuluyorum?

  VAKT?YLE SOHBET SERVER?M?ZDE YAZMIŞ OLDUĞUM B?R SOHBETT?R O NEDENLE BU ŞEK?LDE YAZILIDIR,ALT ALTA YAZILI OLDUĞUNDAN UZUN G?B? GÖRÜNMEKTED?R ANCAK GÖRÜNDÜĞÜ G?B? UZUN DEĞ?LD?R, Ş?MD?DEN ALLAH RAZI OLSUN

  [18:18] <Tarihci> mademki herşey
  [18:18] <Tarihci> kader kitab?nda
  [18:19] <Tarihci> yaz?l?d?r
  [18:19] <Tarihci> lehvi mahfuz da sakl?d?r
  [18:19] <Tarihci> neden biz sorumlu tutuluyoruz
  [18:19] <Tarihci> işin inceliği ve esprisi
  [18:19] <Tarihci> şurdad?r:::::

  [18:19] <Tarihci> orda öle yaz?yor diye biz öle yaşam?yoruz
  [18:19] <Tarihci> biz böle yaşayacağ?m?z için
  [18:19] <Tarihci> orda öle yaz?lm?ş
  [18:19] <Tarihci> yani bi
  [18:20] <Tarihci> tiyatro piyesini canland?rm?yoruz
  [18:20] <Tarihci> bunu şöle açal?m
  [18:20] <Tarihci> bir muhendis
  [18:20] <Tarihci> yapt?ğ? bi araban?n
  [18:20] <Tarihci> s?n?rlar?n? bilir değilmi
  [18:20] <Tarihci> mesela
  [18:20] <Tarihci> ne kadar h?z yapabileceğini
  [18:21] <Tarihci> kaç derecelik aç?yla
  [18:21] <Tarihci> viraj? dönebileceğini
  [18:21] <Tarihci> ne kadar yolda
  [18:21] <Tarihci> ne kadar benzin tüketeceğini
  [18:21] <Tarihci> bunlar? o arabay? yapan muhendis
  [18:21] <Tarihci> bilir
  [18:21] <Tarihci> pekii
  [18:21] <Tarihci> bir insan bile yapt?ğ? makinenin neler yapabileceiğini bilirken
  [18:21] <Tarihci> bizleri yaratn Allah
  [18:22] <Tarihci> bizim neler yapacağ?m?z? bilmezmi
  [18:22] <Tarihci> elbette bilir
  [18:22] <Tarihci> bilmekle kalmam?şt?r
  [18:22] <Tarihci> birde
  [18:22] <Tarihci> bizi daha yaratmadan evvel
  [18:22] <Tarihci> bizim neler yapacağ?m?z?
  [18:22] <Tarihci> yazm?şt?r
  [18:22] <Tarihci> bunalr bizim kader defterlerimizde sakl?d?r
  [18:22] <Tarihci> kadere inanmak demek
  [18:23] <Tarihci> Allah ?n daha bizi yaratmadan evvel bizim hayatta neler yapacağ?m?z? nas? yaşayacağ?m?z? bilmesine ve yazm?ş olmas?na inanmakt?r
  [18:23] <Tarihci> bunuda
  [18:23] <Tarihci> şöle örnekleyelim
  [18:23] <Tarihci> takvimlerde
  [18:23] <Tarihci> mesela 3 y?l sonra
  [18:23] <Tarihci> güneşin şu şu günde şu saatte tutulacağ? yazar
  [18:24] <Tarihci> şimdi sorar?m size
  [18:24] <Tarihci> takvimde yazd?ğ? içinmi güneş tutuluyor
  [18:24] <Tarihci> yoksa
  [18:24] <Tarihci> güneş tutulacağ? içinmi takvime öle yazm?şlar
  [18:24] <Tarihci> elbette
  [18:24] <Tarihci> daha evvelden hesaplam?şlar
  [18:24] <Tarihci> güneşin tutulacağ?n? bilmişler
  [18:25] <Tarihci> ve daha o olay olmadan evvel yazm?şlar
  [18:25] <Tarihci> işte bizim
  [18:25] <Tarihci> kader kitablar?m?zda bu şekilde yaz?lm?şt?r
  [18:25] <Tarihci> Allah bizim neler yapacağ?m?z? daha bizi yaratmadan evvel bilmektedir ve yazm?şt?r
  [18:25] <Tarihci> bizde buna inan?r?z
  [18:25] <Tarihci> yani
  [18:26] <Tarihci> Allah ?n bizi yaratmadan evvel bizim amellerimizi bildiğine
  [18:26] <Tarihci> inan?r?z
  [18:26] <Tarihci> sorumluluk bahsine tekrar dönecek olursak
  [18:26] <Tarihci> kişi
  [18:26] <Tarihci> isterse günaha girer isterse girmez
  [18:26] <Tarihci> tamamen özgürdür
  [18:26] <Tarihci> mesela bir gün
  [18:27] <Tarihci> bir adam gelir elindeki ekmeği gösterir
  [18:27] <Tarihci> efendmize
  [18:27] <Tarihci> derki ya rasulallah
  [18:27] <Tarihci> bu benim r?zk?mm?d?r değilmidr
  [18:27] <Tarihci> peygamber efendimiz Hz.Muhammed (sav) derki
  [18:27] <Tarihci> yersen r?zk?nd?r yemessen değildir
  [18:27] <Tarihci> işte bu kadar basit
  [18:27] <Tarihci> camdan aşağ? atlamak yada atlamamak
  [18:28] <Tarihci> tamamen benim elimde
  [18:28] <Tarihci> ama Allah
  [18:28] <Tarihci> beni uyarm?ş
  [18:28] <Tarihci> ey kulum intihar etme demiş
  [18:28] <Tarihci> ben buna rağmen
  [18:28] <Tarihci> edersem suçlusu tabiki
  [18:28] <Tarihci> benimdir
  [18:28] <Tarihci> şimdi gidip zina edip bu benim kaderimde varm?ş diyemezsiniz
  [18:28] <Tarihci> çünki zina etmek iişi
  [18:28] <Tarihci> cüzi iradeyle ilgilidir o fiili yap?p yapmamak konusunda özgürüz
  [18:29] <Tarihci> ondan dolay?da sorumluluğu bize aittir

  [18:29] <Tarihci> evet abiler
  [18:29] <Tarihci> k?sacas? bu kadar

 7. #7
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  Cok güzel örnekler, masallah...

 8. #8
  Dost Tarihci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Mesajlar
  12

  Standart

  Alıntı nefsin_secdecisi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ya çok teşekkür ederim oda anlar inşallah bi de Allah'ın kanıtı nedir? meyve risalesini tercüme etseniz yeter heralde bende anlamadım pek de meyve risalesini

  kardeşim senin gibi yardım isteyen bir kardeşimizle vaktiyle aramızda şöyle bir sohbet olmuştu sana yardımı olabilir diye buraya copyliyorum okumanı kesinlikle öneririm.. bu arkadaşta atesit birine karşı nasıl konuşması neler anlatması gerektiğini sormuştu..

  [02:30] <Tarihci> akli dedillerle Allah ı ispatlamaya çalışmalısn
  [02:30] <Tarihci> her gecenin bir sabahı her kışın bir baharı olduğu gibi bu dünyanında bi ahireti vardır
  [02:30] <tuba> nasıl açmalıyım bu konuyu
  [02:31] <Tarihci> mesela
  [02:31] <Tarihci> imam azam
  [02:31] <Tarihci> bakın nasıl açıyyor
  [02:31] <Tarihci> atesit bi adamla buluşp
  [02:31] <Tarihci> tartışacak
  [02:31] <Tarihci> oraya gec gidiyor
  [02:31] <Tarihci> adam kızmış
  [02:31] <Tarihci> imam ı azam diyorki
  [02:31] <Tarihci> kusura bakmayın efendim
  [02:31] <Tarihci> ben ırmağın diğer yanında oturuyorum
  [02:31] <Tarihci> ırmağa kadar geldim
  [02:32] <Tarihci> baktımki
  [02:32] <Tarihci> sandal yok
  [02:32] <Tarihci> o anda bi ağaç devrildi
  [02:32] <Tarihci> kendiğliğinden kesildi
  [02:32] <Tarihci> biçildi
  [02:32] <Tarihci> tahtalar oldu
  [02:32] <Tarihci> sonra tahtalar birleşti
  [02:32] <Tarihci> sandal oldu
  [02:32] <Tarihci> bende o sandlaa binip
  [02:32] <Tarihci> buraya geldim
  [02:32] <Tarihci> buna karşılık adam diyorki
  [02:32] <Tarihci> hiç böle şey olurmu
  [02:33] <Tarihci> kendliğinden olurmu bişey
  [02:33] <Tarihci> bunun üstünede imam ı azam diyorki
  [02:33] <Tarihci> bre adam
  [02:33] <Tarihci> sandal kendiliğinden olamıyorda
  [02:33] <Tarihci> bu koca kainat nasıl olabiliyor
  [02:33] <Tarihci> işte konuya giriş
  [02:33] <Tarihci> bir gün de ona
  [02:33] <Tarihci> bu gün şuraya gec kaldım
  [02:34] <Tarihci> sonra o anda
  [02:34] <Tarihci> yerden kaynayan bi sıvı çıktı
  [02:34] <Tarihci> sonra sertleşti
  [02:34] <Tarihci> sonra demir oldu
  [02:34] <Tarihci> sonra civata oldu
  [02:34] <Tarihci> kaporta oldu
  [02:34] <Tarihci> sonra motor oldu
  [02:34] <Tarihci> bunlar bireşti
  [02:34] <Tarihci> bende bindim gittim de
  [02:34] <tuba> ama o benimle böyle birşey söylediğimde alay eder
  [02:34] <Tarihci> oda sana gülsün
  [02:35] <Tarihci> evet
  [02:35] <Tarihci> etsin
  [02:35] <Tarihci> sonra deki
  [02:35] <Tarihci> sende
  [02:35] <Tarihci> peki senin kasların,kemiklerin,damarların,görmen,duyman,hisse tmen
  [02:35] <Tarihci> boşaltım sistemin,sinir sistemin
  [02:35] <Tarihci> nasıl oldu
  [02:35] <Tarihci> nasıl bir araya geldi
  [02:35] <Tarihci> kendiliğinden mi oldu
  [02:35] <Tarihci> evet derse sende ona kahkaha at
  [02:35] <tuba> iyi

  [02:04] <tuba> şu anda komünist partisine gidiyor daha çok onlardan etkilendiğii biliyorum
  [02:06] <Tarihci> bakın o yerlerdeki insanların psikolojisi
  [02:06] <Tarihci> şöledir
  [02:07] <Tarihci> toplumdan dışlandıkalrı için onlar
  [02:07] <Tarihci> kendi inançsızlıklarını
  [02:07] <Tarihci> başkalarınıda inançsız hale getirerek
  [02:07] <Tarihci> meşrrulaştırmak isterler örtmek isterler
  [02:07] <Tarihci> kendi ayıplarını başkalarınıda batağa çekerek kapamak isterler
  [02:07] <Tarihci> tuba sen anlatmakla vazifelisn
  [02:08] <Tarihci> hidayet Allah tandır
  [02:09] <Tarihci> o seninde sınavındır tuba
  [02:09] <Tarihci> yarın bir gün
  [02:09] <Tarihci> Allah sorar
  [02:09] <Tarihci> ey beni bilen kulum tuba neden yanındaki beni bilmeyen bu kuluma beni anlatmadın
  [02:09] <Tarihci> der
  [02:09] <Tarihci> o kişide yakana yapışabilir
  [02:10] <Tarihci> neden bana anlatmadın diyebilir
  [02:10] <Tarihci> beni neden ikna etmedin diyebilir
  [02:10] <Tarihci> sana düşen şey
  [02:10] <Tarihci> elinden gelen herşeyi yapmandır
  [02:11] <Tarihci> bir iğne ustasız olmaz, bir köy muhtarsız olmaz olamaz biliyorsun, o halde nasıl olurda bu koca kainat Halıksız olur???
  [02:17] <Tarihci> tuba Allah a inanıyormu hala
  [02:17] <tuba> sadece kortuğunu söylüyor
  [02:17] <Tarihci> ona Allah ın rahmetinden bahset
  [02:18] <Tarihci> herkesi herşeyi affedebilirliğinden
  [02:18] <Tarihci> bahset
  [02:18] <Tarihci> kucaklayıcı olduğundan
  [02:18] <Tarihci> bahset
  [02:18] <Tarihci> kimsenin rızkını kesmeyeceğinden bahset
  [02:18] <Tarihci> deki
  [02:18] <Tarihci> şirk haric
  [02:18] <Tarihci> kulun işleyip işleyebileceği hiçbir gunah
  [02:19] <Tarihci> Allah ın RAHMAN sıfatından
  [02:19] <Tarihci> daha büyük değildir
  [02:19] <Tarihci> sen yeterki O na inan
  [02:19] <Tarihci> ve O ndan bağışlanma dile
  [02:19] <Tarihci> sen bir adım gitsen O 10 adım gelir

 9. #9
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  Hayat bir tiyatro senaryosu seklinde DEGIL, fakat BASIT SINIRLARI olan bir film gibi degil midir?

  Mesela ben birseyi illa ki istesem de, OLMAYABILIR.(Nasip degilse, kaderde yazilmadiysa)

  Örnek böyle olabilir mi?


  "Ben bir filmdeyim, kurulu bir düzen var, SINIRLAR var (benim becerilerim, karakter özelliklerim).Ben bu SINIRLAR ICERISINDE, kendimden ve yaptiklarimdan sorumluyum.Filmde belli bir senaryo var (ailem, cevrem, yasadigim yer...Maddi imkanlar...), bu senaryo icerisinde benim rolüm kendimce önemli ve ben karakter özelliklerim ve imkanim dairesinde herseyi yapabilirim, eger ki kaderimde yazili ise ve BEN de oraya niyet eder, yönelir, elimden gelen herseyi yaparsam.
  Mesela bir okula kaydolmak istiyorum, o okula gidebilmek icin cok ders calisiyorum, sinavi kazaniyorum.Nasibimde oldugu ve ben de derslerime calistigim icin o okula gidebiliyorum.

  Dogru olabilir mi bu yorum?

 10. #10
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  Geri zekali dogan bir cocuk, ne kadar istese de o okula gidemez, ders calissa da anlayamaz...Nasibinde de yazili degildir zaten.

  Kaderde belki böyle yazili olabilir mi? "Zeki cocuk derslerine calisirsa, o okula gitme imkani olabilir."

  Fakat kaderde yazili degilse "Zeki cocuk derslerine calisirken, babasi vefat edecek, maddi SIKINTIYA GIRECEK, okulu birakacak, calismaya baslayacak".

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İrade Özgür mü?
  By kursat in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 29.01.09, 14:42
 2. Cüz-i İrade
  By m_safiturk in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 12.07.07, 09:50
 3. Cüz-i İrade
  By ademyakup in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.01.07, 10:06
 4. Külli ve Cüzi İrade Ne Demektir?
  By ademyakup in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.01.07, 09:46
 5. Külli ve Cüzi İrade Ne Demektir?
  By ademyakup in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.11.06, 10:03

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0